Home Tm Ca Dao Diễn Đn Tm Dn Ca Phổ Nhạc Tm Cu Đố Tm Chợ Qu Gp Ton Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cch Sử Dụng
Dẫn Giải
Diu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu
Cội Nguồn
Cổ Tch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngn Ngữ
Nhn Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qun
Qu Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dn Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

 

bấm vo mẫu tự dưới đy
 để xem ton trang m cu đầu mang chữ đ:

A Ă B C D Đ E G H I K L M N O Ơ P Q R S T U Ư V X Y
 
Ngoi ra
Với phương tiện "Combo Box" qu vị khỏi phải đnh my "Tn Chủ đề" muốn tm m chỉ chọn Chủ Đề rồi chấm vo chữ Xc Nhận th qu vị c ngay kết quả.
 
Chấm vo dưới đy để:
 
 

 

 
 

Tm Ca Dao Khi chỉ nhớ vi chữ

Chỉ cần viết 2 chữ liền nhau m qu vị nhớ trong cu
Ca Dao hay Tục Ngữ  muốn tm vo trắng dưới đy:

 

Off VNI VIQR (Chọn kiểu bn chữ tiếng Việt  )

 (* ) Ghi ch nếu c th mới thấy nội dung xuất hiện C mầu th Chấm vo đ để xem chi tiết.


Đy l cc cu ca dao m qu vị muốn tm:

Ỉa cứt gối đầu nằm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17120 )
Ỉa chưa biết chi đt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17119 )
Ỉa khng biết chi đt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17121 )
Ỉa vạ quen thn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17122 )
ch kỉ hại nhn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37512 )
ch kỷ hại nhn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17123 )
ch nước lợi nh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37511 )
ch quốc lợi dn (ch nước lợi dn) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17124 )
Im ỉm như gi ngồi phải cọc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17198 )
Im ỉm như mo ăn vụng =>Ghi Ch: * m chỉ những kẻ cố tnh che giấu tội lỗi bằng cch im lặng tuyệt đối, hoặc những kẻ hễ thấy lợi l giấu giếm hưởng một mnh, khng cho ai hay biết. Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 17199 )
Im hơi lặng tiếng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37513 )
Im hơi lặng tiếng (kn tiếng) =>Ghi Ch: * Trốn trnh, khng ln tiếng Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17197 )
Im lặng l vng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17200 )
Im lặng m chẳng ni năng Gật đầu, mỉm miệng rằng anh yu nng Mượn người mai mối đưa sang Cầu trời khấn Phật cho chng đẹp duyn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17201 )
Im lặng như chnh php =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17202 )
Im lặng như tờ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17203 )
Im như Bụt mập trn cha Con vo chnh điện đừng đa với sư Ci lạy con phải từ từ Đừng c vội v m hư thn mnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17204 )
Im như hến =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17205 )
Im như thc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17206 )
Im thin tht như thịt nấu đng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17207 )
In như trong kinh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17208 )
Inh tai nhức c =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17209 )
t ăn t ni =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17210 )
t đi t đứng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17216 )
t bột khng nặn được nhiều bnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17211 )
t bột nhiều nhn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17212 )
t chắt chiu hơn nhiều hoang ph Người biết l một t cũng xong Thế gian vợ giống tnh chồng Đời no đầy tớ giống ng chủ nh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17213 )
t chắt chiu, hơn nhiều vung ph. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17214 )
t cn hơn khng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17215 )
t kẻ yu hơn nhiều người ght =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17217 )
t ngi di đũa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17218 )
t thầy đầy đy Nhiều thầy chia bảy chia ba =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 17219 )
t thầy đầy bụng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17220 )
t thầy, đầy đy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17221 )
t tiền lm lại lm đi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 17222 )
t xch ra nhiều =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37514 )