Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

Seafood Spread

Ingredient:

2 cans of crab meat (best to use the lump or chunk type to get bigger
pieces of crabmeat)
1/2 lb shrimp, cut in small pieces
3 to 4 gloves of garlic, finely chopped
one big onion, finely chopped
one box of button mushroom, cut in small pieces
small jar of mayonase
2 baguette bread, cut in 1/2 inch slices

Cooking instruction:  

Heat up a good size frying pan and add a table spoon of oil. When the
oil is hot, add garlic to the pan and stir continuously until the
garlic is turning golden. Add onion, shrimp, and crabmeat to the
frying pan. Stir fry until shrimp turn pink (do not let it cook too
long since the shrimp migh be too hard). Add salt, suggar to taste
while stiring. When it's done, let the whole thing sit off the stove
to cool down. Once it completely cool down, add mayonase and mix
everything well together. Put the spreading in refrigerator for about
1/2 hour before assembling it with the bread.

Take the seafood out and spread a good amount on each of the bread
slice. Once everything is done, put the bread in 350 F oven for about
10 minute until the spreading turn lightly golden on top.

 

Nguồn: (0071)http://www.chanphuocliem.com/trang_giachanh/monan_seafoodspread_eng.htm --> Seafood Spread

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 03/24/16