Home Tm Ca Dao Diễn Đn Tm Dn Ca Phổ Nhạc Tm Cu Đố Tm Chợ Qu Gp Ton Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cch Sử Dụng
Dẫn Giải
Diu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu
Cội Nguồn
Cổ Tch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngn Ngữ
Nhn Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qun
Qu Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dn Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

 

bấm vo mẫu tự dưới đy
 để xem ton trang m cu đầu mang chữ đ:

A Ă B C D Đ E G H I K L M N O Ơ P Q R S T U Ư V X Y
 
Ngoi ra
Với phương tiện "Combo Box" qu vị khỏi phải đnh my "Tn Chủ đề" muốn tm m chỉ chọn Chủ Đề rồi chấm vo chữ Xc Nhận th qu vị c ngay kết quả.
 
Chấm vo dưới đy để:
 
 

 

 
 

Tm Ca Dao Khi chỉ nhớ vi chữ

Chỉ cần viết 2 chữ liền nhau m qu vị nhớ trong cu
Ca Dao hay Tục Ngữ  muốn tm vo trắng dưới đy:

 

Off VNI VIQR (Chọn kiểu bn chữ tiếng Việt  )

 (* ) Ghi ch nếu c th mới thấy nội dung xuất hiện C mầu th Chấm vo đ để xem chi tiết.


Đy l cc cu ca dao m qu vị muốn tm:

Ỏn ẻn như quan thị =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27283 )
Ỏng a ỏng ẹo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27302 )
Ỏng bụng muốn tro cy cao =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27310 )
O b cũng nọ mần chi Hễ ng thương đặng th g cũng hơn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27010 )
O ny c tnh dở ngươi Nấu cơm ra cho, nấu khoai ra bn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27118 )
Oản cha cng Bụt, đất ruộng đắp bờ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27191 )
Oa gic cng danh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27183 )
Oai ăn khoai cả vỏ =>Ghi Ch: * X. Oai như cổ khoai lặc lờ Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 27184 )
Oai như cổ khoai lặc lờ =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Oai như cổ (củ) khoai lặc lờ; Hnh thức xấu x đng xem thường nhưng hay ln mặt. Oai chi m oai, oai như cổ khoai lặc lờ. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 27185 )
Oai oi như ếch nhi ku mưa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27186 )
Oai oi như gi lấy một chồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27187 )
Oai oi như rắn bắt nhi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27188 )
Oai phong lẫm liệt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27189 )
Oan ương vĩnh kiết thin nin =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27204 )
Oan ức, bực tức, đấm ngực ku thương, Người thương ti trở lại, khổ v chừng bạn ơi! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 27203 )
On cốt tủy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27192 )
On chi những khch tiu phng Xui cho mạng bạc nằm trong m đo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27190 )
Oan gia gia trả, oan tnh tnh vương =>Ghi Ch: * On trả on tnh trả tnh Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37139 )
Oan gia nn mở khng nn kết =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27193 )
Oan gia nghi giải bất nghi kết =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27194 )
Oan gia tc tri =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27195 )
Oan hồn hồn hiện =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27196 )
Oan hồn yểu tử =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27197 )
Oan hồn, hồn hiện =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27198 )
On nhập cốt tủy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27199 )
Oan oan tương bo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27200 )
Oan oan tương bo, dĩ hận min min =>Ghi Ch: * On th tương bo gy hận triền min Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37140 )
On tao mầy on cho đời Đất vua tao ở, cơm trời tao ăn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27201 )
Oan thị Knh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27202 )
Oang oang lỗ miệng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27205 )
Oang oang như lệnh vỡ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27206 )
c nc cũng c mỡ sa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27214 )
Oi trộng khu, du rộng mồm =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Oi trộng (trống) khu (hậu mn), du (du) rộng (rộng) mồm; Oi trộng khu (giỏ lủng đy) th chẳng bao giờ đầy c; du rộng mồm th ăn nhiều ni lắm cũng tan cửa nt nh. Hm ; chọn du nn trnh đn b rộng miệng. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 27228 )
Ong chường bướm chn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27318 )
Ong ch bướm chn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27316 )
Ong kiến cn c vua ti Huống chi loi người chẳng c nghĩa ru ? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27368 )
Ong lm mật khng được ăn, Yến lm tổ khng được ở =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27369 )
Ong lm mật m khng được ăn Yến lm tổ m khng được ở =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27370 )
ng như ng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27379 )
Ong non ngứa nọc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27383 )
Ong qua bướm lại =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27389 )
Ong vỡ tổ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 27433 )
t su hư ăn =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: t (ci gy) su (su) hư ăn; Kinh nghiệm nhn tướng học dn gian cho hay, người no m gy su th tham ăn, tnh tnh tham lam. Mi (my) rờ (sờ) sau t mi coi su hay cạn rồi ch người ta. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 27442 )