Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

                           T́m Ca Dao theo các tỉnh
 
Chấm vào Mũi Tên trong ô trắng dưới đây để chọn Tỉnh muốn t́m:

(Vui ḷng chờ, không nên chấm vào Ô CHẤP NHẬN nhiều lần)

Số các tỉnh đă được phân loại rất giới hạn nhất là các tỉnh Miền Bắc

Chú Ư:

1. Việc Phân Loại Ca Dao từng tỉnh chưa được đầy đủ. Riêng những tỉnh miền Bắc hoặc chung chung th́ mang tên "Đại Chúng". Trên thực tế từ ngàn xưa phần lớn ca dao phát xuất từ miền Bắc rồi theo cư dân mà Chúa Nguyễn đưa vào lập nghiệp Miền Trong, lâu ngày thay đổi tùy theo trí nhớ và biến đổi theo hoàn cảnh. Các sách vở ca dao trước đây tom góp thành tập từ nhiều nơi khắp nước, không phân biệt địa phương do đó khi thực hiện trang Ca Dao Tục Ngữ chúng tôi không có đủ dữ liệu để phân loại theo tỉnh hay miền. V́ vậy sự h́nh thành phân loại chỉ có tính cách tượng trưng.

2. Chúng tôi cần thêm dữ liệu và thời gian. Kính mong quư vị đóng góp thêm - Kính mong được tiếp xúc với Hội Văn Học Nghệ Thuật Dân Gian của các Tỉnh để xin hỗ trợ (liên hệ: haphuonghoai@gmail.com)

3. Những tỉnh nào đă hoàn tất phần nào sẽ có tên trong QUERY

 

Ca Dao

Trở Về Trang T́m Ca Dao Chính