Home Tm Ca Dao Diễn Đn Tm Dn Ca Phổ Nhạc Tm Cu Đố Tm Chợ Qu Gp Ton Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cch Sử Dụng
Dẫn Giải
Diu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu
Cội Nguồn
Cổ Tch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngn Ngữ
Nhn Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qun
Qu Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dn Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

 

bấm vo mẫu tự dưới đy
 để xem ton trang m cu đầu mang chữ đ:

A Ă B C D Đ E G H I K L M N O Ơ P Q R S T U Ư V X Y
 
Ngoi ra
Với phương tiện "Combo Box" qu vị khỏi phải đnh my "Tn Chủ đề" muốn tm m chỉ chọn Chủ Đề rồi chấm vo chữ Xc Nhận th qu vị c ngay kết quả.
 
Chấm vo dưới đy để:
 
 

 

 
 

Tm Ca Dao Khi chỉ nhớ vi chữ

Chỉ cần viết 2 chữ liền nhau m qu vị nhớ trong cu
Ca Dao hay Tục Ngữ  muốn tm vo trắng dưới đy:

 

Off VNI VIQR (Chọn kiểu bn chữ tiếng Việt  )

 (* ) Ghi ch nếu c th mới thấy nội dung xuất hiện C mầu th Chấm vo đ để xem chi tiết.


Đy l cc cu ca dao m qu vị muốn tm:

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn Xấu người đẹp nết, cn hơn đẹp người =>Ghi Ch: * Nn trọng ci thực chất bn trong cn ci vỏ bn ngoi cng le loẹt cng tố co ci hn km bn trong. Ca dao c cu: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết cn hơn đẹp người. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33269 )
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn (2) Đi ngho thương cảm vẫn hơn sang giu. =>Ghi Ch: * Nn trọng ci thực chất bn trong cn ci vỏ bn ngoi cng le loẹt cng tố co ci hn km bn trong. Ca dao c cu: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết cn hơn đẹp người. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 33270 )
Tốt giống, tốt m, tốt mạ, tốt la (*) =>Ghi Ch: * M l tiếng đệm của giống - giống m Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33268 )
Tốt khen hn ch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33271 )
Tốt khoe xấu che =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33272 )
Tốt lễ dễ van =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33273 )
Tốt lễ th dễ xin keo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33274 )
Tốt mẽ khoe danh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33279 )
Tốt mốc ngon tương =>Ghi Ch: * Tương l một đặc sản của vng Nghệ An v đy l kinh nghiệm khi lm tương phải chuẩn bị mốc cho tốt th tương mới ngon. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 33280 )
Tốt m dẻ ci =>Ghi Ch: * Chim dẻ ci l một giống chim đẹp, mỏ đỏ, đui di, lng m, lng đui sặc sỡ ngũ sắc, coi giống chim phượng. Người ta đ gọi l phượng hong Nam (phượng hong của nước Nam) hay phượng hong đất. Nhưng chim dẻ ci phải ci tật hay ăn cứt ch, cứt lợn. Người ta đ c cu: Dẻ ci tốt m di đui, hay ăn cứt ch ai nui dẻ ci! Dẻ ci tiếng ht lại khng hay, v vậy dẻ ci tuy đẹp m thật, song người ta khng qu m lại khinh. Người ta thường dng cu ny để chế diễu người bề ngoi đẹp đẽ sng sủa, ăn bận dim da m bụng dạ bẩn thỉu khng tốt m lại v ti. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33259 )
Tốt m giẻ ci =>Ghi Ch: * Chim dẻ ci l một giống chim đẹp, mỏ đỏ, đui di, lng m, lng đui sặc sỡ ngũ sắc, coi giống chim phượng. Người ta đ gọi l phượng hong Nam (phượng hong của nước Nam) hay phượng hong đất. Nhưng chim dẻ ci phải ci tật hay ăn cứt ch, cứt lợn. Người ta đ c cu: Dẻ ci tốt m di đui, hay ăn cứt ch ai nui dẻ ci! Dẻ ci tiếng ht lại khng hay, v vậy dẻ ci tuy đẹp m thật, song người ta khng qu m lại khinh. Người ta thường dng cu ny để chế diễu người bề ngoi đẹp đẽ sng sủa, ăn bận dim da m bụng dạ bẩn thỉu khng tốt m lại v ti. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33275 )
Tốt m r đm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33276 )
Tốt m th cả đng tro Lắm xi nhiều thịt th no bụng lng =>Ghi Ch: * Hng m th d đẹp mấy cũng đốt thnh tro cả đống Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33277 )
Tốt mi bại sống =>Ghi Ch: * C bản khc: Tốt mi bại trống Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33278 )
Tốt như r =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Tốt như r (ni); Chỉ tc để qu lu khng cắt, trng rất luộm thuộm, hoang d. Tc tai để tốt như r ri ? Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 33282 )
Tốt nhất th l tốt nh l thục =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33281 )
Tốt ng khng khố (khng tiền) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33283 )
Ti giả nhn chi tm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29892 )
Ti giả thn chi tai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29893 )
Ti gia l cha ăn cướp =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29891 )
Ti khng hẹn tuổi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29896 )
Ti khng nhằm chỗ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29897 )
Tai l mt đt lồng bn =>Ghi Ch: * Tru c tai lớn v mng bự l tru tốt Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29898 )
Ti mệnh tương đố =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29901 )
Tai ngơ mắt lấp =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29942 )
Tai nghe anh lấy vợ Ba La Ruột đau từng chặng, nước mắt ra từng luồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Ngi (cu số 29902 )
Tai nghe bạn cũ c đi Khc khng lẽ khc m ngồi khoanh tay Nhịn ăn ba bốn bữa ry Lơ lơ trong dạ nn ngy c đơn Phải chi gần gũi th hơn Hay đu nng nổi nguồn cơn kh cầm Thấy ai đi đ thương thầm cho ai Đạo nghĩa cang thường gnh nặng hai vai Vai ni c mỏi sang đổi bn vai t Phải chi xong rổi một bề Gh v g ngi phu th trọn đời. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30182 )
Tai nghe bạn cũ c đi (2) Trong mnh nng nảy như vi mới hầm Nắm tay người bạn khc thầm Chầu ry quế đ xa trầm, trầm ơi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 29904 )
Tai nghe bạn cũ c đi (3) Gh v thăm cht, khng ngồi chi lu! Tưởng l bỏ một miếng trầu Dứt đi th tội ngồi lu th phiền =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 29903 )
Tai nghe bạn cũ c đi (4) Trong lng bối rối như vi mới hầm, Cầm tay bạn cũ khc thầm, Từ nay, gương phải xa trầm, trầm ơi ! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Cần Thơ (cu số 29905 )
Tai nghe cu v chn vn Tiếng đn tiếng nhị nghe gần nghe xa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ An (cu số 29906 )
Tai nghe cu v hay hay Như em nỏ mệt nỏ say sao đnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ An (cu số 29907 )
Tai nghe cu v no n Anh em nỏ phải rứa m em thương! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ An (cu số 29908 )
Tai nghe cu v nhẹ nhng Cũng con người lich, cũng lng văn nhn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ An (cu số 29909 )
Tai nghe chạo rạo xm bầu, Ni anh hỏi vợ nh giu con ai? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 29912 )
Tai nghe chng đặng chỗ tri m Sao chng bặt tiếng, khng thăm viếng nng? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 29911 )
Tai nghe chng đ than ra Vin cnh bẻ l hi hoa trng chng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ An (cu số 29910 )
Tai nghe cha ngự thuyền rồng Thiếp thương phận thiếp m hồng nắng mưa =>Ghi Ch: * Cu dn ca ny tương truyền l của b Đon thi Ngọc (Đon Qu phi) ht tru cng tử Nguyễn Phc Lan (Cha phượng) trong một đm trăng bn dng sng Thu Bồn Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 29913 )
Tai nghe chung m vang dầy, Gh v am tự nghe thầy giảng kinh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 29914 )
Tai nghe c đm giỗ gần Trong bụng bần thần, chẳng muốn ăn cơm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29915 )
Tai nghe c gi Quỳnh Nga Tuổi vừa đi tm đi ra đon chồng Nghĩ mnh văn v cũng khng Ra thn sức chạy gắng cng đua ti =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 29916 )
Tai nghe con nhạn khơi chừng Chn g nhịp lại, tay dừng thoi đưa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ An (cu số 29917 )
Tai nghe em bậu chng hồi, Cũng bằng anh uống một nồi nhơn sm. - Nhơn sm mắc lắm anh i, Tiền đu m uống một nồi nhơn sm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 29918 )
Tăn hăn t h như nh kh được của =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30062 )
Tăng thi nguyệt hạ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30092 )
Tơ cau thuốc chở đầy ghe Hội An bun bn tiếng nghe xa gần. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32971 )
Tơ chm dưới nước, đ nổi trn non Ai muốn c con tro ln tụt xuống =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32972 )
Tơ lụa gấm nhiễu khng mng Thương c o chẹt v qung nửa vai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32982 )
Tơ tằm đ vấn th vương, Đ trt dan du, th thương nhau cng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32994 )
Tơ vương đến thc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33008 )
Tư bề thnh luỹ rất cao Giặc đnh o o vẫn ngủ trong cung =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 34660 )
Tư m phượng (phụng) cầu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35053 )
Tư Nghĩa, Cửa Đại l đy Gnh Hu, ni Quế đ xy nn cha Dưới thời bng sng nở đua =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Ngi (cu số 35084 )
Tư nin mn ma =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35088 )
Tư tư bất quyện ????, =>Ghi Ch: * Suy nghĩ rối rắm, chưa kết nối được với nhau Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37250 )
Tư tưởng lớn gặp nhau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36409 )
Tư tưởng m khng thng Vc bnh khng cũng nặng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35122 )
Tư tưởng trn bắp gn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35123 )
Tư ti tư tam =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35103 )
Tươi như hoa nở =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35216 )
Tương c gia bản =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35222 )
Tương c gi bản =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35223 )
Tương chua muối mặn si trường trai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35226 )
Tương kế tựu kế =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35238 )
Tương kiến hận vn ???? =>Ghi Ch: * Tiếc rằng biết nhau qu muộn Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37252 )
Tương knh như tn =>Ghi Ch: * Vợ chồng gi vẫn trọng tnh nghĩa như lc mới cưới Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35240 )
Tương tư đầu c rối ni Đặt lược xuống nước mắt chi khng kh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35289 )
Tương tư đầu tc rối b, Đặt lược ln, lấy lược xuống, nước mắt chi khng kh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Long An (cu số 35290 )
Tương tư chẳng ốm cũng sầu Con ruồi đậu mp chẳng đau cũng buồn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 35288 )
Tương tư chẳng ốm cũng sầu (2) Chẳng su đi mắt cũng xu tim gan. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39109 )
Tương tư chẳng ốm cũng sầu (3) Con ruồi đậu mp c đu đuổi liền. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39110 )
Tương thức chi giao =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35287 )
Tương thn tương i =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35285 )
Tướng đi c niệng liểng xiểng suốt đời =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Ph Yn (cu số 35230 )
Tướng đi chn bước hai hng Nng th rộng lượng, cn chng tiểu tm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn (cu số 35231 )
Tướng chuộng nhiều quan Dn chuộng nhiều người =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35227 )
Tướng diện bất như tướng tm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35232 )
Tướng lưỡi lợi hại phn rnh Di m mỏng, bẹp: dối quanh mun lời Bằng m vừa lớn vừa di Thuộc hng qu phi, lộc ti cao mn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn (cu số 35258 )
Tướng người trn ngắn đầu to Quanh năm chỉ biết chăn b chăn tru =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35260 )
Tường cao cổng rộng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35224 )
Tưởng đu bến đ gặp thuyền, No hay em cười lng nhch, anh liền lui ghe. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn (cu số 35228 )
Tưởng đu hay chữ em nhờ Ai hay anh xch vịt ngồi bờ cu lươn. - Sch vở anh để trong rương Anh đi xch vịt cu lươn thanh nhn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 35229 )
Tưởng anh su sắc giếng lng, Ai d cạn sợt như ln nước mương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 35221 )
Tưởng giếng cạn anh nối sợi dy cụt No hay giếng su nn hụt sợi dy Nếu anh đy khng lấy được c ny Anh cho ghe ra giữa biển, đợi nước đầy cho v. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 35233 )
Tưởng giếng su anh nối sợi dy di Khng ngờ giếng cạn, anh tiếc hoi sợi dy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 35234 )
Tưởng giếng su nối sợi dy di Hay đu giếng cạn tiếc hoi sợi dy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35236 )
Tưởng giếng su nn nối sợi dy di Ai ngờ giếng cạn tiếc hoi sợi dy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35235 )
Tưởng giếng su ti nối sợi dy di Hay đu giếng cạn tiếc hoi sợi dy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Kin Giang (cu số 35237 )
Tưởng khi đng liễu ty đo, Khi ra vườn hạnh khi vo phng loan. By giờ đi ngả sm thương, Chiếu chăn chch mc, thiếp chng xa nhau. =>Ghi Ch: * Những bi ca dao c dng hnh ảnh "đn hạnh", hầu hết thuộc Nghệ Tĩnh - Bnh Trị Thin; cn số những bi ca dao dng "buồm hạnh", "buồng hạnh", "phng hạnh"... lại c xuất xứ từ Bnh Trị Thin đến Nam Bộ. Điều ny cho php nhận xt: 1. Sự nhn rộng lớn định ngữ "hạnh" trong cc kiểu kết hợp cho thấy sự nhạy cảm về vấn đề, ở cc địa bn l chủ nhn của chng; v 2. Sự hnh thnh một ẩn dụ mang tnh biểu trưng (biểu tượng), đi hỏi hnh ảnh lm nền (ci biểu đạt) phải c những thuộc tnh bền vững v tạo được cc lin tưởng tương ứng, điều ny ca dao c lc phải tốn cả thế kỉ mới tạo dựng xong, m "đn hạnh", xt về mặt chất lượng, khng gian v thời (gian) gian sng tc, lưu truyền v diễn xướng, tỏ ra đp ứng được. (Theo Triều Nguyn) Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 35239 )
Tưởng lấy anh cho lnh manh o Lấy anh rồi đn đo nui anh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35254 )
Tưởng lấy anh cho lnh tấm o Hay đu lấy anh rồi bn o nui anh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 35255 )
Tưởng l đng vắng ht chơi Hay đu đng vắng c người vng lai. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 35249 )
Tưởng l anh đến anh chơi Ai d anh đến kết đi vợ chồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35241 )
Tưởng l anh hng trung qun i quốc Hay đu anh bội cha r rng Tưởng l anh gip Đổng Kim Ln Ph Hong thi hậu đỡ tấm thn em nhờ Hay đu anh cỡi gi phất cờ Theo dng họ Tạ bao giờ em khng hay. =>Ghi Ch: * Tạ: Chỉ Tạ n Đnh trong tuồng "Ngũ Hổ Bnh Ty" Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 35242 )
Tưởng l anh tới anh chơi Ai d anh tới kết đi vợ chồng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 35243 )
Tưởng l anh tới anh chơi (2) No ngờ thăm hỏi g đi vợ chồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 35244 )
Tưởng l chị ng em nưng Ai ngờ chị ng em bưng miệng cười =>Ghi Ch: * Chị em khng biết gip đỡ nhau Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 6809 )
Tưởng l cha mẹ đập một vi ba roi Ai ngờ đập đến chn chục, một trăm roi Em b lăn b lc, em khc đứng khc ngồi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc Trung Phần (cu số 35246 )
Tưởng l cha mẹ em giu Ai ngờ cha mẹ ăn cơm chầu của em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 37844 )
Tưởng l cha rch Phật vng Hay đu cha rch chứa đn quỷ ma =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35247 )
Tưởng l con gi đương xun No ngờ lại rặt một phường ăn sương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35248 )
Tưởng l khăn trắng em để tang D đu khăn trắng sửa sang lấy chồng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 35250 )
Tưởng l mai trước lại vầy Hay đu mai trước một ngy một xa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 35251 )
Tưởng l trồng cc ngay hng Ai hay cc mọc một đng một cy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 35252 )
Tưởng l yếm đỏ cn son Ai hay yếm đỏ c con một bầy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 35253 )
Tưởng ngờ ni cht m thi, Gan đu dm đnh con voi một ng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 35259 )
Tưởng phượng hong, tui lắp mũi tn me Xem đi xt lại ai d knh knh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 35261 )
Tưởng rằng đường vắng ht chơi Ai ngờ đường vắng c người vng lai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 35269 )
Tưởng rằng đ nt th thi Ai ngờ đ nt nung vi lại nồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 35267 )
Tưởng rằng đ địch cng đy Hay đu đ giắt ng thầy sau lưng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Bnh Định (cu số 35268 )
Tưởng rằng anh thử anh thương Thử rồi anh lại tm đường anh dng! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35262 )
Tưởng rằng củi mục dễ đun Ngờ đu củi mục khi um cả nh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35266 )
Tưởng rằng cy cả bng cao Em gh mnh vo tr nắng đỡ mưa Ai ngờ cy cả l thưa Ngy nắng rt mặt, ngy mưa ẩm đầu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35263 )
Tưởng rằng cy cả bng rm Ai ngờ cy cả lại khng chỗ nhờ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35264 )
Tưởng rằng cy dứa khng gai Ai ngờ gai dứa lại di hơn chng. Em ni dối anh, em chửa c chồng Con ai em bế em bồng trn tay? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35265 )
Tưởng rằng duyn đẹp như tin, Ai ngờ như mực mi nghin vẽ vnh Tưởng rằng duyn đẹp như tranh Ai ngờ duyn lại như mnh rch tan Tưởng rằng hương quế hương lan Ai ngờ phấn rửa hoa tn thế ư =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35270 )
Tưởng rằng ko cột ở đời Ai ngờ ko r cột rời đi phương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35271 )
Tưởng rằng khăn trắng c duyn Ai ngờ khăn trắng khng tiền mua nu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35272 )
Tưởng rằng khăn trắng c tang Ai ngờ khăn trắng ra đng ve trai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35273 )
Tưởng rằng khăn trắng c tang (2) Ai ngờ khăn trắng, điểm trang kn chồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35274 )
Tưởng rằng khăn trắng thm duyn Ai ngờ khăn trắng, khng tiền nhuộm nu! Chợ phin bảy dy hng nu Để c khăn trắng ruột đau quằn quằn =>Ghi Ch: * C bản khc: Tưởng rằng khăn trắng c duyn Xuất xứ: - Miền Bắc (cu số 35275 )
Tưởng rằng một dạ một lng Ngờ đu đem dạ bưởi bng phụ nhau. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 35278 )
Tưởng rằng m phấn mi son Ai ngờ m mỏng mi mn hỡi em! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35277 )
Tưởng rằng nước chảy đ mn Ai ngờ nước chảy đ cn trơ trơ Chờ cho nước xuống phơi bờ Xem con người ấy nương nhờ vo đu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35279 )
Tưởng rằng nước chảy đ mn (2) Chẳng l (ngờ) nước chảy đ cn trơ trơ Rồi đy nước cạn phơi bờ Ci tm ci tp nương nhờ vo đu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35280 )
Tưởng rằng tu lặn, tu bay Nn anh bỏ việc cng cy m đi Biết rằng cu lt, cu li Th rằng cứ ở nh qu với nng Nh qu c họ c hng C lng, c xm, lỡ lng c nhau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 35281 )
Tưởng rằng trọn thủy trọn chung Khng hay như pho nổ đng ngang lưng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35282 )
Tưởng rằng trong (l) đạo mẹ cha Con trai con gi cũng l một thương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35283 )
Tưởng sự tnh bạc ny hai sấp Chẳng ai ngờ ni lại sấp ba By giờ quan tướng thua ra o quần cố hết trở ra về trần Về giữa sn vạch quần bắt rận Vợ ở nh giận chẳng nấu cơm By giờ tướng chũi ổ rơm Chẳng dm hạch nước, hạch cơm, hạch trầu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35284 )
Tưởng thầy mẹ đnh thiếp hai ba roi, Khng ngờ thầy mẹ đnh thiếp một trăm roi Thiếp phải giơ lưng thiếp chịu, e khng trọn đời với anh? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin (cu số 35286 )
Tượng chết v ng chim chết v lng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 35245 )
Tượng chết v ng tước chết v lng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35225 )
Tượng linh dẫu rch cũng thờ Lỡ th chịu lỡ cũng chờ mối anh (tin em) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35256 )
Tượng linh dẫu rch cũng thờ (2) Lng thương qun tử bao giờ cho qun =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35257 )
Tượng rằng l đạo mẹ cha, Con trai con gi cũng l một thương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 35276 )
Tưng bưng chn kiểu, ngũ liễu con dơi, Thấy em cn nhỏ nhiều nơi anh buồn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 35193 )
Tưng bừng tở mở =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35194 )
Tưng tưng muốn khảy đờn km Giu sang ph qu đi tm giu sang. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 35206 )
Tạ ơn thầy đ dẫn con vo rừng tr thức Cảm nghĩa c đ dắt tr đến biển yu thương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29054 )
Tạ thần hưu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29063 )
Tạc dạ ghi lng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29861 )
Tạc tỉnh nhi ẩm canh điền nhi mục =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29868 )
Tại anh tại ả tại cả đi bn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29871 )
Tại anh tại ả, tại cả đi đường =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29872 )
Tại anh, tại ả, tại cả hai bn =>Ghi Ch: * Để dẫn đến một cuộc x xt tranh chấp l do l từ cả hai pha chứ khng ring một bn no. Đứa m cũng c ci sai cả mới ra nng nội ri, tai anh tại ả tại cả đi bn. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 29873 )
Tại cha mẹ dứt tnh tơ nguyệt Khuyn em đừng trực tiết uổng cng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29883 )
Tại gia tng phụ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29894 )
Tại gia xuất gia =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29895 )
Tại mẹ cha dứt tnh tơ nguyệt, Khuyn em đừng trực tiết uổng cng, Nơi thương cha mẹ biểu vong, Nơi chẳng đnh lng cha mẹ biểu ưng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 29899 )
Tại mẹ với cha nn đi ta lơ lo Như ng v bn cờ: xe pho xa nhau. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 29900 )
Tại ngoại hậu cứu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29943 )
Tại ngoại hậu tra =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29944 )
Tại quan ngn quan =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29947 )
Tạm vợ, vợ gi Tạm nh nh nt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30050 )
Tạm vợ, vợ gi, tạm nh nh nt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30051 )
Tạnh trời mưa ko về non Hẹn cng cy cỏ chớ cn trng mưa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30094 )
Tả cầu hữu co =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29040 )
Tả ph hữu bật =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29056 )
Tả tư hữu tường =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29067 )
Tả thủ đắc lai hữu thủ khử =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29064 )
Tả xung hữu đột =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29076 )
Tản Vin ni ấy kiu thay Tầng trn tầng dưới thắt ngay cỏ bồng Họa ni ti lại họa sng V chng em phải long đong thế ny Họa nh quan sở lầu ty Em sang H Nội họa ngay Cột Cờ Họa nh my Nước, my Tơ Xin chng hy cứ đợi chờ chng ơi Vườn Bch th em đ họa rồi Em xuống dưới biển, họa đi c vng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 30084 )
Tảo tần một nắng hai sương Nui con khn lớn, trăm đường kh khăn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30099 )
Tấc đất cắm di =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29862 )
Tấc đất tấc vng, Một gc giang san, Một dng mu đỏ. Quyết tm khng bỏ Một mảnh đất hoang, Trồng bắp, trồng lang, Tăng nguồn lương thực =>Ghi Ch: * Một tấc đất qu gi ngang một tất vng. V chăm, bn, vun, sới th đất sản xuất mi mi khng ngừng, mối lợi thu được ở một tấc đất, cộng mi lại cũng c khi bằng gi trị một tất vng. Cu ny c khuyn người ta nn qu ruộng đất, khng nn bỏ hoang, m bỏ mất mối lợi lớn. Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 29863 )
Tấm gương sng tỏ ngn thu, Đảm đương nợ nước đền b cho xong. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 29996 )
Tấm gương vằng vặc chẳng mn Bao nhiu tinh đẩu l con ci nh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29997 )
Tấm giấy vng đề hng chữ thọ Rước em về hai họ chứng minh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 29993 )
Tấm lng vng trong manh o rch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30007 )
Tấm manh vnh sắt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30008 )
Tấm thn c độc bơ sờ lắm chng ơi Chng ra đi thiếp phn giải nhiều lời Trung ngn nghịch nhĩ Thi th chng đừng c nghe lời người ta. =>Ghi Ch: * Trung ngn nghịch nhĩ: Lời ni ngay thẳng dễ nghịch lỗ tai Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 37944 )
Tấm thn em như cy kh chết đứng Tấm thn anh đy tựa l rụng trn cnh Thi hai đứa mnh tuổi hy cn xanh Cứ an tm trở về nui thầy với mẹ Để trả nợ dưỡng dục sinh thnh ngy xưa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin (cu số 30034 )
Tấm thn em như con c gy dưới sng, Nhảy ln tam cấp, ho con rồng cho anh coi! - Anh đy vốn học tr Tn Ngộ Khng, Tay cầm ci vợt, gi vũ đằng vn, Em c ho thnh một trăm con c gy, Đ thot thn con no! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin, Huế (cu số 30035 )
Tấm trấn Vĩnh Long đứt tng, cn tụi Anh cưới vợ khc tổng, xa lng sở hụi bao nhiu? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30047 )
Tấn thối lưỡng nan =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30081 )
Tấn thối lưỡng nan cực khổ trăm bề Ở đy kh ở, ra về kh ra! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30082 )
Tấp tửng như trẻ được bnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30111 )
Tất cả hoa qu trn đời Khng bằng hai tiếng mỉm cười mẹ cha =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30112 )
Tất dưỡng tao bối =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30114 )
Tất nhin quan hệ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30118 )
Tất tưởi như nợ đuổi đến lưng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30122 )
Tất tả như b đả ng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30120 )
Tất tả như người đi ăn giỗ hậu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30121 )
Tầm chương tch c =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29976 )
Tầm chương trch c =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29977 )
Tầm gửi lấn cnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29994 )
Tầm gửi lấn ngnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29995 )
Tầm hoa vấn liễu - ??? ? =>Ghi Ch: * Chỉ tnh c lơ phất phơ chỉ giỏi tn gi. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37160 )
Tầm phơ tầm phất =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30025 )
Tầm sư học đạo =>Ghi Ch: * Tm thầy học đạo Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30032 )
Tầm vng vạt nhọn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30052 )
Tần lai thn giả sơ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30069 )
Tần tấn nhứt gia =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30078 )
Tầu cười, Ty bước, Nhật lo Việt Nam độc lập chết co đầy đường. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 30125 )
Tẩm ngẩm chết voi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37816 )
Tẩm ngẩm m đnh chết voi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30014 )
Tẩm ngẩm tầm ngầm m đấm chết voi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30015 )
Tẩm ngẩm tầm ngầm, đấm thầm chết voi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30016 )
Tẩm ngẩm, tầm ngầm m đấm ngầm chết voi Loi choi, loi choi như tớ m đấm voi khng chết =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30017 )
Tẩn mẩn tỉ mỉ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30072 )
Tẩn mẩn t m v c bn rượu Liệt chiếu liệt giường v c bn nem =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30071 )
Tẩu m khn hoa ???? =>Ghi Ch: * Cưỡi ngựa xem hoa. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37170 )
Tẩu vi thượng sch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30144 )
Tận cng bằng số =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30060 )
Tận mục sở thị =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30073 )
Tận nhơn lực tri thin mạng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37708 )
Tận tm kiệt lực - ???? =>Ghi Ch: * Lm hết sức mnh Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37168 )
Tận tm tận lực =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30077 )
Tận thiện tận mỹ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30080 )
Tận trung bo quốc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30083 )
Tận xương tận tuỷ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30086 )
Tập đi, tập ni trầm trồ dễ nghe =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30101 )
Tập dữ tnh thnh =>Ghi Ch: * Cu ny l cu chữ liền trong sch Kinh Thư của Tu. Tập l tập qun tức l thi quen, dữ l cng với. Tnh l tnh kh, l tnh tự nhin. Tập dữ tnh thnh l thi quen lu dần biến thnh bản tnh. Th dụ như người ta khng ai sinh ra đ c tnh nghiện rượu. V mỗi ngy uống một t, uống mi lu dần quen thi đi, rồi sau thnh nghiện rượu, khng c rượu th khng chịu được, y như l trời sinh ra ci tnh nghiện rượu vậy. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30102 )
Tập tầm vng Chị lấy chồng, em ở ga Chị ăn c, em mt xương Chị nằm giường, em nằm đất Chị ht mật, em liếm ve Chị ăn ch, em liếm bt Chị coi ht, em vỗ tay Chị ăn my, em xch bị Chị xe chỉ, em xỏ tiền Chị đi thuyền, em đi bộ Chị ko gỗ, em lợp nh Chị trồng c, em trồng b Chị tuổi t, em tuổi thn Chị tuổi dần, em tuổi mẹo Chị ăn kẹo, em mt cy(kem) =>Ghi Ch: * Xem thm: Tro Chơi Dn Gian; Bản khc: Tập vồng vng Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30103 )
Tập tầm vng (2) Chị lấy chồng, em ở gi Chị ăn c, em mt xương Chị nằm giường, em nằm đất Chị ăn mật, em liếm ve Chị ăn ch, em liếm bt Chị coi ht, em xỉa tiền Chị đi thuyền, em đi bộ Chị đo lỗ em nấu canh Chị đm hnh, em lm mắm Chị đi tắm, em gội đầu Chi đi cu em xch vịt, Chị đi xịt. em đi hửi!!! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30104 )
Tập tầm vng, con cng n ma N ma lm sao? N rụt cổ vo N xe cnh ra N đậu cnh đa N ku cy cải N đậu nồi bẩy N ni nồi bung N đậu cnh sung N ku tố hộ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Kin Giang (cu số 30105 )
Tập tầm vng, tập tầm vng C ng Nguyễn Minh Khng Chữa được Thần Tng hong đế... =>Ghi Ch: * Rời Thi Bnh, tiếp tục theo lin tỉnh lộ 10 đến tỉnh lỵ Nam Định, rồi theo lin tỉnh lộ 21 về cha Giao Thủy ở lng Hnh Thiện, tổng Hnh Thiện, huyện Giao Thủy, phủ Thin Trường nay l huyện Xun Thủy. Tương truyền ngy xưa Thiền sư Nguyễn Minh Khng tu ở đy, tục gọi l cha Keo Trn để phn biệt với cha Keo ở Thi Bnh. Cả hai cha đều c tn chữ l Thần Quang tự v đều thờ sư Minh Khng tức Quốc sư Khng Lộ. Cc sch sử xưa c chp việc L Thần Tng mắc bệnh ha hổ, được Thiền sư Minh Khng chữa khỏi nn phong lm quốc sư. Sch Thnh ngữ Điển tch Danh nhn Từ điển cn cho rằng tiền kiếp của vua Thần Tng chnh l Thiền sư Từ Đạo Hạnh, bạn tu hnh với cc sư Gic Hải, Minh Khng, bởi c lời nguyền kiếp trước nn kiếp ny nh vua mới mắc phải bệnh ấy. D cu chuyện c thế no chăng nữa, sự kiện vẫn được đồng dao ghi lại: Xuất xứ: - Miền Bắc, Nam Định (cu số 30106 )
Tập tng đem nấu với sung Lấy chng, thiếp quyết đổi buồn lm vui =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30107 )
Tập thể thảo luận =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30108 )
Tập trung lực lượng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30109 )
Tập trung ch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30110 )
Tật my hay ni lm rm, Lại đy tao hẳn ni thầm my nghe =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30117 )
Tật phong tảo thu diệp - ????? =>Ghi Ch: * Gi mạnh qut sạch l thu Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37169 )
Tậu ruộng giữa đồng lấy chồng giữa lng =>Ghi Ch: * Mua ruộng, lấy chồng ở những nơi chắc chắn, tin cẩn Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30134 )
Tậu tru lấy vợ lm nh Trong ba việc ấy lọ l kh thay =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30142 )
Tậu tru, lấy vợ, lm nh, trong ba việc ấy thật l kh thay =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30143 )
Tậu voi chung với Đức ng Vừa phải đnh cồng, vừa phải hốt phn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30145 )
Tắc kỳ ngn lộ =>Ghi Ch: * Tắc l bế tắc, lấp kn khng để lối thot hoặc lối thng, kỳ l của người ấy. Tắc kỳ ngn lộ l lấy kn mất lối ni của người ta, khiến người ta khng mở miệng ni vo chỗ no được. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29087 )
Tắm cho con lng giềng =>Ghi Ch: * Con lng giềng, khng phải con mnh nn khng săn sc hết lng. Hm chỉ người lm việc g đ qua loa, sơ si lấy lệ, khng chu đo cẩn thận. Mi mần chi m như tăm cho con lng giềng rứa. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 29975 )
Tắm khi no vuốt mặt khi ấy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30001 )
Tắm mưa gội gi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30010 )
Tắm mưa trải gi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30011 )
Tắm mt giếng Đoi, hỏi ngi (người) Trường Lưu =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Tắm mt giếng Đoi, hỏi ngi (người) Trường Lưu; Giếng Đoi ở x Thanh Nga, lrường Lưu, nay l x Trường Lộc, huyện Can Lộc, một vng đất văn vật của H Tmh. Gi Trường Lưu nổi tiếng xinh đẹp giỏi giang, thng minh, tnh tứ. Đại thi ho dn tộc Nguyễn Du thời trẻ đ nhiều lần giao lưu ht xướng với cc c gi Trường Lưu v để lại hai tc phẩm kh nổi tiếng l bi v "Thc lời trai phường nn" (Giả nhập vai người con trai phường nn Tin Điền gửi người yu l c gi phường vải Trường Lưu) v bi văn tế nhan đề "Sinh tế Trường Lưu nhị nữ văn". Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30009 )
Tắt đn nh ngi cũng như nh tranh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30113 )
Tắt lửa tối đn =>Ghi Ch: * Lc nh c việc bất cứ lớn nhỏ đều cần c lối xm gip đỡ. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30116 )
Tắt lửa tối dn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37685 )
Tằm ăn du =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29966 )
Tằm đỏ cổ th đổ du vo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29987 )
Tằm đi một bữa bằng người đi nửa năm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29988 )
Tằm ơi say đắm nơi đu M tằm bỏ nghĩa cnh du khng nhn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30024 )
Tằm chăn ba lứa thuận ha Tiền dư thc tch giữa nh cao sang =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29973 )
Tằm c lứa ruộng c ma Chăm lm trời cũng đền b c khi =>Ghi Ch: * Lứa l lần, l lượt, l khoảng thời gian từ lc con tằm cn trong trứng, đến lc con tằm nhả tơ, ko kn. Ma l lc, l khoảng thời gian từ lc cấy la đến lc chn gặt về. Tằm c lứa, ruộng c ma l tằm ko tơ c lứa, ruộng sản xuất c ma, khng phải bất cứ lc no tằm cũng nhả tơ được, hay bất cứ lc no ruộng cũng sản xuất được la gạo. Lấy tằm v ruộng lm th dụ: cu ny ni ở đời, lm việc g cũng phải c thời. Khng phải thời, khng đng lc th việc lm khng c kết quả. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29978 )
Tằm c lc ruộng c kỳ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29979 )
Tằm giăng tơ nhện cũng giăng tơ Mấy đời tơ nhện được như tơ tằm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 29992 )
Tằm nh chục mủng ăn ba Du gần bạn khng hi bạn hi du xa cho tốn tiền =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30018 )
Tằm sao tằm chẳng ăn du Tằm đi ăn ruộng, ăn tru, ăn nh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30029 )
Tằm tơ Lng Hồng Lng Vạc trồng bng, bun bng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30044 )
Tằm vương (giăng) tơ nhện cũng vương (giăng) tơ Mấy đời tơ nhện được như tơ tằm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30053 )
Tằm vương tơ, nhện cũng vương tơ, Mấy đời tơ nhện được như tơ tằm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Sc Trăng (cu số 30054 )
Tằng kinh thương hải năng vi thủy Trừ khước vu san bất thị vn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30090 )
Tặc hảm trc tặc ? ??? =>Ghi Ch: * Vừa ăn cướp vừa la lng Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37158 )
Tặc xuất quan mn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29869 )
Tặng anh một gnh đường đen Đường tnh đường nghĩa đường quen từ đầu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30087 )
Tế ngựa đỗ thuyền =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30322 )
Tế sớm bo ruồi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30323 )
Tế sớm cng khỏi ruồi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30324 )
Tế sớm khỏi ruồi =>Ghi Ch: * Phm việc tế, lễ đều c xi, thịt, cỗ bn. Xi, thịt, cỗ bn đặt ln bn thờ tế thần, thnh, tổ tin thường c ruồi bu vo. Đồ lễ để trn bn thờ cng lu, th ruồi bu cng nhiều. Cho nn, người ta thường tế sớm đi, để lễ vật khỏi bị ruồi bu, ha i đi mất. Đ l nghĩa đen. Nghĩa bng cu ny ni: việc phải lm th trước sau cũng phải lm, chi bằng lm sớm ngay đi, cho khỏi phiền phức li thi. Cũng như trước sau cũng phải tế một lần th nn tế trước đi, để ruồi khỏi quấy. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30325 )
Tếng anh người c học. Sao anh chẳng nghĩ suy Ty bang đi lnh lm chi Xa cha la mẹ cn g chữ n Anh ơi nghe mấy lời phn Anh đừng đi lnh bỏ thn xứ người. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32456 )
Tết đến sau lưng ng vải th mừng, con chu th lo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30337 )
Tề gia nội trợ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30320 )
Tề gia trị quốc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30321 )
Tề thin hạ như thị nhục =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30329 )
Tỉ xương tỉ x =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31843 )
Tỉnh Bắc gi thc mười hai Tỉnh Đng mười tm, tỉnh Đoi hai mươi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32568 )
Tỉnh Bnh Định c ba cửa thnh Sng Tr Khc nước chảy quanh một vng Nước Sng Hương khi đục khi trong Ni Cha Non Nước trong lng c nhiều hang Cha B Mụ ở Phố Hội An Linh thing c tiếng lan trn khắp nơi Sơn Tr ni chu[ thảnh thơi Khch no c đến cũng dạo chơi một lần =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Bnh Định (cu số 32569 )
Tỉnh di, huyện rộng, x to Nẫu lo việc nẫu, mnh lo việc mnh. =>Ghi Ch: * Nẫu: Người ta, bọn họ Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32929 )
Tỉnh giấc hon lương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32935 )
Tỉnh Khnh Ha đậm đ mưa nắng, Non chồng nghĩa nặng, nước chứa tnh thm, Ngọn gi bay phảng phất hơi trầm, My xy thp bt, trăng dầm bến ngn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 32937 )
Tị khanh lạc tỉnh???? =>Ghi Ch: * Trnh hầm gặp giếng. Trnh vỏ dưa gặp vỏ dừa Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37235 )
Tị nẹng mần chi, ch khi ni, mi khi khc =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Ch khi ni (ny), mi (my) khi khc; 1 - Khng nn bận tm đến việc của người khc v ai rồi cũng c phần trch nhiệm v hưởng thụ như nhau. Tị nẹng (nạnh) mần chi (lm g), Ch khi ni mi khi khc. 2 - Sự mắc mớ trong quan hệ trch nhiệm. Chưa thot được m (đu) m h hửng, ch khi nỉ mi khi khc. 3- Sự thay bậc đổi ngi một cch trớ tru. Thời giừ (by giờ) n lộn quất (thoi ho) rứa (như thế) đ ch khi ni mi khi khc. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31842 )
Tị thật kch hư ???? =>Ghi Ch: * Trnh chỗ c thực lực m đnh vo chỗ trống Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37236 )
Tị thật tựu hư ????, =>Ghi Ch: * Trnh mạnh đnh yếu Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37237 )
Tị trọng tựu khinh ????. =>Ghi Ch: * Trnh sự tn trọng m đnh vo sự khinh bỉ Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37238 )
Tịch đm vong tổ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31849 )
Tịch bất họa non =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31846 )
Tịch hoang canh tc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31850 )
Tịch như pho mất ngi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31855 )
Tọa hưởng ky thnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33010 )
Tọa quan hổ đấu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33012 )
Tọa tĩnh quan thin =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33014 )
Tọa thực sơn băng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33013 )
Tỏ lng khuyn bạn đừng xiu Nắng mai c bạn nắng chiều c ta. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39021 )
Tỏ trăng chi bấy hỡi trời, Để cho bạn ngọc phn lời thỉ chung. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 32998 )
Tỏ trăng giả gạo ngoi trời Cm bay phảng phất sao em khng nhớ lời anh phn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 32999 )
Tỏ trăng mười bốn được tằm Tỏ trăng đm rằm th được la gieo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39417 )
Tỏ trăng mười bốn được tằm, Tỏ trăng hm rằm th được la chim =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33000 )
Tố no theo tố nấy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32989 )
Tốc chiến tốc quyết =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33028 )
Tốc chiến tốc thắng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33029 )
Tối độc phụ nhn tm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33150 )
Tối đu l nh ngả đu l giường =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33079 )
Tối đen như mực =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33146 )
Tối ba mươi anh khng về lễ tết Sng mng một anh khng lạy giường thờ Hiếu trung chi anh nữa m khiến em đợi chờ uổng cng Anh lm trai nam nhơn tri ch Em lm gi thục nữ chi trinh Em với anh nghĩa nghĩa tnh tnh Phụ mẫu nh chưa định, hai đứa mnh dm đu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 33069 )
Tối lửa tắt đn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33164 )
Tối lửa tắt đn trắng cũng như đen =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33165 )
Tối mắt tối mũi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33168 )
Tối my tối mặt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33169 )
Tối như đm ba mươi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33177 )
Tối như đm dy như đất =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33178 )
Tối như ba mươi thng chạp Sng no bằng trăng hm rằm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33176 )
Tối như hũ nt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33179 )
Tối qua trăng sng tờ mờ Em đi gnh nước tnh cờ gặp anh. Vo vườn hi quả cau xanh Bổ ra lm su mời anh xơi trầu, Trầu ny tm những vi tu, Ở giữa đệm quế, dưới đầu thơm cay. Chiềng anh xơi miếng trầu ny D mặn d nhạt d cay d nồng. D chẳng nn vợ nn chồng, Th anh cũng biết tấm lng cho em. =>Ghi Ch: * Tục ăn trầu c ở hầu hết cc nước Đng Nam ; Xem: Trầu Cau Trong Ca Dao Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33180 )
Tối rồi con chim nhạn về rừng, Khăn lau nước mắt, ng chừng người thương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 33184 )
Tối rồi trời lại sng ra Đi đu m vội, m gi mất thn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33185 )
Tối tăm biết mt l gai Biết quen hay lạ, biết ai m cho =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33188 )
Tối tăm biết trẻ hay gi, Tai nghe tiếng ht giọng đ c con. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 33189 )
Tối tăm khng biết trẻ gi, Chỉ nghe tiếng ht m biết l c con. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 33190 )
Tối tăm khng thấy g =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33191 )
Tối tăm mặt mũi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33192 )
Tối th đẹp tựa tin sa Ngy nom rũ rượi như g phải mưa Bu g hương chạ hoa thừa Chẳng th chẵn lẻ Hai Cua cho rồi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 33195 )
Tối trăng cn hơn sng sao Phơn phớt lng đo hơn phớt mầu vang Tối trăng cn hơn sng sao, Dẫu rằng ni lở cn cao hơn đồi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33203 )
Tối trời đom đm bay xa Tưởng anh ht thuốc chạy ra xin tn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39033 )
Tối trời đom đm chớp giăng, Xa em một bữa mấy ci khăn ướt dầm. Mưa sa sấm chớp ầm ầm. Tuy chưa gặp cuộc ăn nằm cũng thương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 33208 )
Tối trời bắt xẩm trng sao Xẩm thề c thấy ng no xẩm đui =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33206 )
Tối trời chẳng biết l ai Cho chung một tiếng rạng ngy mai hy nhn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 33207 )
Tối trời khng biết ai ai Cho ln một tiếng để mai sẽ nhn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 33209 )
Tối trời ng chẳng thấy sao, Em c nơi no ni lại anh hay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 33210 )
Tối trời như mực như than, Thương anh bất quản đỗi đng xa xi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 33211 )
Tối trời trăng sng hơn sao Dẫu rằng ni lở cn cao hơn đồi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33212 )
Tối trời trời lại sng ra Đi đu m vội cho gi mất thn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33213 )
Tối trời trời lại sng ra (2) Đi đu m vội cho gi mất vui. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39034 )
Tối trời tui khng sợ chi ma Vườn hoang cũng lội tre l ng cũng chui My mưa khng hại chi nguồn Sng su dặm bước thẳng dn cũng qua. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39035 )
Tốn nc rc nh =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Tốn nc (nước) rc nh; Phải tiếp đn, chăm sc, nui nấng những kẻ khng biết điều th chỉ c mất cng v ch. Lần sau bọn nớ đến th đừng c tiếp nữa, chỉ tổ tn nc rc nh. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 33241 )
Tốn than lại tan lưỡi cy Nong kia rch hết, cối xay lại mn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33243 )
Tống cựu nghnh tn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33246 )
Tốt đẹp chi m anh mơ mng Như con c lẹp thưa sng lọt đui =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33261 )
Tốt đẹp l chị hng hoa Tuy rằng thơm ngt cửa nh sạch khng Ngy ngy đi hi hoa hồng Chiều chiều về ng Cầu ng ăn qu Bao giờ Chợ Lớn hết hoa Đồng Xun hết chuối th hoa hết tiền. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33262 )
Tốt đẹp ph ra xấu xa đậy lại =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33263 )
Tốt đẹp th ph ra, xấu xa th đậy lại =>Ghi Ch: * X. Tốt th khoe, xấu th che. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 33264 )
Tốt cy th mới tốt cnh Gương trong mới r bng hnh trong gương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 33254 )
Tốt dầu tốt mỡ, đỡ đứa vụng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 33260 )
Tốt danh hơn giu của =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33257 )
Tốt danh hơn lnh o =>Ghi Ch: * Tốt danh l c danh thơm tiếng tốt. C danh tiếng tốt m lại c quần o tốt nữa th nhất rồi. Nhưng nếu đem ci o lnh v ci danh tốt bắc ln cn, th ci danh tốt bao giờ cũng nặng hơn. V danh thơm tiếng tốt c thể che mờ cả quần o rch v, chớ quần o tốt đẹp khi no lại tạo nn được danh thơm tiếng tốt? Cu ny ngụ khuyn người ta nn ch trọng đến cch lm ăn cư xử sao cho lưu danh thơm tiếng tốt ở đời, chớ khng nn ch trọng vo sự ăn mặc tốt m. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33258 )
Tốt duyn lấy được chồng chung =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33265 )
Tốt duyn lấy được chồng hiền Chẳng phải ưu phiền chẳng phải lo toan. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 33266 )
Tốt duyn lấy được vợ gi Vừa sạch cửa nh vừa dẻo cơm canh Hoi hơi m lấy trẻ ranh Ăn vụng x bếp, ỉa quanh đầu nh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33267 )
Tốt duyn m lấy chồng say Như bng hoa li cặm bi cứt tru. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39037 )
Tốt ph ra xấu đậy lại =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33284 )
Tốt qu ha lp =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33285 )
Tốt số bằng bố giu =>Ghi Ch: * C bản khc: Tốt số bằng bố hay lm Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33286 )
Tốt số bằng bố hay lm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33287 )
Tốt số hơn bố giu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33288 )
Tốt số hơn cố lm Giu ngho c số đừng cố lm g =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 33289 )
Tốt số hơn khn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33290 )
Tốt số lấy được chồng chung Lương vua khỏi đng, o chồng khỏi may =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 33292 )
Tốt số lấy được chồng quan Cơm ăn khỏi nấu o chng khỏi may. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 33293 )
Tốt ti sai lộc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33294 )
Tốt th khoe ra, xấu xa đậy điệm =>Ghi Ch: * thấy ci g tốt của người chớ vội tin rằng tất cả những g của người ấy cũng đều tốt, biết đu họ cn nhiều ci xấu đang được che lấp. Ngược lại, khi biết được ci xấu của người ta, ta nn thản nhin cho đ l lẽ tự nhin chớ đừng giận sao người ta gạt mnh hoặc moi mc ra m lm cho người ta phải xấu hổ. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 25450 )
Tốt th khoe, xấu th che =>Ghi Ch: * Những ci tốt đẹp th ph trương, ci xấu th che đậy khng để cho ai biết. Nn giải quyết những mu thuẫn thuộc nội bộ (vợ chồng, gia đnh, họ hng, lng xm . . . ) đừng nn lm ầm ĩ, để người ngoi biết. Cc con phải biết giữ gn danh dư cho gia đnh, ai lại mần ầm ĩ rứa, tốt th khoe, xấu th che chớ. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 33295 )
Tốt thi trăng tre, xấu th che đậy =>Ghi Ch: * X. Tốt th khoe, xấu th che. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 33296 )
Tốt th trăng tre, xấu th d dự =>Ghi Ch: * X. Tốt th khoe, xấu th che. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 33297 )
Tốt tc gội cỏ mần chầu, Sạch đầu th gội l sả. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33253 )
Tốt tc nặng đầu, tốt ru nặng cằm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Ph Yn (cu số 33298 )
Tốt tc nhọc cột nh =>Ghi Ch: * Cc b cc c tc di, mỗi khi gội đầu, muốn cho tc chng kh để quấn tc hay vấn khăn, thường c thi quen quật mớ tc nhiều lần vo cột nh. V thế người ta bảo tốt tc chỉ lm nhọc cột nh, ni sắc đẹp khng lợi ch chi hết. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33299 )
Tốt trước mặt, xấu sau lưng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33300 )
Tốt tuổi nằm duỗi m ăn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33301 )
Tốt vng son ngon mật mỡ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33302 )
Tốt vay dy nợ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33303 )
Tốt xấu r rng, tiền no của nấy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33304 )
Tồng phồng rồng phng Trong lng, ngoi thịt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33249 )
Tổ cu c cứt rnh rnh Ở đời ai cũng nhục vinh t nhiều. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32973 )
Tổ tin để lại em thờ Anh ra ngoi ải cầm cờ theo vua =>Ghi Ch: * (Thời vua Hm Nghi xướng hịch cần vương) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32997 )
Tội đại c cực ???? =>Ghi Ch: * Tội c ty trời Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37243 )
Tội bo oan gia =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33070 )
Tội chi m lấy chồng non Sớm chồng m lại muộn con bạn cười. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33072 )
Tội dạ vạ lạy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33077 )
Tội g vạ vịt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33152 )
Tội g bằng tội ngho =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33154 )
Tội g m đi cho xa Kể từ phố Hội bước qua Kim Bồng Cch nhau chỉ một dng sng Thương nhau ta lấy tấc lng m đo. Ti người lữ thứ tha hương Muốn gầy nhn ngi rủ nng h chơi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39031 )
Tội hữu sở quy =>Ghi Ch: * Nghĩa l: ai lm nấy chịu Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33155 )
Tội ly vạ trn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33163 )
Tội m lội xuống sng, Đnh ba cấy địt Tồng phồng nổi ln =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Đnh ba cấy địt (rắm), Tồng phồng (bong bng) nổi ln; Thi độ phủ nhận quyết liệt trước những lời kết tội, vu oan của người khc. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 33167 )
Tội tạ vạ lạy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33187 )
Tội tm tnh anh lắm đ người yu Người yu nghĩ lại đ mấy chiều anh khng ăn Hồi no em nỉ nỉ năn năn Anh bỏ cng bỏ việc qun khăn v nng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 33193 )
Tội tnh chng lắm bớ ai Non cao sấp mặt đường di xy lưng Mặt nhn người lệ nhỏ rưng rưng Ngậm muối muối mặn ngậm gừng gừng cay Thở than trời đất c hay Th cho thuở trước thc trn tay mẹ bồng Lời nguyền chứng cớ non sng Lm sao trả đặng ci cng sinh thnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39032 )
Tội vịt chưa qua tội g đ đến =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33216 )
Tột cng c, khng g hơn bất hiếu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33255 )
Tột cng Thiện, khng g hơn hiếu, =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33256 )
Tới đu hay tới đ =>Ghi Ch: * Cứ để sự việc xảy ra tự nhin, hi vọng sẽ tm được cch đối ph (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33078 )
Tới đy đường ngắn ng di Đn ngăn nhau lại, hỏi ai bạc tnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 33098 )
Tới đy đất khch qu nh Ci thương cũng sợ, ci cười cũng gh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33090 )
Tới đy đất nước lạ lng Chim ku phải sợ c vng phải king =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33091 )
Tới đy đầu lạ sau quen Đm my l ngi ngọn đn l duyn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 33095 )
Tới đy anh muốn ở lại đy Chừng no g nghĩa cội cy anh mới về - Cn ba ci la mọn tn teng Hết ba la mọn em mới cuốn mn theo anh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 33080 )
Tới đy bất chấp chi cho Bước v trong cối ht nho đi cu L vng snh với nguộc chu Đo Lan mở miệng cho mời bướm ong =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 33081 )
Tới đy bỡ ngỡ giữa đng Muốn phn nhn ngi ngỡ ngng kh phn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33082 )
Tới đy bợ ngợ giữa đường, Muốn phn nhn ngi ngỡ ngng kh phn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 33083 )
Tới đy cối gạo đ đầy Trước th gi gạo, sau gầy lương duyn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33088 )
Tới đy cụm liễu giao nhnh, Hỏi em kết ngỡi (nghĩa) c thnh hay khng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 33089 )
Tới đy chỉ biết h thi H cho đủ cặp, đủ đi dắt về! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 33085 )
Tới đy cho hỏi qu nương, Cho ng chủ ruộng người thương ti người no? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 33084 )
Tới đy chiếu trải trầu mời, Can chi m đứng giữa trời sương sa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 33087 )
Tới đy chia rẽ hai đường Duyn anh anh xch tnh nng nng bưng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 33086 )
Tới đy dầu đi giả no Dầu khn giả dại đặng d anh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang, Bạc Liu (cu số 33092 )
Tới đy dầu đi ni no, Dầu khn giả dại, đặng d em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang, Bến Tre (cu số 33093 )
Tới đy dầu lạ sau quen Bng trăng l nghĩa, ngọn đn l duyn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33094 )
Tới đy dy vắn gu thưa Hỏi người cố cựu giếng xưa ai đo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 33096 )
Tới đy duyn đ bn duyn, Trăng thanh gi mt cn tm nọ kia. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 33099 )
Tới đy duyn đ bn duyn, (2) Trăng thanh gi mt cắm thuyền chờ ai. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 33100 )
Tới đy em muốn ở đy Chừng no duyn nghĩa hết say mới về =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 33102 )
Tới đy gặp bậu sướng thay Cũng bằng ln ni gặp cy hương trầm =>Ghi Ch: * Bậu: Bạn, bạn thn, tiếng để chỉ người con trai, hay con gi, dng lm đại từ nhn xưng ngi hai Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33103 )
Tới đy gi gạo ăn ch (Cửu Điều Ngũ Trợt) Ai m khng gi, ngồi h trật ăn =>Ghi Ch: * Bi Chi Xuất xứ: - Miền Trung, Bnh Định (cu số 33104 )
Tới đy hồi ny đến chừ Hỏi khng dm hỏi lời ừ cũng khng Khng biết ai l sĩ l nng Khng biết ai l vợ l chồng chi ai Mược tnh liễu nọ với mai Mược duyn với nợ no ai dỗ dnh Trăm bng khiến bẻ một nhnh Trăm nơi khăng kht cho thnh một nơi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39026 )
Tới đy h ht cho vui Đu phải đm giỗ, đợi tui đi mời? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 33105 )
Tới đy khc tổng khc lng, Thấy em, anh muốn kết duyn vng với em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 33107 )
Tới đy khc x khc lng, Thi quen anh cũng lạ, xin nng kh thương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 33108 )
Tới đy khng ht th h Đu phải con c cắm ci m ăn - Con c n đậu cnh tre Đậu đu dưới đất m nghe người h. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu, Kin Giang (cu số 33109 )
Tới đy khng ht th h (2) H phải con c ngng cổ m nghe - Ngng cổ m nghe v e em bậu Đụng phải ng chồng mu xấu hay ghen - Ghen chẳng ghen, chồng em em biết Ai c gan anh hng cứ việc v đy - Sợ chi ghen, em cn thủ tiết Thuyền đ đến động đo Theo dng biếc cho v =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 33110 )
Tới đy khng ht th h (3) Khng h khng ht chớ m tới đy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33111 )
Tới đy khng ht th h (4) Khng phải con c ngỏng mỏ nghe kinh - Con c cn biết nghe kinh Huống chi em bậu lm thinh nghe hoi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 33112 )
Tới đy khng ht th h, Sao đứng bợ cột, giả đ lm thinh? =>Ghi Ch: * Bợ: m Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 33113 )
Tới đy lạ bến đậu nhờ Vi trời bớt gi cho sng trong bờ bớt chao =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 33114 )
Tới đy lạ cảnh lạ qu Anh em cũng lạ bốn bề người dưng Người thương khng thấy người thương Quanh đi quẩn lại nhớ cố hương thm sầu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39028 )
Tới đy lạ khch kh cho Lạ trầu kh rọc lạ dao kh cầm - Khoan khoan ớ bạn chớ lầm Dao kia đang bn đừng cầm đứt tay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39029 )
Tới đy lạ tổng lạ x, anh lạc đng Anh thấy thuyền quyn trong sạch, anh thả dầm vng bơi chơi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 33116 )
Tới đy lạ tổng lạ x, anh lạc đng, Anh thấy thuyền quyền trong sạch anh thả dầm vng bơi chơi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 33117 )
Tới đy lạ xứ qu người, Trăm bề nhẫn nhịn (nhẫn nhục) đừng cười ti qu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 33118 )
Tới đy lạt miệng thm chanh, Ở nh cũng c cam snh chn cy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 33119 )
Tới đy lạt miệng, thm chanh Ở nh cũng c cam snh chn cy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 33120 )
Tới đy lỡ hỏi lỡ cho Ruột ơi bớ ruột, đừng c nho m đau Bức tranh treo chạm bốn rồng chầu Dưới chn bịt bạc, trn đầu kim ngn Con ruồi vng đổ nặng đn cn Em cho chung một tiếng c ngần th thi! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 33121 )
Tới đy mướp lại gặp dưa Bầu kia gặp b sao chưa chung gin ? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33124 )
Tới đy mượn chn ăn cơm, Mượn ly uống rượu mượn đờn ko chơi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 33122 )
Tới đy muốn kết nhn duyn Sợ e cy quế lu nin thnh trầm Bước vo cửa hạnh hỏi thầm Quế m lm bạn với trầm đặng khng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 33123 )
Tới đy ngồi tạm l dừa Chiếu trải mặc chiếu anh chưa dm ngồi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Khnh Ha (cu số 33125 )
Tới đy phn rẽ đi đường, Đ lui buồng (lng) hạnh, cố hương đy về. =>Ghi Ch: * Những bi ca dao c dng hnh ảnh "đn hạnh", hầu hết thuộc Nghệ Tĩnh - Bnh Trị Thin; cn số những bi ca dao dng "buồm hạnh", "buồng hạnh", "phng hạnh"... lại c xuất xứ từ Bnh Trị Thin đến Nam Bộ. Điều ny cho php nhận xt: 1. Sự nhn rộng lớn định ngữ "hạnh" trong cc kiểu kết hợp cho thấy sự nhạy cảm về vấn đề, ở cc địa bn l chủ nhn của chng; v 2. Sự hnh thnh một ẩn dụ mang tnh biểu trưng (biểu tượng), đi hỏi hnh ảnh lm nền (ci biểu đạt) phải c những thuộc tnh bền vững v tạo được cc lin tưởng tương ứng, điều ny ca dao c lc phải tốn cả thế kỉ mới tạo dựng xong, m "đn hạnh", xt về mặt chất lượng, khng gian v thời (gian) gian sng tc, lưu truyền v diễn xướng, tỏ ra đp ứng được. (Theo Triều Nguyn) Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 33129 )
Tới đy phn rẽ đi đường, (5) Đ lui buồng hạnh, cố hương đy về. =>Ghi Ch: * Những bi ca dao c dng hnh ảnh "đn hạnh", hầu hết thuộc Nghệ Tĩnh - Bnh Trị Thin; cn số những bi ca dao dng "buồm hạnh", "buồng hạnh", "phng hạnh"... lại c xuất xứ từ Bnh Trị Thin đến Nam Bộ. Điều ny cho php nhận xt: 1. Sự nhn rộng lớn định ngữ "hạnh" trong cc kiểu kết hợp cho thấy sự nhạy cảm về vấn đề, ở cc địa bn l chủ nhn của chng; v 2. Sự hnh thnh một ẩn dụ mang tnh biểu trưng (biểu tượng), đi hỏi hnh ảnh lm nền (ci biểu đạt) phải c những thuộc tnh bền vững v tạo được cc lin tưởng tương ứng, điều ny ca dao c lc phải tốn cả thế kỉ mới tạo dựng xong, m "đn hạnh", xt về mặt chất lượng, khng gian v thời (gian) gian sng tc, lưu truyền v diễn xướng, tỏ ra đp ứng được. (Theo Triều Nguyn) Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 33130 )
Tới đy phn rẽ đi đng Của anh anh gnh, của nng nng bưng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 33127 )
Tới đy phn rẽ đi đng, Của anh anh gnh, của nng nng bưng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 33128 )
Tới đy sứ sở lạ lng Chim ku cũng sợ, c vng cũng gh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 33132 )
Tới đy sng nước lạ lng Con chim ku phải sợ con c vng phải king. =>Ghi Ch: * C bn ghi : Con chim ku phải sợ con c vng cũng kinh. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 33131 )
Tới đy ta ht h chơi H cho đủ cặp đủ đi dắt về (mới về) H chơi cho mệt cho m Cho trai anh hng bỏ vợ, gi hiền th bỏ chồng =>Ghi Ch: * Bản Bến Tre: Tới đy xin php h mời Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 33133 )
Tới đy tn khng tn m cựu khng cựu Trch ai đem tri lựu m đổi tri đo Em vo phng loan với anh Một người thương, năm ba người ght, anh tnh lẽ no cho em hay =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 33134 )
Tới đy thủ phận đưa đ Trước đưa quan khch sau d em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 33137 )
Tới đy thủ phận đưa đ, Trước đưa quan khch sau d nhau. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 33138 )
Tới đy thử bạn m chơi Giỏ thưa gnh nước khng vơi hạt no Em đửng ni dại rồi lại ni khờ Giỏ thưa gnh nước để v v trong =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 33136 )
Tới đy th ở lại đy Chừng no bn rễ quen cy hy về =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 33135 )
Tới đy ti mở lời cho Cho nam cho bắc chưa chắc cho ai Cho người ngang vế, cho kẻ bằng vai Ai c n thm nghĩa trọng lắng tai nghe cho Anh cho bn nam th mất lng bn nữ Anh cho qun tử th bỏ bạn thuyền quyn Cho anh cho chung một tiếng Kẻo cho ring kh cho Lăm lăm bước tới cội đồng Nam nữ ti cho hết khng ring người no Cy l cy lựu cy đo Ba bốn cy đứng đ cy no đứng khng Ni cho ti biết ti kết nghĩa đo đng Người no chỗ ấy c chồng đứng ring Ai kia thật gi thuyền quyn Xin cho ti được cất duyn ln h. =>Ghi Ch: * Đo đng: Cy hoa đo v cy ng đồng. ni kết nghĩa anh em. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39030 )
Tới đy trước lạ sau quen, Bng trăng l ngỡi (nghĩa), ngọn đn l duyn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Cần Thơ, (cu số 33139 )
Tới đy trước miếu ng thần linh Cột đứng tre đn tay sắt Đi ta xung khắc Trục trặc cắt tc thề nguyền. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 33140 )
Tới đy vai gnh miệng trao, Ai mua duyn ngọc, m đo, bn cho ! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 33141 )
Tới đy xứ sở của người Tứ bề nhẫn nhục, em đừng cười anh nghe ! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Cần Thơ, (cu số 33143 )
Tới đy xứ sở lạ lng Con chim ku phải sợ, con c vng phải kinh. Đi ra sợ đỉa cắn chưn Xuống sng sấu nch ln rng cọp tha =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Nai (cu số 33144 )
Tới đy xin php h mời H cho đủ cặp đủ đi mới về. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 33142 )
Tới đy, cụm liễu giao cnh Hỡi em, kết nghĩa liệu thnh được khng? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 33145 )
Tới (bi) giờ cn ngủ ch , Mặt trời đ mọc, chưa đi ra cy? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 33066 )
Tới dy d đi cũng no D khn cũng giả dại để d em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39025 )
Tới khuya bỡ ngỡ Tui mắc cỡ qu chừng, Tưởng như bướm bm ba rừng cheo leo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 33157 )
Tới khuya cho k vi đồng Hoạ may chung chn vi sng hốt chơi Chị em cứ tưởng mời lơi Đy ti ngồi xuống hết chơi vi tiền Trời đ sở định nhn duyn Tay nọ la tiền rồi dở chn ra Quớ người lm bạn với ta Chừng no dở chn biết m ăn chung =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 33158 )
Tới lui hoi, nng mang tiếng hổ, Ra v hoi, ra chỗ dần ln, Đi ta thủng thẳng thương lần, Tới lui thăm viếng c phần th thi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 33166 )
Tới rằm th trăng trn =>Ghi Ch: * X. Ti trời ga v truồng. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 33182 )
Tờ giấy hồng anh găm chữ thọ Gửi thư nầy cả họ bnh yn Đầu rồng m gối tay tin Ước chi đầu ấy gối ln tay nầy Như chim loan phượng ấp cy ng đồng Một mai nn vợ nn chồng Như c gặp nước như rồng găp my =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32979 )
Tờ giấy hồng anh phong chữ thọ, Anh giữ thư ny cả họ bnh yn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32980 )
Tờ giấy trắng r rng mực đỏ, Em đi đy tỏ nỗi hết lng, Bốn vng quanh quẩn nền rồng, Thật lng dạ dạ lưng chừng cũng thương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32981 )
Tờ mơ ra chợ Ph Đa Nửa buổi Ph Thuận nửa chiều Phường Đng Đm về gi mt trăng trong Ngồi chợ Trung Phước ngng chồng đnh Ty. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32986 )
Tờ thơ đo đỏ Anh dn con c đen Gởi về thăm bạn c tn em trong nầy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32996 )
Tục thế oan gia =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35162 )
Tục truyền mồng tm thng tư Khng xem hội Ging cũng hư một đời. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 35165 )
Tụng đnh rnh v phc. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36189 )
Tụng kinh dạ tưởng r rầm Gi tơ, vi trẻ mắt nhằm bn ba =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35196 )
Tụng kinh niệm Phật =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35197 )
Tụng kinh sm hối =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35198 )
Tủi phận hờn duyn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35183 )
Tứ đại đồng đường =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35007 )
Tứ đại kỳ thơ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35008 )
Tứ cố v thn =>Ghi Ch: * Những ai khng c cha mẹ, anh em, b con, khng c bạn b thn thch, khng nơi nương tựa, sống c độc một mnh (Tự điển Thnh Ngữ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35005 )
Tứ chứng nan y =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35003 )
Tứ hải giai huynh đệ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35028 )
Tứ hải vi gia =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35029 )
Tứ hung =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35037 )
Tứ m phn thy Voi dầy ngựa x Đng chẻ tt hai Đng xay thnh bột =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35052 )
Tứ que vươn ở trn mặt nước, Tứ que vượt đm tược tứ phương, =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 35092 )
Tứ thế tam cng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35110 )
Tứ thnh tứ đột =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35108 )
Tứ tung ngũ honh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35120 )
Tứ vật ch linh =>Ghi Ch: * Cn gọi l "tứ linh" Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35125 )
Tức đ qu tức Giang tay đấm ngực Thở chẳng ra hơi Sống dương gian khng gặp, để chờ nơi suối vng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 35144 )
Tức chịu khng nổi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35143 )
Tức lộn ruột lộn gan =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35146 )
Tức mu hờn gan =>Ghi Ch: * Bực bội, căm tức đến cao độ. Chị đừng tức mu hờn gan ra chơi chồng chị hoa tn mới thi. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 35147 )
Tức mnh cũng cứ dửng dưng, Chớ đừng liếc xo, cũng đừng cười khinh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 35149 )
Tức mnh con nhền nhện lăng lon Mấy trăm sợi chỉ mỗi đng mỗi giăng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 35148 )
Tức nước vỡ bờ =>Ghi Ch: * Tức nước vỡ bờ Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35158 )
Tức nước vỡ bờ, gi no đứt dy =>Ghi Ch: * Tức nước vỡ bờ Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35159 )
Tức nổ con mắt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35153 )
Tức nổ rọt =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Tức nổ rọt (ruột); Bực bội, căm tức cao độ dồn nn chất chứa trong lng tưởng muốn vỡ tung. Con ci nhủ một đng mần một nẻo, thiệt tức nổ rọt. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 35154 )
Tức nổ rọt nổ gan =>Ghi Ch: * X. Tức nổ rọt (ruột). Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 35155 )
Tức nổ ruột =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35156 )
Tức như đấm bị bng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35152 )
Tức như b đ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35150 )
Tức như b đ di =>Ghi Ch: * Cảm gic kh chịu, ấm ức qu mức m khng phản ứng lại được khi nghe (thấy) điều sai tri, v l, tc động đến mnh. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 35151 )
Tức nng sng, sng nổ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35157 )
Tức i mu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35160 )
Tức pht ch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35161 )
Từ đời ng cho ch đời cha My phủ Sơn Ch khng gi th mưa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 35021 )
Từ đời tm hoảnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35023 )
Từ đời tm honh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35022 )
Từ đy đo l chung vườn Gấm nhiễu cng rương, phượng yu thương trĩ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35018 )
Từ bi cũng một phẩm oản quả chuối =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 34661 )
Từ cốc rượu đến mi cn xa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35006 )
Từ chng phụ thiếp tới nay, Tưởng chng với thiếp một ngy một xa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 34999 )
Từ gt ch đầu, đau đu khốn đấy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35027 )
Từ gt ch đầu, đau đu khổ đấy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35026 )
Từ huấn lục =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35036 )
Từ khi anh cch bạn vng Cơm ăn chẳng đặng như chim phượng hong bị tn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35039 )
Từ khi anh phải duyn mnh Để lng v v một mnh sớm khuya. Hay l ni nọ non kia Hay l cn b duyn kia chưa đnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35040 )
Từ khi bước cẳng xuống thon, Bao nhiu sng dợn thương chng bấy nhiu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 35041 )
Từ khi chim phụng xa loan, Đm nằm vi vi chẳng an giấc nồng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 35042 )
Từ khi em về lm du Anh th dặn trước bảo sau mọi lời Mẹ gi dữ lắm em ơi Nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn lời mẹ cha Nhịn cho nn cửa nn nh Nn ko nn cột nn x tầm rng Nhịn cho nn vợ nn chồng Thời em coi sc lấy trong cửa nh Đi chợ thời chớ ăn qu Đi chợ thời chớ rề r ở trưa D ai bảo đợi, bảo chờ Th em ni dối: con thơ em về =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35043 )
Từ khi gặp mặt giữa đng Thiếp quyết thương chng cha mẹ no hay. C hay th nhất đnh nh đay, hai lẽ m thi. thủy chung em giữ trọn mấy lời. Chết thời chịu chết, la đi em khng la. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35044 )
Từ khi mnh ốm mnh đau Em bắt con c nhỏ em nấu canh rau cho mnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39104 )
Từ khi rẽ một phang trời Dạ hằng khấn khấn nhớ lời minh sơn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 35045 )
Từ khi Tự Đức ln ngi Vỡ đường Thiệu Trị vỡ đi năm liền Mong cho thin hạ lng thuyền Trong lng lại c chiếc thuyền đi qua Vỡ từ cửa Yn Hoa Nhật Tn, Quảng B vỡ ra Ty Hồ Thụy Phương tri mất mả mồ Kẻ Vng, kẻ Ct xi đồ lm ăn Kẻ Tri, kẻ Gối, kẻ Đăm Nước vo đến vch biết nằm nơi nao Giời lm cả huyện lao đao Ăn đi nhịn kht những đau ruột r Mong cho nước xuống nước ra Để m bun bn gần xa trong đồng. Để m tnh chuyện canh nng Mắt nhn dng nước mnh mng mong hoi Thm thm trống điểm canh hai Nửa đm g gy mười hai thng thừa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 35046 )
Từ năm bo lụt Gip Thn, Đến nay tri nổi mới nhn thấy em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 35059 )
Từ nay em bậu chớ trng, Thuyền anh ra cửa như rồng ln my. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 35060 )
Từ nay gi qun bnh canh, Gi trầu hai ngọn, gi anh hai lng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 35061 )
Từ nay ti cạch đến gi Ti chẳng dm, cấy ruộng b nữa đu Ruộng b vừa xấu vừa su, Vừa t hạt gạo, nhẹ xu đồng tiền Ti về cấy ruộng cng điền Hạt gạo đ lớn, đồng tiền trao tay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35062 )
Từ ngy "Bảo hộ" đảo lai, Thuế thn đồng mốt (1) sưu sai bốn ngy. =>Ghi Ch: * Thuế thn: Thứ thuế đnh vo từng người dn (đn ng) mỗi năm một trong một ho bạc Đng Dương lc bấy giờ. Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 35063 )
Từ ngy ăn phải miếng giầu, Miệng ăn mi đỏ dạ sầu đăm chiu Biết rằng thuốc dấu hay l ba yu Lm cho ăn phải nhiều điều xt xa Lm cho qun mẹ qun cha qun cửa qun nh Lm cho qun cả đường ra lối vo Lm cho qun c dưới ao Qun sng tắm mt qun sao trn trời Đất bụt m nm chim trời ng Tơ b Nguyệt xe dy, xe nhợ nửa vời ra đu =>Ghi Ch: * Tục ăn trầu c ở hầu hết cc nước Đng Nam ; Xem: Trầu Cau Trong Ca Dao Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35064 )
Từ ngy ăn phải miếng trầu Miệng ăn mi đỏ dạ sầu tương tư. V người ti phải viết thư Nhờ con chim nhạn đưa thư cho người. Thư rằng: em chẳng c ai Trn nghin dưới mực cửa ci chữ sen. =>Ghi Ch: * Tục ăn trầu c ở hầu hết cc nước Đng Nam ; Xem: Trầu Cau Trong Ca Dao Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35065 )
Từ ngy ở với mẹ cha Ci nn tiền rưỡi quai ba mươi đồng, Đến khi bước về nh chồng Ci nn su đồng lại buộc quai mo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 37843 )
Từ ngy bước xuống ghe bun Sng bao nhiu gợn dạ em buồn bấy nhiu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39105 )
Từ ngy bo lụt Gip Thn Cửa nh xiu lạc Đến nay anh mới gặp, hai đứa mnh nhớ thương? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 35066 )
Từ ngy chưa bn duyn chng Như chung khc tiếng, như vng pha thau Từ ngy ta bn duyn nhau Như o phải dầu, gột cũng chẳng phai By giờ chng đ nghe ai o hoen mặc o, dầu phai mặc dầu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35067 )
Từ ngy c Ph Lng Sa Văn minh th t, trăng hoa th nhiều Văn minh khắp cả Ty, Tầu ng sư cũng hi ci đầu năm xu Văn minh khắp cả gần xa Sư ng xe đạp, sư b xe tay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 35068 )
Từ ngy em về lm du Anh đ dặn trước bảo sau mọi lời Mẹ gi kh lắm em ơi Nhịn ăn nhịn mặc nhịn lời mẹ cha Nhịn cho nn cửa nn nh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35069 )
Từ ngy em về nh ny Tưởng ngy một kh ha ngy một hư. Đi chợ ăn những qu trừ Đi tắm mất vy khư khư chạy về. Nấu cơm trn sống dưới kh Đủ cả tứ bề như thể cho hoa. Bữa ăn nồi bảy nồi ba Quanh năm ngy thng chẳng ra đồng no. Rửa bt ngủ gật cầu ao Ngủ trưa chồng gọi ku sao nhức đầu. Ăn ni cảu nhảu cu nhu Sai em rinh nước đổ vo tu khoai. Việc ăn em chẳng km ai Hễ m đến gnh th vai sứt hờ. Việc lm chểnh mảng thờ ơ Lại thm một cht lm thơ với chồng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35070 )
Từ ngy gặp gỡ giữa đường Những lời bạn ni nhớ thương v chừng. Tưởng l thnh cơm thnh cho, ti bỏ bụng mừng Hay đu c bể chim rừng vội bay! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35071 )
Từ ngy giấy r, hồ tri Anh ngồi anh khc, em ngồi em than Nhạn xa chen bng cy tn Dưới khe nước chảy, trn ngn ve ku Ra đi l sự đ liều Mưa mai ai biết, nắng chiều ai hay Dm đu trch mẹ trch thầy Trch trời sao nỡ đọa đy tấm thn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 35072 )
Từ ngy m đến nay, Em sầu ring khng ni. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 35073 )
Từ ngy Php quốc bảo hộ Nam Triều Nng Sơn than đ Bồng Miu lm vng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 35074 )
Từ ngy qua với em xa cch đi đng Cơm ăn chẳng đặng, con bạn vng biết chăng? =>Ghi Ch: * Qua: Tiếng xưng ngi thứ nhất giữa người lớn tuổi với người t tuổi hoặc giữa đi trai gi, (Thường đi chung với "bậu". Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35075 )
Từ ngy Tự Đức ln ngi, Cơm chẳng đầy nồi, trẻ khc như ri. Bao giờ Tự Đức chết đi, Thin hạ bnh th (2) mới dễ lm ăn. =>Ghi Ch: * Bnh th: thời bnh; Th l l hy của Vua Tự Đức (Nguyễn Phc Th) . Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 35081 )
Từ ngy Ty chiếm đế đ Sưu Cao thuế nặng biết chừng m hỡi trời Cn thm một nỗi đổi dời Quan trn ỷ thế nhiều lời hiếp dn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 35076 )
Từ ngy Ty lại cửa Hn Đo sng Cu Nh, đắp đng Bng Miu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35077 )
Từ ngy thất thủ kinh đ Ty qua giăng dy thp, họa địa đồ nước Nam Ln dinh tớ ở To Khm Chn cơm m phủ o dầm mồ hi =>Ghi Ch: * Ngy m Hồn ở Huế: Tục Tế m Hồn ở Hue Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35078 )
Từ ngy ti ở cng cha Ci nn chn rưỡi, thao ba mươi đồng Đến khi ti về cng chồng Ci nn su đồng m buộc quai mo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35079 )
Từ ngy ti ở với anh (em ở với anh) Mẹ cha đnh mắng anh tnh phụ ti C thịt anh tnh phụ xi C cam phụ qut c người phụ ta. C qun tnh phụ cy đa Ba năm qun đổ cy đa vẫn cn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35080 )
Từ ngy vắng khch đo thơ Chiếu đắp nửa chiếu chăn chờ nửa chăn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35082 )
Từ ngy xa bạn tới nay Cơm ăn chẳng đặng, nằm hoi tương tư. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 35083 )
Từ phen ra tới giang tn Sớm theo dặm tuyết đm lần ngn mưa Tiếc cng anh chứa nước đan lờ Để cho con c vượt bờ n đi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35090 )
Từ quan quy ẩn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35091 )
Từ ry anh dặn nng hay, Sng su chớ lội, đ đầy chớ đưa. - Sng su ai lội lm chi, Đ đầy ai chở m đi đ đầy. (*) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 35093 )
Từ ry buộc chỉ cổ tay Chim đậu th bắt, chim bay th đừng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35094 )
Từ ry buộc chỉ ngang lưng Hễ thấy người ấy th đừng lm quen =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35095 )
Từ ry gi bạn bạn ơi, Chiếu bạn bạn ngồi, trầu bạn bạn ăn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 35096 )
Từ sng đến trưa thấy đu nữa l từ trưa đến tối =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35098 )
Từ thuở cha sanh (cha sinh) mẹ đẻ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35113 )
Từ tnh khng từ l. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Lo Cai, Dn Tộc Hmong (cu số 35116 )
Từ xa bạn ngọc đến nay, Nghĩa nhơn thăm thẳm một ngy một xa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 35128 )
Từng li từng t =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35199 )
Tử giả biệt luận =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35024 )
Tử Gia Ct năng tẩu sanh Trọng Đạt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35025 )
Tử hữu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35038 )
Tử kiến chn tnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35047 )
Tử sinh hữu mệnh ph qu tại thin =>Ghi Ch: * Sống chết l do ở số mệnh, cn giu ngho l do Trời ph Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35099 )
Tử sinh hữu mệnh, ph qu do thin =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 35100 )
Tử vi xem số cho người Số thầy th để cho ruồi n bu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35126 )
Tử v địa tng =>Ghi Ch: * Chết khng c đất chn Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35127 )
Tửu bất tu nhơn nhơn tị chuột Uống rượu v rồi khng thuộc đường đi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35291 )
Tửu nhập ngn xuất =>Ghi Ch: * Uống rượu vo, say sưa ăn ni lung tung. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35292 )
Tửu nhập tm như hổ nhập lm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35293 )
Tửu phng tri kỷ thin bi thiểu Thoại bất đầu, bn c đa Miễn cho anh ăn ni thật th Dầu cho Hồ Việt một nh lạ chi =>Ghi Ch: * Rượu m gặp tri kỷ th nhhn chung cũng t, ni chuyện khng tm đầu th nửa lời cũng nhiều Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35294 )
Tửu sắc ti kh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35295 )
Tự bạo tự kh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 34659 )
Tự cổ ch kim =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35004 )
Tự cao tự đại =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 34997 )
Tự chiu kỳ họa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35000 )
Tự dĩ vi thị ???? =>Ghi Ch: * Tự cho l phải, Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37249 )
Tự do ngn luận =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35019 )
Tự do tự lực tự cường Trong ba tự ấy anh thương tự no Tự do l của đồng bo Tự cường tự lực tự no anh cũng thương Cn hai đứa mnh th tự vấn vương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 35020 )
Tự hm lung ch hải khẩu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35030 )
Tự kỷ m thị =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35048 )
Tự lực cnh sinh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35051 )
Tự mnh giết mnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35055 )
Tự mnh tin lấy sức mnh Đừng như chm gởi bm cnh cy du Dầu rằng gian khổ đến đu Ra cng khng chiến di lu cũng thnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 35056 )
Tự nhin đo thải =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35087 )
Tự nhin cắt cố đem chn Bữa sau sống lại, đẻ con từng bầy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35086 )
Tự tư tự lợi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35118 )
Tự thủ kỳ họa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35111 )
Tự thực kỳ lực =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35112 )
Tự thnh tự thần =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35109 )
Tự ti mặc cảm =>Ghi Ch: * tủi phận v thấy thấp km, dầu c nhiều chỗ khc bằng, hơn người. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35124 )
Tự trợ giả thin trợ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35117 )
Tự tc tự cường =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35119 )
Tự tung tự tc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35121 )
Tự vin k thuyết ???? =>Ghi Ch: * Lm cho hon chỉnh lập luận, l thuyết của mnh Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37251 )
Tỷ thượng bất tc tỷ hạ hữu dư =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35325 )
Ta đương m ngủ mơ mng Tai nghe cha mắng h khoan sự g? Giờ cn ngủ nướng li b, Mặt trời đ mọc chưa đi ra cy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 29044 )
T đao st nhn =>Ghi Ch: * Mượn dao giết người Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29041 )
T đao st nhn - ???? =>Ghi Ch: * Mmượn dao giết người, lợi dụng người để hại người khc, Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37157 )
Ta đi mua đồng về đc bồ lao By giờ tnh nghĩa lm sao Cho chung chẳng bn bồ lao chẳng bền =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29042 )
Ta đi tm bạn ta đy Bạn thấy ta kh, bạn nay chẳng cho. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29043 )
T bất cảm phạm chnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29038 )
T bất thắng chnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29039 )
Ta b thế giới =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29037 )
T hỏa tam tinh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29045 )
Ta khng trch kẻ bạc tnh M ta chỉ trch sao mnh qu yu!? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29046 )
Ta lai thực =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29047 )
Ta ln H Nội tm mnh Trầu cau tiếp đi thn tnh biết bao Chn đi miệng lại khấn cầu Lạy Giời ph hộ gặp nhau phen ny. =>Ghi Ch: * Tục ăn trầu c ở hầu hết cc nước Đng Nam ; Xem: Trầu Cau Trong Ca Dao Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 29048 )
T loa t loa khất Đt b gi b gi hất Đt con gi, con gi ưng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 29049 )
Ta nghe tiếng ht đu đy Ta về rt chiếc thuyền my đi tm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29051 )
Ta nghe tiếng ht đu đy, Ta về rt chiếc thuyền my đi tm. Ta nghe tiếng ht bn kia Ta về ta bảo mẹ cha sang mời. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 29052 )
Ta nghe tiếng ht bn kia Ta về ta bảo mẹ cha sang mời. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29050 )
Ta nha thiết xỉ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29053 )
Ta phn với bạn ta về Kẻo m cha nghi cờ bạc mẹ đề gi trai Lời nguyền để lại tối mai Lời nguyền để lại tối mai Đ phn đy giải thử ai bạc tnh Đ bạn bạc đy mnh khng bạc Dao kia sứt ngạc 1 rựa nọ rớt khoen =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 37021 )
T phong sử thuyền =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29055 )
Ta rằng ta chẳng c ghen Chồng ta ta giữ, ta nghiền ta chơi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29057 )
Ta sợ cho bnh tan gương bể vỡ trm r rời Nhạn khc sầu bởi v nhạn lở đi Cuốc kia chết ho bởi v nơi lạc bầy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 35889 )
Ta sang mnh c chồng rồi Để cốm ta mốc, để hồng long tai. Ngỡ l long một long hai, Ai ngờ long cả trăm hai quả hồng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29058 )
T t bng ngả trăng nghing Trăm vui về bạn, ngn phiền về ta =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 29059 )
T t bng ngả về ty, Ăn chi rứa bạn, cho đy ăn cng . - Thuyền quyn đ biết anh-hng, Ăn khoai cho đỡ đi, c ăn cng th ăn! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin, Huế (cu số 29060 )
Ta thương mnh mnh chẳng thương ta Muối kia bỏ biến mặn m c nơi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung Quảng Nam (cu số 36024 )
Ta thương người thời cũng như khng Phng loan lẻ bạn m hồng phi pha Chưn trời gi thổi xa xa Dy i tnh ai rng buộc cho ta dựa kề Non sng c một lời thề. Đn loan soi sng dựa kề tới lui Bởi trời lm ngọn nước khng xui Nn đi ta khng tới tới lui khng thường Tặng bức thơ ny cặn kẽ người thương đui đầu Ngọc cn ẩn bng cy du Thủy lui về Đng Hải biết đu m ta tầm Ớ người ơi ta thương người cng ngy cng nhiễm cng thm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 36000 )
T tha đch quyền trang tha đch chủy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29061 )
T tha nhn chi thủ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29062 )
Ta trng bạn bng khung những nhớ (2) Bạn trng ta bỡ ngỡ từ đy Thở than khn xiết niềm ty Bạn ơi c biết nng nổi ny cho ta Kể từ ngy em rời bước chn ra Nhn nhau giọt lệ nhỏ sa hai hng Vịnh H Chu cuốc khc oang oang Khc than cho bấy lng nng đau thương Dời chn bước thẳng ra vườn Thấy cy xu l xụ nhnh hương tả tơi Khiến cho mạch mu tnh khn xiết đầy vơi Khi thương trầm thống mở lời khng ra Em buồn tnh ra dạo vườn hoa Thấy hoa tn cc rụi đọt lan gi ngả nghing Khăn cho ta tang tc nỗi phiền Mảnh gương thề cn đ bạn hiền đi đu? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 35887 )
Ta trong cy khế ta ra Mnh cn cạnh khế với ta hởi mnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29066 )
Ta vắng bạn c một ngy m những tưởng những trng Bước qua hai ngy ta khng thấy bạn những mong những phiền Bước qua ba ngy lệ nhỏ thường xuyn Bước qua bốn ngy ta khng thấy bạn pht đin ln bạn nờ Bước qua năm ngy ta bỏ cửa bỏ nh Bước qua su ngy ta khng thấy Bạn th ta bước ra ngoi đồng Nhn xem nam bắc ty đng Thấy thin thấy hạ m khng thấy chng Về nh đứng thở ngồi than Cơm ta ăn khng đặng nhớ đến Nghĩa chng đ chng ơi Đi bun qun lỗ qun lời Ra đồng qun đội nn Trch ng trời sao nắng mưa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 35785 )
Ta về Đồng Thp qu ta, Để xem bng sng nở hoa trn đồng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 29069 )
Ta về cuốc bẫm cy su Cng danh bnh vẽ sang giu chim bao. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29068 )
Ta về ta rủ bạn ta Ruộng ta ta cấy, vườn ta ta trồng C lm th hẳn c cng Can chi chầu chực m mong của người =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29070 )
Ta về ta sắm cần cu, Cu con c bống nấu rau tập tng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 29071 )
Ta về ta tắm ao ta D trong d đục ao nh vẫn hơn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29072 )
Ta về ta tắm ao ta (2) Chng ơi hai chữ "quốc gia" chớ lầm V ai gi tht mưa gầm V non v nước v căm qun th Được ai sướng, mất ai lo M đem xương mu đền b cho ai Khuyn chng nghĩ kỹ kẻo sai V hồn nước đ gọi ai xa vời. =>Ghi Ch: * Bi Ca Dao lưu truyền thời chiến tranh Quốc Cọng (Quốc Gia - Cọng Sản) Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 29073 )
Ta về ta tắm ao ta (3) m cy cột chy cũng l thơm danh. =>Ghi Ch: * Cột Chy: m chỉ người nng dn lam lũ, đen đủi Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 29074 )
Ta với em tơ hồng phai nhạt Khuất bng chng như trc khuất cnh mai Đm đng di thật l di Thương ai ta quyết cng ai D cho đ nt vng phai mặc vng D cho sng cạn đ mn Tnh em anh khắc như in vo lng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30076 )
Ta yu mnh lắm ta thắm mnh phai Xin đừng ăn ở ra hai tấm lng. Mặc người bẻ l ngăn sng Đi ta cứ giữ tấm lng chớ phaị Xin nng chớ c nghe ai Chả trong thng chạp th ngoi thng ging =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29859 )
Ta yu nhau xa cũng như gần Tham bn ph qu phụ bần kh coi Chng ta yu nhau duyn phận m thi Của thời như nước hồ vơi lại đầy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29860 )
Tc kiển tự phược =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29864 )
Tc oai tc phước =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29865 )
Tc oai tc qui =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29866 )
Tc phc tc uy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29867 )
Tai anh nghe thầy mẹ bn gả em đi, Cũng bằng đưa dao v cắt ruột anh, em ơi? - V dầu thầy mẹ nhận lễ một trăm mm, Em cũng xin trả lại để kết nghĩa tri m cng chng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin, Huế (cu số 29870 )
Ti bất khả ỷ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29874 )
Ti bất thắng đức =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29875 )
Ti bất thắng thời =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29876 )
Tai bay họa gởi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29877 )
Tai bay vạ gởi (gi) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29879 )
Tai bay vạ gi =>Ghi Ch: * Tai họa từ đu đến cch bất ngờ. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29878 )
Tai biến bất kỳ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29880 )
Ti cn cc kh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29881 )
Ti cao đức trọng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29882 )
Ti cho tri ni Thầy Tu Mưa chẳng gật g, gi chẳng ngả nghing =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29884 )
Tai di như Phật, quả thật sống lu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn (cu số 29885 )
Tai do nhn tạo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29886 )
Tai em nghe anh đau đầu chưa kh Băng đồng chi s, em hi nắm l cho anh xng, Miễn lm sao cho nn đạo vợ chồng, Đổ mồ hi ra em chậm, ngọn gi lồng em lo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 29887 )
Tai em nghe anh đau đầu chưa kh (2) Em xuống mượn một chiếc đ đi bẻ l về xng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 29888 )
Tai em nghe anh đau đầu chưa kh (6) Em băng đồng chi s, đi bẻ nạm l về xng Ở lm sao đy cho trọn nghĩa vợ chồng Đổ mồ hi em chặm, ngọn gi lồng em che =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29889 )
Ti giả bồi chi khuynh giả phc chi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29890 )
Tai nghe em bậu c đi Lng ta nng nảy như vi mới hầm Bắt tay bạn cũ khc thầm Chầu ry quế nọ xa trầm th thi. =>Ghi Ch: * Chu, quế trầm: L những sản vật qu hiếm. Ở đy ni trai ti gi sắc m lai xa nhau. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 35716 )
Tai nghe em bậu c chồng Đi ngang qua ng bậu bồng con ra Con ngồi giống mẹ giống cha Giống bạn chn rưỡi giống ta mười phẩn Khng tin bỏ lượng m cn Vng bạc nặng t i n nặng nhiều. =>Ghi Ch: * C bn ghi: Giống bạn th t giống ta th nhiều. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30205 )
Tai nghe g lạ gy hay Gy ln năm ba tiếng để g đy gy cng. - G tui đang nhốt trong lồng, Muốn gy ln năm ba tiếng, Sợ con g bn nớ sang thốt ci mồng g bn ni =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin, Huế (cu số 29919 )
Tai nghe họ đ viếng nh, Chờ ngy đi hỏi, vậy m c khng? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 29920 )
Tai nghe khng bằng mắt thấy =>Ghi Ch: * Nghe lời đồn đi hoặc nghe người ni lại khng đng tin bằng chnh mắt mnh thấy. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29921 )
Tai nghe lệnh cấm hoa tai Em đeo hoa l, hoa li cũng xinh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29922 )
Tai nghe lnh rt ra Hn Thiếp gửi. cho chng một cục đường rim Một tiềm đường ct một cục đường phn Cho chng ăn cho đỡ phen nhớ nh. =>Ghi Ch: * Tiềm: Một loại hũ nhỏ bằng snh cỏ nắp đậy. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 35582 )
Tai nghe mắt thấy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29923 )
Tai nghe m đnh Tn Kiều Mất em, anh kiếm suốt chiều hm qua. Mất em anh kiếm cn ra, Mất cht mẹ gi, kiếm chẳng đặng đu. =>Ghi Ch: * Tn Kiều thuộc huyện An Nhơn, Bnh Định. Xuất xứ: - Miền Trung, Bnh Định (cu số 29924 )
Tai nghe m ro đi xu. Lưng đưng hai vợ, gạo đu v nừng? =>Ghi Ch: * Nừng: Dụng cụ đan bằng nan tre c nắp đậy, trt bằng dầu ri, thường lm thnh một cặp để gnh Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 29925 )
Tai nghe nẫu đ sang nh Chờ ngy đi hỏi vậy m c khng Kẻ đồn c, người lại ni khng C khng ni thiệt, để anh trng mất lng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 29926 )
Tai nghe Nh nước mộ dn Đm lo ngy sợ chn mười phần em ơi! Anh ra đi mặt biển chn trời Ơn cha nghĩa mẹ hai vai chưa đền Dầu m Ty bắt lm phn Dầu thắng dầu bại khng qun cng sinh thnh Trn trời my trắng dưới thủy xanh dờn dờn Tứ bề sng nổ từng cơn Đau lng nt dạ nhớ cng ơn mẫu từ Anh ra đi như con c vo lờ Rc v đăng, đ biết bao chừ đặng ra Ai về nhắn với mẹ cha Xuống Hn chớp bng gởi qua cho con tường Kẻo m đm nhớ ngy thương Đĩa xi miếng bnh cũng thường cho con. =>Ghi Ch: * Tm trạng người Lnh Mộ Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 29927 )
Tai nghe nh nước mộ dn (Cu 1) Những lo những sợ chn mười phần em ơi Anh đi mặt biển chn trời Ơn cha nghĩa mẹ hai nơi chưa đền Dầu m ng Ty c bắt đi lm phn Nhứt thắng nh bại khng qun ci ơn sinh thnh Xt thương em v v một mnh Anh đi biển thẳm non xanh tứ bề Vai mang khẩu sng lưng giắt lưỡi l Thi thi em bồng con ở lại lo bề lm ăn V dầu anh c mần răng Nơi m xứng gi vừa trăng em đnh Phận anh vạn tử nhứt sinh Trn trời my đen kịt, dưới nước xanh dờn dờn Tư bề sng vỗ từng cơn Đau lng xt dạ nhiều cơn bớ nng Trăm lạy ng trời cho đặng chữ bnh an Đng lon chức đội về lng hiển vinh Lm thịt con heo cng tế tại đnh Rượu ch chng đi dn tnh một phin Tay bắt tay miệng lại hỏi liền Anh đi mấy thng anh c phiền hay khng (Xem tiếp Cu 2) =>Ghi Ch: * Mộ dn: Cảnh mộ lnh đi Ty Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 29928 )
Tai nghe nh nước mộ dn (Cu 2) By giờ anh bước xuống tu đồng Tối tăm m mịt như rồng trong my Hai bn những lnh cng Ty Quan gia ko tới chở đầy tu binh Từ đy hai chữ tng chinh Phận anh cam chịu linh đinh sng dồi. =>Ghi Ch: * Bi Ca Dao diễn tả cảnh Lnh Mộ xuống tu đi Ty tham dự thế chiến thứ 2 cũng như những ước mơ ngy trở về Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 29929 )
Tai nghe phảng phất gi Ty Vợ anh cn, con anh c, cn thương gi nhớ my ci nỗi g? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 29930 )
Tay cầm nhắm lạt bẻ c, Thương em cho lắm cũng giả đ ng lơ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30232 )
Tay cầm nhnh bưa, lệ ứa đi hng Thuở xun xanh khng gặp bạn, để hoa tn mới gặp nhau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 30234 )
Tay cầm nhnh bứa Lụy ứa hai hng Thuở xun xanh khng gặp để hu tn gặp chi! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 30233 )
Tay cầm nhnh bứa, lụy ứa hai hng, Xun xanh anh chẳng gặp, hu tn gặp em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30235 )
Tay cầm nhnh dứa, lệ ứa hai hang, Hồi thuở xun xanh sao anh khng kết bạn Để hoa nở nhụy tn mới lm bạn với em? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, C Mau (cu số 30236 )
Tay cầm nhnh la, lệ ứa hai hng Thuở xun xanh sao khng gặp Để lc hoa tn mới gặp nhau? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30237 )
Tay cầm nhnh quế m than Tuổi xun xanh khng gặp bạn, hội hoa tn gặp nhau =>Ghi Ch: * Cy Quế Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30238 )
Tay cầm phải tri bưởi non Biết sao cho đặng vung trn hả anh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30240 )
Tay cầm quạt giấy che trăng Thiếp thương chng v tận, biết lm răng đặng chừ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30241 )
Tay cầm quạt giấy che trăng, Thiếp thương chng v-tận, Chng thương ra răng hởi chng? - Anh thương nng v lượng, v cn, Cầu khng tay vịn, cũng lần m qua. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin, Huế (cu số 30242 )
Tay cầm quyển sch ba vng (Nhứt Tr) Sch bao nhiu chữ, thương nng bấy nhiu =>Ghi Ch: * Bi Chi Xuất xứ: - Miền Trung, Bnh Định (cu số 30243 )
Tay cầm quyển sch ba xanh Xem trong số mệnh, tuổi anh hợp nng. Tay cầm quyển sch ba vng Xem trong số mệnh, tuổi nng hợp anh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30244 )
Tay cầm quyển sch lm chi Hỏi thăm chỗ lội đấy th su nng ? Đy th em gi chưa chồng No em c biết su nng thế no ! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30245 )
Tay cầm rựa lụt chm mụt măng vi, Để anh coi phụ mẫu em đi bao nhiu? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30246 )
Tay cầm rựa quo khều măng, Em xa anh chưa kịp ni năng đi lời. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30247 )
Tay cầm sợi lạt bắt cua, Hỏi em lm mướn một ma bao nhiu? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 30248 )
Tay cầm tấm ma tiện tư Nửa th nấu mật, nửa dư nấu đường. Em thương, thầy mẹ chẳng thương No em c quản qu hương xa gần. Rượu ngon rt lấy chn tuần Lng em đ quyết mười phn lấy chng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30249 )
Tay cầm tri bắp v li, Chưn đi, mồm cạp, quăng ci ra sn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30250 )
Tay cầm ti bạc l k Ni quấy ni qu người nghe ầm ầm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30251 )
Tay cắt tay sao nở, ruột cắt ruột sao đnh Lời thề hai mi đầu xanh Bậu lỡ thời như chiếu trải qua Chiếu trải qua người ta cn cuốn Bậu lỡ thời như rượu uống say Rượu uống say người ta cn sặc Bậu lỡ thời như giặc H Tin Giặc H Tin người ta cn đnh Bậu lỡ thời như cnh chim bay Cnh chim bay người ta cn quạt Bậu lỡ thời như lạt gi nem Lạt gi nem ngưởi ta cn sợ Bậu lỡ thời như nợ ko li Nợ ko li người ta cn trả Bậu lỡ thời như trả nấu ăn Trả nấu ăn người ta con rửa Bậu lỡ thời như lửa chy lan Lửa chy lan người ta cn tưới Bậu lỡ thời như lưới dầm mưa Lưới dầm mưa người ta cn giặt Bậu lỡ thời như o v vai o v vai người ta cn nhuộm (Xem Tiếp) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Kin Giang (cu số 30255 )
Tay cắt tay sao nở, ruột cắt ruột sao đnh (2) Bậu lỡ thời như ruộng bỏ hoang Ruộng bỏ hoang người ta cn cấy Bậu lỡ thời như giấy tri sng Giấy tri sng người ta cn vớt Bậu lỡ thời như ớt chn cy Ớt chn cy người ta cn hi Bậu lỡ thời như nhi lột da Nhi lột da người ta cn xo Bậu lỡ thời như như o v vai o v vai ngươi ta cn mặc Bậu lỡ thời ai muốn lm chi =>Ghi Ch: * Tiếp theo cu: 37313 Xuất xứ: - Miền Nam, Kin Giang (cu số 30256 )
Tay cắt tay sao nỡ Ruột cắt ruột sao đnh Một lời thề biển cạn non xanh Chim ku dưới suối vượn h trn nhnh Qua khng bỏ bậu bậu đnh bỏ qua. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 30252 )
Tay cắt tay sao nỡ, Ruột cắt ruột sao đnh? Lời thề nước biếc non xanh, Theo anh cho trọn tử sanh cu thề. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 30253 )
Tay cắt tay sao nỡ, ruột cắt ruột sao đnh Lời thề một mi tc xanh Anh khng bỏ bậu, sao bậu đnh bỏ anh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 30254 )
Tay co lược chải miệng em than bng đn Rồng đua dưới nước c lội bu sen Ng hoi khng thấy người quen đi đng Ngậm ngi thương huệ nhớ lan Lm thơ gởi gi gi đưa sang về trời Anh xa em ruột r gan rời Từ khi khng gặp r rời chn tay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38888 )
Tay chồm mồm cắm =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Tay chồm mồm cắm (cắn); Tư thế, động tc của hổ, mo khi tấn cng con mồi. Người dữ tợn, điu ngoa, gh gớm, hễ gy sự l khng cho đối thủ kịp phản ứng Con mệ nớ hắn gh gớm lắm, động t l tay chồm, mồm cắm. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30265 )
Tay chn nhi nh bắp cy Ci lưng thắt đy cũng ty voi nan =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30257 )
Tay chm tay sao nỡ Ruột cắt ruột sao đnh Lời thề nước biết non xanh Ở sao cho trọn đạo sinh thnh mới nn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30258 )
Tay chm tay sao nỡ, ruột chm ruột sao đnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30259 )
Tay chm tay, sao nỡ, Ruột cắt ruột, sao đnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30260 )
Tay cho tay li =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30261 )
Tay chiu đập niu khng vỡ (*) =>Ghi Ch: * Tay tri yếu đặp niu cũng khng vỡ Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30262 )
Tay chiu đập niu nỏ bể =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Tay chiu (tay tri) đập niu nỏ (khng) bể (vỡ); Người yếu đuối, thấp km về năng lực th lm việc g cũng khng xong d đ l việc đơn giản nhất. Đ biết tay chiu đập niu nỏ bể răng anh cn nhờ hắn mần việc nớ. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30263 )
Tay chiu, mc niu chả rồi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Ph Yn (cu số 30264 )
Tay chi nước mắt ướt mem Tại anh chậm bước nn em lấy chồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30266 )
Tay chi nước mắt ướt nhem, Tại anh chậm bước nn em lấy chồng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang, Vĩnh Long (cu số 30267 )
Tay c ngn di ngn ngắn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30268 )
Tay con đ lỡ nhng chm Bụng lm dạ chịu, chớ than trch trời =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30269 )
Tay dứt tay sao nỡ Ruột cắt ruột sao đnh. Mấy khi m gặp bạn lnh Trch trời vội sng tan tnh đi ta. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30275 )
Tay di, chn ngắn l vui Chn cao tay ngắn: ngậm ngi buồn thương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn (cu số 30271 )
Tay dao tay thớt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30273 )
Tay em cầm ci nn Tay em chọn tri ln bon Tri no vừa ngọt vừa ngon Dnh ring cho bạn nghĩa nhơn nặng tnh Dầu cho ln thc xuống ghềnh Ln bon bao nhiu tri em thương mnh bấy nhiu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38889 )
Tay em cầm lng ma ci dao Thấy lời anh ni ngọt ngo em thương Chuồn chuồn đỗ ngọn kiến dương Đi lứa ta cn nhỏ cn thương v hồi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 30277 )
Tay em cầm mớ mạ xanh Ci đầu ngc ngắc như... anh đi đường =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30278 )
Tay em tay bạc tay vng, Sao anh khng chuộng, chuộng nng tay khng? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 30279 )
Tay em tay bạc tay vng, (2) Miệng h tay cấy m lng nhớ em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 30280 )
Tay em trắng lại trn Khng cho anh gối sao mn một bn =>Ghi Ch: * Bi Chi: Chn Gối Xuất xứ: - Miền Trung, Bnh Định (cu số 30281 )
Tay em vừa trắng vừa trn (2) Để cho ai gối đ mn một bn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38890 )
Tay gắp miếng chả cho cha Thấy người c mẹ khng cha ta buồn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30282 )
Tay giận dỗi khng đnh nổi mặt tươi cười =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30284 )
Tay giắc con b, chn d con giam (cua) =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Tay giắc con b, chn d con giam (cua); Sing năng chăm chỉ, lm một lc hai ba việc, tận đụng hết mọi cơ hội, th giờ để lm việc. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30283 )
Tay hm cha kha =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30285 )
Tay khoc mn loan ku bớ bạn chung tnh Mẫu thn gi yếu, hai đứa mnh dưỡng nui =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 30286 )
Tay khng đi bắt gi trời =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30287 )
Tay khng ni chẳng nn điều =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30288 )
Tay lấm chn bn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30289 )
Tay lọ th mặt cũng lọ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30294 )
Tay lm hm nhai tay quai miệng trễ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37673 )
Thương mnh mnh chẳng biết cho Cầm bằng gnh nặng m d đường trơn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32250 )
Thương mnh rọt tựa ống pheo Cơm ăn chẳng được khu beo ty ginh. =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Rọt (ruột) tựa ống pheo (tre); Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32251 )
Thương nng đ đến thng sinh Ăn ở một mnh trng cậy vo ai? Rồi khi sinh gi sinh trai Sớm khuya mưa nắng lấy ai bạn cng ? - Sinh gi th em gả chồng Sinh trai lấy vợ mặc lng thiếp lo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32253 )
Thương nng đ đến thng snh Ăn ở một mnh trng cậy vo ai Rồi khi sinh gi sinh trai Sớm khuya mưa nắng lấy ai bạn cng - Sinh gi th em gả chồng Sinh trai cưới vợ mặc lng thiếp lo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38951 )
Thương nng nn phải ra đi Một ngy vắng bạn xem th ra đng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ An (cu số 32254 )
Thương nng qua ốm qua đau, Cơm ăn chẳng đặng, cho ra thấy no. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32255 )
Thương người đến đứng ng người Ng mn chn lối thin hạ cười mười phn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38967 )
Thương người đy đọa cht thn, Chớ nn ngược đi, lng nhn mới l. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32260 )
Thương người bn tẩu xứ xa Qu hương cũng bỏ, mẹ cha cũng la =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32257 )
Thương người bun bn trăm ngn Chợ qu thu gp bạc tiền min man. Tổng ta giu thịnh đu bằng Người nhiều của lắm vẻ vang miếu đnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32258 )
Tai nghe sng nổ đ đng Tu Ty đ lại Vũng Thng (1) hm qua. =>Ghi Ch: * Vũng Thng: Tức vũng biển Đ Nẵng. Ngy 1-Đ-1858, lin qun Php - Ty Ban Nha gồm 3.000 người cng 14 chiến thuyền do đ đốc R. Dễ Genouilly chỉ huy đ nổ sng tấn cng Đ Nẵng. Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 29934 )
Tai nghe sng nổ cửa Hn Giận Ty khng giận, giận chng Lưu Cơ. =>Ghi Ch: * Php đnh Đ nẵng Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 29933 )
Tai nghe sng nổ ci đng Bầy chim kht nước trong thng ro kh Bạn về trộm lịnh mẹ cha Đm khuya thanh vắng cho ta t nhiều Về nhả trước quạnh sau hiu Ban mai th tỉnh ban chiều th say Ngồi đu lụy nhỏ chu my Giở chưn chưn rớt giỏ tay tay rời Tội tnh mỗi đứa mỗi nơi Thc đi một cuộc cho rồi đời xun xanh Để lm chi trai thương đoạn gi nhớ đnh C dưới đa qun lội chim trn cnh qun bay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 35561 )
Tai nghe sng nổ ci đng (2) Ai v trong Bộ nhắn cng cậu thơ Ai v trong Bộ nhắn cng cậu thơ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 29932 )
Tai nghe sng nổ ci đng (3) Tu Ty đ đến Vũng Thng hm qua. =>Ghi Ch: * Php v Ty Ban Nha tấn cng Đ Nẵng ngy 1-9-1858 của Ph Đ đốc Rigault de Genouilly,Tư lệnh cuộc viễn chinh. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 29931 )
Tai nghe tiếng hố vọng đồng Ai c con cũng bỏ, ai c chồng cũng vong =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 29935 )
Tai nghe trống đnh trn lầu Tay cầm trng hạt ngm cu thin đng. Phen ni bỏ họ, bỏ hng, Theo cha với cố nhẹ nhng tấm thn ! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 29938 )
Tai nghe trống điểm dưới ao Ham chơi cờ tướng qun cho bạn xưa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 29939 )
Tai nghe trống điểm trn lầu Nửa thương phần vợ, nửa sầu phần con. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 29940 )
Tai nghe trống chiến trống chầu Xếp ba miếng kẹo lộn đầu lộn đui =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29936 )
Tai nghe trống chiến trống chầu. Sắp ba miếng kẹo lộn đầu lộn đui =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 29937 )
Tai nghe trống xổ bỉ bng, Một ngy xa bạn, ăn vng khng ngon. =>Ghi Ch: * Bỉ bng: Bẽ bng, xấu hổ Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 29941 )
Ti ng thất (đắc) m =>Ghi Ch: * Ti ng mất (được) ngựa Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29945 )
Tai quặp về trước bủm trn Khng chu tể tướng cũng con anh ti =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn (cu số 29948 )
Tai qua nạn khỏi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29946 )
Ti ra ngoi mới lớn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29949 )
Ti sơ đức bạc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29951 )
Ti sơ tr thiển =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29952 )
Ti tụ tắc dn tn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29963 )
Ti tử giai nhn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29962 )
Ti tam ti tứ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29953 )
Ti tn dn tụ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29954 )
Ti tn tắc dn tụ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29955 )
Ti thế tương phng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29956 )
Ti th tr thiển =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29957 )
Tai to mặt lớn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29958 )
Ti trượng phn minh thị trượng phu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29961 )
Ti trai ch phải cho bền Chớ lo muộn vợ, chớ phiền muộn con D cho biển cạn non mn Cng danh phải đạt cho trn mới thi! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29959 )
Ti trai lấy năm lấy bảy Gi chnh chuyn chỉ lấy một chồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29960 )
Tai vch mạch dừng =>Ghi Ch: * Vch tức l bức tường mỏng. Dừng l những thanh tre nhỏ, kn vo vch nh tre cho kn. Tai vch mạch dừng l vch c tai v dừng c khe mạch. Cu ny c khuyn nn giữ miệng kẻo vch cũng c tai nghe v dừng nh c mạch hở, lời ni c thể lọt ra ngoi. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29964 )
Tai vch mạch rừng =>Ghi Ch: * C bản khc:Tai vch mạch dừng, : Nhắc nhở việc cẩn thận trong ni năng kẻo c ngy lại bị thiệt thi bởi những nỗi niềm ring tư của bản thn bị nhiều người bn tn.; Nguồn: "Từ Điển Thnh Ngữ"; Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29965 )
Tam đại đồng đường =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29983 )
Tam đại pht minh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29984 )
Tm đầu hợp =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29986 )
Tm đầu hiệp (hợp) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29985 )
Tm đồng son sắt với nhau Thiếp chưa.phụ bạc chng sao vội vng Lng son sắt đ vững vng Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 28357 )
Tm động quỉ thần tri =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29989 )
Tam bất hủ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29969 )
Tam bất khứ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29970 )
Tam ban triều điển =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29967 )
Tam Bnh lục tặc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29968 )
Tam cương lĩnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29981 )
Tam cương ngũ thường =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29982 )
Tam cố thảo lư =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29980 )
Tm cam tnh nguyện - ???? =>Ghi Ch: * cam tm tnh nguyện Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37159 )
Tam cang lnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 29971 )
Tam cang ngũ thường =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 29972 )
Tm chn đi đất khng mn M mang trống lệnh, tro hn ni cao =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29974 )
Tam gic luyến i =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29990 )
Tam giam kỳ khẩu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29991 )
Tm hiếu l tm Phật, hạnh hiếu l hạnh Phật =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29998 )
Tam Hong Ngũ Đế chi thư C anh mất vợ ngồi thừ mặt ra =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30000 )
Tam hong ngũ đế =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29999 )
Tam Kỳ Chợ Được An Tn Thuyền ti chở khch qun nhn ln đường. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30003 )
Tam Kỳ chuyển xuống ng ba Gần nơi Cửa Xẻ ấy l H Quang Hồ Ci Ngọc Gip r rng Kia ka Tam ấp ba lng gần nhau Ty Giang Bến Đ cũng mau Tr Đa Chợ Được đng ry lao xao Hiền Lương với lại Ct Cao Tr Nhiu lng Yến lần vo Hội An. =>Ghi Ch: * Tr Nhiu lng Yến lần vo Hội An. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30004 )
Tam Kỳ c bnh Bảo Hưng C tr Mai Hạc c đường Chu Trinh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30005 )
Tam khoanh tứ đốm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30002 )
Tm l lng cũng l lng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30006 )
Tm mươi ngả gậy ra ngồi Hỏi rằng xun c ti hồi nữa thi Xun rằng: xun chẳng ti hồi Bốn di hai ngắn m li xun vo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30012 )
Tam nam bất ph, ngũ nữ bất bần. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30013 )
Tam ngn lưỡng ngữ - ????? =>Ghi Ch: * Ba tiếng hai lời Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37161 )
Tam ngu thnh hiền =>Ghi Ch: * Ba người ngu dốt họp nhau lại thnh một người thng minh ti giỏi. Ba người ngu họp nhau bn bạc gp kinh nghiệm, thế no cũng nảy được kiến hay, tm được cch giải quyết st với hon cảnh thực tế, như vậy l thnh hiền. Cu ny nu gi của sự hợp quần. Hợp quần khng những nn sức mạnh m cn tạo nn tr sng suốt thng minh; do sự gom gp kinh nghiệm v sng kiến. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29950 )
Tm như dao cắt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30021 )
Tam nhn đồng hnh tất hữu ng sư =>Ghi Ch: * Trong ba người cng đồng hnh, th trong đ c một người đng bậc thầy mnh Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30019 )
Tam nhn thnh chng =>Ghi Ch: * Ba người hợp lại thnh nhm Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30020 )
Tam nin học vấn bất khuy vin Cớ sao qun tử lưu lin dạ hnh - Văn chương vạn quyển thiếu chi Đầu hm đến sng Kinh thi chẳng rời =>Ghi Ch: * ni: Ba năm đọc sch nắt khng nhn ra ngoi vườn, cớ sao qun tử hay đi đm. Tch Đổng Trọng Thư, người đời Hm rất chăm học. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ An (cu số 30022 )
Tam Nng oanh liệt v cng, Gi đảm sản xuất, trai hng tng qun. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30023 )
Tam Quan đất tốt trồng dừa Nam thanh nữ t cho vừa anh =>Ghi Ch: * Tam Quan, Bnh Định nơi c nhiều cy dừa Xuất xứ: - Miền Trung, Bnh Định (cu số 30026 )
Tam Quan ngọt nước dừa xim Cha từ mẹ bỏ vẫn tm theo anh =>Ghi Ch: * Tam Quan, Bnh Định nơi c nhiều vườn dừa Xuất xứ: - Miền Trung, Bnh Định (cu số 30027 )
Tam qui ngũ giới =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30028 )
Tm sầu bạch pht =>Ghi Ch: * Lng sầu bạc tc Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30031 )
Tam sao thất bản???? =>Ghi Ch: * Chỉ việc ti bản nhiều lần, người ny đồi tới người, đồn qua đồn lại nhiều lần thnh sai sự thật Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37162 )
Tam sao thất bổn =>Ghi Ch: * Sao đi chp lại vi lần th sai hẳn nguyn văn. Kẻ ni đi người ni lại khng thể đng sự thật được. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30030 )
Tam tổ thnh hiền =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30045 )
Tam Tự Kinh l rnh cơm nguội =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30048 )
Tam tm lưỡng - ???? =>Ghi Ch: * Hoặc: tam tm nhị đại loại l ba lng hai dạ Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37163 )
Tm tm niệm niệm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30033 )
Tm thần bất định - ???? =>Ghi Ch: * Tm tr khng ổn định Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37164 )
Tam thập lục kế dĩ đo vi thượng sch =>Ghi Ch: * Trong ba mươi su mưu chước, th chạy trốn l kế hay nhất Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30040 )
Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30041 )
Tm thằng dn vần cục đ tảng Hai ng x xch nạng chạy theo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30036 )
Tam thủ, nhất vĩ , Lục nhĩ, lục nhn, Tứ tc chỉ thin, Tứ tc chỉ địa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30042 )
Tm thnh đốt một đống rơm Khi ln nghi ngt chẳng thơm cht no. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30037 )
Tam thnh đốt một đống rơm (*) Khi ln nghi ngt chẳng thơm cht no Khi ln đến tận Thin To Ngọc Hong phn hỏi: Người no đốt rơm? =>Ghi Ch: * C bản: Ngồi buồn đốt một đống rơm Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30038 )
Tm thnh dược linh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30039 )
Tam tinh khoy sọ th chừa Đốm đui nt chủ th đưa vo nồi =>Ghi Ch: * Tru c khoy sọ v đui c đốm l tru độc dễ gy tai họa nn giết thịt Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30043 )
Tam tng sch hy cn ghi B nương cha mẹ lớn th theo anh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30046 )
Tm trung hữu quỷ - ???? =>Ghi Ch: * Trong lng c quỷ Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37165 )
Tm trung hữu số - ???? =>Ghi Ch: * Trong lng đ c đp n Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37166 )
Tam tng sch hy cn ghi, B nương cha mẹ , lớn th theo anh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30049 )
Tm vẫn x tắt bất đắc kỳ chnh =>Ghi Ch: * Ngay cả cơn giận cũng c thể khiến người ta hnh động bất chnh Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37167 )
Tm x khẩu Phật =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30055 )
Tm xm nhm lại hai phe Chẻ nửa cy tre bắc cầu một cột =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30056 )
Tan đn xẻ ngh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30061 )
Tn cao cng gi cng day, Cng cao danh vọng cng dy gian nan. Tưởng răng nước chảy đ mn, Khng hay nước chảy đ cn trơ trơ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30057 )
Tn Chu dệt lụa quanh năm, C c thiếu nữ người Chăm miệt mi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30058 )
Tn Chu n nức người ln, Em đừng qua đ m qun đường về. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30059 )
Tn hươu tn vượn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30068 )
Tn hưng đại ty =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30067 )
Tn hẩng như ch bị mất di =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30063 )
Tn Ha, Tn Mỹ, Tn Phong, Đnh tan tu giặc trn sng Bnh Thnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30064 )
Tn hn hai gối một mền Vi ng Tơ b Nguyệt xe bền đi ta =>Ghi Ch: * ng Tơ hay Nguyệt Lo xem chi tiết: Nguyệt Lao Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30065 )
Tn Huề, Tn Quới, Tn Long, Ba thn hiệp lại như rồng ln my. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30066 )
Tn lang =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30070 )
Tn như so =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30074 )
Tan như xc pho =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30075 )
Tan nh nt cửa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37668 )
Tan thnh my khi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30079 )
Tan xương nt thịt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30085 )
Tang cha chế mẹ lm sao? Ni cho em biết m hao em tường? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30088 )
Tang cha tang mẹ đ đnh C phải tang tnh th vứt tang đi! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30089 )
Tng tận lương tm =>Ghi Ch: * Tn nhẫn, lm một việc hết sức độc c khng kể tnh nghĩa hay phải tri chi cả. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30091 )
Tang tch tang lng cng thương nhớ Tang tch. tịch bạn chớ c nghe ai Lời nguyền đ nt vng phai Đ nt mặc đ vng phai mặc vng. =>Ghi Ch: * C bản ghi: Trăm năm đ nt vng phai. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 37014 )
Tnh quen hoa nguyệt chừa chẳng được đu Lệ lng, lng bắt mấy tru mặc lng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30093 )
Tnh tui rị rị muốn lm chị hiền th Khng thm lm tiểu thiếp, chng ch bạn cười =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30095 )
Tao biểu my quảy, my khng quảy, My để tao quảy về ci đất Ph Ơn. =>Ghi Ch: * Qảy: Gnh Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30096 )
To khương chi th bất khả hạ đường, Bần tiện chi giao mạc khả vong. Khng xong đ biết khng xong, Ở cho hết dạ hết lng th thi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30097 )
Tao nhn mặc khch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30098 )
Tao tưởng my khổng sợ tao, (Tao) chặt đầu mu chảy lộn nho my ra =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30100 )
Tt hơi phỏng cổ =>Ghi Ch: * X. Rt hơi bỏng cổ. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30115 )
Tt nước theo mưa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30119 )
Tu chm cn nổi gin mui Anh liệu thương đặng mnh tui, tui chờ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30123 )
Tu chm cn nổi gin mui, Anh liệu thương đặng mnh tui, tui chờ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Sc Trăng (cu số 30124 )
Tu lui khỏi vịnh em thọ bịnh đau liền, Chẳng tin anh hỏi hết xm giềng m coi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30126 )
Tu lui, ốc thổi vang dầy, Anh xa em bởi quan thầy đổi đi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30127 )
Tu năm ngăn chạy ngang đường sắt Xuồng cu tm đậu st m đa Anh thấy em c cht mẹ gi Muốn v bảo dưỡng biết m được khng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 30128 )
Tu Nam Vang chạy ngang cồn ct Xuồng cu tm đậu st m nga Thấy em c một mẹ gi Muốn v hoạn dưỡng c m được khng? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang, Tiền Giang (cu số 30129 )
Tu Nam vang chạy ngang cồn ct, Xuống cu tm hớt st m nga. Anh thấy em c một mẹ gi. Muốn v hoạn dưỡng biết m đặng khng? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 30130 )
Tu Nam Vang chạy ngang sng Hậu Tu Vĩnh Thuận hay đậu Tam Bnh Đi ta nặng nghĩa nặng tnh Biết cha với mẹ hay chuyện chng mnh ra sao? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30131 )
Tu ra khơi phải đ tu chm Đi đứa ta sợ nỗi khng trọn niềm phu th. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38802 )
Tu ra khơi sợ nỗi tu chm, Hai đứa mnh sợ nỗi khng trọn niềm phu thu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 30133 )
Tu ra khỏi bến sợ chm, Đi ta sợ nỗi mất niềm phu th. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30132 )
Tu số một chạy ln Vm Tấn, Tu số hai chạy xuống Cần Thơ, Tuổi ba mươi em cũng ở vậy m chờ, Lỡ duyn chịu lỡ, cũng chờ cho được anh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Cần Thơ (cu số 30138 )
Tu Si Gn lng xanh mũi đỏ, Cn chiếc tu Gia Định nọ lng đỏ mũi xanh. Em ơi! Em ở chi đất rẫy hi phiền, Theo anh về Chợ Lớn m coi đn sng trưng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30135 )
Tu Si Gn quăng neo ci rổn Tu Nhật Bổn tới nước Ăng-L Hiền th em ở lại lấy chồng Anh về chỗ cũ như rồng ln my. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 30136 )
Tu seo nước gi như đồng Tay đưa liềm giấy m lng nhớ ai Nhớ người tuổi ngoại đi mươi Da xanh mai mi miệng cười đưa duyn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 30137 )
Tu sp l một Em ơi anh cn trng cn đợi Tu sp l hai Anh cn đợi cn chờ Tu sp l ba Tu ra biển Bắc Tay anh vịn song sắt nước mắt nhỏ từng hồi Trời ơi nhn nghĩa của ti xa rồi Bướm xa tại nhụy, anh với em xa rồi cũng bởi tại ai? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30139 )
Tu sp l một cn trng cn đợi Tu sp l hai cn đợi cn chờ Tu sp l ba, tu ra biển Bắc.. Hai tay ti vịn song sắt, nước mắt chảy rng rng Miệng ku bớ ch ti cng Khoan khoan, chậm chậm Vợ chồng ti thi đnh ngn dặm cch phn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30140 )
Tu sp l một em cn trng đợi Tu sp l hai em cn đợi cn chờ Tu sp l ba tu ra biển Hai tay em vịn song sắt nước mắt nhỏ dng Em ku hỏi ch ti cng Lấy khăn lng em chặm Đạo vợ chồng ngn dặm em khng qun. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 30141 )
Tu xp l một anh cn mong đợi Tu xp l hai anh than vắn thở di. Tu xp l ba tu ra biển bắc Vịn song sắt nước mắt nhỏ bn (ơ ớ) đng... Mở miệng ku bớ ch ti cng, Chớ ch i lm chi Cho phn vợ rẽ chồng (ơ) đm năm canh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30146 )
Tay đứt ruột xt =>Ghi Ch: * Cầm dao lỡ bị đứt tay chảy mu, th lng cảm thấy đau xt. Người ta thường v anh em như chn tay m lỡ bị ốm đau, hoạn nạn, hoặc chết đi, th mnh cảm thấy đau xt như bị đứt tay. Cu ny nu sự lin qua ảnh hưởng giữa cc bộ phận trong người để ni rằng: những sự sướng khổ đau buồn của một người, cũng ảnh hưởng lin quan đến anh em, họ hng. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30274 )
Tay đứt, ruột xt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30276 )
Tay đ nhng chm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30270 )
Tay đm ra, t đm xuống. =>Ghi Ch: * Nghệ thuật may v Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30272 )
Tay ống sậy chn ống đồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30299 )
Tay ai bưng chn rượu đo Bưng ln khng uống, uống vo thời say =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30147 )
Tay ai tay bạc tay vng Sao anh khng chuộng, chuộng nng tay khng ? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30148 )
Tay anh bưng chn kiểu, tơ liễu con rồng, Tuổi em cn nhỏ, chưa chồng, anh thương. - Tuổi em cn nhỏ, anh đừng đợi đừng chờ, Để cha với mẹ được nhờ đi năm ! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Cần Thơ (cu số 30149 )
Tay anh bưng go nước sớt hai Bằng nay tưới Lựu, bằng mai tưới Đo Thấy lời nhn nghĩa muốn trao Nghĩa nhn cn tại thế, lựu đo ba đng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 30150 )
Tay anh cầm bt ngọc ho chu Đề v trong o bậu, bốn cu n tnh Một cu phn với nữ trinh Ơn cha nghĩa mẹ cho trọn tnh hiếu trung Hai cu ta phn với anh hng Đo su cuốc chn ăn chung ở đời Ba cu anh ni, em phải nghe lời Đừng nghe lời thế sự (2) đổi lời duyn ta Bốn cu nui cht mẹ gi Tnh chồng nghĩa vợ, mẹ với cha đền bồi. =>Ghi Ch: * Ho chu: ho nước mắt; Th sự: ni chệch từ thế sự, nghĩa l việc đời. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30151 )
Tay anh cầm cần cu con c trch Rớt hn Ngọc Bch nhảy qua hn Mỹ Kh Thấy anh cm cảnh nhiều bề Biết lm răng cho đặng m về với anh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 29558 )
Tay anh cầm chai rượu buồng cau Đi ngả đng sau, thầy mẹ ch kh. Đi đng cửa ng, ch bc ch ngho Nhằm chừng duyn nợ cheo leọ Sng to thuyền nặng khng biết chống cho c qua k =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin (cu số 30152 )
Tay anh cầm con dao Tay em cầm ci rổ Cắt cổ con d Lấy huyết ra thề Ry chờ mai đợi Sống khng lm được bạn Chết cũng chn kề một bn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30153 )
Tay anh cầm cuốn truyện ba vng Bao nhiu chữ truyện, anh thương nng bấy nhiu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 30154 )
Tay anh cầm gi mứt, Tay anh xch bnh tch tr, Em về thưa thầy với mẹ, C chng rể đng xa đến mừng. - Thầy mẹ em khng hay ăn mứt, Cũng khng hay uống tr, Em xin knh lại cho mẹ gi bn anh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin, Huế (cu số 30155 )
Tay anh cầm nạm nhang C cy tắt cy đỏ Miệng anh ngậm nạm cỏ C cy ho cy xanh. Con chim ku trn thc dưới ghềnh Ta chưa bỏ bạn sao bạn đnh bỏ tả C xa nhau đi nữa cũng nằm đm khc thầm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30156 )
Tay anh cầm ngi viết ngọc Đầu anh đội l đơn vng Rồi đy anh kiện tới Ngọc Hong cho coi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30157 )
Tay anh cầm ngi viết ngọc (Thi Tử) Đầu ti đội l đơn vng Ba năm anh ni chẳng được nng Rồi đy anh kiện tới con ng Ngọc Hang cho coi =>Ghi Ch: * Bi Chi Xuất xứ: - Miền Trung, Bnh Định (cu số 30158 )
Tay anh cầm sợi chỉ Muốn xe lại đường dy Trăng u m v my Đm lạnh lng v cưởi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30159 )
Tay anh cầm tri cau Vừa đi vừa bổ Tay em cầm ngọn trầu Vừa rọc vừa tm. Đi ta trong ấm ngoi m =>Ghi Ch: * Tục ăn trầu c ở hầu hết cc nước Đng Nam ; Xem: Trầu Cau Trong Ca Dao Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30160 )
Tay anh chặt rng thả đa, Một mai c nọ biệt da tay ai? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30161 )
Tay anh nắm con dao sắc Cắt chn lt gừng bỏ v thang thuốc sắc lại bảy phn Tay mặt anh bưng chn thuốc, tay tri anh khot mn Cc Hoa (1) ơi, em uống chn thuốc ny cho nạn khỏi tai qua Kẻo con mồ ci mẹ, lấy ai c vẽ cơm v m nui con =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam (cu số 30162 )
Tay bưng đĩa muối chấm gừng (3) Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau. Tay bưng đĩa muối sng rau Muối rau c nghĩa, sang giu đừng ham =>Ghi Ch: * Trong nghi lễ tơ hồng, di vợ chồng mới cưới, lấy muối chấm gừng rồi trao cho nhau v đọc cu ny Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30181 )
Tay bưng đĩa muối tay bợ sng rau (2) Thủy chung như nhất, sang giu mặc ai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30184 )
Tay bưng đĩa muối tay bợ trng rau Thỉ chung như nhứt sang giầu mặc ai. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30185 )
Tay bưng đĩa nếp (quả nếp) v cha Thắp hương lạy Phật (lạy Bụt) xin ba em đeo (cầu duyn) =>Ghi Ch: * Hoặc: Thắp hương lạy Phật (lạy Bụt) xin ba dưỡng thai Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30190 )
Tay bưng bnh tch bể rồi Chn chung lỡ bộ bạn ngồi chờ ai'? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 29692 )
Tay bưng chậu cc ba bng, Thấy em c nghĩa muốn trồng xuống đy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30168 )
Tay bưng chậu cc năm bng, Chờ anh chẳng đặng nn trồng xuống đy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30169 )
Tay bưng chn kiểu l liễu năm bng Hai ta cn nhỏ gắng cng đợi chờ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 29132 )
Tay bưng chn kiểu l liễu năm bng (2) Thấy em cn nhỏ gắng cng đợi chờ Chờ chở đợi đợi lm chi Nơi no xứng nt vừa khuy anh gi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 30170 )
Tay bưng chn kiểu ngũ liễu hoa rơi, Thấy em nhỏ tuổi nhiều nơi anh rầu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30171 )
Tay bưng chn kiểu, l liễu năm bng Anh thấy em cn nhỏ, nn gắng cng đợi chờ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30172 )
Tay bưng chn kiểu, ngũ liễu con dơi, Thấy em cn nhỏ nhiều nơi anh buồn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30173 )
Tay bưng chn quế, tay chế nước đường Tử sanh cũng quyết, nghĩa cang thường đặng nn =>Ghi Ch: * Cy Quế Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30174 )
Tay bưng chn quế, tay chế nước đường, Vng lai lai vng tnh thương cạn rồi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30175 )
Tay bưng chn rượu hồng đo Đổ đi th uổng, uống vo th say =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30176 )
Tay bưng chn rượu hồng đo (2) Miệng mời qun tử uống vo cho vui =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30177 )
Tay bưng chn rượu hồng đo (5) Miệng mời qun tử uống vo cho vui =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30178 )
Tay bưng dĩa (đĩa) muối, tay bợ sng rau, Thủy chung như nhất, sang giu mặc ai. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Kin Giang (cu số 30179 )
Tay bưng dĩa bnh đi cha Đốt nhang lạy Phật xin ba lm duyn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30180 )
Tay bưng dĩa muối chấm gừng Gừng cay muối mặn ta biểu đừng tưởng tơ Gi ngọt ngo nhiều ngọn xơ rơ Con chim ra lồng thậm kh con c ra lờ thậm gay Bạn xa ta th tươi mặt tp my Đy ta c xa bạn th bởi ng trời đy mới xa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38853 )
Tay bưng dĩa muối chấm gừng (2) Gừng cay muối mặn xin đừng đổi thay. Gừng cay su thng cn cay. Đn treo dưới gi, ngọn đn lay, Đố anh c biết duyn ny về đu? =>Ghi Ch: * Trong nghi lễ tơ hồng, di vợ chồng mới cưới, lấy muối chấm gừng rồi trao cho nhau v đọc cu ny Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long, Tiền Giang (cu số 30183 )
Tay bưng dĩa muối sng rau Sng rau dĩa muối nhớ nhau thật nhiều Ăn tỏi nhớ đến mi tiu Ăn nem g chả vịt cũng nhớ mai chiều củi than Mưa dừng v bởi my tan Được duyn thậm dễ mất nng thậm gay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 29733 )
Tay bưng dĩa muối sng rau (2) Đặt ln quảy mẹ ruột đau như giần. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 37794 )
Tay bưng dĩa muối, chn gừng, Gừng cay, muối mặn, xin đừng bỏ nhau. - Tay bưng dĩa muối, sng rau, Phu th ng trời định, bỏ nhau răng đnh! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin, Huế (cu số 30186 )
Tay bưng dĩa muối, chn tương Tương chua muối cht, nhớ thương nghĩa chng Bạn c gặp nh ngi nh sn Nhớ hồi o rch lang thang chưa tề Bạn c gặp nơi hng lụa phủ ph Nhớ hồi o rch xưa t khng chng Ăn tiu nhớ tới mi hnh Bạn c ăn nem g ch? Vịt Cũng nhớ rau canh thuở no =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30187 )
Tay bưng dĩa muối, sng rau Người ơi xin hy thương nhau trọn đời =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30188 )
Tay bưng dĩa muối, tay bợ sng rau Thủy chung như nhứt, mặc sức anh chờ Anh c thương em th xin rng đợi Em nguyện ở vậy để phụ mẫu nhờ đi năm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30189 )
Tay bưng dưa gi, c chin Chồng thanh, vợ lịch mi nhn qun ăn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 30191 )
Tay bưng hộp thiếc cau đầy Hỏi em mấy tuổi anh gầy nhn duyn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 30192 )
Tay bưng hộp thiếc cau dy Bưng ln trnh thầy hỏi trộm tuổi em Tuổi em mấy tuổi ni ra Kẻo anh đi bi đi khoa tốn tiền. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 37337 )
Tay bưng hộp thiếc, Lng anh ch quyết Cha mẹ bảo đừng, Chờ anh cha mẹ bảo ưng Phải chi hồi đ ta đừng biết nhau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 30193 )
Tay bưng quả bột huỳnh tinh Phải duyn em bn, phải tnh anh mua =>Ghi Ch: * Huỳnh Tinh : M Tinh Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30194 )
Tay bưng quả nếp cng cha Thắp nhang lạy Phật xin ba em đeo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30195 )
Tay bưng quả nếp v cha Thắp nhang lạy phật xin ba cầu duyn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp, Kin Giang (cu số 30196 )
Tay bưng quả nếp v cha (2) Đốt nhang lạy Phật, thỉnh ba em đeo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 30197 )
Tay bưng quả nếp v phng Đn hương đi ngọn chữ tam tng cầu hn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 36673 )
Tay bắt mặt mừng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30165 )
Tay bắt tay, chung lng chung sức Quyết diệt th cứu quốc bạn ơi Lng em khn tỏ hết lời Ka gương phấn dũng rạng ngời nước non. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30166 )
Tay bị tay gậy =>Ghi Ch: * Cảnh đi ăn my. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30167 )
Ty bang đi lnh kh về Ngy xưa em c ni anh chẳng chịu nghe nn luỵ mnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 35333 )
Ty bang anh đi lnh, sao anh khng tnh việc nh Phần th cha yếu mẹ gi, con thơ vợ dại biết l cậy ai? =>Ghi Ch: * Lnh mộ: Lnh được mộ sang đnh giặc bn Chu u thời thế chiến thứ 2 Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30163 )
Ty bang, đi lnh mộ kh về Ngy xưa em c ni, anh chẳng hề chịu nghe. =>Ghi Ch: * Đệ nhất Thế chiến Php mộ qun thguộc địa đi đnh giặc cho Php Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30164 )
Tay cưa rồi lại tay chng Xoi bo đục đẽo xnh xang cả ngy. =>Ghi Ch: * Chng: Dụng cụ thợ mộc, lưỡi rộng v dẹp hơn lưỡi đục. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39395 )
Tay cầm bầu rượu chiếc nem, Mi vui qun hết lời em dặn d. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 30199 )
Tay cầm bn nguyệt xnh xang Một thăm thức cỏ lai hng tay ta. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 30198 )
Tay cầm b mạ sớt hai, Em nửa, anh nửa kề vai phn trần. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 30200 )
Tay cầm ba lệ ứa hai hng Thuở xun xanh sao khng gip mặt Đến lc hoa tn ta mới gặp nhau. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 30201 )
Tay cầm cần cu trc, lưỡi cu thau Muốn cu con c biển, chớ c bu thiếu chi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30208 )
Tay cầm cọng lạc bẻ c Lng thương da diết, giả đ lm lơ Thương sao thương dại thương khờ Trong nh khng dm khc, ra bụi bờ khc than =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30218 )
Tay cầm ci đt nắm nan Vừa đi vừa đt vừa đan ci lờ Trch ai ăn mt b xơ Ăn c bỏ lờ ở dạ bạc đen. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 36648 )
Tay cầm ci bnh t ngọt Tay bưng chn rượu bọt Miệng ku bớ ng mai ơi Đn treo trước gi, bấc chy sng ngời Ưng khng tự bụng, trời no p duyn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30202 )
Tay cầm ci dao, tay trao ci rổ Ct cổ con g Tiếng tăm ti chịu, thịt th ai ăn Lời nguyền thủy kiệt sơn băng Ln non cao tạc đc, xuống đất bằng đề thơ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30203 )
Tay cầm ci ko ci kim Vai mang đượng lụa đi tm thợ may. =>Ghi Ch: * Đượng: Phương ngữ Quảng Nam, l cuộn lụa, C di bản: Vai mang tấm lụa đi tm thợ may Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39394 )
Tay cầm ci ko cy kim Vai mang xấp lụa đi tm thợ may =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30207 )
Tay cầm ci ko cy kim, Vai mang hng lụa đi tm thợ may. Tm anh bảy tm hm nay. Mượn may ci o, mượn may ci quần. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30204 )
Tay cầm ci ko con dao Chọc trời, vạch đất lấy nhau phen ny. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đại Chng (cu số 30206 )
Tay cầm cnh bứa (nhnh bứa) lệ ứa hng hng thuở xun xanh sao khng gặp, Đến lc hoa tn mới gặp nhau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30209 )
Tay cầm cy ko cy kim Vai mang gối lụa đi tm người thương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 30210 )
Tay cầm cy ko cy kim (2) Vai mang đồ lụa đi tm thợ may Thợ may anh đy khng kiếm Nhất định rồi anh chỉ kiếm mnh em =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 30211 )
Tay cầm cy viết liếc xem, Thấy ai đi đ tưởng tnh em vội mừng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30212 )
Tay cầm chiếc đũa đồng tiền Bẻ năm bẻ bảy ti nguyền ti ra. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 36619 )
Tay cầm chiếc chiếu cổ trải chỗ Gnh B Chng ngồi một gc, thiếp ngồi một gc Chng than thiếp khc, đau dạ xt lng Lời thề giữa chốn Gnh ng Chết đi th mất, sống em khng bỏ chng =>Ghi Ch: * Gnh B v Gnh ng: Thuộc huyện Tuy An, Ph Yn Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn (cu số 30213 )
Tay cầm chiếc chiếu trải di, Miệng cho ng Đội miền ngoi mới v. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30214 )
Tay cầm chiếc chiếu trải ngang, Miệng cho ng đội Nam Vang mới về. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30215 )
Tay cầm con dao Tay trao ci rổ Cắt cổ con k Hai ta ngậm huyết ăn thề Dầu sinh dầu tử chớ hề bỏ nhau. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 36445 )
Tay cầm con dao (2) Lm sao cho sắc Để m dễ cắt Để m dễ chặt Chặt lấy củi hnh Tro ln rừng xanh Chạy quanh sườn ni Một mnh thui thủi Chặt cy chặt củi Tm chốn ta ngồi Gi mt thảnh thơi Ka một đn chim Ở đu bay lại Con đang cắn tri Con đang tha mồi Qua lối n ăn My đang ăn lộc Lộc vả lộc sung My khng thấy tớ Tớ khng đuổi my My qua lối nọ lm chi ? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30216 )
Tay cầm con dao lm sao cho sắc Để m dễ cắt, để m dễ chặt Chặt lấy củi cnh, chặt lấy cnh cy Chạy ln rừng xanh, chạy quanh sườn ni Một mnh thui thủi, chặt cy, chặt củi! Tm chốn ta ngồi, đỗi mt thảnh thơi Ka một đn chim ở đu bay đến Ở đu bay lại, con đang cắn tri Con đang tha mồi, n ăn n rỉa Ci con hươu kia my đang ăn lộc Lộc vả, lộc sung, mầy trng thấy tớ My đừng c sợ, tớ khng đuổi mầy My quay đi mất =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30217 )
Tay cầm con dao tay trao ci rổ Đ bạn cắt cổ con k Bạn với ta uống huyết m thề . D c xa nhau đi nữa cũng ngỏa ngu tấm lng. =>Ghi Ch: * Ngoả ngu: Phương ngữ ni thỏa thu. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38886 )
Tay cầm cuốn sch ba vng Anh thi khng đậu mảng thương nng, nng ơi ! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30219 )
Tay cầm cuốn sch ba vng, Sch bao nhiu chữ dạ anh thương nng bấy nhiu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30220 )
Tay cầm cuốn sch vừa đi vừa đọc ng gi ngoi ng đố nng ng gi ai - Tay cầm cuốn sch lm nhung ng gi đi ngoi ng, ng gi chung uớ chng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 30221 )
Tay cầm dao mc Tay vc nắm nan Ln cha thanh vắng, ti đan ci lờ Hỡi nười ăn mt bỏ xơ Ăn c bỏ lờ c nhớ ta chăng? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30222 )
Tay cầm dao sắc cắt tri Thanh Tr Cắt chưa tới ruột, biết Thanh Tr cn non =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin (cu số 30223 )
Tay cầm gu nước chia hai Chiều nay tưới lựu chiều mai tưới đo Em c chồng rồi anh biết lm sao Tưới l l ho, tưới đo đo kh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 30224 )
Tay cầm khon tay bẻ măng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30225 )
Tay cầm ly rượu Sơn Đng Hiểu em chưa chồng, anh muốn lm mai Bn tay ngn ngắn, ngn di Hơi đu kn chọn, chờ hoi hỡi em? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30226 )
Tay cầm một nắm nhang tn Liều mnh nhảy xuống suối vng tm anh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30227 )
Tay cầm nắm hương cy tắt cy đỏ Tay em nhổ nạm cỏ, cy ho, cy kh Em khổ đau, m nấm khc mồ m dương cch biệt biết đường m gặp chng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30228 )
Tay cầm nắm lạt bẻ co Tnh thương bậu cứ giả đ khng thương Tay cầm bnh trng mỏng nương nương Miệng ku tay ngoắt ớ người thương uống nước chiều Tay cầm bốn thước lụa điều Ai thương hơn cho bằng bạn Ai nhớ nhiều cho bằng ta? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38887 )
Tay cầm nắm muối quả mơ Mơ chua muối mặn ta đừng bỏ nhau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 30230 )
Tay cầm nẳm lạt bẻ c Anh thương em chi mấy cũng giả đ lm lơ Thương sao thương dại nhớ khờ Trong nh khng khc ra bụi bờ khc than =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 30229 )
Tay cầm nọc cấy chợt thấy bạn vng Tử sinh chỉ nguyện mnh chng chng ơi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 30239 )
Tay cầm ngi bt đĩa son, Anh muốn vung trn xao lng tại em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30231 )
Tay lm hm nhai, =>Ghi Ch: * Tay lm hm nhai: ngho lm bữa no ăn bữa nấy chứ khng c dư. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30290 )
Tay lm hm nhai, tay quai miệng trễ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30291 )
Tay lng lựa, mồm lng bun =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Tay lng lựa (chọn), mồm lng bun; (Tay lng lựa; tay người lm nghề chọn hng, rất nhanh v dẻo. Mồm lng bun; miệng người lm nghề bun bn giỏi mời cho, thuyết phục khch hng) . Chỉ những người nhanh nhẹn, hoạt bt. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30292 )
Tay lao, chn đậm, mắt đưa Cn đu nghĩ tới đường tơ hỡi mnh. =>Ghi Ch: * ngho lm bữa no ăn bữa nấy chứ khng c dư. (LNT, LVĐ) C bản khc: Tay lm hm nhai,tay quai hm trễ Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 30293 )
Tay long tay hổ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30295 )
Tay mang khăn gi sang sng Mẹ ku lạy mẹ thương chồng phải theo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 30296 )
Tay mang khăn gi sang sng, Mồ hi ướt đẫm theo chồng phải theo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 29077 )
Tay mang ti bạc k k Ni bậy ni bạ người nghe rầm rầm =>Ghi Ch: * C bản khac:No quấy ni qu chng nghe rầm rầm Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29078 )
Tay năm tay mười =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29080 )
Tay nắm tay cho chắc, Mặt gip mặt cho tường Để chiều nay về trển, đi đường cch xa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, C Mau (cu số 29079 )
Tay nng đĩa muối, sng rau, Đặt ln quảy mẹ, ruột đau chn từng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 29082 )
Tay nng chn muối đĩa gừng Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29081 )
Tay nng khăn gi sang sng Mồ hi ướt đẫm, thương chồng phải theo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29083 )
Tay nng khẩu sng đạn lắp một vin Anh nhắm anh bắn chim quyn sứt mồng Chim quyn ăn tri nhn lồng Đạn một vin anh bắn sứt mồng chim quyn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38891 )
Tay nem tay chạo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29084 )
Ty Nguyn dốc đứng cao m, Về nh dốc thấp, chổng khu m tro =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 29085 )
Tay nhọ th mặt cũng nhọ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 29086 )
Tay m b mạ xuống đồng Miệng h tay cấy m lng nhớ em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu, Kin Giang (cu số 29088 )
Tay m ci mền gấm (Cửu Điều Chn Gối) Tắm nắm ci gối vng Bước v phng loan, ring than với bậu Đnh chẳng đnh, đừng lậu tiếng ra =>Ghi Ch: * Bi Chi Xuất xứ: - Miền Trung, Bnh Định (cu số 29089 )
Tay m ci mền gấm, Tay nắm ci gối vng. Bước v phng loan, ring than với bậu, Đnh chẳng đnh đứng lậu tiếng ra. Đừng tin ci bụng đn b, Chỉ treo gươm tuệ, n sng la tợ chu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 29090 )
Tay m chiếc nn, tay nắm cổ quay cho Thương con nhớ vợ, ngặt ngho anh phải ra đi Ra đi chn thẳng gối dn Lạy cng cha mẹ, gửi cng bạn hiền th =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 29091 )
Tay m mền gấm, tay cắp gối vng, Bước v phng loan, m chong cổ bậu, Hai đứa mnh đừng lậu tiếng ra. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Cần Thơ (cu số 30297 )
Tay m nn rch, tay xch quai cho, Thương cha nhớ mẹ, phận ngho phải đi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30298 )
Tay phản tay bao nỡ, Ruột cắt ruột bao đnh. Lời thề nước biếc non xanh, Anh ở sao cho trọn đạo quần thần, Th em mới dm trao thn gởi mnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30300 )
Ty qua rồi lại Ty về Giặc nổi bốn bề ta lại đnh tan. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30301 )
Tay que dẻ chn vng kiềng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30302 )
Tay rờ ln gy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30303 )
Ty Sơn khỏi nghĩa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30304 )
Tay sốt đổ tay nguội =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30305 )
Tay ta cầm cần cu trc ống cu trắc lưỡi cu thau Muốn cu con c biển chứ c bu thiếu chi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38892 )
Tay thần thước thợ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30306 )
Tay thầy tay thợ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30307 )
Tay tim thuốc cống , miệng mời lang qun =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30308 )
Tay tin cầm chiếc thoi đưa Thương i trăm đợi nghn chờ khổ thay! By giờ chng đ nghe ai Lời nguyền giao ước thật hoi cng lnh. Em nghe anh c kẻ nng khăn Lời tin trả lại cho anh tiếc g? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30309 )
Tay tin chuốc chn rượu đo Đổ đi th tiếc uống vo th say Chẳng ch chẳng chn sao say Chẳng thương chẳng nhớ sao hay đi tm. Tm em như thể tm chim Chim ăn bể Bắc đi tm bể Đng! Tm bể Đng thấy lng chim Nhạn Tm bể cạn thấy đn chim bay Sự tnh biết ni sao đy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30310 )
Tay tin chuốc chn rượu đo (2) Bỏ ra th tiếc uống vo th say. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38893 )
Tay tin rt chn rượu đo Đổ đi thời tiếc, uống vo thời say =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30311 )
Tay tin rt chn rượu đo, Đổ đi th tiếc, uống vo th say. Chẳng ch chẳng chn sao say? Chẳng thương, chẳng nhớ sao hay đi tm. Tm em như thể tm chim. Chim ăn bể Bắc, đi tm bể Đng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30312 )
Tay ti cắt mấy cọng bng Cực khổ ti ti chịu để cho chng phong lưu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30313 )
Tay ti cho đ ln đến cầu Linh Thuyền xui sng lượn cht tnh gi đưa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30314 )
Tay trắng lm nn =>Ghi Ch: * Tay trắng tức l tay khng, khng c của cải sản nghiệp g. Lm nn l lm nn giầu sang, lm nn sự nghiệp. Tay trắng lm nn l tự lực lm nn giầu sang chớ khng phải nương tựa vo sản nghiệp của cha ng hoặc sự gip đỡ của b con c bc. Cu ny hnh như thoi thai ở cu tục ngữ Tu Bạch thủ thnh gia nghĩa l với hai bn tay trắng m lm nn gia nghiệp. Người ta thường dng cu ny để khen ngợi ti tr v đức kin nhẫn của người, chỉ nhờ vo sức lm việc của mnh m lm nn sự nghiệp. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30315 )
Tay trắng tay đen =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37680 )
Tay vo miệng lẻm. =>Ghi Ch: * Lm được bao nhiu tiu xi hết, khng c phần để dnh. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30316 )
Tay xỏ ra tay đấm xuống =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30318 )
Tay xch nch mang =>Ghi Ch: * Xch mang đm đề, lỉnh kỉnh Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30317 )
T (tt) nước theo mưa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30319 )
Te ti như g mi mắc đẻ (nhảy ổ) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30326 )
Te ti như g mi nhảy ổ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30327 )
Te te li li khng bằng ci di học tr =>Ghi Ch: * Người c học hơn hẳn người lao động, trực tiếp lm ra sản vật, d người lao động c cố gắng bao nhiu (vừa te, vừa li). Thnh ngữ đề cao sự học, người học. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30328 )
Tm trầu bỏ đĩa kim nhung Đi mnh ước được cho chung mẹ thầy =>Ghi Ch: * Tục ăn trầu c ở hầu hết cc nước Đng Nam ; Xem: Trầu Cau Trong Ca Dao Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30330 )
Tm trầu m dắt mi rui, Ci đầu lạy mẹ lm sui cho gần =>Ghi Ch: * C bản khc: Tm trầu về giắt mi rui, Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 30331 )
Tm trầu về giắt mi rui, Ci đầu lạy mẹ lm sui cho gần. =>Ghi Ch: * C bản khc: Tm trầu vềdắt mi rui, Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30332 )
Tn đ dặt ln cung =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30333 )
Tn kể đầu rau kể mớ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30334 )
Tp đồng ăn với rau mưng Chồng ăn vợ nhịn xin đừng bỏ nhau. =>Ghi Ch: * Rau mưng: L của cy mọc st bờ rạch (hi) Xuất xứ: - Miền Trung, Thừ Thin, Huế (cu số 30336 )
Tp bạc m nấu với bầu Chồng chan vợ hp gật đầu khen ngon. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre, (cu số 30335 )
Th tử như sanh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30338 )
Thăm em cht xu anh về Kẻo m trăng lặn tứ bề kh trng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30517 )
Thăm thẳm m m =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30547 )
Thăm vn bn thuyền =>Ghi Ch: * Vội vng ruồng rẫy người đ từng gắn b để theo đuổi tnh cảm mới. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30571 )
Thăng Long, H Nội đ thnh Nước non ai vẽ nn tranh họa đồ Cố đ rồi lại tn đ Nghn năm văn vật by giờ vẫn đy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 30899 )
Thăng quan pht ti - ???? =>Ghi Ch: * Trở nn giu c Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37178 )
Thăng quan tiến chức =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30932 )
Thơ rơi một bức lụy ứa hai hng Nghing tai ni nhỏ với chng Thiếp đy khng phải đứa phụ phng chng ơi Kể từ lc trao lời n i Nguyền đ đy g ngi tc tơ Khi thương khi nhớ khi đợi khi chờ Khi chng trao miếng thuốc khi thiếp gởi miếng trầu Nhớ khi tựa gối v đầu Lời nguyền trn bộc trong du đ nhiều Vắng mặt nhau chn chiều ruột thắt Vắng một ngy nước mắt tun rơi Chốn non sng lời đ cạn lời No ai ở bạc c ng trời chứng tri! =>Ghi Ch: * 1 Trn bộc,dưới dn: Theo điển tron g Kinh thi c bi thơ Tang bộc, ni yu nhau trong đm du bn m sng Bộc. Ởớ đy ni lời thề nguyền. gặp nhau đ nhiều lần rồi. 2. chn chiều: Theo tch xưa, bn Tu c một người thợ săn, một hm đi săn trn rừng gặp một gia đnh khỉ, người thợ săn giương cung bắn, trng nhằm khỉ con, khỉ cha thy thế nhảy đến m con vo lng, liền bị một mũi tn của người thợ săn bắn hạ. Thấy thế, khỉ mẹ hốt hoả khc (đoạn). Người thợ săn nghĩ, c lẽ nỗi đau mất chồng, con d lm cho ruột khi mẹ đau đứt thnh chn khc, ng từ trn cy xuống. Về sau, người thợ săn gc cung khng bao giờ đi săn nữa. Từ đ người ta dng "ruột đau chn chiều để chỉ nỗi đau khi phải la xa người thn. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38940 )
Thơm danh hơn lnh o =>Ghi Ch: * Ở đời giu ngho m được tiếng tốt, hơn giu m mang tiếng xấu. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31739 )
Thơm g my hỡi hoa thin l Qu g my hỡi c r sng. Tuồng g cua ốc ngoi đồng Đẹp g người ấy m lng say m. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31740 )
Thơm như hoa mt như nước =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31741 )
Thơm tay may miệng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31742 )
Thơm thảo b lảo ăn thừa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31744 )
Thơm thảo b lo ăn thừa B ăn chẳng được b chừa cho tui. =>Ghi Ch: * Lồ : xuồng Xuất xứ: - Miền Nam, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31743 )
Thơm tho ai biết ngt lừng ai hay Trăm khc sng khc lở khc bồi Miệng chng ni thế, chng ngồi chng trng. Gi bn đng xin chng gỡ gip Ngn tay thp bt m chấm chậu lan. D ai ni ngang chng đừng ngao ngn. Trước th l bạn sau nn vợ chồng. Em cn trong trng xin chng thong thả Em quyết trận ny trả của lấy anh. Em hai mươi tuổi xun xanh Thầy mẹ p uổng dỗ dnh vo cửa người ta Cho nn duyn chẳng thuận ho Vợ chồng xung khắc xt xa nhiều bề. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31745 )
Thơm tho chi mt ma đng, Khn ngoan chi gi lộn chồng m khen =>Ghi Ch: * Mt thường chn vo ma h, mt ma đng l mt tri ma khng ngon, khng thơm như bnh thường. Gi khn th khng thể l gi lộn chồng. Theo quan niệm xưn trốn cha lộn chồng l đồ bỏ đi. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31746 )
Thơm Vạn Gi (1) ngọt đ qu ngọt, Ma Ph n ci đọt cũng ngon Hởi người chưa vợ chưa con Vo đy chung gnh nước non với mnh. Quản bao ln thc xuống ghềnh, Ma ngon, thơm ngọt đượm tnh qu hương. =>Ghi Ch: * Vạn Gi, Ph n: Những địa danh thuộc Khnh Ha. Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 31747 )
Thơn thớt đầu lưỡi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31751 )
Thư ai đem giắt mi rm Giống thư hng xm, muốn dm đi ta =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31770 )
Thư bất tận ngn ngn bất tận =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31771 )
Thư dưới gửi ln Thư trn gửi xuống Em đang ăn, đang uống Em bỏ đũa xuống xem thư Xem rồi nước mắt ướt hết nửa tờ Ai phn chồng, rẽ vợ Kiếm đường su sơ dễ tm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31779 )
Thư sinh tri g khng chặt =>Ghi Ch: * Người học hnh khng c sức lực đềm lm việc nặng Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31933 )
Thư trn anh thảo mấy lời Nhạn ơi xin gởi tới người tri m. Xa xi anh c lời thăm Thăm em đi chữ Chu Trần định chưả =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31939 )
Thương em anh cũng muốn v Sợ trung Nh Hồ, sợ ph Tam Giang Ph Tam Giang ngy nay đ cạn Trung Nh Hồ nội tn cấm nghim =>Ghi Ch: * Truồng Nh Hồ Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32065 )
Thương đy, đ ni một cu Mm trầu chai rượu chứ đu đi vng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 32140 )
Thương đi gọi, nhớ đi tm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32141 )
Thương điền cch thủy hạ điền khan Ruộng trn c nước ruộng dưới kh rang Đ con quan đy cũng con lng Chỗ người quen em khng c dụng, dụng người bn bun. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 32142 )
Thương ai ai c giữ lờỉ Chiếu chăn để đ ngậm ngi ngng trng. - Chiếu kia nửa đắp nửa mong Chăn đơn nửa đắp nửa phng đợi ai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32066 )
Thương ai bằng nổi thương con Nhớ ai bằng nỗi gi son nhớ chồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32067 )
Thương ai bằng nỗi thương con Nhớ ai bằng nỗi gi son nhớ chồng. Thương ai cho bằng thương chồng Nhưng chồng cờ bạc nn lng hết thương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38947 )
Thương ai chăm bẳm đm bo, Cắc ca cắc củm cho mo nẫu ăn. =>Ghi Ch: * Nẫu: Người ta, bọn họ Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32068 )
Thương ai chẳng ni khi đầu Để cho thầy mẹ ăn trầu người ta =>Ghi Ch: * Tục ăn trầu c ở hầu hết cc nước Đng Nam ; Xem: Trầu Cau Trong Ca Dao Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32069 )
Thương ai chữ nghĩa hơn vng Chữ nhn coi trọng, chữ sang bnh thường =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 32072 )
Thương ai cho bằng thương chồng Bởi chồng cờ bạc nn lng chẳng thương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32070 )
Thương ai cho bằng thương chồng (5) Bởi chồng ở bạc, nn lng hết thương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 32071 )
Thương ai cng kh nửa chừng Cy rung v gi, lửa dừng v mưa Sầu ai ai đ biết chưa Trăm năm giữ dạ chớ sai lời nguyền =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32073 )
Thương ai em đứng em trng Nhớ ai mỏi mắt bn sng đợi chờ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32074 )
Thương ai mặc o nu sng Cht khăn mỏ quạ lạnh lng nắng mưa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32075 )
Thương ai rồi lại nhớ ai Mặt buồn rời rợi như khoai mới trồng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32077 )
Thương ai ra đứng đầu non Nhớ ai ra đứng đầu hn đ bia =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32076 )
Thương ai tay trắng khng nghề Ăn mun hun tr, lấy bạ ch quẹt khu. =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Thương ai tay trắng khng nghề,, Ăn mun hun tr, lấy bạ (b) ch quẹt khu (chi đt). Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32078 )
Thương ai thương cả đường đi Ght ai ght cả tng ty họ hng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32079 )
Thương ai v bằng thương chồng V (Bởi ) chồng cờ bạc nn lng chẳng thương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32081 )
Thương ai v bằng thương con Thương ai v bằng gi son nhớ chồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32082 )
Thương ai v bằng thương con (2) Yu ai v bằng gi son yu chồng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32080 )
Thương ai xng xo trận tiền Nửa đm vang dậy tiếng kn xung phong Ru em chị ẵm trong lng La chim chn rộ cnh đồng lng ta Lạy trời mưa thuận gi ha Cho bng la trổ cho ta nhớ mnh ơ ta ht đồng thanh Giặc đến nước mnh ta đuổi chng đi Đồng qu ngọn cỏ xanh r Ngt thơm bng la ma về dậy hương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32083 )
Thương anh để nn về dầu Về cha mẹ hỏi qua cầu gi bay - Gi bay mất nn em rồi Cn chi em đội che trời nắng mưa. =>Ghi Ch: * Về dầu: Về đầu trần (Khng c nn) Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38948 )
Thương anh đo để v hồi Tướng đi, tướng đứng, tướng ngồi cũng thương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31791 )
Thương anh đo để v hồi, Tướng đi tướng đứng, tướng ngồi cũng thương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long, Tiền Giang (cu số 31792 )
Thương anh đt bnh qua đo, Khng thương lấy lại gai co mu rơi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31794 )
Thương anh đt bnh qua ro Khng thương lấy lại, gai co mu rơi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 31795 )
Thương anh (Thương nhau) mấy ni cũng tro Mấy sng cũng lội, mấy đo cũng qua =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Bnh Định (cu số 32084 )
Thương anh bụng st tận da Anh th khng biết tưởng rằng (l) đi cơm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32085 )
Thương anh cắp nn xuống đ Sng su so vắn khn d tới nơi By giờ kẻ ngậm người ngi Kẻ buồn sng nước, người phai m hồng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32087 )
Thương anh cốt r xương mn Thương anh đến thc cũng cn thương anh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32093 )
Thương anh cởi o trao tay, Về nh dối mẹ, gi bay qua cầu. - Gi bay cầu thấp cầu cao, Gi bay cầu no ni lại mẹ nghe? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Cần Thơ, (cu số 32092 )
Thương anh cn bộ nằm hầm, Thiếu ăn, thiếu ngủ, tấm thn gầy g. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32086 )
Thương anh chẳng biết để đu, Đề vo khc gỗ hai đầu sơn son. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32088 )
Thương anh chẳng biết mần răng Cứ lơ lơ lửng lửng như sao băng giữa trời. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32089 )
Thương anh chẳng dm ni ra Chiều chiều đi dạo vườn hoa khc rn Đm nằm kh ho l gan Mong cho mau sng ra đng gặp anh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32090 )
Thương anh chiến sĩ can trường, Thng năm bồng sng bin cương xa vời, Tng qun danh dự anh ơi Ở nh ngy tối rong chơi ch g. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32091 )
Thương anh dầu di nắng mưa, Hết khơi ruộng thấp, cy bừa ruộng cao. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31793 )
Thương anh da diết diết da o em hai vạt trải ra anh nằm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32094 )
Thương anh em chẳng ni ra Trong ruột th ho, ngoi da th vng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 31796 )
Thương anh hy đứng cho xa Con mắt anh liếc bằng ba đứng gần. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31797 )
Thương anh hy đứng xa xa Đừng c đứng cận người ta nghi ngờ Thương anh hy đứng cho xa Con mắt anh liếc cũng bằng ba đứng gần =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31798 )
Thương anh khng biết để đu Để qun qun đổ, để cầu cầu xiu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 31800 )
Thương anh khng lấy được anh Em về tạc tượng vẽ tranh em nhn Thương anh khng lấy được anh Em về tự vẫn trn cnh khoai mn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31801 )
Thương anh khng lấy được anh (2) Em về tự vẫn trn cnh khoai mn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31802 )
Thương anh khng quản chi xa Đ vng cũng quyết, phong ba cũng liều =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31803 )
Thương anh khng tnh bạc tiền Hn nhau một ci chết liền cũng vui =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 31804 )
Thương anh lắm lắm anh ơi Anh khng thương lại lưng vơi t nhiều =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31805 )
Thương anh lắm lắm nhiều nhiều Cn anh thương lại bao nhiu mặc lng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31806 )
Thương anh nỏ biết mần răng, Đi mười cửa bể cắm đăng cả mười. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31807 )
Thương anh nỏ biết mần răng, (2) Mượn gi lm quạt, mượn trăng lm đn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31808 )
Thương anh sao chẳng muốn thương, Sợ rồi một kha đi rương kh chiều. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38949 )
Thương anh th để trong lng Việc quan ti cứ php cng ti lm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin, Huế (cu số 31810 )
Thương anh th c thương anh C bt cơm nguội trt chan canh mất rồi Nuốt đi th nng anh ơi! Nhả ra th sợ tội trời ai mang - Tội trời đ c người mang Tội đu đến thiếp đến chng m lọ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31809 )
Thương anh trong bụng đi ku Cơm trưa đang đợi bng nửa chiều mới ăn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31811 )
Thương anh trong bụng thương ra Việc đồng cũng bỏ, việc nh cũng qun. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31812 )
Thương anh Vệ quốc kin cường, Tầm vng sng lửa ln đường đnh Ty. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31813 )
Thương anh v gi qu chừng Tro trung qun mệt ngậm gừng qun cay Nhc trng thấy bng anh đy Ăn chn lạng ớt ngọt ngay như đường. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 31814 )
Thương anh, em cng muốn liều Sợ e một nỗi sớm chiều vắng anh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 31815 )
Thương cấy xương nọ cn =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Thương khng c xương m cạp. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31822 )
Thương cẩu bạch vn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31820 )
Thương ci xương chẳng cn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31818 )
Thương chống em phải theo chồng Chồng đi hang rắn hang rồng cũng theo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38957 )
Thương chồng để chế b gia Ngẫm ti với mụ c b con chi ? =>Ghi Ch: * B gia: Mẹ chồng, mẹ vợ Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32103 )
Thương chồng để chế mụ gia Ngẫm ti với mụ c b con chi ? =>Ghi Ch: * Mụ gia: Mẹ chồng, mẹ vợ Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin, Huế (cu số 32128 )
Thương chồng (V chồng) nn phải gắng cng No ai xương sắt da đồng chi đy ? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32109 )
Thương chồng mang gối trắng, M ku mặc m thương chồng em theo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 32111 )
Thương chồng mang gi thẳng sng M ku mặc m thương chồng con theo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 32110 )
Thương chồng nấu cho độ đen Chồng ăn chồng đụ (tục) cho quen ci lồn (tục) =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Thương chồng nấu cho độ (đỗ) đen, Chồng ăn chồng đụ (tục) cho quen ci lồn (tục); Đậu đen ăn mt v bổ. Chăm sc, bồi bổ cho chồng bằng cho đậu đen l cch thể hiện tnh yu thương của người vợ khn ngoan. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32114 )
Thương chồng nấu cho củ tre Nấu canh vỏ đỗ, nấu ch nhn ngn Ght chồng nấu cho le le Nấu canh đậu đi, nấu ch mật do =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32113 )
Thương chồng nấu cho Cu cu; Chồng ăn chồng đụ như tru ph rn. =>Ghi Ch: * Cu cu; chim gy, gần giống bồ cu, con đực c vng như hạt cườm quanh cổ, thường hay gy cc cu, thịt rất thơm, ngon v bổ. Bồi bổ cho chồng th cho cu cu l đắc sch, đy cũng l cch để lm cho tnh cảm vợ chồng thắm thiết, gắn b. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32112 )
Thương chồng nấu cho le le Nấu canh thin l, nấu ch hạt sen =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long, Tiền Giang (cu số 32115 )
Thương chồng nấu cho le le (2) Nấu canh bng sng, nấu ch hột sen. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long, Tiền Giang (cu số 32116 )
Thương chồng nấu cho le le (5) Nấu canh bng sng, nấu ch hột sen. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long, Tiền Giang (cu số 32117 )
Thương chồng nấu cho le le, Nấu canh bng l, nấu ch hạt sen. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Miền Nam (cu số 32118 )
Thương chồng nấu cho nhơn ngn Nấu canh thạch tn nấu cơm m tiền =>Ghi Ch: * thuốc độc Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32119 )
Thương chồng nn phải gắng cng No ai da sắt xương đồng chi đy? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32120 )
Thương chồng nn phải lầm than Xưa nay ai bắt việc quan đn b =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32121 )
Thương chồng nn phải theo chồng, Đầu gnh đầu gồng đầu đội vai mang =>Ghi Ch: * C Bản khc: Đầu gnh, đầu gồng, đầu vợ, đầu con. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32122 )
Thương chồng nghĩ đến mụ gia, Gẫm ti với mụ c b con chi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32123 )
Thương chồng phải bồng con ghẻ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32124 )
Thương chồng phải khc mụ gia Ta đy với mụ c b con chi ? =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: ; Thương chồng phải khc mụ gia (mẹ chồng); Tnh cảm con du với mẹ chồng vốn t đằm thắm, chẳng qua v thương chồng m phải by tỏ tnh cảm với mẹ chồng m thi. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32125 )
Thương chồng phải lụy cng chồng Đắng cay phải chịu, mặn nồng phải cam =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 32126 )
Thương chồng phải lụy v chồng Đắng cay phải chịu mặn nồng cũng cam. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 32129 )
Thương chồng phải luỵ mụ gia Chỗ tui với mụ c b con chi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha, Ph Yn (cu số 32127 )
Thương chồng thiếp phải v may V chồng thiếp phải lo ngy lo đm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38958 )
Thương chồng, phải bồng con ghẻ =>Ghi Ch: * bản khc: Yu con cho roi cho vọt Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32130 )
Thương cha chớ chọc ăn my =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31823 )
Thương cha nhớ mẹ c hồi Thương anh lc đng lc ngồi cũng thương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31824 )
Thương cha nhớ mẹ như kim chm vo dạ Nghĩ đến chừng no, luy hạ tun rơi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31825 )
Thương cha nhớ mẹ thời về Nhược bằng thương Php nhớ Đ th đừng Hỡi người bun bnh bn bưng Nếu hng ngoại ha xin đừng c bun. =>Ghi Ch: * Tc cụt: Chỉ tc cắt ngắn- Ngy xưa đn ng để tc di v bới trn đỉnh đầu; Đ: Ty Đen Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31826 )
Thương cha thương mẹ c hồi Thương anh như đọi nước si đổ đầy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31827 )
Thương cha thương mẹ c hồi (2) Thương em lc đứng lc ngồi cũng thương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31828 )
Thương cha thương mẹ c khi Duyn chng nợ thiếp dứt đi sao đnh Bữa ăn những c cng canh Sao khng mt dạ cng anh trao lời. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38950 )
Thương cha thương mẹ c khi, Thương em lc đứng, lc đi, lc ngồi, Thương cha thương mẹ c hồi, Thương em lc đứng lc ngồi cũng thương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 31829 )
Thương cha thương mẹ c phần, Thương em chn lượng mười phần c dư. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31830 )
Thương chng lắm lắm chng ơi Biết đu thanh vắng m ngồi thở than. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31831 )
Thương chng lắm lắm chng ơi (2) Biết đu thanh vắng m ngồi thở than Đm khuya gi lọt thấu xương Chng về để thiếp những thương cng sầu Mnh c thương mnh cắt tc mnh thề Chỉ trời rạch đất chớ hề bỏ nhau. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38955 )
Thương chng lng để trong tm Ngy lo lư dạ ngọc, tối khc thầm huệ lan =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31832 )
Thương chng một cht mẹ gi Chiếu chăn ai trải, chn tr ai dng? - Chn tr đ c người dng Chiếu chăn em trải chng đừng c lọ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31833 )
Thương chng nn phải gắng cng No ai xương sắt dạ đồng chi đy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31834 )
Thương chng ngửa o bọc du Tưởng chng c ngi hay đu bạc tnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38956 )
Thương chng nhớ sớm nhớ chiều Như ai dn đạo ba yu trong lng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32096 )
Thương chng nhiều nỗi xt xa Một tay dắt du mẹ gi con thơ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32095 )
Thương chng qun tử ti ba Lo cy lo cấy, lo c lo tương. V may kim chỉ việc thường Tề gia nội trợ nh chng lm saỏ Thương chng em bước chn vo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32097 )
Thương chng từng lng ngn tay, Chẳng qua duyn nợ, ng trời ry biểu thương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32099 )
Thương chng thiếp phải đi đm T xuống bờ ruộng đất mềm khng đau Khng đau ơi hỡi khng đau T xuống năm trước năm sau chưa lnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32098 )
Thương chng, trầu hết l lương Cau hết nửa vườn, cha mẹ no hay Dầu m cha mẹ c hay Nhất đnh nh đy hai lẽ m thi Gươm vng để đ anh ơi Chết thời chịu chết la đi khng la =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32100 )
Thương chi đồng nổi thương con Nhớ chi bằng nhớ nước non qu nh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32104 )
Thương chi cho uổng cht tnh N về xứ n, bỏ mnh bơ vơ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 32101 )
Thương chi cho uổng tấm tnh Nẫu về xứ nẫu bỏ mnh bơ vơ Thương chi cho đ tấm tnh Nẫu về xứ nẫu dẫn mnh đi theo =>Ghi Ch: * Nẫu: Người ta, bọn họ Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32102 )
Thương chi thương cũng uổng cng Chừng no thiệt vợ thiệt chồng hy thương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32105 )
Thương chi thương uổng cng mnh Họ về xứ họ bỏ mnh bơ vơ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 32106 )
Thương cho đn cho vọt Ght cho ngọt cho ngon =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32107 )
Thương cho roi cho vọt, ght cho ngọt cho bi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37684 )
Thương cho trt vt cho trn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32108 )
Thương con đi th thương bằng cơm =>Ghi Ch: * Con đi: Con ở Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32132 )
Thương con cho roi cho vọt Ght con cho ngọt cho bi =>Ghi Ch: * Nung chiều con l lm cho con hư hỏng, khng nhất thiết phải đnh đập, nhất l khi nng nảy. (LNT, LVĐ), đ l theo lối gio đục con ci ngy xưa, ngy nay nhiều nơi luật php chng cho đnh hay phạt con ci nặng nề Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32131 )
Thương con mẹ phải chiều lng Sợ gả về giồng, gnh nước chai vai. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 32134 )
Thương con man mc đại dương Con thương cha mẹ c thường vậy khng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32133 )
Thương con ngon của (ngon rể) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32135 )
Thương con ngon rau =>Ghi Ch: * Mẹ thương con, nhịn cho con ăn, cn mẹ ăn rau cũng ngon Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32136 )
Thương con qu chu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37707 )
Thương con tập cho con ăn đắng ăn khổ, Hại con cho ăn mật ăn đường. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Li Cai, Dn Tộc Ty (cu số 32137 )
Thương con th thương bằng roi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32138 )
Thương con th thương bằng roi (2) Thương con đi qu th thương bằng cơm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32139 )
Thương em để nn về dầu Về nh dối mẹ: qua cầu gi bay =>Ghi Ch: * Dị bản: Thương nhau cởi o cho nhau, Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32177 )
Thương em đt cặc qua ro Khng thương rt lại gai quo rch dạ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32178 )
Thương em ai ch quyết thương hoi, Bảng treo mặc bảng thơ bi mặc thơ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 32147 )
Thương em anh để kn trong lng Em chưa c chồng, anh đy c vợ Ai biểu ng Tơ hồng mi vấn vương? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 32155 )
Thương em anh để trong lng Việc quan anh cứ php cng anh lm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 32156 )
Thương em anh để trong lng (2) Lộ ra hng xm, bn trong tn ngoi, =>Ghi Ch: * C bả khc: Thương anh em để trong lng Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32157 )
Thương em anh biết để đu, Đề vo tay o, lu lu lại dm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32148 )
Thương em anh cũng muốn thương Nước th uốn chảy, nhưng mương chẳng đo Em về lo liệu thế no Để cho nước chảy lọt vo trong mương =>Ghi Ch: * C bản khc: Thấy em anh cũng muốn thương Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32153 )
Thương em anh cũng muốn v Sợ trung nh Hồ, sợ ph Tam Giang. Ph Tam Giang ngy ry đ cạn Trung nh Hồ, nội tn cấm nghim. (ph tan.) =>Ghi Ch: * Truồng Nh Hồ Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32154 )
Thương em anh chẳng đoi hoi, Chờ cơn nước lớn đứng ngoi ku van. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32149 )
Thương em anh chờ hết sức chờ Chờ cho rau muống vượt ln bờ trổ bng - Thương anh, em chặt dạ bền lng D mấy lần rau muống vượt, em đng cửa loan phng ở vậy chờ anh! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 32152 )
Thương em anh ch quyết thương hoi, Bảng treo mặc bảng thơ bi mặc thơ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 32150 )
Thương em anh cho bạc cho tiền Đừng cho lời ăn tiếng ni xm giềng đều hay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 32151 )
Thương em anh khng dm gh nh Anh đi qua lại giả đ đi chơi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 32158 )
Thương em anh phải đi đm (2) T xuống bờ ruộng đất mềm khng đau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 32159 )
Thương em anh phải đi đm, Phần do bắt được đnh mềm như dưa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 32160 )
Thương em anh phải đi đm, (2) Qun canh n đnh đ mềm như dưa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 32161 )
Thương em anh phải đi đm, (5) Qun canh n đnh đ mềm như dưa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 32162 )
Thương em anh tro ln ngọn ớt, Ớt gảy, anh rớt xuống ngọn hnh Hnh đm anh lủng ruột, sao em đnh lm ngơ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre, (cu số 32163 )
Thương em bơi mấy ngy đường Đến đy cho tạn mặt, sao em lại v buồng khng hỏi anh? - Anh ơi o mặc sao qua khỏi đầu? Cha với mẹ đồng , em bắc cầu đn anh! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 32165 )
Thương em Bảy ni cũng tro Ght em ni Kt vượt đo cũng khng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 32164 )
Thương em cũng muốn thương đời Sợ cha sợ mẹ chẳng rời em ra =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32176 )
Thương em cau tới trầu đưa Trăm năm cn nỡ bng đa mi sao? =>Ghi Ch: * Tục ăn trầu c ở hầu hết cc nước Đng Nam ; Xem: Trầu Cau Trong Ca Dao Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32166 )
Thương em chẳng (nỏ) biết mần răng Mười đm ra đứng trng trăng cả mười =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32167 )
Thương em chẳng biết để đu Để qun qun đổ, để cầu cầu xiu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang, Kin Giang (cu số 32168 )
Thương em chẳng biết để đu (2) Để vo tay o lu lu lại dm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 32169 )
Thương em chẳng biết để đu (3) Để trong quyển sch để đầu quyển thơ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32170 )
Thương em chẳng biết để đu (4) Để vo tay o lu lu lại dm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 32171 )
Thương em chẳng dm v nh, Đi ngang qua ng hỏi g bn khng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32172 )
Thương em chẳng quản xa gần Cầu khng tay vịn cũng lần m sang (tới nơi) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32173 )
Thương em ch quyết thương hoi Bảng treo mặc bảng thơ đề mặc thơ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 32174 )
Thương em cho một đi bng By giờ em ở bạc, mắc cng anh đi đi Thương anh ăn ni hẳn hoi Đi bng cn đ, anh c đi em trả cho =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 32175 )
Thương em gối tựa bn kề Nếu anh thương em dầu nước phn kinh cạn, Ci nghĩa phu th vẫn nồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 32179 )
Thương em gửi ging về khng . Về cha mẹ hỏi gi ging bay rồi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38959 )
Thương em hết đừng lại nằm Thin li ba bổ, trời gầm vẫn thương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 32180 )
Thương em hồi o mới may By giờ o rch thay tay v qung Trăm năm duyn nghĩa vẹn ton Dầu thương o rch v qung cũng thương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32181 )
Thương em hồi o mới may, By giờ o rch thay tay v qung. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang, Miền Trung, Ph Yn (cu số 32182 )
Thương em khng biết để đu Để trong ti o lu lu anh nhn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 32183 )
Thương em khng biết để đu, Để trong cuốn rn lu lu xức c l. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 32184 )
Thương em khng dm gh nh Đi qua, đi lại hỏi g bn khng? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp, An Giang (cu số 32185 )
Thương em khng dm gh nh, Đi qua đi lại hỏi g bn khng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 32186 )
Thương em khng dm gh nh, (5) Đi ngang qua ng hỏi g bn khng? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 32187 )
Thương em khng dm hỏi nh Đi qua đi lại hỏi g bn khng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 32188 )
Thương em khng dm ni ra Sợ em đ c chữ thin l đầu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 32189 )
Thương em khng dm v nh (gh nh) Đi qua đi lại hỏi c g bn khng? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32190 )
Thương em khng lấy được em Anh về ở vậy chẳng thm lấy ai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32191 )
Thương em khng nệ xa gần Cầu khng cy dựa cũng lần tới nơi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 32192 )
Thương em khng quản gần xa Mấy sng cũng lội mấy n cũng leo. =>Ghi Ch: * N: Khu đất bi bồi, ven sng, ven suối, rộng chừng vi hc ta, thường trồng ng, du, la. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38960 )
Thương em lấy cẳng anh quo Phụ mẫu em thấy hỏi, ni hai bạn ngho đọ chn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32193 )
Thương em ln ch chui ro o bng bị thắt, tre quo rch bng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 32194 )
Thương em muốn tặng mắm cng, Nhớ em lại đến Phước Đng anh tm. =>Ghi Ch: * thuộc Cần Giuộc, Long An Xuất xứ: - Miền Nam, Sc Trăng (cu số 32195 )
Thương em nỏ biết để đu Để trong tay o lu lu lại nhn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32202 )
Thương em nỏ biết mần răng Mười đm ra đứng trng trăng cả mười. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32203 )
Thương em nn mới đi đm T xuống bờ ruộng đất mềm hổng đau May đất mềm nn mới hổng đau Phải m đất cứng ắt xa nhau phen ny =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32196 )
Thương em như lọn nhang trầm C cha khng mẹ mun phần cậy anh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32199 )
Thương em như l đi bi, Ngy th di nắng đm th dầm sương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32198 )
Thương em nhớ c trch ve, Nhớ rau muống vượt, nhớ m trộn măng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32197 )
Thương em những thuở đnh bi, Em phi bt vạn anh ni cửu văn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 32200 )
Thương em những thuở trong ni, Anh tới anh ngồi em khc anh đưa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 32201 )
Thương em qun đứng qun ngồi Ngứa đầu qun gi, đứt ruột dồi qun đau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32204 )
Thương em răng được th thương Đừng trao gnh nặng trữa (giữa) đường tội em Cầm vng m lội qua ro Vng rơi khng tiếc, tiếc bộ m đo của em =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc Trung Phần (cu số 32205 )
Thương em ruột thắt gan bo Biết em thương lại cht no hay khng? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 32206 )
Thương em ruột thắt tận da Chờ bp sen nở sng ra mới về. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38961 )
Thương em rt giậu qua ro Ngi nhơn khng thấy gai co tụt da. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38962 )
Thương em từ thuở mo trời By chừ mo đất rụng rời chn tay. =>Ghi Ch: * Mo đất: Chơi chữ ni li để bng đa, chm chọc. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38965 )
Thương em từ thuở trăng trn By giờ trăng khuyết dạ cn thương em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 32216 )
Thương em từ thuở trong ni Em nằm em khc anh đi cục đường By chừ em c người thương Một hai ba bốn trả cục đường lại đy! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38966 )
Thương em tam tứ ni cũng theo Thất bt giang anh cũng lội, Thập nhị đo anh cũng sang. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 32207 )
Thương em thương đ qu chừng Tro đo qun mệt, ngậm gừng qun cay =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32214 )
Thương em thương ci hang di Sng anh chực sẵn tối nay lảy ci =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32213 )
Thương em th để trong lng, Việc cng xin cứ php cng m lm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32208 )
Thương em th cho em tiền Mua nn em đội mua kiềng em đeo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38963 )
Thương em th nhờ thầy mẹ tnh toan Khng phải em v sng gi gạo ht h khoan m thnh! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin (cu số 32209 )
Thương em th tam tứ ni cũng tro Thất bt sng cũng lội tứ thập nhị đo cũng qua Đ thương nhau th chẳng kể gần xa Thương em thương đ qu chừng Tro đo khng mệt ngậm gừng khng cay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38964 )
Thương em th thương cho trt, C bỏ th bỏ cho lun, Anh đừng no động lầu chung, Nay cn mai mất thm buồn dạ em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 32210 )
Thương em thuở o mới may By giờ o đ thay tay v qung =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 32211 )
Thương em thuở o mới may, By giờ o rch thay tay v qung. =>Ghi Ch: * Hoặc: Anh thương em hồi o mới may; Bản Ph Yn: By giờ o đ thay tay v qung Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang, Miền Trung, Ph Yn (cu số 32212 )
Thương em tnh gởi trong mơ Nhớ em rạo rực như bờ sng x =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 32215 )
Thương em v c trch ve V rau muống luộc v m trộn măng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32217 )
Thương em v gi qu chừng Tro cy qun mệt, ngậm gừng qun cay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 32218 )
Thương em v gi qu chừng (2) Tro non qun mệt, ngậm gừng qun cay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 32219 )
Thương em v gi v (qu) chừng Tro non qun mệt, ngậm gừng qun cay =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32220 )
Thương em, anh cũng muốn thương Nước th muốn chảy nhưng mương chẳng đo Em về lo liệu thế no Để cho nước chảy lọt vo trong mương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 32221 )
Thương em, anh phải đi đm, Anh t xuống ruộng, đất mềm khng đau. - Đất mềm nn mới khng đau, Cớ chi đất cứng xa nhau lu rồi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin, Huế (cu số 32222 )
Thương em, thương đ qu chừng Tro trung qun mệt, ngậm gừng qun cay =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32224 )
Thương em, thương cả cuộc đời, Đừng thương lỡ cỡ vậy thời tội em =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32223 )
Thương gặm xương chẳng được =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32225 )
Thương gi, gi để tuổi cho =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32226 )
Thương hải biến vi tang điền =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32227 )
Thương hỡi thương chiếc ghe lườn đi ngược Biết chừng no cho nước chảy xui. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 32229 )
Thương hỡi thương nhện vương xuống chiếu Em ở chi một mnh rồi đau yếu ai nui =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 32230 )
Thương hỡi thương, Gươm trường anh chẳng sợ, Nhọn như gio ba ng căn nợ phải theo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 32231 )
Thương khng c xương m cạp =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Thương khng c xương m cạp (gặm); Giả vờ tỏ ra thương yu, tử tế hoặc thương xt trước cảnh ngộ khng may người khc nhưng kỳ thực trong lng th ngược lại khng muốn tốt cho người. Hm chỉ những kẻ giả nhn, giả nghĩa. Hắn m thương mi a, thương khng c xương m cạp th c. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32232 )
Thương khng thương cũng nghĩ cht tnh, Cũng người vợ cũ của mnh thuở xưa, Gặp mnh đy đứng bng ban trưa, Trch trời mau tối, em phn chưa hết lời. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Sc Trăng (cu số 32233 )
Thương khng thương ti cũng khng cần, Lựu với l kh kiếm chứ ổi với bần kh chi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32234 )
Thương l thương kẻ trung, người chnh Ght l ght kẻ nịnh người t Ăn rồi dụm miệng dm pha Gim pha trối kệ đi ta khng la =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32235 )
Thương lm chi cho uổng tm tnh Nẫu về xứ nẫu bỏ mnh bơ vơ Gần mnh nẫu ni nẫu chờ Đến ngy Độc lập nẫu lờ mnh nẫu đi. =>Ghi Ch: * Nẫu: Từ địa phương, biến m của từ "nậu, tức l họ. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32236 )
Thương lun bại l =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32239 )
Thương mẹ con cũng lm vui Đi thưa về dạ cho vui vợ chồng. - Thương con mẹ cũng dằn lng Miễn con an phận bn chồng m thi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 32244 )
Thương mẹ nhớ cha như kim đm vo dạ Nghĩ đến chừng no lụy hạ tun rơi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32245 )
Thương m ci xương muốn cạp =>Ghi Ch: * X. Thương khng c xương m cạp. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32243 )
Thương miệng thương mi Thương g m thương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32246 )
Thương mnh đứt ruột Phụ mẫu b buộc Khng cho mnh vng lai Ngy chơi tam tứ bộ Tối về phng ai nấy vo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 32247 )
Thương mnh lắm lắm mnh ơi C chết v mồi khốn khổ thn anh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32248 )
Thương mnh lắm lắm nhiều nhiều Cn mnh thương lại bao nhiu mặc lng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32249 )
Thương người di nắng dầm mưa Cho em cy đ, em đưa miếng trầu Trầu ny đệm với vi tầu Ăn dăm ba miếng kẻo rầu lng em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 32259 )
Thương người lại thương ta Ght người người lại ha ra ght mnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32261 )
Thương người người chẳng biết cho Diều bay cao diều lộn, so thổi vo vo một mnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32263 )
Thương người người chẳng thương ta, Nước kia đổ biển mặn m c nơi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 32264 )
Thương người người lại thương ta Ght người người lại ho ra ght mnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32265 )
Thương người người mới thương ta Muối kia bỏ bể mặn đ c nơi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32266 )
Thương người như thể thương thn Thương đi thương lại như lần trn quang. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32267 )
Thương người ta m hổng dm ni, Xch cy d đi xuống, đi ln. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32268 )
Thương người, người lại thương ta Ght người, người lại ha ra ght mnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32269 )
Thương người, tới đứng ng người Đất mn chn tấc, thin hạ cười mười phn Em thương anh v lượng v ngần Cầu khng tay vịn cũng lần m qua Mười phần thương bạn hết ba Bảy phần thương mẹ nhớ cha v hồi Em khng phải người nay đổi mai dời m lng chờ bạn suốt mười con trăng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32270 )
Thương ngi hại mềng =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Thương ngi hại mềng (mnh); Gip đỡ người khc như nhưng chnh mnh phải chịu thua thiệt v c sự liến đới lin quan. Thấy hắn t tội tui cũng muốn cứu nhưng chỉ e thương ngi hại mềng. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32256 )
Thương nh nhớ nước th về Nhược bằng thương Php nhớ Đ th đừng. =>Ghi Ch: * Đ: Chỉ lnh Ty đen. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32272 )
Thương nhau để nn về dầu Về cha mẹ hỏi qua cầu gi bay =>Ghi Ch: * Về dầu: Về đầu trần Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32296 )
Thương nhau đứng đợi ngồi trng Đm khuya hiu quạnh loan phng th thi Mnh nay đ c vợ rồi Cn theo đn hỏi chi ti thế ny =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32299 )
Thương nhau đứt ruột để dnh Mai ny xa cch mnh lm vật tin. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 32300 )
Thương nhau đm cỏ cũng ngồi Đm tranh cũng lội vườn chồi cũng băng. Lời nguyền dưới gi trn trăng Một trăm chốn mới khng bằng nghĩa xưa Gan kh ruột ho như dưa Nghĩa đ trọn nghĩa tnh chưa trọn tnh Chim bay về ni tứ linh Bạn c xa ta phải kiếm chốn cho mnh hy xa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38979 )
Thương nhau đm cỏ cng ngồi Đm tranh cng lội, rừng chồi cũng băng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32295 )
Thương nhau đu dễ thương thầm Thương thời rượu hũ trầu mm đến nh Con cn quyền lệnh mẹ cha Dễ chi quyền bạn quyền ta m thnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38980 )
Thương nhau đu kể giu ngho Trch ai thay lng đổi dạ bỏ lở ci cu n tnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38069 )
Thương nhau ở dưới gốc da Cn hơn ở cả ngi nh trăm gian. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38983 )
Thương nhau ai dỗ đừng nghe Củi săng mới đượm, củi tre mau tn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 32273 )
Thương nhau bất luận giu ngho D cho ln ải xuống đo cũng cam. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32274 )
Thương nhau bốc bỏ dần trng, Ght nhau mm bạc, mm vng cụng (cũng) x =>Ghi Ch: * X. Thương nhau cơm giấu gấu cho, Ght nhau một mảnh quạt mo cũng đi. Giải Thch Phương Ngữ: Thương nhau bốc bỏ dần trng (dần sng), Ght nhau mm bạc, mm vng cụng (cũng) x; Hoặc: Thương nhau bốc bỏ dần sng, Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32275 )
Thương nhau bụi cỏ cũng ngồi Đm tranh cũng lội vườn chồi cũng băng Nguyện cng dưới nước trn trăng Một trăm chốn mới khng bằng chỗ xưa Chng d bạc nghĩa thiếp chưa bạc tnh. Thương nhau cạn chn quỳnh tương Trăm năm u hẳn tương phng từ đy. =>Ghi Ch: * Quỳnh tương: Một 1oại rượu ngon ở bn Tu. Đường thi c cu: Nhất ẩm quỳnh tương bch cảm tnh (Nghĩa l: Uống một chai rượu ngon, sinh một trăm điều nhớ). Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38970 )
Thương nhau bụi cỏ cũng ngồi (2) Đm tranh cũng lội rừng chồi cũng băng Nguyện cng dưới nước trn trăng Một trăm chốn cũ khng bằng chỗ xưa Gan kh ruột ho như dưa Chng đ bạc nghĩa, thiếp chưa dứt tnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32276 )
Thương nhau biển hẹn non h Tiếng đờn ai gảy chiếc đ B Nha. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38968 )
Thương nhau biển hẹn non h (2) Tiếng đn ai gảy dưới bờ triều dương Thương nhau nhiều đoạn can trường Lựu l l lựu nhớ nghĩa nường lắm nường ơi Dao vng cắt ruột mu rơi Tnh ta thương bạn ng trời biểu thương. =>Ghi Ch: * Triu dương: Tức ảnh mặt trời. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38969 )
Thương nhau cơm giấu gấu cho, Ght nhau một mảnh quạt mo cụng (cũng) đi Thương nhau con ch cắn đi Ght nhau con ch bỏ nồi canh rau. =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Thương nhau cơm giấu gấu cho, Ght nhau một mảnh quạt mo cụng (cũng) đi ; Hai thi cực yu ght c những biểu hiện ứng xử cực đoan ngay trong một con người. Khi thương yu th sẵn sang dnh hết tất cả v ngược lại. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32292 )
Thương nhau cắt tc m thề Kh ngho cũng chịu chớ hề bỏ nhau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32277 )
Thấy anh gi, anh khng tiếc Thấy em trẻ hoi, anh thiệt mừng vui =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 31121 )
Thấy anh Hai tuồng chữ cũng thng V đy em hỏi anh, Bao Cng mặt g - ng Bao Cng mặt đỏ mi ch Anh giờ đối đặng em tnh g cho đy? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam (cu số 31122 )
Thấy anh hay chữ em đy hỏi thử đi lời, Đường từ Chu Đốc, H Tin, Kinh no chạy thẳng nối liền hai nơi? Đất no lắm dốc nhiều đồi, Đn no cao nhất tiếng đời đều nghe? Sng no tấp nập thuyền b, Hồ no với biển cập k bn nhau? Trai no nổi tiếng anh ho Anh m đp đặng, m đo em trao. - Nghe em ni tức, anh đy ni phứt cho rồi, Đường từ Chu Đốc, H Tin, C knh Vĩnh Tế nối liền hai nơi, Đất Nam Vang lắm dốc nhiều đồi, Đn cao Chu Đốc mọi người đều nghe, Sng Cửu Long tấp nập thuyền b, Biển Hồ hai chữ cập k bn nhau, Trai Việt Nam nổi tiếng anh ho, Anh đ đp đặng, vậy m đo em trao đy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31123 )
Thấy anh hay chữ em hỏi thử đi hng Vậy chớ Tiết Đinh San sao dm giương gin bắn cha? - Tiết Nhơn Qu nằm ngủ m man Ha hnh cọp bạch nn Tiết Đinh San bắn nhầm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 31124 )
Thấy anh hay chữ hỏi thử đi lời, Cy cỏ chi khng l, con c g khng xương. - Thấy em hỏi tức anh ni phứt cho rồi, Cy cỏ năng khng l, con c họa khng xương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31125 )
Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đi lời Chị du đi cầu t giếng, nắm chỗ no ko ln? - Anh ni quanh về tắt Thấy anh hỏi gắt, em ni phứt cho rồi: Nam theo nam, nữ theo nữ Anh đứng lm người qun tử, đu dm gần chị du Anh lấy thang lầu xuống bắc cầu cho chị ln! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Cần Thơ, Vĩnh Long (cu số 30381 )
Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đi lời (10) Thằng Ty n giăng dy thp giữa trời lm chi? - Ty giăng dy thp giữa trời, Chờ anh c việc trao lời em hay =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30382 )
Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đi lời (11) Tạo thin lập địa, ng trời ai sanh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30383 )
Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đi lời (2) Anh nhn ln trời thấy sao mất ci? Tru ngoi đồng đực, ci mấy con? Chuối non mấy bẹ, chuối mẹ mấy tu? Đất Ba Xuyn một mẫu mấy so, Trai anh đối đặng, em mở ro cho anh v. - Anh nhn trời cao thấy sao nhiều ci, Tru ngoi đồng, đực, ci hai con, Chuối non su bẹ, chuối mẹ mười hai tu, Đất Ba Xuyn một mẫu bảy mươi hai so, Anh đ đối đặng, em mở ro cho anh v. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 30384 )
Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đi lời (3) Nội Nam Kỳ lục tỉnh, c mấy cy cầu, anh biết khng? - Thấy em hỏi tức, anh đp phứt cho thng: Nội Nam K lục tỉnh, c bảy cy cầu: Cầu Ph, cầu Quới, cầu Tnh, cầu Lợi, cầu Tiền, Cầu cho cha mẹ song tuyền, Cầu cho anh với bạn kết nguyền trăm năm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Cần Thơ, (cu số 30385 )
Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đi lời (4) Một trăm thứ ong, ong chi khng đnh? Một trăm thứ bnh, bnh chi khng nhưn? Một trăm thứ gừng, gừng chi khng l? Một trăm thứ c, c chi khng đầu, Một trăm thứ trầu, trầu chi khng cuống? Một trăm thứ rau muống, rau muống chi khng dy? Một trăm thứ cy, cy chi khng tri? Một trăm thứ gi, gi chi khng chồng? Trai nam nhn đối đặng, gi m hồng g chữ lương duyn. - Nghe em hỏi tức, anh đp phức cho rồi: Một trăm thứ ong, ong cha khng đnh, Một trăm thứ bnh, bnh trng khng nhưn, Một trăm thứ gừng, gừng li khng l, Một trăm thứ c, c khứa khng đầu, Một trăm thứ trầu, trầu kh khng cuống, Một trăm thứ rau muống, rau muống tu khng dy, Một trăm thứ cy, cy kh khng tri, Một trăm thứ gi, gi Tố Nữ khng chồng Trai nam nhn anh đ đối đặng, gi m hồng, em phải g duyn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30386 )
Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đi lời (5) Anh nhn ln trời thấy sao mất ci? Tru ngoi đồng đực, ci mấy con? Chuối non mấy bẹ, chuối mẹ mấy tu? Đất Ba Xuyn một mẫu mấy so, Trai anh đối đặng, em mở ro cho anh v. - Anh nhn trời cao thấy sao nhiều ci, Tru ngoi đồng, đực, ci hai con, Chuối non su bẹ, chuối mẹ mười hai tu, Đất Ba Xuyn một mẫu bảy mươi hai so, Anh đ đối đặng, em mở ro cho anh v. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 30387 )
Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đi lời (7) Một trăm thứ ong, ong chi khng đnh? Một trăm thứ bnh, bnh chi khng nhưn? Một trăm thứ gừng, gừng chi khng l? Một trăm thứ c, c chi khng đầu, Một trăm thứ trầu, trầu chi khng cuống? Một trăm thứ rau muống, rau muống chi khng dy? Một trăm thứ cy, cy chi khng tri? Một trăm thứ gi, gi chi khng chồng? Trai nam nhn đối đặng, gi m hồng g chữ lương duyn. - Nghe em hỏi tức, anh đp phức cho rồi: Một trăm thứ ong, ong cha khng đnh, Một trăm thứ bnh, bnh trng khng nhưn, Một trăm thứ gừng, gừng li khng l, Một trăm thứ c, c khứa khng đầu, Một trăm thứ trầu, trầu kh khng cuống, Một trăm thứ rau muống, rau muống tu khng dy, Một trăm thứ cy, cy kh khng tri, Một trăm thứ gi, gi Tố Nữ khng chồng Trai nam nhn anh đ đối đặng, gi m hồng, em phải g duyn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30388 )
Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đi lời (8) Ai đo sng cho c lội Ai bẻ nạng chống trời cho chim bay ? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, (cu số 30389 )
Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đi lời (9) Ngy xưa ng vua Thuấn cy tru hay b ? - Mảng coi ng vua Thuấn canh điền, Chim trời cắn cỏ, tượng liền nhổ cy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30390 )
Thấy anh kinh sử lu thng Cho nn mới kết giải đồng cng anh Anh đy thật đấng trai lnh Chẳng thm theo thi sở khanh phụ nng Lời anh cn qu hơn vng Khiến em nhiều lc mơ mng nhớ thương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38909 )
Thấy anh lịch sự c duyn dịu dng, Thấy anh em cũng mơ mng. Tưởng rằng đy đấy phượng hong kết đi. Thấy anh chưa kịp ngỏ lời, Ai ngờ anh đ vội dời gt loan. Thiếp ti m mẩn canh tn, Chim bao như thấy anh chng ngồi bn. Tỉnh ra lẳng lặng yn nhin, Tương tư, bệnh em n pht lin miền cả ngy. Ngỡ ung duyn nợ đ đy, Xin chng hy lại chơi đy cht no. Cho thiếp tỏ thiệt mới nao. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30392 )
Thấy anh ln xuống xuống ln Theo anh, em biết xui hn thế no? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30391 )
Thấy anh như thấy mặt trời Chi chang kh ng trao lời kh trao =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30393 )
Thấy anh như thấy mặt trời, Chi chan kh ng, trao lời kh trao. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 30394 )
Thấy anh ra vẻ học tr Lại đy em hỏi con c mấy lng? - Em về đếm ct bờ sng Đếm coi mấy hạt anh ni lng con c! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30395 )
Thấy anh theo di bt nghin Em đy xin hỏi, trời nghing bn no? - Anh từng đọc sch bn Tu Đất nghing th c, trời no đu nghing. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30396 )
Thấy anh ti cũng muốn cho, Sợ anh chồng cũ giắt dao trong mnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30397 )
Thấy anh ti cũng muốn cho, (2) Sợ anh chồng cũ n đứng bờ ro n trng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30398 )
Thấy anh ti cũng yu đời, Biết rằng vợ cả c rời anh khng? =>Ghi Ch: * C bản khc: Biết rằng vợ cả khng rời anh ra Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30399 )
Thấy anh, em cũng muốn thương anh Bt cơm đạ lợ chan canh v rồi Nuốt vo khổ lắm anh ơi, Nhả ra th sợ tội trời ai mang. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30400 )
Thấy anh, em muốn g duyn thầm Sợ e go một, mc lầm chĩnh đi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30401 )
Thấy bạn m chẳng thấy chng Bng khung như mất lạng vng trn tay =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30403 )
Thấy bở đo mi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30404 )
Thấy bở th đo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30405 )
Thấy bở th đo, thấy mềm th đục. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30406 )
Thấy bng khăn rằn, anh biết l em đ Mu khăn Đồng khởi của phụ nữ Bến Tre =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 31130 )
Thấy bng khăn rằn, anh biết rằng em tới, Mu khăn đồng khởi phụ nữ Bến Tre. Con sng Hm Lung tu Mỹ chạy xe, Cầu Ba Lai đ, giặc Mỹ lật xe chết hoi. Qu hương Đồ Chiểu rạng người, Tinh thần cch mạng đỏ trời vng sao. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31131 )
Thấy cầu th nhớ Mương Kinh, Thấy trăng lại nhớ qu mnh thiết tha. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31134 )
Thấy cậu ti buồn Giả tuồng lm vui Phận ti l chu Ngồi buồn ni lo Cho cậu ti nghe C một chiếc ghe Chở ba trăm tượng (voi) Chờ khi gi chướng Chạy tuốt về te C con c he N xe đui phượng C con khỉ ở trong lm N nhảy lừng tưng, lừng tưng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Kin Giang (cu số 31135 )
Thấy của tối mắt =>Ghi Ch: * Thấy tiền của nhiều qu th động lng tham, khng nghĩ đến nhn nghĩa hay luật php. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31148 )
Thấy cứt trnh ngang, c sang g cứt. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31152 )
Thấy c r chạy nồi rang cũng chạy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31133 )
Thấy cy thu đủ đương xanh Bởi anh ln xuống thất tnh thu đủ hư =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 31136 )
Thương nhau cởi o cho nhau Về nh mẹ hỏi qua cầu gi bay ! - Gi bay cầu thấp cầu cao Gi bay cầu no con ni mẹ nghe? =>Ghi Ch: * C bản ghi: Con sao ăn ni hớ hnh - o bận trong mnh sao ni gi bay? Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38978 )
Thương nhau cởi o cho nhau (2) Về nh mẹ hỏi qua cầu gi bay =>Ghi Ch: * Theo bi ht quan họ đ phổ nhạc: Yu nhau cởi o ối trao nhau, Về nh dối rằng cha dối mẹ a a a, Rằng a ối a qua cầu, tnh tnh tnh gi bay, Rằng a ối a qua cầu, tnh tnh tnh gi bay (Bi ht được lập lai thm 2 lần nữa chỉ đổi dng 3 v dng 4 thnh : Cu 2: (dng 3) Rằng a ối a qua cầu, tnh tnh tnh sứt quai (dng 4) Rằng a ối a qua cầu, tnh tnh tnh sứt quai Cu 3: (dng 3) Rằng a ối a qua cầu, tnh tnh tnh đnh rơi (dng 4) Rằng a ối a qua cầu, tnh tnh tnh đnh rơi Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32291 )
Thương nhau củ ấu cũng trn Khng thương quả bồ hn cũng vung =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32294 )
Thương nhau cau bảy bổ ba Ght nhau cau bảy bổ ra thnh mười =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32278 )
Thương nhau cau su bửa ba, Ght nhau cau su bửa ra lm mười. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh, Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 32279 )
Thương nhau chưa được mấy trăng Chừ chừ xa cch khng biết lm răng trao lời Xa nhau mỗi đứa mỗi nơi Tại ai bạc nghĩa đừng trch ng trời m oan. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 36085 )
Thương nhau chưa đặng mấy ngy Đ mang cu ơn trọng nghĩa dy bạn ơi ? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38977 )
Thương nhau chưa ni chưa cho, Dẫu chưa gặp mặt lần no, cũng thương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 32290 )
Thương nhau chẳng biết lm sao, Đổ nước v dĩa (đĩa) lm ao trầm mnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 32280 )
Thương nhau chẳng luận sang hn Nghĩa nhn mới trọng, bạc tiền đu hơn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 32281 )
Thương nhau chẳng ngại ni cao Quyết tro qua ni ni no cũng thua. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38972 )
Thương nhau chẳng ngại sng su Khng đ th lội khng cầu th bơi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38973 )
Thương nhau chẳng quản chi thn Ph Tam Giang cũng lội, đo Hải Vn cũng tro. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, Quảng Trị (cu số 32282 )
Thương nhau chẳng quản gần xa Chớ đi nước mặn m h ăn chn. =>Ghi Ch: * H: Một số loi vi sinh vật gy lở lot ở gan bn chn người v một số loi gia sc. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38974 )
Thương nhau chẳng quản xa gần Cầu khng tay vịn cũng lần m sang. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 32283 )
Thương nhau chẳng trước th sau Năm chầy no c đi đu m chầy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 32284 )
Thương nhau chỉ để trong lng Việc cng ta cứ php cng m lm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32285 )
Thương nhau chỉ những khc thầm Đi dng nước mắt đầm đầm như mưạ Anh về đn khch đ đưa Đy chưa c vợ, đấy chưa c chồng. Anh về nhắn nhủ tơ hồng Xe dy cho kịp kẻo lng nhớ thương. Cầm lược lại nhớ đến gương Cầm khăn nhớ ti đi đường nhớ nhaụ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32286 )
Thương nhau chớ qu e d, Hẹn nhau gặp lại bến Cầu R Be . Thiếp ni th chng phải nghe, Thức khuya, dậy sớm, lm che l ngy 12 xu, Mn ma ch, nệm cuốn sn treo , Ta về, bỏ bạn, cheo leo một mnh, Bạn ơi, bạn chớ phiền tnh, Ma ni khng gặp, xin hẹn cng ma sau, Lạy trời, mưa xuống cho mau. Ch kia ra đọt, trước sau cũng gặp chng . =>Ghi Ch: * Hội An ở gần bờ sng v c một hệ thống k rất vững chắc xy dựng từ lu v trn bờ k ny c một bến tu để cc ghe thuyền bốc hng gọi l cầu R be,tức l bến tu của một cng ty chế biến ch của Php ở Hội An lc trước. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32288 )
Thương nhau chớ vội dựa kề Bất hiếu trung với cha mẹ lỗi ngh bề trn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 37826 )
Thương nhau chớ vội ngồi kề Phụ mẫu hay được kh bề tới lui =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32289 )
Thương nhau chn đợi mười chờ Tưởng rằng sum họp ai ngờ xa nhau. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38975 )
Thương nhau cho nhau ăn chy Ght nhau ni nhau cạy nồi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32287 )
Thương nhau cho trọn đạo trời Dầu rằng khng chiếu trải nơi chung nằm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38976 )
Thương nhau con ch cắn đi, Ght nhau con ch bỏ nồi canh rau =>Ghi Ch: * X. Thương nhau cơm giấu gấu cho, Ght nhau một mảnh quạt mo cũng đi. Giải Thch Phương Ngữ: Thương nhau con ch (chấy) cắn đi, Ght nhau con ch bỏ nồi canh rau Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32293 )
Thương nhau dựa vo nhau cũng ấm Chẳng thương nhau chăn m nệm ấm cũng khng thương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 32298 )
Thương nhau d đục cũng trong, Ght nhau nước chảy giữa dng cũng dơ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 32297 )
Thương nhau em muốn lại gần Cầu khng tay vịn anh lần m sang. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38981 )
Thương nhau gặp khc sng vơi Kh khăn gian hiểm chẳng rời thủy chung. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32301 )
Thương nhau giọt lệ nhỏ di Thương chng nhớ ln, biết ai trao lời =>Ghi Ch: * Thương chng: Thương vụng trộm Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32302 )
Thương nhau hẹn lại năm sau Cho trầu ra lộc cho cau trổ buồng =>Ghi Ch: * Tục ăn trầu c ở hầu hết cc nước Đng Nam ; Xem: Trầu Cau Trong Ca Dao Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32304 )
Thương nhau ht l qua cầu Qu em Ninh Quới nặng cu n tnh. Thương ai cch một cnh đồng Dẫu xa cho mấy m lng vẫn thương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 32303 )
Thương nhau khng được ngỏ lời Nước tri thăm thẳm biết đời no nn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Kin Giang (cu số 32305 )
Thương nhau lắm cắn nhau đau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32306 )
Thương nhau lắm, cắm nhau đau =>Ghi Ch: * X. Yu nhau lắm, cắn nhau đau; Giải Thch Phương Ngữ: Thương nhau lắm, cắm (cắn) nhau đau Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32307 )
Thương nhau lao khổ quản chi D cho ai nu ai tr mặc ai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32308 )
Thương nhau mấy ni cũng tro Mấy sng cũng lội, mấy đo cũng qua Huống g b bạn chng ta Nh th st vch chẳng l tới lui! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 32309 )
Thương nhau mời bt ch xanh Lm t m Quảng anh xơi cho cng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38982 )
Thương nhau mc bt ch tươi Lm t m Quảng anh xơi cho cng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32310 )
Thương nhau nước đục cũng trong Ght nhau nước chảy giữa dng cũng dơ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32314 )
Thương nhau no ngại sang hn Tối lửa tắt đn nh ngi như nh tranh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32311 )
Thương nhau nn phải đi tm, Nhớ nhau một lc như chim lạc đn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32312 )
Thương nhau nhớ nhớ sầu sầu Cơm ăn nỏ được, lấy trầu ngậm hơi =>Ghi Ch: * Tục ăn trầu c ở hầu hết cc nước Đng Nam ; Xem: Trầu Cau Trong Ca Dao Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32313 )
Thương nhau quả ấu cũng trn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32316 )
Thương nhau sắm lễ đem sang Theo chi phường trăng gi thế gian ch cười. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38984 )
Thương nhau tạc một chữ tnh Trăm năm thề quyết, bạn mnh c nhau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32318 )
Thương nhau từ o mới may By giờ o đ thay tay v qung. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 32329 )
Thương nhau ta đến nơi đy Nước non l bạn, cỏ cy l tnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32317 )
Thương nhau tam tứ ni cũng tro Thất bt sng cũng lội, cửu thập đo cũng qua =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32319 )
Thương nhau thương cả dng đi Ght nhau ght cả tng ti họ hng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32322 )
Thương nhau thương cả lối đi Ght nhau ght cả tng chi họ hng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 32323 )
Thương nhau thắm thiết với nhau Thnh chồng thnh vợ trầu cau đến nh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38985 )
Thương nhau th biết nhau Miếng trầu miếng thuốc, miếng cau bạn b Thương nhau chớ vội ngồi kề Phụ mẫu hay được kh bề tới lui =>Ghi Ch: * Tục ăn trầu c ở hầu hết cc nước Đng Nam ; Xem: Trầu Cau Trong Ca Dao Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32320 )
Thương nhau th cho ăn xi. Ght nhau rủ đến Kim Bi, Hạ B =>Ghi Ch: * Ở Ha Bnh c vng Kim Bi, Hạ B kht tiếng về sốt rt Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32321 )
Thương nhau tnh nghịa lu di, Đừng coi của trọng hơn ngi hỡi ai! =>Ghi Ch: * X. Tiền l gạch ngi l vng. Giải Thch Phương Ngữ: Thương nhau tnh nghịa (nghĩa) lu di, Đừng coi của trọng hơn ngi hỡi ai! Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32324 )
Thương nhau t vẹ mo nn trn, Ght nhau vy v khn ha dại =>Ghi Ch: * X. Thương nhau cơm giấu gấu cho, Ght nhau một mảnh quạt mo cũng đi.; Giải Thch Phương Ngữ: Thương nhau t vẹ (vẽ) mo nn trn, Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32325 )
Thương nhau trường đoạn đoạn trường Lụy lưu lưu lụy dạ dường kim chm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38988 )
Thương nhau tri ấu cũng trn Ght nhau tri bồ hn cũng mo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32326 )
Thương nhau tri ấu vẫn trn Ght nhau quả bồ hn cũng mo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38986 )
Thương nhau tru ho cũng ăn Ght nhau trầu hộp mấy ngăn cũng khng thm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38987 )
Thương nhau tr chũm ăn chơi Gh Tĩnh au cau Thượng đầy cơi khng mng =>Ghi Ch: * (Chợ Thượng, thuộc x Chu Phong, Đức Thọ, H Tĩnh l nơi c cau ngon nổi tiếng). Khi đ khng thương nhau, gh Tĩnh au, th mọi thứ của ngon vật lạ, vật chất sang trọng đều bị xem thường. Thương nhau tr chũm ăn chơi , Gh Tĩnh au cau Thượng đầy cơi khng mng. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32327 )
Thương nhau v nợ v duyn Tru đi chi đ, thổ điền chi đy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32330 )
Thương phong bại tục ???? =>Ghi Ch: * Lm tổn thương hư hỏng phong tụ Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37232 )
Thương rằng lm đạo mẹ cha Con trai con gi cũng l một thương Trai thời cha dạy văn chương Gi thời mẹ dạy trăm đường nết na. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 37827 )
Thương rồi giả bộ ng lơ Mai sau đừng trch ng Tơ bạc tnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 32331 )
Thương sao thương mặt thương đnh Hay l căn nợ để dnh cho ti Phụ mẫu gi để lại ti nui Bấy lu cam chịu ct ci một mnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38989 )
Thương sao thương qu bất nhơn Bữa nay gặp mặt, thương hơn bữa no =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32334 )
Thương sao thương qu l thương, Bữa nay gặp mặt thương hơn bữa no. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Kin Giang (cu số 32335 )
Thương sao thấy mặt thương đnh, Hay l tơ nguyệt đề dnh cho anh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32332 )
Thương sao thấy mặt thương liền Biết lm sao đặng kết nguyền phu th =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 32333 )
Thương tằm cởi o bọc du Tưởng người c nghĩa hay đu bạc tnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Ngi (cu số 32337 )
Thương tằm cởi o bọc du (2) Về nh mẹ hỏi qua cầu gi bay =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32338 )
Thương tằm ngửa o bọc du Tưởng tằm c nghĩa, hay đu bạc tnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32339 )
Thương tằm ngửa o bọc du (2) Tưởng tằm c ngi hay đu bạc tnh Bạc tnh thần linh bẻ cổ Khng bạc tnh th được chỗ xứng danh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38990 )
Thương tằm ngửa nn bọc du Tưởng tằm c nghĩa hay đu v tnh Con rắn khng đi sao đất bột lại c honh Con ruồi khng ăn mật, Sao ruồi nằm ginh miệng mui? Thiếp khng thương chng sao sớm viếng chiều lui Ai xui mi tc ai gi đường tơ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38991 )
Thương tằm, cổi o đựng du Tưởng con tằm kia c nghĩa Khng hay đu n bạc tnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32340 )
Thương ta th ni với ta Khi trăng đang tỏ, khi hoa đang th, =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32336 )
Thương thương nhớ nhớ sầu sầu Một ngy ba bận ra cầu đứng trng. Thấy người nam bắc ty đng Thấy người thin hạ m khng thấy chng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32368 )
Thương thương nhớ nhớ thương thương Nước kia muốn chảy m mương chẳng đo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32369 )
Thương thương nhớ nhớ thương thương, Nước kia muốn chảy m mương khng đo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32370 )
Thương thương thay! Sức mạnh chở lừa, Ngựa xe tru ruộng đ thừa cng phu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 32372 )
Thương thời dựa vế, kề lưng "Việc ấy" xin đừng , để trọng về sau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32366 )
Thương thời thương, chẳng thương thời chớ Lm chi cho lỡ dở thm buồn Bn cha Thin Mụ đ ging tiếng chung G thượng thn đ gy, tiếng chim nguồn đ ku! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Huế (cu số 32367 )
Thương thn trch phận =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32341 )
Thương thay cc cậu chự b Ci lưng mốc thếc thếc Bộ gi đen thi thui - Em về dở sch ra d Cha em lc trước cũng chự b như anh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Trị (cu số 32342 )
Thương thay cho gi quạt mồ Ght thay cho gi lấy vồ đập săng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32343 )
Thương thay cho gi quạt mồ (2) Ght thay cho gi lấy vồ tho săng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha, Quảng Nam (cu số 29065 )
Thương thay cho kiếp d trng Sng su biển rộng cho ngn sng xao Thng ngy cực nhọc xiết bao Một mnh quần quật lấp sao cho bằng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32344 )
Thương thay cho phận con ra Ở đnh đội hạc, ở cha đội bia =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32345 )
Thương thay con cuốc giữa trời Dẫu ku ra mu c người no nghe (no hay) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32346 )
Thương thay con hến con s Nắng mưa chịu vậy biết b đi đu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32347 )
Thương thay con quốc giữa trời Dẫu ku ra mu c người no nghe. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 32348 )
Thương thay con Vạc ku sương Đi no cam chịu tm đường bay xa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 32349 )
Thương thay hạc lnh đường my Chim bay mỏi cnh biết ngy no thi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32350 )
Thương thay hững kẻ quạt mồ Hại thay cho gi kẻ lấy vồ đập săng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 38952 )
Thương thay lũ kiến li ti Kiếm ăn được mấy phải đi tm mồi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32351 )
Thương thay thn phận con ra Ln đền đội hạc, xuống cha đội bia Thương em sớm tối đi về Một thn chiếc bng trăm bề c đơn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 32352 )
Thương thay thn phận con tằm Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ. Thương thay hạc lnh đường my Chim bay mỏi cnh biết ngy no thi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 32353 )
Thương thay thn phận con tằm (5) Kiếm ăn được mấy m đi tm mồi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 32354 )
Thương thay thn phận tri dừa Non th khot mắt, gi cưa lấy đầu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 32355 )
Thương th củ ấu cũng trn Khng thương th tri bồ hn cũng vung =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32356 )
Thương th ht cổ chong lưng Việc ấy xin đửng bởi c mẹ cha =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 32357 )
Thương th kết tc, giao tay Khng thương, n lượn nhạn bay mặc lng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 32358 )
Thương th mở nắp bưng cơi Khng thương đặt xuống cho người khc bưng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32359 )
Thương th thương cho chắc Đ trục trặc trục trặc cho lun Đừng như con thỏ đứng đầu trung Khi vui giỡn bng, khi buồn chơi trăng. =>Ghi Ch: * Phải chung thủy trong tnh yu Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32361 )
Thương th thương cho trt vt th vt cho trn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32362 )
Thương th thương hết cả nh Ght th đi mượn người ta ght gim. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 37828 )
Thương th viết giấy liền đi Mai sau cch trở điều chi, c tờ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32363 )
Thương tnh nhớ nghĩa cố tri Tnh thm nghĩa nặng ra đi tm nường =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ An (cu số 32373 )
Thương trộm nhớ thầm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32377 )
Thương tri phải chăm sc gốc, =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 32374 )
Thương tr may o cho tr Thiếu đinh, thiếu vạt, thiếu b, thiếu bu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 32375 )
Thương tr may o cho tr, Thiếu đinh, thiếu vạt, thiếu hồ, thiếu bu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 32376 )
Thương vay khc mướn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32380 )
Thước kia sng bể dễ đo, Tấm lng nhơn thế kh d, Sợ anh c vợ hẹn h uổng cng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32054 )
Thường thường phải đạo th thi Đừng căng m đứt, đừng lơi m chng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 32371 )
Thường th nắp đậy, dy phong, Khng thương th em ni lại r lng anh hay? - Em thương anh khng biết lm sao,- Em thương anh khng biết lm sao, Muốn mc nước v dĩa lm ao trầm mnh! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin, Huế (cu số 32360 )
Thượng đội hạ đạp =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32145 )
Thượng điền thủy, hạ điền khan Ruộng trn c nước, ruộng dưới kh rang Anh thương em nt l gan vng Ngậm chu phun huệ, huệ tn khng hay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 32143 )
Thượng điền tch thủy hạ điền khan Ruộng trn đầy nước, ruộng dưới kh khan =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32144 )
Thượng ốc trừu th =>Ghi Ch: * Ln lầu rt thang Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31482 )
Thượng anh hng hạ cng đinh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31799 )
Thượng bất chnh hạ tắc loạn =>Ghi Ch: * Trn khng tốt th dước cũng lọan Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31816 )
Thượng bất chnh, hạ tắc loạn =>Ghi Ch: * Trn m hnh xử khng chnh trực th kẻ bề dưới sẽ hư hỏng Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31817 )
Thượng cầu Rầm, hạ Bến Thủy. =>Ghi Ch: * Khng gian, địa thế thnh phố Vinh, Nghệ An. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31821 )
Thượng cẳng chn hạ cẳng tay =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31819 )
Thượng du lớn nhỏ đồng tnh Theo ng Hai Nhạc luyện binh đm ngy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32146 )
Thượng hnh hạ hiệu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32228 )
Thượng lộ đường v phương đo m, Anh c dứt tnh em nữa, th khoan đ hỡi anh ! Duyn kia trch để trong thnh, Lời của em với anh lần trước, sao dạ anh đnh bỏ em? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Cần Thơ (cu số 32238 )
Thượng lộ bnh an =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32237 )
Thượng mục hạ ha =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32252 )
Thượng nguồn lắm c, hạ bạn rẻ cau =>Ghi Ch: * (Thượng nguồn; chỉ miền ni, hạ bạn; chỉ miền biển). Cảnh trớ tru, ngược đời; miền thượng đng ra khan hiếm c biển th lại c nhiều, miền biển vốn khng trồng cau th lại nhiều v rẻ do chỗ cung vượt qu cầu (người đi bun qu nhiều). Nỏ ai ngờ được thượng nguồn lắm c hạ bạn rẻ cau. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32271 )
Thượng thơ gởi giấy hội đồng, Biểu em đừng đĩ điếm, lấy chồng lập thn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32365 )
Thượng thọ bạt th =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32364 )
Thượng trung Rếp hạ trung Vn =>Ghi Ch: * Chỉ vị tr, địa thế của x Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32378 )
Thượng vng hạ cm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32379 )
Thượng vung hạ vĩ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32381 )
Thưa ao tốt c =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31942 )
Thưa ao tốt c, thưa con lớn trứng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31943 )
Thưa cy ny buồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31948 )
Thưa con lớn trứng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31952 )
Thưa lng, mọng da, mm giỏ =>Ghi Ch: * Tru lng thưa, miệng rộng mm di, miệng như ci giỏ mới tốt Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31961 )
Thưa răng ni hớt trớt mi ni thừa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31969 )
Thưa rằng cha mẹ em răn Lm thn con gi chớ ăn trầu người. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38946 )
Thạc học thng nho ???? =>Ghi Ch: * Người học giỏi hơn người Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37172 )
Thạch Sanh c Phật chứng minh (Thi Tử) Cứu con vua Thủy một mnh dưới hang Thuyền ai thấp thong bn bờ Hay thuyền ng Lữ đợi chờ con vua =>Ghi Ch: * Bi Chi Xuất xứ: - Miền Trung, Bnh Định (cu số 30475 )
Thạch Sng cn thiếu mẻ kho Huống chi em bậu sắm cho đủ đồ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30476 )
Thạch Sng cn thiếu mẻ kho (2) Huống chi em bậu cu mu sự đời. =>Ghi Ch: * 1 Thạch Sng: L một người giu cỏ (truyện cổ Trung Quốc) khi ng qua đời tiếc của. bin thnh con thằn lằn tặc lưỡi thu đm. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38896 )
Thạch Sng tiếc của =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30477 )
Thả đỉa ba ba Chớ bắt đn b Phải tội đn ng Cơm trắng như bng Gạo tiền như nước Đổ mắm đổ muối Đổ chuối hạt tiu Đổ niu cứt g Đổ v nh no Nh ấy phải chịu =>Ghi Ch: * Xem thm: Tr Chơi Dn Gian Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30361 )
Thả buồm ra ngn nga trời gi Biết dạ anh rồi, thương đ bỏ đy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 30345 )
Thả ch c mới ở ao =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30346 )
Thả ch, c mới ở ao =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30347 )
Thả con săn sắt bắt con c giếc (r) (sộp) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30356 )
Thả con săn sắt bắt con c r. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37698 )
Thả con sằn sặt bắt con ca r =>Ghi Ch: * Bỏ ra con c nhỏ lm mổi để cu được con c lớn hơn. Hm chỉ thủ đoạn bỏ ra t để kiếm lợi nhiều. Nh nớ giỏi cu khch lắm. Họ biết thả con sằn sặt bắt con c r. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30357 )
Thả con tp bắt con tm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30358 )
Thả ga m đi =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Thả ga m đi (đuổi); Để tuột khỏi tầm kiểm sot của mnh do v . Ai lại thả ga m đi mới nhọc chớ. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30412 )
Thả hổ về rừng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30414 )
Thả hnh bắt bng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30413 )
Thả mận gieo đi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30425 )
Thả mồi bắt bng =>Ghi Ch: * Bỏ ci đ nắm trong tay để theo tm ci mới rồi đặt hy vọng vo (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30427 )
Thả rạ hết tiền =>Ghi Ch: * Nghề kiếm củi kiếm sống qua ngy rất ngho tng, kh khăn nghỉ lm l hết tiền, khng c dư để dnh dụm. Chng em vất vả lắm mới kiếm đủ ăn, ci nghề ni thả rạ l hết tiền anh ạ. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30431 )
Thả vỏ qut ăn mắm ngấu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30467 )
Thả vỏ qut ăn mắm rươi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30468 )
Thảm thương ghe lườn mui ống, Phải chi ở gần đậu vốn bun chung. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30565 )
Thảm thiết thương đoạn trường xa cch, Dạ anh sầu ai mch em hay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30562 )
Thảm thiết thương tiếc ghe lườn mui ống, Phải chi gần đậu vốn bun chung. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30563 )
Thảnh thơi tủi phận ring mnh, Vợ con xa vắng, gia đnh vỡ tan, =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 30994 )
Thảo gian nhn mệnh ???? =>Ghi Ch: * Coi mạng người như cỏ (gian) rc Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37185 )
Thảo no mo lại ăn tham V chưng bt mỡ n trn xuống tro. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31007 )
Thấm lng chia vị ln bon Ch tươi ai hi ngt hương An Bằng Đ ln Đại Phước, Đại Đồng Kh qun thế ni dng sng tnh người. =>Ghi Ch: * An Bằng: Một vng ch ở huuyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30534 )
Thấp đăng c nhảy qua bờ Anh đừng x gạt em chờ uổng cng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31017 )
Thấp đăng c nhảy qua bờ, Anh đừng x gạt em chờ uổng cng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31018 )
Thấp đăng, c nhảy qua lờ, Anh đừng x gạt em chờ uổng cng ! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 31019 )
Thấp cơ thua tr đn b Đi về gnh nước qut nh cho xong. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31016 )
Thấp cổ b miệng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31015 )
Thấp cao mới biết tuổi vng Gặp cơn lửa đỏ mu cng thm tươi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31013 )
Thấp chui ro, cao lội nước. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31014 )
Thấp khng trao, cao m vi =>Ghi Ch: * Phải biết tm nơi tương xứng với mnh m trao than gửi phận đừng viễn vng, theo đuổi ci mnh khng đủ sức. Người ta c tnh cảm chn thnh, quyết tm theo đuổi th khng chịu lấy lại mơ tưởng đu đu, thấp khng trao, cao m vi. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31021 )
Thấp l t như vịt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31023 )
Thấp ln th dễ chun ro, Qua sng nước lớn, chưn cao lợi nhiều =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 31025 )
Thấp tay với chẳng đến ko =>Ghi Ch: * Hạn chế về năng lực, tr tuệ hoặc nhan sắc kh c thể đạt được mục đch mong muốn. Thấp tay với chẳng tới ko V anh phận ngho với chẳng tới nơi. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31041 )
Thấp tay với chẳng tới ko Cha mẹ anh ngho, chẳng cưới được em =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31042 )
Thấp thong bng đm c cũng như tin =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31044 )
Thấp thong như đĩ chơi trăng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31045 )
Thấp tr thấp trệt =>Ghi Ch: * Rất thấp, gần st mặt đất. Thấp trời phải đi cm. Thn phận, địa vị thấp km th phải luồn ci, chịu sự sai khiến của người khc. Con phải chịu nn nhịn một t để m sng, thấp lrời th phải đi cm thi. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31046 )
Thất đin bt đảo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31062 )
Thất bại l mẹ thnh cng =>Ghi Ch: * Nhờ thất bại m c kinh nghiệm để thnh cng. Khng nn thối ch m bỏ. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31051 )
Thất bt chỉ một vụ Vợ chồng khng thuận hết cả một đời. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Lo Cai, Dn Tộc Hmong (cu số 31052 )
Thất cơ lỡ vận =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31058 )
Thất cầm thất tng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31053 )
Thất giả giả thật =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31063 )
Thất hiền =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31064 )
Thất hng tinh xuất =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31065 )
Thất kinh hồn va =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31066 )
Thất linh bt lạc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31067 )
Thất nhn thất đức =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31070 )
Thất phu chi dng (dũng) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31072 )
Thất quốc tha bang =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31073 )
Thất Sơn ai đắp m cao Sng Tiền, sng Hậu ai đo m su =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 31075 )
Thất sơn bảy ni nằm kề, Khi đi th trắng khi về th đen. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31076 )
Thất thất lai tuần =>Ghi Ch: * Lễ giỗ bốn mươi chn ngy say khi chết Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31093 )
Thất thập cổ lai hy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31091 )
Thất thập nhị hiền =>Ghi Ch: * Bảy mươi hai người hiền (Trung Hoa) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31092 )
Thất thế kiến tha b =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31094 )
Thất thủ hạ b =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31095 )
Thất thủ kinh chu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31096 )
Thất tnh chẳng biết lm sao Đổ nước vo dĩa lm ao trầm minh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31097 )
Thất xuất =>Ghi Ch: * Sơ Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31099 )
Thấy ăn khoai vc mai chạy quấy (đi đo) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31102 )
Thấy ăn tm đến, thấy đnh tm đi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31103 )
Thấy đăng c nhảy qua lờ Anh đừng x gạt em chờ mất cng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 31153 )
Thấy đăng con c mới nhảy ra Ưng khng ưng tại bậu, cha mẹ gi biết chi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 31154 )
Thấy đăng con c mới nhảy ra, Ưng khng ưng tại bậu, cha mẹ gi biết chi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31156 )
Thấy được đường quang bước qung đường rậm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31174 )
Thấy đặng con c mới nhảy ra Ưng khng ưng tại bậu, cha mẹ gi biết chi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 31155 )
Thấy đỏ ni ra, đu em đ hiểu , Muốn cho đo l hiệp với trc mai. Quản chi biển rộng, sng di Bớ anh ơi! m duyn đợi khch chương đi bấy lu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 31166 )
Thấy đu u đấy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31157 )
Thấy đn em hổ với trăng. Thấy anh em hổ đạo hằng thuở xưa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31159 )
Thấy đ ni ra em đ hiểu Muốn cho đo l hợp với trc mai Quản chi biển rộng sng di m duyn đợi khch chương đi bấy lu =>Ghi Ch: * Xem Trc Mai Trc Mai Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31165 )
Thấy đua th cũng đua đi Thấy tỉa lng nch, cũng xoi lng lồn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31170 )
Thấy ai đi rt th thương Rt thường cho mặc, đi thường cho ăn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31101 )
Thấy anh ăn học c th Em đy xin hỏi con chi khng đầu? - Sao em lại hỏi cơ cầu Thượng cầm hạ th, khng đầu l con cua. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31104 )
Thấy anh ăn học lảu thng Em đy xin đố, khăn lng c mấy đường? Em về đếm hết cỏ vườn Lại đy anh ni mấy đường khăn lng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31105 )
Thấy anh ăn học Si Gn Ti đy xin hỏi trăng trn mấy đm - Anh đứng giữa trời khng dm ni thm Trăng rằm mười su hai đm trăng trn =>Ghi Ch: * Xem bi đọc thm: Si Gn Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31106 )
Thấy anh ăn ni c ti Em đy xin đố cy xoi c mấy bng? Em về đếm c dưới sng Lại đy anh ni mấy bng cy xoi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31107 )
Thấy anh đn sch văn chương Đố anh biết cỏ ven đường bao nhiu! Em về đếm ct nồi hương Nồi hương bao nhiu ct, cỏ ven đường bấy nhiụ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31111 )
Thấy anh đi học bn Ty Em đy xin hỏi mặt trời xoay hướng no? Thấy anh đi học bn Tu Em đy xin hỏi ng Thin To ở đu? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 31112 )
Thấy anh đi qua cửa Em vội sửa nết ngồi Anh c v th v đại cho rồi Đứng chi lấp l tiếng đời gim pha. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 31113 )
Thấy anh o lượt xnh xang Đồng hồ quả qut, nhẫn vng đeo tay Ci lục soạn cầm tay Ci khăn xếp nếp, ci dy lưng điều Cc c trng thấy mỹ miều Chạy theo thỏ thẻ những điều nhỏ to Thi đừng chuyện nhỏ chuyện to Đến thng lĩnh bạc anh cho vi đồng Mồ cha những đứa ni khng Đến thng lĩnh bạc một đồng chẳng cho. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 31108 )
Thấy anh chưa kịp ngỏ lời Ai ngờ anh đ vội dời gt loan. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31109 )
Thấy anh c nết, muốn kết duyn chơi Nam Kỳ Lục Tỉnh thiếu g nơi đng sng =>Ghi Ch: * Xem bi: Nam Kỳ Lục Tinh Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31110 )
Thấy anh em cũng muốn cho Sợ anh chồng đứng bờ ro n trng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 31114 )
Thấy anh em cũng muốn cho (2) Sợ anh chồng đứng bờ ro n trng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 31115 )
Thấy anh em cũng muốn cho (3) Sợ mẹ anh hỏi đứa no quen con. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31116 )
Thấy anh em cũng muốn cho (5) Sợ rằng chị cả giắt dao trong mnh. Đấy giắt dao đy gươm kề nch Thuận nhn tnh cắt vch sang chơị =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 31117 )
Thấy anh em cũng muốn thương Sợ lng bc mẹ soi gương chẳng tường. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 31119 )
Thấy anh em cũng muốn theo Em sợ anh ngho anh bn em đi (*) Lấy anh em biết ăn g Lộc sắn th cht, lộc si th gi Lấy anh khng cửa khng nh Khng cha khng mẹ biết l cậy ai =>Ghi Ch: * c bản khc: Sợ mẹ anh ngho bn vy em đi Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31118 )
Thấy anh em những mơ mng Tưởng rằng đy đấy phượng hong kết đị Thấy anh như thấy mặt trời Chi chang kh ng trao lời kh traọ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31120 )
Thấy chồng đần xỏ chn lỗ mủi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31139 )
Thấy chồng người tốt giả quan mốt m lấy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31140 )
Thấy chng đất khch qu người Lng em muốn gửi một lời thủy chung. Biết rằng chng c thương cng Sợ mai mang tiếng thẹn cng với duyn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31137 )
Thấy c l gi chả vừa Gi bn vải tấm, gi lừa vải con Gi nầy l gi chả non Gi lường Chợ Qun, gi bun Chợ Cầu! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31144 )
Thấy c nho nhỏ, ti muốn bỏ ci nghề đờn, Theo c lm tng giả đnh quờn (quyền) cho c coi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 31145 )
Thấy c thc mới cho vay gạo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31146 )
Thấy c yếm thẳng răng đen Nam V Di Phật lại qun mất cha Ai mua tu cảnh th mua Thanh la, no bạt thầy cha bn cho Hộ Php th một quan ba Long Thần chn rưỡi, Thch Ca ba tiền Cn hai mụ Thiện hai bn Ai mua bn nốt lấy tiền nộp cheo Lệ lng thiếu thốn bao nhiu Đẵn cy tre cộc cắm nu sn cha =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31147 )
Thấy dừa lại nhớ Bến Tre Thấy bng sen nhớ đồng qu Thp Mười. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 31169 )
Thấy dừa th nhớ Bến Tre Thấy bng la đẹp thương về Hậu Giang. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 31171 )
Thấy dừa th nhớ Bến Tre (2) Thấy bng ma trắng nhớ qu Mỏ Cy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 31172 )
Thấy dừa th nhớ Bến Tre (5) Thấy bng sen, nhớ đồng qu Thp Mười =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 31173 )
Thấy em đẹp ni đẹp cười, Đẹp người đẹp nết lại tươi răng vng Vậy nn anh gởi thư sang. Tnh cờ anh quyết lấy nng m thi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31187 )
Thấy em anh cũng muốn cho Sợ lng bc mẹ cy cao l di Thấy em anh cũng muốn thương Sợ lng bc mẹ soi gương chẳng tường =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31177 )
Thấy em anh cũng muốn kết duyn Sợ v em đ c chữ thin trồi đầu =>Ghi Ch: * 1 Chữ thin trồi đầu: Chữ Hn thin ? l trời; c dấu trồi trn đầu l chữ phu ? . Ở đy ni đ c chồng rồi. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38910 )
Thấy em anh chọc kẻo buồn, Vợ anh trn nguồn trướng phủ mn che. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31176 )
Thấy em anh những mơ mng Tưởng rằng đy đ phượng hong kết đi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31178 )
Thấy em bận o b ba trắng, anh muốn gắn chữ tnh Đi đu lưu lạc, lại nhn cho khăn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 31179 )
Thấy em bậu nghi tnh, Anh tức mnh muốn chết, Chờ người ta ngủ hết anh lấy ci gối gn, Đập đầu cho rảnh nợ, kẻo bậu cn nghi nan. - Anh tự vẫn như vầy đm ny uổng chết, Em mua một cn đường đặng uống chết lun. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31180 )
Thấy em cho li, anh khoi bng hnh Chờ khi m trời xui khiến, để hai đứa mnh gặp nhau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 31181 )
Thấy em c cục duyn ngầm Nụ cười c nghĩa, anh qun mần, bỏ ăn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn (cu số 31183 )
Thấy em c cht hồng nhan Biết bao nhiu kẻ chặn đường, đn trung =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31182 )
Thấy em c nết anh muốn kết duyn chơi Nam kỳ lục tỉnh, hổng thiếu chi nơi hẹn h =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 31184 )
Thấy em cuốc cuốc, co co, Dừng chn anh hỏi: Được bao nhiu hầm ? Mồ hi vai o ướt đầm, Thương em sức yếu đo hầm, cắm chng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31185 )
Thấy em da trắng muốn kề, Hnh dung cũng đẹp, sợ bề c đi? - Anh đừng ni vậy, anh ơi, Hnh dung yểu điệu, chưa c đi bao giờ! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin, Huế (cu số 31186 )
Thấy em g m hồng hồng Phải chi em đừng mắc cỡ anh bồng anh hn Chuyện vợ chồng anh chớ bon chen Anh thương em xin d dặt Chớ để thin hạ đồn khng hay =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31188 )
Thấy em hn hấn m đo, Thanh tn my liễu, dạ no anh chẳng thương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31189 )
Thấy em khn lớn bằng chừng Me cha dục dặc nửa mừng nửa lo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31190 )
Thấy em mũm mĩm anh thương, Ba qun thin hạ phố phường thiếu chi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31191 )
Thấy em như chi mặt trời, Chi chang kh chịu, trao lời kh trao. Thấy bạn m chẳng thấy chng, Bng khung như mất lạng vng trn tay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31197 )
Thấy em như thấy mặt trời Thấy thời thấy vậy, trao lời kh trao =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 31198 )
Thấy em như thấy mặt trời, Thấy th thấy vậy trao lời anh kh trao. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31199 )
Thấy em nhỏ thỏ Lại c hường nhan: Chưn my tằm, con mắt lộ Nội xứ nầy khng ai ngộ bằng em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 31193 )
Thấy em nhỏ th lại c duyn ngầm, Anh phải lng thầm hơn mấy năm nay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31194 )
Thấy em nhỏ th lại c hồng nhan, chn my loan con mắt lộ Anh đi gip lục tỉnh ny, khng ai ngộ bắng em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 31195 )
Thấy em nhỏ th, lại c duyn ngầm Anh đy để bụng thương thầm ba bốn thng nay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 31196 )
Thấy em nho nhỏ, anh ve anh để dnh Xa anh c bấy nhiu ngy Tnh em như mảnh trăng gầy nửa đm Hai ta mt củi một cồn Bứt tranh một chỗ, tiếng đồn thật xa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Trị (cu số 31192 )
Thấy em m ốm, cao cao Anh tưởng co co, anh bắt anh cu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 31200 )
Thấy em sầu thảm anh cảm động tnh Ngy th thơ thẩn, tối lại sầu mnh ho von Trẻ ln ba l cn non C chồng như bạn, gi son khng bằng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 31201 )
Thấy hiền đm xin lỗ mủi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31206 )
Thấy hoa anh muốn lại gần Thấy c dưới nước muốn dừng chn xem Thấy anh em muốn hỏi xem Hỏi em đ định tơ duyn khi nọ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31208 )
Thấy lồn lạ như quạ quạ thấy g con =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31215 )
Thấy lợi tối mắt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31214 )
Thấy lnh bắt vnh lm nồi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31212 )
Thấy mặt đặt tn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31218 )
Thấy mềm th đục =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31227 )
Thấy mi quen mui lm mi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31229 )
Thấy nếp rồi lại thm xi Ngồi bn thng gạo nhớ mi thơm cơm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38912 )
Thấy nng anh cũng muốn thương Sợ e nhất m lưỡng cương kh cầm Theo anh cho ấm tấm thn Khỏi qua non nọ khỏi lần ni kia =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31230 )
Thấy nng anh cũng muốn Thương (Bnh Ba) Sợ e "Nhất m, lưỡng cương" kh cầm =>Ghi Ch: * Bi Chi Xuất xứ: - Miền Trung, Bnh Định (cu số 31231 )
Thấy nng anh cũng muốn thương, Sợ e nhứt m lưỡng cương kh cầm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31232 )
Thấy nng anh nhớ vợ anh, Vợ anh cũng bận o xanh như nng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31233 )
Thấy nng anh tưởng vợ anh, Vợ anh cũng mặc o xanh như nng, Song song hai ngọn gươm vng, Trch anh anh chịu, bung nng khng bung. =>Ghi Ch: * Dị bản: Vợ anh cũng bận o xanh như nng. Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu, Tiền Giang (cu số 31234 )
Thấy nng anh tưởng vợ anh, (5) Vợ anh cũng bận o xanh như nng, Song song hai ngọn gươm vng, Trch anh anh chịu, bung nng khng bung. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu, Tiền Giang (cu số 31235 )
Thấy người ăn khoai vc mai đi đo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31240 )
Thấy người ăn th gọi rằng hn, Cp lấy ci kn liền bng m ra. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31241 )
Thấy người lm được ăn Mnh x chăn lm v (lm rớ) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31242 )
Thấy người m ni m chua Bồ hn nếu ngọt th vua đ dng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31243 )
Thấy người sang bắt qung lm họ =>Ghi Ch: * Thấy ai được thin hạ yu chuộng hay knh nể th tm cch lm thn. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31244 )
Thấy người ta ăn khoai vc mai chạy bậy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31245 )
Thấy như mo thấy mỡ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31249 )
Thấy nhau nghing nn bước đi, C m lao khổ như ri, hỡi trời! - Gặp nhau đy bở ngỡ kh cho, Nghing mnh lch nn, nước mắt tro như mưa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin, Huế (cu số 31248 )
Thấy qua, khng bằng luyện lại, Luyện qua khng bằng lm qua. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Lo Cai, Dn Tộc Dao (cu số 31251 )
Thấy r tim đen =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31254 )
Thấy sang bắt qung lm họ =>Ghi Ch: * Thấy ai được thin hạ yu chuộng hay knh nể th tm cch lm thn. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31256 )
Thấy thc mới cho vay gạo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31259 )
Thấy thuyền quyn đảo đin trong dạ Thương sao thương lạ thương hết tm tnh Ngy no anh ku em đặng bằng mnh Dẫu phải chịu mun lao nghn khổ Anh cũng giữ tm tnh sắt son. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38916 )
Thấy tiền tối mắt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31262 )
Thấy vng cha mắt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31264 )
Thấy xa m khng thấy gần =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31265 )
Thần đồ uất luật =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30619 )
Thần cũng vị tiền =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30613 )
Thần cơ diệu ton - ???? =>Ghi Ch: * Tnh ton như thần Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37176 )
Thần cy đa ma cy gạo c co cy đề =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30602 )
Thần dư uất lũy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30620 )
Thần giao cch cảm =>Ghi Ch: * Sự giao cảm giữa hai người ở cch xa hai nơi. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30739 )
Thần hưng dạ my =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30371 )
Thần hồn nt thần tnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30369 )
Thần hồn nht thần tnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30370 )
Thần hn định tỉnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30368 )
Thần hn cam chi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30367 )
Thần khẩu hại (buộc) xc phm =>Ghi Ch: * Cng ni nhiều th cng sơ suất lổi lầm nhiều Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30373 )
Thần khẩu hại xc phm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30374 )
Thần kim phục vong, Kiết mẹ chằng tinh Cư hải động oai cường, Chức thng biến ha. Đ nn ti thi cả, Phải một mặt oai linh. Bữa b ăn ba động yu tinh, Kht nước uống sơn kh suối cạn... a =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30377 )
Thần linh cũng kinh đứa ng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30745 )
Thần nanh đỏ mỏ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30750 )
Thần tỉnh mộ khang =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30782 )
Thần thế cc kh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30775 )
Thần thnh bất khả xm phạm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30774 )
Thần thing v bộ hạ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30776 )
Thần thng diệu php =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30780 )
Thần tin lc tng cũng liều Huống chi thn c quản điều hi tanh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30781 )
Thần vong xỉ hn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30795 )
Thần xuất quỉ nhập =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30797 )
Thầy đổ bng bng đổ thầy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31162 )
Thầy đổ cho bng bng đổ cho thầy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31163 )
Thầy đi học đạo lm chi Tương chao c biết hơn g hay khng ? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31161 )
Thầy ẻ vầy đống mun Ba bốn con ch lại hun mặt thầy. =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Thầy ẻ (ỉa) vầy đống mun, Ba bốn con ch lại hun (hn) mặt thầy; Nhn cch, năng lực thấp km m đi lm thầy thin hạ. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31175 )
Thầy bi dọn cưới =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30407 )
Thầy bi lại ci chủ nh Đn ng lại ci đn b nấu ăn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30409 )
Thầy bi l thầy bi đui Lm cho tuổi t tuổi mi xa nhau Thầy bi l thầy bi m Qua sng rớt mất ci mu con ra Thầy bun thầy khc thầy khua Mống ơi mi vớt mu ra cho tau. =>Ghi Ch: * Tau: Tiếng địa phương ngi thứ nhất c nghĩa l ti Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30408 )
Thầy bi ni dựa =>Ghi Ch: * Phần nhiều thầy bi chỉ dựa theo lời hay sắc mặt của thn chủ m đon, nếu thấy sai họ mau miệng sửa lại. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30410 )
Thầy bi thng ging thầy Thiền thng bảy =>Ghi Ch: * Thng ging người ta hay coi bi, thng bảy "X tội vong nhn" , người ta hay cầu phước thầy cha được nhờ Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31126 )
Thầy bi xem voi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37676 )
Thầy bi, ni dựa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31127 )
Thầy bi, thầy cng, thầy đồng Nghe ba thầy ấy, ci lng khng cn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc (cu số 31128 )
Thầy bi, thầy số, thầy đồng Nghe ba thầy ấy ci lng chẳng cn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31129 )
Thầy ba thầy bn cản ln cạp khố =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31132 )
Thầy chẳng gặp gặp thợ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31138 )
Thầy cha đi la bnh cng Vợ ở nh xch thng đi theo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31142 )
Thầy cha c của, si c cng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31141 )
Thầy c của si c cng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31143 )
Thầy cng ngồi cạnh bn thờ Mồm th lẩm bẩm, tay sờ dĩa xi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 31150 )
Thầy cng ngồi cạnh giường thờ Mồm th lẩm bẩm tay sờ đĩa xi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31151 )
Thầy dốt đọc canh khn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31167 )
Thầy dốt m đọc canh khn Đến khi đọc dồn: ả ỳ a =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31168 )
Thầy dở cũng đỡ lng giềng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31164 )
Thầy em cấm đon em chi Mười lăm mười tm chả cho đi lấy chồng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38911 )
Thầy gio l đường tinh Học sinh l đường đ lọc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31202 )
Thầy gii xui ch ghẻ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31203 )
Thầy hay khoe chữ thuộc lầu Chủ nh đi vắng đu AI hỏi văn chương thầy cũng khng dm thở =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31204 )
Thầy hay thuốc giỏi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31205 )
Thầy khoe thầy cứu được người Đến khi thầy ốm chẳng ai cứu thầy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31210 )
Thầy lng khng sang cũng trọng Quan huyện th khng lọng cũng xe =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31211 )
Thầy mạnh thầy chữa người ta Đến khi thầy ốm th ma chữa thầy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31217 )
Thầy mẹ đnh em trăm roi v một chỗ, mu mủ đổ ra Anh khuyn em đừng khc đừng la Ra ngoi đồng quạnh quẽ, ta lại bp với xoa lần hồi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin (cu số 31219 )
Thầy mẹ em như ngọc như ng Đẻ ra em như ci sao sa giữa trời. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31220 )
Thầy mẹ em tham bạc tham tiền Tham con lợn bo cầm duyn em gi Để đến nay anh cưới em một nửa con g Dăm ba sợi bn, một v hạt xi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31221 )
Thầy mẹ khng thương th miệng bẩm chn quỳ Thầy mẹ thương em chừng no th thương anh chừng nấy Chứ can g m anh lo! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin (cu số 31223 )
Thầy mẹ sinh em phận gi giữ đạo cương thường Anh lui về học lấy văn chương Nghn thu em vẫn đợi, khng vấn vương nơi no. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin (cu số 31224 )
Thầy mẹ sinh em ra đựơc cht m đo. Biết lấy chi đền ơn đp nghĩa m khiến thiếp trao n tnh? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin (cu số 31225 )
Thầy mẹ sinh em ra mười hai bến nước Khng biết bến trong bến đục Khc chi cy cc ma đng Em khng ra lấy chồng m đua bơi cho kịp bạn Để gnh nợ tang bồng nữ nhị =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31226 )
Thầy me em tham ruộng đầu cầu Tham nh con một, tham tru đầy chuồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31222 )
Thầy mong cho tr kh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31228 )
Thầy no tớ ấy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31236 )
Thầy no tớ nấy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31237 )
Thầy no tr nấy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31238 )
Thầy nh b lng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31246 )
Thầy php ăn thầy cha chịu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31250 )
Thầy sai bch lộ thin cung (Cu 1) Ph du tạm thảo ung dung đi hng Trăm hoa dầu di nắng sương Hoa cam hoa qut chng thương hoa no Chng thương hoa mận hoa đo Cn bng hoa cc biến vo tay ai Xin người hường thắm chớ phai Thoang thoảng hoa li m lại thơm lu Xin chng đừng phụ hoa ngu Tm nơi ph qu dĩ cầu mẫu đơn Mặc ai trăm giận nghn hờn Vẫn vui họp mặt năng cơn Tấn Tần Chng như con bướm ma xun Ước g thiếp được đứng gần cội cy Yu nhau th dịch lại đy Xin đừng dan du hoa my hoa bo Tro ln hn đ cheo leo Bẻ hoa chiền chiện mỹ miều thm xinh Lẳng lơ hoa l trn cnh Chẳng cn mơ tưởng hoa chanh hoa bm Thơm g hoa mua hoa sim Bắt chng lặn lội đi tm cho xa =>Ghi Ch: * Bch lộ thin cung: Một trăm con đường trn trời; 2. Năng cơn: Hay đi lại với nhau.. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38913 )
Thầy sai bch lộ thin cung (Cu 2) Thương ai m đứng giữa đồng Thương người qun tử ra lng say sưa Dưới ao rau muống lưa thưa Mặt trời xế bng hoa dừa hoa cau Trn gin hoa b hoa bầu Hoa lang hoa đỗ hoa du ngoi đồng Kht khao hoa quế trn rừng Hoa sen dưới nước đ từng soi gương Hoa quỳ theo ngng nh dương Để cho hoa huệ đi đường i n Yu nhau xa cũng như gần Hoa mai cả tiết thanh xun đợi chờ Cn bng hoa si lẳng lơ Hương thơm ngo ngạt phất phơ yu kiều Hoa hường ai thấy cũng yu Gi đưa hoa ho rụng nhiều cội cy D rằng hoa dứa thơm thay Ban đm đn khch ban ngy chờ ai Người quốc sắc kẻ thin ti Cnh trong hoa mận mặt ngoi hoa l Vườn thơm hoa vối hoa ch =>Ghi Ch: * Bch lộ thin cung: Một trăm con đường trn trời; Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38914 )
Thầy sai bch lộ thin cung (Cu 3) Gi đưa hoa nhn ghẹo người tnh chung Ngạt ngo đn khch ty đng Hoa mi tắm gội, m hồng đong đưa Hoa riềng nng giấc sớm trưa Lấy ai đạo nghĩa say sưa Chu Trần Ta t cng với cc tần Hai anh ăn ở đồng tm một nh Hoa cc thng chn nở ra Thanh yn phật thủ ln la trước thềm Hoa rm bụt nở ngoi hin Hoa dại ở giữa đi bn hoa ho Bốn ma như thể hội h Tm vng xanh đỏ mu m l hoa. =>Ghi Ch: * Bch lộ thin cung: Một trăm con đường trn trời; . Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38915 )
Thầy si thầy sai Nồi hai cơm nếp Thầy ngồi đnh hết Đạo trng ngồi trng Tn chủ ngồi đồng Xin thầy miếng chy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31255 )
Thầy thiếp l thầy thiếp ơi Nay chung mai trống cho ti động lng Bốn con ti bỏ cho chồng Ti theo thầy thiếp cực lng ti thay ! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31258 )
Thầy thuốc: Rồng rắn đi đu (cu 1) Rồng rắn: Rồng rắn đi lấy thuốc cho con Thầy thuốc: Con ln mấy Rồng rắn: Con ln một Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon Rồng rắn: Con ln hai Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon Rồng rắn: Con ln ba Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon Rồng rắn: Con ln bốn Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon Rồng rắn: Con ln năm Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon Rồng rắn: Con ln su Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon Rồng rắn: Con ln bảy Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon Rồng rắn: Con ln tm Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon Rồng rắn: Con ln chn Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon (Xem Tiếp) =>Ghi Ch: * Xem tiếp cu số 31261; Đứng hoặc ngồi, quy thnh vng trn, số người khng hạn chế. Một người lm ci ở giữa đọc đồng dao, cả tốp đọc cng, mỗi từ ứng với một đầu người. Đến cuối bi, ai trng từ chịu, phải rời chỗ, chạy một vng trở về lm ci, thay cho người lm ci trước để người ấy ngồi vo chỗ của mnh. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31260 )
Thầy thuốc: Rồng rắn đi đu (cu 2) Rồng rắn: Con ln chn Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon Rồng rắn: Con ln mười Thầy thuốc: thuốc ngon vậy, xin khc đầu Rồng rắn: Những xương xẩu Thầy thuốc: Xin khc giữa Rồng rắn: Những mu cng me Thầy thuốc: Xin khc đui Rồng rắn: Tha hồ m đuổi (Thy cố ko kỳ được em b nhất cuối hng) =>Ghi Ch: * Tiếp theo từ cu số 31260 (Khi rp cu 1 với cu 2 th cu 2 phải bỏ: "Thầy thuốc: Rồng rắn đi đu (cu 2)" ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31261 )
Thầy tu ăn ni c riềng Em thưa quan lớn đng xiềng thầy tu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31263 )
Thẩn thơ đứng gốc cy mai, Bng mnh lại ngỡ bng ai mnh lầm Một chờ, hai đợi, ba trng Bốn thương, năm nhớ, bảy tm, chn mong mười tm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30777 )
Thẩn thơ đứng gốc cy mai, (2) Bng ti, ti nghĩ, bng ai, ti lầm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30778 )
Thẩn thơ đứng gốc mai gi Hỏi thăm ng Nguyệt c nh hay khng. =>Ghi Ch: * 2 ng Nguyệt: Tức Nguyệt lo, l tn một vị tin chủ về việc hn nhn theo truyền thuyết "Nguyệt Lo xe duyn. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30657 )
Thẩn thơ tựa gốc mai gi Hỏi thăm b Nguyệt c nh hay khng Thế gian chuộng của, chuộng cng, No ai c chuộng người khng bao giờ =>Ghi Ch: * ng Tơ hay Nguyệt Lo xem chi tiết: Nguyệt Lao; C bản khc: Thẩn thơ đứng gốc mai gi, Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30779 )
Thậm lẩm m c tấm đầu đy =>Ghi Ch: * (Đầu đy; phần cuối cng của thanh gỗ bị cưa bỏ đi, thường x x, gc cạnh) Người bề ngoi c vẻ hiền lnh t ni nhưng lại lm những việc lm khiến người khc phải kinh ngạc. Khng ai ngờ anh trng hiền lnh rứa m c con em (bồ), đng l thậm lẩm m c tấm đầu đy. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30529 )
Thậm thụt như chuột ngy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30566 )
Thậm th thậm thụt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30546 )
Thận tắc bất hại =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30771 )
Thập c v nhất niệm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31009 )
Thập c v nhất thiện =>Ghi Ch: * Lm mười điều c m khng chịu lm một điều thiện Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31010 )
Thập diện mai phục =>Ghi Ch: * Bao vy mười hướng Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37186 )
Thập loại chng sanh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31024 )
Thập mục sở thị =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31026 )
Thập mục sở thị thập thủ sở chỉ =>Ghi Ch: * Tất cả xm vo Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31027 )
Thập nin đăng hỏa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31040 )
Thập tử nhất sinh =>Ghi Ch: * Nguy hiểm, chỉ một phần sống mười phần chết Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31049 )
Thập th cửa sổ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31043 )
Thập triết Khổng mn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31048 )
Thật th l cha dại. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31050 )
Thật cấy, thật hột =>Ghi Ch: * Khng c hnh thức mu m nhưng chất lượng tốt, đng tin cậy. Mua hng của bọn em thật cấy thật hột, nỏ phải lo chi. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31054 )
Thật l một thương hai nhớ ba sầu Cơm ăn chẳng được ăn trầu ngậm hơi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 3852 )
Thật như đếm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31071 )
Thật th ăn cho, trếu tro ăn cơm =>Ghi Ch: * Cuộc đời vẫn thường hay c sự bất cng; người thật th, chnh đng th phải chịu thua thiệt cn kẻ gian dối th hay được lợi. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31077 )
Thật th cũng thể li tru Yu nhau cũng thể nng du mẹ chồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31078 )
Thật th chăm chỉ th qu Chuyn cần học nghiệp l nghề đoan trang. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39405 )
Thật th l cha ăn cướp =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31079 )
Thật th l cha dại =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31080 )
Thật th l cha quỷ qui Quỷ qui cn phải nhi thật th =>Ghi Ch: * Gian dối xảo quyệt thế no cũng khng qu bằng thnh thật (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31081 )
Thật th li bun (tru) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31083 )
Thật th ma vật cũng qua Thủ thỉ như qủy với ma Con người cũng tựa con ta Con người ght bỏ con nh kh nui =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31084 )
Thật th ma vật khng chết =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31085 )
Thật th như đếm =>Ghi Ch: * Thật th lắm, việc chi biết chắc mới ni chứ khng đon chừng. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31082 )
Thật th như điếm đếm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31087 )
Thật th như ch cắn trộm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31086 )
Thật th như thể li tru Thương nhau cũng thể nng du mẹ chồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31088 )
Thật th, cũng thể li tru, Yu nhau, cũng thể nng du mẹ chồng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31089 )
Thật th, l cha quỷ qui, Thật th, ma vật khng chết. =>Ghi Ch: * Gian dối xảo quyệt thế no cũng khng qu bằng thnh thật (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31090 )
Thật vng chẳng phải thau đu Đừng đem thử lửa m đau lng vng. =>Ghi Ch: * Hoặc: Xin đừng thử lửa cho đau lng vng. Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31098 )
Thắm lắm phai nhiều =>Ghi Ch: * Ci g qu độ cũng chng nhạt phai (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30530 )
Thắng khng kiu bại khng nản =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30896 )
Thắng khng kiu, bại khng nản =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30897 )
Thắng lm vua thua lm giặc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30898 )
Thắng nhn giả hữu lực =>Ghi Ch: * Tự thắng giả hữu cường Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30927 )
Thắp đuốc tm giu giu chẳng thấy Cầm gươm chm kh, kh theo sau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31020 )
Thắp nhang cho sng bn thờ Kẻo cha mẹ qưở khng nhờ rể con =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31039 )
Thắt đy lưng ong =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31061 )
Thắt cổ bằng bấc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31056 )
Thắt cổ ch =>Ghi Ch: * Buộc hai đầu dy một cch sơ si (hm chỉ sự khng chắc chắn). Thắt cổ ch như rứa, răng cũng tụt. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31057 )
Thắt cổ mo treo cổ ch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31059 )
Thắt cổ mo, treo cổ ch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31060 )
Thắt chặt quai ti =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31055 )
Thắt lưng b que =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31068 )
Thắt lưng buộc bụng =>Ghi Ch: * Ăn tiu d dặt, tiết kiệm lại, sợ thiếu thốn về sau. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31069 )
Thắt ruột thắt gan =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31074 )
Thằn lằn đứt đui =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30742 )
Thằn lằn cụt đui ai nui my lớn Dạ thưa thầy con lớn mnh n =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30741 )
Thằn lằn chắc lưỡi giao đui, Nghe em c chốn, nghĩ phận tui, tui buồn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tr Vinh (cu số 30379 )
Thằn lằn chắc lưỡi mi rui, Từ tui xa bạn, lng chẳng vui cht no. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Sc Trăng (cu số 30380 )
Thằn lằn chắt lưỡi giao đui Nghe em c chốn, nghĩ phận ti ti buồn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30740 )
Thằn lằn rắn ro =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30743 )
Thằn lằn tặc lưỡi mi tranh Đi ta cn nhỏ để ginh mai sau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30744 )
Thằng Bờm c ci quạt mo Ph ng đi (xin) đổi ba b chn tru Bờm rằng: Bờm chẳng lấy tru Ph ng đi đổi ao su c m Bờm rằng: Bờm chẳng lấy m Ph ng đi đổi một b gỗ lim Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim Ph ng đi đổi con chim đồi mồi Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi Ph ng đi đổi nắm xi: Bờm cười =>Ghi Ch: * Xem: Thằng Bờm Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30826 )
Thằng bụng trự khng bằng thằng bụng cứt =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Thằng bụng trự (chữ) khng bằng thằng bụng cứt; Hm ch bai người c học vấn m ứng xử khng khn kho, thiếu văn ho trong giao tiếp với quần chng. Học hnh nhiều, bằng ni bằng khc m ứng xử khng bằng đứa v học đng l thằng bụng trự khng bằng thằng bụng cứt. 2- Tnh trạng người c học nhưng cuộc sống kh khăn, cn người lao động trực tiếp sản xuất th đủ ăn đủ mặc. Học hnh chi cho lắm, thằng bụng trự khng bằng thằng bụng cứt. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30827 )
Thằng chết ci thằng khing =>Ghi Ch: * Đ thất bại lại cn chống chế với người đang tm phương cch cứu mnh. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30835 )
Thằng cha bn thằng con bỏ =>Ghi Ch: * Cha mẹ lo tch cp của cải nhưng gặp phải con ci hư hỏng nn ph phch hết. Th dụ: Lạo (Lo) nớ (đ) c đứa con ph gia chi tử, bao nhiu của cải nỏ cn chi đng l thằng cha bn thằng con bỏ. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30829 )
Thằng cha con đĩ v duyn, Đi chợ qun tiền, đi tắm qun khăn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30830 )
Thằng cha răng, thằng con rứa =>Ghi Ch: * Thằng cha răng (sao), thằng con rứa (vậy); (Like father like son) Cha mẹ l tấm gương ảnh hưởng su sắc đến nhn cch con ci. Con ci học cha mẹ cả những tnh xấu (cu trn hm ch). Hắn cũng trơ tro như cha hắn Đng l thằng cha răng thằng con rứa. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30831 )
Thằng con đừng ni ngặc ngờ, My nghe lời vợ, ni khờ ni đin. =>Ghi Ch: * Ngặc ngờ: khật khờ Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30848 )
Thằng cng lm cho thằng ngay ăn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30849 )
Thằng Cuội đứng giữa cung trăng Cầm ru cầm rựa đốn săng kiền kiền =>Ghi Ch: * Xem: Thằng Cuội Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30851 )
Thằng Cuội ngồi gốc cy đa Bỏ tru ăn la gọi cha ời ời, Cha cn cắt cỏ trn trời, Mẹ cn cỡi ngựa đi mời quan vin (*) ng thời cầm bt cầm nghin, ng thời cầm tiền đi chuộc l đa! =>Ghi Ch: * Xem: Thằng Cuội C bản khc: Mẹ cn cưỡi ngựa đi chơi cầu vồng. V bi đồng dao chấm dứt từ đy Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30852 )
Thằng Cuội ngồi gốc cy đa (2) Ăn cơm với c, ăn c với dưa =>Ghi Ch: * Xem: Thằng Cuội Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30853 )
Thằng Cuội ngồi gốc cy da, Bỏ chưn xuống giếng được ba đồng tiền. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30854 )
Thằng Cuội ngồi gốc cy da, (2) Để tru ăn la gọi cha ồi ồi, Cha cn cắt cỏ trn trời, Mẹ cn cỡi ngựa đi chơi cầu vồng! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30855 )
Thằng cuội ngồi mt trong trăng Ma bắt thằng cuội nhăn răng mo mồm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30856 )
Thằng dại lm hại thằng khn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30859 )
Thằng dẹp kẹp thằng trn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30860 )
Thằng dốt hay đọc canh khn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30862 )
Thằng Ha Quảng về Quảng Ha Bạn hiền ta ở lại H Tin Lm sao r đặng căn nguyn Dầu sng dầu biển đi liền tới nơi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30895 )
Thằng m c bỏ đm no =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30902 )
Thằng no dắt vợ tao đi Bỏ con tao lại lấy g tao nui Ban ngy dụ ẵm đi chơi Ban đm n khc hỡi ơi l trời. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 30926 )
Thằng sẩm vớ được miếng gan =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30934 )
Thằng tướng dở đỡ thằng tướng hay =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30957 )
Thằng Ty ăn ở nhiều lng Sớm ha tối đnh l phường xỏ xin. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30950 )
Thằng Ty m nhảy xuống đy , Li xương thủng bụng phanh thy đầy đồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30951 )
Thằng Ty ngồi nghĩ cũng ti Sinh ra đn my thắp hoi năm canh Thằng Ty ngồi nghĩ cũng snh Sinh ra tu điện chạy quanh phố phường La ga th ở Thụy Chương Dy đồng cột sắt tm đường ko ln Bồi bếp cho ch bồi bn Chạy tiền k cược đi lm sơ-vơ Xưa nay c thế bao giờ C ci tu điện đứng chờ ng ba. Đn ng cho ch đn b Hễ tu vừa đến lấy đ nhảy ln Ba xu ghế gỗ rẻ tiền Toa sau th để xếp ring gnh gồng Năm xu ngồi ghế đệm bng Hỏi mnh c sướng hay khng hở mnh? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 30952 )
Thẳng da lưng chng da bụng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30857 )
Thẳng da lưng, th chng da bụng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30858 )
Thẳng mực tu đau lng gỗ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30904 )
Thẳng như cy gỗ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30928 )
Thẳng như kẻ chỉ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30929 )
Thẳng như lằn chỉ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30930 )
Thẳng như ruột ngựa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30931 )
Thẳng tắp mực ti =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30949 )
Thế c lực bạc - ???? =>Ghi Ch: * Thế cng lực kiệt Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37187 )
Thế cng lực tận =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31269 )
Thế giới đại đồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31309 )
Thế gia vọng tộc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31270 )
Thế gian được chu mất ng Được chồng mất vợ được ng mất b. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31285 )
Thế gian được vợ hỏng chồng C đu lại được cả ng lẫn b =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31286 )
Thế gian được vợ hỏng chồng (2) H phải trn non bồng m được cả đi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 37796 )
Thế gian được vợ mất chồng Đu phải như rồng m được cả đi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31287 )
Thế gian đặng vợ mất chồng C m lại được song ton cả đi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31284 )
Thế gian đi kẻ kh khờ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31283 )
Thế gian ai cũng chuộng ti Lng ti chuộng ngi chẳng ni giu sang =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31271 )
Thế gian ba sự khn chừa Rượu nồng, d bo, gi vừa đương tơ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31272 )
Thế gian chẳng t th nhiều Khng dưng ai dễ đặt điều cho ai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31273 )
Thế gian chuộng của chuộng cng No ai c chuộng người khng bao giờ =>Ghi Ch: * Xưa nay chuộng của chuộng cng Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31274 )
Thế gian chuộng của chuộng ti Em đy chuộng nghĩa chẳng ni giu sang. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31275 )
Thế gian chuộng của, chuộng cng No ai c chuộng người khng bao giờ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31276 )
Thế gian c dại, c khn Sống mặc o rch chết chn o lnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long, (cu số 31277 )
Thế gian cn dại chửa khn Sống mặc o rch chết chn o lnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31279 )
Thế gian cn mặt mũi no Đ nhổ lại liếm lm sao cho đnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31280 )
Thế gian cn mặt mũi no (2) Đ nhổ lại liếm lm sao thnh người =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31281 )
Thế gian dại dại, khn khn Sống mặc o rch, chết chn o lnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 31282 )
Thế gian giu bởi chữ cần, C m lười biếng th thn chẳng cn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 31288 )
Thế gian gip miệng lao xao Ai cho đồng no m đỡ kh khăn =>Ghi Ch: * Bản Quảng Nam: Ai cho đồng no để đỡ kh khăn. Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31289 )
Thế gian họ ni khng lầm Lụa tuy vc trắng, vụng cầm cũng đen =>Ghi Ch: * Hoặc: Thế gian họ ni khng nhầm Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31290 )
Thế gian khng t th nhiều, Khng dưng ai nỡ đặt điều cho ai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31291 )
Thế gian lắm chuyện khi hi Hễ ăn được c tnh bi bỏ nơm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31292 )
Thế gian lắm kẻ mơ mng Thấy hn son thắm ngỡ vng chắt chiu (nng niu) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 31293 )
Thế gian lắm kẻ mơ mng (2) Thấy hn son đỏ ngỡ hng mới t. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31294 )
Thế gian lắm kẻ mơ mng (3) Thấy hn son đỏ ngỡ ngng mới t. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31296 )
Thế gian lắm kẻ mơ mng (4) Thấy hn son đỏ ngỡ vng mới t =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31295 )
Thế gian lắm kẻ thy lay. =>Ghi Ch: * Miệng thế gian v cng phức tạp, bn ra tn vo. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31297 )
Thế gian lắm sự nực cười, Gởi đm th bớt, gởi lời th thm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31298 )
Thế gian một vợ một chồng Chẳng như vua bếp hai ng một b =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31300 )
Thế gian một vợ một chồng (2) Một niu cơm tấm dầu (thịt) lng ăn chơị =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31301 )
Thế gian miệng ni khng lầm Kn kia mỏng vỏ v tằm non du. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31299 )
Thế gian nhiều kẻ mơ mng, Trng thấy gạch thắm, tưởng vng mừng reo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Ngi (cu số 31302 )
Thế gian ni chi mặc họ Miễn l mnh khng c th thi. =>Ghi Ch: * C bản khc: Thế gian ni chi mặc n Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31303 )
Thế gian ni chi th mặc n Miễn l mnh khng c th thi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31304 )
Thế gian ni vậy khng lầm Lụa tuy vc trắng vụng cầm cũng đen. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Kin Giang (cu số 31305 )
Thế gian sinh tử sự thường Sống m sống đục chẳng bường thc trong. =>Ghi Ch: * Bường: Bằng Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31306 )
Thế gian thấy bn th mua Biết rằng mặn, lạt, cht, chua dường no =>Ghi Ch: * Bản Quảng Nam: Chẳng biết mặn lạt cht chua thế no. Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31307 )
Thế gian vợ giống tnh chồng Đời no đầy tớ giống ng chủ nh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31308 )
Thế khả bạt sơn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31311 )
Thế khuynh triều d - ???? =>Ghi Ch: * Thế lực khuynh đảo triều chnh Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37188 )
Thế ngoại đo nguyn - ???? =>Ghi Ch: * Thế giới tươi đẹp Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37189 )
Thế như ph trc - ???? =>Ghi Ch: * Tương đương thế như chẻ tre Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37190 )
Thế pht quy y =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31320 )
Thế phiệt trm anh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31321 )
Thế sự thăng trầm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31324 )
Thế tại tất đắc - ???? =>Ghi Ch: * Tnh thế bắt buộc Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37191 )
Thế thường gần mực th đen Anh em bằng hữu phải nn chọn người =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31332 )
Thế thần bịch thc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31329 )
Thế thi hậu bạc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31326 )
Thế thi nhn tnh =>Ghi Ch: * Thi đời v tnh người. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31327 )
Thế thi vim lương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31328 )
Thế thin hnh đạo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31331 )
Thế tnh chuộng lạ tham thanh Bn khinh bn trọng ra tnh xấu chơi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31333 )
Thề c tr chui ống =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31268 )
Thề c tr chui cống (chui ống) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31267 )
Thề mắc thắt rối =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31316 )
Thề mnh ta đ nhớ lu Thề ta, mnh đ đưa tru qua ro =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 31317 )
Thề nguyền sau trước nhất ngn Sống nằm chung gối, thc chn chung mồ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31318 )
Thề rằng sẩm chẳng thấy g Sẩm m ni dối sẩm th cũng đui =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31322 )
Thề sống thề chết =>Ghi Ch: * Nhất định đem mạng sống ra thề cho người ta tin. Thế thi nhn tnh: thi đời v tnh người (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31323 )
Thệ hải minh sơn =>Ghi Ch: * Thề non hẹn biển Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31310 )
Thệ tm thin địa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31325 )
Thỉ chung như nhứt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31373 )
Thỉnh đa kiến lượng ???? =>Ghi Ch: * Xin thể tnh cho ti Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37226 )
Thỉnh vật kiến tiếu ???? =>Ghi Ch: * Xin đừng cười ti, Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37227 )
Thị cường lăng nhược =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31375 )
Thị cổ phi kim ???? =>Ghi Ch: * Khen xưa ch nay, Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37192 )
Thị phụng cn trp =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31387 )
Thị ph khinh bần =>Ghi Ch: * Thấy giu bỏ ngho Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31385 )
Thị tử như quy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31392 )
Thị tử như quy - ???? =>Ghi Ch: * Thấy chết khng sợ Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37195 )
Thị ti ngạo vật =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31388 )
Thị trung hữu hổ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31390 )
Thịt đầy sanh Khng hnh khng ngon =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31569 )
Thịt đầy xanh thiếu hnh khng ngon =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31570 )
Thịt đắt nhưng cắt ra miếng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31568 )
Thịt b nấu với hanh hao B ng nấu tỏi b đao nấu hnh. =>Ghi Ch: * Hanh hao: Ch hnh ng. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39408 )
Thịt b, thịt sấu, Tai gấu, gn nai, Bột khoai, bn nấm, Nước mắm, tiu hnh, Sm banh, rượu cht, C nhắc, la ve, C ph bnh m sữa, Đi anh một bữa cho phỉ n tnh, Ngy sau anh c ở bạc biết tnh con gi ngoan. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Cần Thơ, (cu số 31561 )
Thịt c l lương hoa tương c l hoa bản =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31562 )
Thịt ch chấm nước ch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31563 )
Thịt ch th phải c riềng Thịt lợn th phải c ring mn hnh Thịt g cần phải l chanh Ta t c chuối mới thnh ba ba =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31564 )
Thịt ch tiểu đnh t t Bao nhiu chỗ lội tiểu th cắm chng Nam m xứ Bắc, xứ ng Con gi chưa chồng th lấy tiểu ti =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31565 )
Thịt chuột nấu chua l giang Chẳng c g bằng ci th đồng qu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31566 )
Thịt da ai cũng l người =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31567 )
Thịt g nhứt vị lng Sng Phao cu ba l n trồng tốt tươi Ci da vng ưởi vng ươi Ci thịt n x mềm tơi nhũn nhn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31571 )
Thịt g trộn với l chanh Rau răm xắc nhỏ bỏ tiu vo cng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39409 )
Thịt g, c chp, ba ba, Trong bấy nhiu thứ liệu m king khem =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31572 )
Thịt heo non sao khng ngon khng bo Tiếng bấc tiếng ch cho ho dạ em =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31573 )
Thịt heo non sao khng ngon khng bo, Tiếng nặng tiếng nhẹ chi cho ho dạ em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31574 )
Thịt khng hnh canh khng mắm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31575 )
Thịt lợn th nấu hnh hoa, thịt tru nấu tỏi, thịt ga (g) nấu gừng =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Thịt tru (tru) nấu tỏi, thịt ga (g) nấu gừng; Kinh nghiệm ẩm thực trong dn gian. Thiếu cha con kht c, thiếu mẹ rch o quần Vai tr vị tr của người cha, người mẹ trong gia đnh khc nhau được biểu hiện r nhất khi thiếu vắng. Cha lm trụ cột, nguồn thu nhập chnh của gia đnh, mẹ chăm sc con ci, đường kim mũi chỉ. V thế, thiết cha con kht c, thiếu mẹ rch o quần. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31576 )
Thịt nạc dao phay, xương xẩu ru ba =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31577 )
Thịt nạt dao phay xương xẩu ru ba =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31578 )
Thịt nt xương tan =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31579 )
Thịt i do thiếu muối, Con hư do thiếu dạy bảo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Lo Cai, Dn Tộc Hmong (cu số 31580 )
Thịt tươi th phải xem gan, Mua bầu xem cuống mới toan khng nhầm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31583 )
Thịt thăn cơm r =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31581 )
Thịt thơm v hnh Trăng thanh v cuội =>Ghi Ch: * Xem: Thằng Cuội Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31582 )
Thọ nhơn giả thường y nhơn Dữ nhơn giả thường kiu nhơn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31608 )
Thọ nhơn ti cứu nhơn tai =>Ghi Ch: * Nhận tiền của người th phải cứu người Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31609 )
Thọ ti như thọ tiễn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31616 )
Thọc gậy bnh xe =>Ghi Ch: * By ra điều lm trở ngại cng việc của người ta đang tiến hnh. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31670 )
Thỏ giởn trăng, sơn băng thủy kiệt Ai ở hai lng nhựt nguyệt xt soi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 31593 )
Thỏ giỡn trăng, anh cho rằng con thỏ dại Bướm giỡn đn, anh lại ni con bướm khn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31592 )
Thỏ giỡn trăng, trăng quỳ bỡn trợn Anh ni với em sai lời, anh bị mũi tn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 31594 )
Thỏ lặn c t =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31598 )
Thỏ thẻ như trẻ ln ba Hay chửi hay la như trẻ ln mười. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31648 )
Thố dinh tam quật sinh lộ nhất xuất =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31590 )
Thố tử cẩu phanh =>Ghi Ch: * Ch dng để săn thỏ, nhưng khi thỏ chết rồi cũng bị giết Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31652 )
Thố tử hổ bi (hồ bi) =>Ghi Ch: * Thỏ chết đi th cọp (chồn) buồn Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31653 )
Thố thủ bất cập???? =>Ghi Ch: * Ra tay khng kịp Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37228 )
Thối bảy gc nh ba gc bếp =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31678 )
Thối ch ng lng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31680 )
Thối nhứt bộ tự nhin khoan =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31698 )
Thốn thảo bất lưu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31750 )
Thốn ty bất quải =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31752 )
Thổ cng l cha, cha nh l con. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31588 )
Thổ ho liệt thn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31595 )
Thổi lả chy mồm =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Thổi lả (lửa) chy mồm; 1- Người đứng ra chịu trch nhiệm nguy hiểm th thường phải chịu hi sinh, thiệt thi 2- Hay gy sự th thường mang lấy hậu quả xấu Cậu ni nhiều nỏ được chi m m c khi lại hại vo thn, thổi lả chy mồm đ Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31691 )
Thổi lửa chy lửa Khng ai thổi lửa chy miệng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31695 )
Thổi lửa phng mang mau dễ chy Đi nợ hung bạo mới nhạy tiền =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31696 )
Thổi nam, rồi lại thổi nồm, Bao nhiu nợ bậu, anh gồm trả cho. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 31697 )
Thổi quyển phải biết chuyền hơi, Khuyn người phải biết lựa lời khn ngoan =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31701 )
Thổi quyển phải biết dng hơi, Khuyn người phải biết lựa lời khn ngoan =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31702 )
Thổi so phải biết chuyền hơi Khuyn người phải biết lựa lời m khuyn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38941 )
Thổi so phải biết truyền hơi Khuyn người phải biết lựa lời m khuyn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31706 )
Thới trn mn thớt dưới cũng mn =>Ghi Ch: * Danh Thơm Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31737 )
Thớt c tanh tao ruồi mới đậu, Mm khng mật mỡ, kiến b chi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31768 )
Thớt trn mn, thớt dưới cũng mn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31769 )
Thờ chồng nui con =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31587 )
Thờ cha knh mẹ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31584 )
Thờ cha knh mẹ đ đnh, Theo đi theo lứa mới thnh thất gia. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31585 )
Thờ cha knh mẹ hết lng, Ấy l chữ hiếu dạy con lun thường. Chũ để nghĩa l chữ nhường, Nhường anh nhường chị lại nhường người trn. Ghi lng tạc dạ chớ qun, Con em phải giữ lấy nền con em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc (cu số 31586 )
Thờ người chết như thờ người sống =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31607 )
Thờ thầy mới được lm thầy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31647 )
Thờ thời dễ, giữ lễ thời kh =>Ghi Ch: * : Thờ cng th ai cũng thờ cng được nhưng m giữ cho đng nghi lễ mới l việc kh. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31651 )
Thờ th dễ giữ lễ th kh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31649 )
Thờ th dễ, giữ lễ th kh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31650 )
Thời đại no kỷ cương ấy (nấy) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31681 )
Thời bất khả thất =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31676 )
Thời bất ti lai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31677 )
Thời dưa dưa ăn, thời mt mt ăn =>Ghi Ch: * Ai nấy đều c phần của người đ, khng nn cản trở người khc hưởng ci thuộc về quyền lợi chnh đng của họ. Mnh qua ci tuổi đ rồi th để cho con n tự do, thời dưa dưa ăn, thời mt mt ăn. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31683 )
Thời gian dẫu bạc mi đầu Tim tr vẫn tạc đậm cu ơn thầy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31688 )
Thời gian thấm thot thoi đưa N đi đi mi khng chờ đợi ai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31689 )
Thời gian vn vụt qua nhanh Gắng cng đn sch đua tranh với người Đừng ham lu lổng chơi bời Kẻo m uổng ph một thời tuổi xun. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 31690 )
Thời lai phong tống đằng vương cc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31692 )
Thời oanh liệt nay cn đu ? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31699 )
Tham bt bỏ mm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30493 )
Tham bng bỏ mồi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30494 )
Tham bong bng bỏ bọng tru =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30495 )
Tham b chẻ gắp =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30496 )
Tham bi đnh cả bộng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30499 )
Thm căn cố đế =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30500 )
Thm căn cố đế (bản) =>Ghi Ch: * Gốc su , cuống chắc - thật vững chắc Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30501 )
Tham cơm nguội c kho bỏ cơm vua o cha =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30506 )
Tham của rừng rưng nc mắt =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Tham của rừng rưng nc (nước) mắt; Của rừng tức của thin nhin th nhiều v tận ai cũng muốn mang về nhiều nhưng đường đi vất vả gian kh chỉ mang vừa đủ nếu khng sẽ khng vượt qua nổi phải bỏ lại dọc đường th vừa mất cng, kh nhọc m chẳng được g. Phải biết lường sức, đừng qu cố, qu tham m hỏng việc. Mần một gnh nhẹ nhẹ thi kẻo khng trụ nổi đường ni m, tham của rừng rưng rưng nc mắt đ. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30509 )
Tham chi đồng bạc của Ty M đi lnh mộ bỏ bầy con thơ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30503 )
Tham chi đồng bạc thằng Ty M di lnh mộ bỏ bầy con thơ. =>Ghi Ch: * Lnh mộ: Lnh được mộ sang đnh giặc bn Chu u thời thế chiến thứ 2 Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30504 )
Tham chi cơn tốt một chồi, Đến khi cơn đổ biết đứng ngồi v m. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30502 )
Tham c tham giu đm đầu vo lưới =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30505 )
Tham con c diếc tiếc con c r Tham cng tiếc việc lm riết cũng vẫn trắng tay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39396 )
Tham con giếc tiếc con r =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30507 )
Tham cng tiếc việc =>Ghi Ch: * X. Tham việc tiếc cng. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30508 )
Tham danh ham lợi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30510 )
Thng ging ăn tết ở nh (2) Thng hai rỗi ri quay ra nui tằm. Thng ba đi bn vải thm Thng tư đi gặt, thng năm trở về. Thng su thiếp đi bun b Thng bảy, thng tm trở về trồng ng. Chn mười cắt rạ đồng ma Một chạp vớ được anh đồ di lưng. Anh ăn rồi anh lại nằm Lm cho thiếp phải quanh năm lo phiền. =>Ghi Ch: * Lịch Canh tc qu hương Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30864 )
Thng ging đầu năm lm điều c, Cả năm điều c ắt chẳng tha. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Li Cai, Dn Tộc Bố Y (cu số 30867 )
Thng Ging đầu năm lm điều thiện, Cả năm điều tốt đến đầy nh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Li Cai, Dn Tộc Bố Y (cu số 30868 )
Thng ging đồng la xanh gi Thng hai la trổ thng ba la vng Thng tư đồng cuốc đất lang Thng năm bừa cấy tiếng nng h lơ Thng su lm cỏ dọn bờ Thng bảy trổ cờ thng tm chn thơm Gặt về đạp la phơi rơm Mồ hi đổi lấy bt cơm hằng ngy La kh r sạch cất ngay Chỗ cao ta để phng ngy nước dng Ma đng mưa bo nhiều lần Nng xay chng gi cng ngn tiếng h Thng mười cy cấy mưa to Trng trời trng đất sao cho được ma. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39413 )
Thng Ging động di Thng Hai động tố Thng Ba nồm rộ tThng Tư nam non Thng Su nam dn Thng Bảy mưa bi Thng Tm mưa ging Thng Chn mưa rng Thng Mười lụt lớn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30869 )
Thng ging đc từ, thng tư đc vạc =>Ghi Ch: * Kinh nghiệm trồng trọt; trồng củ từ th trồng vo thng ging, trồng khoai vạc th trồng vo thng tư l thch hợp nhất. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30870 )
Thng ging chn bước đi cy, Thng hai vi mạ ngy ngy sing năng. Thuận mưa la tốt đằng đằng Thng mười gặt la ta khun về nh. (*) =>Ghi Ch: * Lịch Canh tc qu hương. C bản khc: Thng mười gặt la ta ăn đầy nh! Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30865 )
Thng ging chn bước đi cy, (2) Thng Hai vi la, ngy ngy sing năng Thuận thời la tốt đằng đằng Thng mười gặt la ta ăn đầy nh =>Ghi Ch: * Lịch trnh canh tc Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30866 )
Thng Ging giỗ Thnh Sc Sơn Thng ba giỗ tổ Hng Vương nhớ về. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 30871 )
Thng ging kh hạn, bu cạn sen tn, Đm khuya trải l gan vng, Trng mau tới sng ra đng gặp em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Long An (cu số 30872 )
Thng Ging l thng ăn chơi Anh đi nằm bi Hn khơi một mnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Kin Giang (cu số 30873 )
Thng Ging l thng ăn chơi (2) Thng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng c, Thng ba th đậu đ gi, Ta đi, ta hi về nh phơi kh, Thng tư đi tậu tru b, Để cho ta lại lm ma thng năm Sớm ngy đem la ra ngm, Bao giờ mọc mầm ta sẽ vớt ra Gnh đi ta nm ruộng ta Đến khi ln mạ, th ta nhổ về Lấy tiền mượn kẻ cấy thu Cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi Cỏ la dọn đ sạch rồi Nước ruộng vơi mười, cn độ một hai Ruộng thấp đng một gu giai Ruộng cao th phải đng hai gu sng, Chờ cho la c đng đng Bấy giờ ta sẽ trả cng cho người Bao giờ cho đến thng mười Ta đem liềm hi ra ngoi ruộng ta, Gặt hi ta đem về nh Phơi kh, quạt sạch ấy l xong cng =>Ghi Ch: * Lịch Canh tc qu hương Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30874 )
Thng ging l thng ăn chơi (3) Thng hai đậu chn anh ơi đến nh. Đến nh mua lấy gim em, Mua duyn mua nợ xin đừng lng qun. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30875 )
Thng ging l thng ăn chơi (4) Thng hai mua gỗ thng ba lm nh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39398 )
Thng ging l thng ăn chơi (5) Thng hai trồng đậu thng ba trồng c Thng tư cy vỡ ruộng ra Thng năm bốc mạ thật l vui thay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39399 )
Thng ging l tiết gi bay Thng hai gi mt trăng bay vo đn. Thng ba gi đưa nước ln Thng tư gi đnh cho mềm ngọn cy Thng năm l tiết gi ty Thng su gi mt cấy cy tnh saọ Thng bảy gi lọt song đo Thng tm l gi lọt vo hm maị Thng chn l gi rải ngoi Thng mười l gi heo may rải đồng. Thng một gi về ma đng Thng chạp gi lạnh gi lng chng ơi! Mười hai thng gi ti đ họa rồi Mưa đu chng họa một bi cng nghe. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30876 )
Thng ging l tiết mưa xun Thng hai mưa bụi dần dần mưa ra Đn b như hạt mưa sa Mưa đu mt đấy biết l đu hơn. Thng năm, thng su mưa trận mưa cơn Bước sang thng bảy rập rờn mưa ngụ Thương thay cho vợ chồng Ngu Cả năm chỉ mới gặp nhau một lần. Nữa l ta ở dưới trần Cũng mong kết nghĩa Tấn Tần cng nhau Nữa l mưa nắng di dầu Cũng mong cho vợ chồng Ngu hợp ho. Gặp nhau từ ngy mồng ba Đến ngy mồng bảy l ra bơ phờ. Đ đnh kết tc xe tơ Đ buồn cả ruột lại dơ cả đời Mưa th em đ họa rồi Nắng đu anh họa một bi cng nghẹ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30877 )
Thng ging l tiết mưa Xun, Thng hai mưa nụ i n ngọt ngo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30878 )
Thng ging la mới chia v Thng tư la đ đỏ hoe đầy đồng. Chị em đi sắp gnh gồng Đn cn tay hi ta cng ra đi Kh ngho cấy mướn gặt thu Lấy cng đổi của chớ hề luy ai Thng hai cho ch thng mười Năm mười hai thng em ngồi em suy Vụ chim em cấy la đi Vụ ma la r, sớm th ba giăng. Th qu rau c đ từng Gạo thơm cơm trắng chi bằng tm xoan. Việc nh em liệu lo toan Khuyn chng học tập cho ngoan kẻo m. Thng su em cấy anh bừa Thng mười em gặt anh đưa cơm chiều =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30879 )
Thng ging rt đi thng hai rt lộc Thng ba rt nng Bn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30880 )
Thng ging rt đi, thng hai rt lộc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30882 )
Thng ging rt di, Thng hai rt lộc, Thng ba rt nng Bn =>Ghi Ch: * Rt nng Bn l cch gọi dn gian của đợt rt cuối cng của ma đng xảy ra vo thng 3 m Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30881 )
Thng ging thng hai Thng ba, thng bốn, Thng khốn, thng nạn Đi vay đi tạm được một quan tiền Ra chợ Kẻ Din mua con g mi Về nui, hắn đẻ ra mười trứng Một trứng: ung, Hai trứng: ung, Ba trứng: ung Bốn trứng: ung, Năm trứng: ung, Su trứng: ung, Cn ba trứng nở ra ba con: Con diều tha, Con quạ bắt, Cn mặt cắt xơi, Chớ than phận kh ai ơi Cn da lng mọc, cn chồi nẩy cy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30883 )
Thng ging thiếu mất khoai, Thng hai thiếu mất đỗ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30884 )
Thng ging trồng củ từ, thng tư trồng củ lạ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30885 )
Thng ging trồng từ, thng tư trồng lạc =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Thng ging đc từ, thng tư đc vạc; Thng mười lất phất gi nam, thng ba đng bắc c lm khng ăn Thời tiết c những biểu hiện khng thuận ảnh hưởng xấu đến ma mng, thu hoạch km. Đy cũng l kinh nghiệm của nghề ngư: Gi tri ma, c ăn su khng đnh được. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30888 )
Thng ging trồng trc thng lục trồng tiu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30886 )
Thng ging trồng trc, thng lục trồng tiu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30887 )
Thng Ging, Thng Hai Thng Ba, thng Bốn Thng khốn thng nạn Đi vay, đi tạm Được tm quan hai Chạy ra chợ Mai Ti mua ci đ Trời mưa trời gi Vc đ đi đơm Chạy v ăn cơm Chạy ra mất đ Ny ai lấy đ, đ ơi Đ khng phn qua Ni lại một lời cho đy hay =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30889 )
Thng ging, thng hai, thng ba, thng bốn, thng khốn, thng nạn Đi vay đi dạm, được một quan tiền Ra chợ Kẻ Din mua con g mi Về nui ba thng; hắn đẻ ra mười trứng Một trứng: ung, hai trứng: ung, ba trứng: ung, Bốn trứng: ung, năm trứng: ung, su trứng: ung, Bảy trứng: cũng ung Cn ba trứng nở ra ba con Con diều tha Con quạ quắp Con mặt cắt xơi Chớ than phận kh ai ơi! =>Ghi Ch: * Bi Ca Dao mười ci trứng Xuất xứ: - Miền Trung, Huế, Thừa Thin (cu số 30890 )
Thng hai cho ch thng mười Năm mười hai thng em ngồi em suy Vụ chim em cấy la di Vụ ma la d, sớm th ba trăng Th qu rau c đ từng Gạo thơm cơm trắng chi bằng tm xoan Việc nh em liệu lo toan Khuyn chng học tập cho ngoan kẻo m. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30891 )
Thng hai thng ba anh đi chở c Khng kh anh qua Rạch Gi chở khoai lang Tm người bạn ngọc thở than đi lời Biết lm sao ln đặng ng trời Hỏi thăm duyn nợ đổi dời về đu? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 30892 )
Thng hai trồng c, thng ba trồng đỗ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30893 )
Thng h, đng b lm phc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30894 )
Thng mười động gia, thng ba động rạm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30908 )
Thng mười chưa cười đ tối =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30905 )
Thng mười c sấm cấy trn nấm cũng được ăn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30906 )
Thng mười c sấm, cấy trn cũng được ăn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30907 )
Thng mười lất phất gi Nam, Thng ba Đng bắc c lm khng ăn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30909 )
Thng mười sấm rạp thng chạp sấm ran =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30910 )
Thng mười sấm rạp, thng chạp sấm động. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30911 )
Thng mười th xem tua rua, Thng năm đng ch nửa ma mới yn =>Ghi Ch: * Kinh nghiệm xem thời tiết, xem lịch để dự đon kết quả thu hoạch ma vụ. Căn cứ vo việc xem sao, xem lịch để biết thời tiết c thuận lợi khng.; Xem thm: Sao Tua Rua xuất hiện từ thng su cuối Hạ đến thng chn cuối thu để vo đng lạnh c tm chết cng; Xem thm: Sao Tua Rua; Nghe Bi Ca Sao Bi Ca Sao - Phạm Duy Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30912 )
Thời quai vận kiẻn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31700 )
Thời suy quỉ lộng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31707 )
Thời thế tạo anh hng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31709 )
Thờn bơn chịu lp một bề =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31748 )
Thờn sơn một b =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31749 )
Thở hơi cuối cng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31596 )
Thở hơn tru hạ địa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31597 )
Thở ngắn than di =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31606 )
Thở như tru b mới vực =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31610 )
Thở ra khi ni ra lửa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31611 )
Thở ra khi, ni ra lời. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31612 )
Thở than chi nữa bận lời Chng buồm thiếp gi nửa vời lnh đnh Cảnh lẻ đi em chắc bỏ mnh Ln non tự ải thỏa tấm tnh người thương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31646 )
Thởi lởi, trời gởi của cho Cm cm, co co, trời g của lại =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn (cu số 31694 )
Thợ cưa đi trưa về sớm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31589 )
Thợ dở ch dụng cụ xấu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31591 )
Thợ mộc gnh đục gnh bo Gặp c thợ dệt cũng trao n tnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38937 )
Thợ mộc gnh đục gnh chng Gặp nng thợ dệt cũng trao n tnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38938 )
Thợ mộc Thi Yn lắm ti Thứ nhất cửu Ngi thứ hai cố Hồng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31605 )
Thợ may ăn giẻ thợ vẽ ăn hồ =>Ghi Ch: * lm nghề g cũng c ăn gian cht đỉnh đ l việc nhỏ mọn thường tnh, nn bỏ qua (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31601 )
Thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ, Thợ bồ ăn than, thợ hn ăn thiếc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31602 )
Thợ may bớt giẻ, thợ vẽ bớt hồ Tay vo miệng lẻm c m sang giu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31604 )
Thợ may bớt giẻ, thợ ve bớt hồ Tay vo miệng lẻm c m sang giu. =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: ; Thợ may bớt giẻ, thợ ve (vẽ) bớt hồ; Nghề no cũng c những mnh kho gian lận dựa vo đặc điểm cng việc. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31603 )
Thợ rn đập ba đập đinh Đập nhằm... mụ vợ thất kinh la lng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38939 )
Thợ rn c đe, ng ngh c bt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31613 )
Thợ rn khng c dao ăn trầu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31614 )
Thợ sơn bi bc thợ bạc lọc lừa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31615 )
Thụ dục tĩnh nhi phong bất tức =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31778 )
Thụ giới quy y =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31780 )
Thụ khổ thụ nan ???? =>Ghi Ch: * Chịu khổ chịu kh Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37229 )
Thục gi cha mại =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31998 )
Thủ khẩu như bnh phng như thnh =>Ghi Ch: * Kn miệng, giữ tứ như giữ thnh Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31782 )
Thủ thỉ nhưng m quỉ ma =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31936 )
Thủ thỉ nhưng m quỷ ma =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31937 )
Thủ Thim, Thủ Đức, Bến Lc, Thủ Đon, Anh phải lng nng tại Thủ Chiến Sai. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31938 )
Thủng nồi tri rế =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32023 )
Thủng thẳng m thương nhau hoi, Đừng vồ vập lắm m rời nhau ra =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Yu nhau lắm cắm nhau đau. Quan hệ tnh cảm c chừng mực th bền vững; qu vồ vập săn đn đến khi c xung đột th lại cng su sắc kh hn gắn. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32026 )
Thủng thỉnh m lượm hoa rơi, Ở cho c ch hơn người tro cao. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 32027 )
Thủng thỉnh Văn Lm, lầm rầm Yn Mỹ =>Ghi Ch: * Tnh cch nổi trội của người Văn Lm, Yn Mỹ. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32028 )
Thủy đại thuyền tự cao =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32385 )
Thủy đề ngự thin bin nhạn, Cao khả xạ hề đ khả điếu, Chỉ xch nhơn tm bất khả phng. E sau lng lại đổi lng, Nhiều tay tham bưởi, che bng lắm anh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32387 )
Thủy để lao chm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32386 )
Thủy cần chung đi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32382 )
Thủy chung em giữ trọn lời Chết đi th chịu, la đi khng la =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32383 )
Thủy chung như nhất =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32384 )
Thủy khả dĩ tại chu diệc khả dĩ phc chu =>Ghi Ch: * Nước chở được thuyền th nước cũng nhận chm được thuyền Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32388 )
Thủy lưu tại hạ =>Ghi Ch: * Nước chỉ chảy xui Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32389 )
Thủy thnh chung bại =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32390 )
Thủy trung lao nguyệt ???? =>Ghi Ch: * M trăng đy nước. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37233 )
Thủy trung trc nguyệt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32391 )
Thứ kỷ trch nhn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31783 )
Thứ nhất đẻ con trai thứ hai đổ ng ngh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31876 )
Thứ nhất đau đẻ thứ nh ngứa ghẻ đn ghen =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31873 )
Thứ nhất đau mắt thứ nh nhức răng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31874 )
Thứ nhất đau mắt, thứ nh giắt răng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31875 )
Thứ nhất b cha Thanh Hoa Thứ nh b Bội thứ ba Thạch Sng Thứ tư n Kiến Động Trung Thứ năm c Đỗ giu vng Hưng Yn =>Ghi Ch: * Thạch Sng v Vương Khải l hai tay địch ph của nước Tầu ngy xưa Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31786 )
Thứ nhất Ba Giai Thứ hai T Xuất Tro trưng lưng bt ngồi mt bt đầy Kho miệng m chả kho tay Đẽo cy ra cuốc cn hay nỏ mồm =>Ghi Ch: * Hai người đứng đầu về chm biếm chuyn tru chọc giới quan quyền v người đời Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31787 )
Thứ nhất b rễ, thứ nh trễ cnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31788 )
Thứ nhất cao nu thứ nh ku pho Khng tiền khng gạo mạnh bạo x nh Xe chi đ c bi ca Xe v th t xe ra th nhiều (*) =>Ghi Ch: * Xe đy l xe duyn Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31789 )
Thứ nhất cy nỏ, thứ nh bỏ phn =>Ghi Ch: * Cy nỏ: đất đ được phơi ải kĩ; bỏ phn: bn phn. Cy nỏ lm cho đất tơi xốp, tăng cường đạm tự nhin, tạo điều kiện Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31790 )
Thứ nhất gạo la can, thứ nh gan c bống =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31877 )
Thứ nhất giặc ph thứ nh chy nh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31878 )
Thứ nhất giặc ph, thứ nh nh chy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31879 )
Thứ nhất gc ao thừ nh giao đnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31880 )
Thứ nhất hại gặp bầy b, Thứ hai hại gặp học tr tan ca =>Ghi Ch: * Thứ nhất hại (sợ) gặp bầy b, ; Ra đường m gặp lc học sinh tan ca th phải cẩn thận nếu khng sẽ gặp tai nạn v đy l lc học sinh được thoải mi tung tăng sau một buổi học căng thẳng. Cu tục ngữ mới ny cn ngụ ph phn tnh trạng khng chấp hnh luật lệ giao thng của học sinh một số nơi . . . (Ngy nay học sinh được gio dục luật giao thng nn tnh trạng trn đ t thấy). Mấy đứa học tr đi học về đi nghnh ngang, rnh hại bấp phải chng th khốn, thứ nhất hại gặp bầy b, thứ hai hại gặp học tr tan ca. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31881 )
Thứ nhất Hội Ging, Hội Du Thứ nh Hội Bưởi, Hội V chẳng đu vui bằng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 31883 )
Thứ nhất hay chữ thứ nh dữ đn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31882 )
Thứ nhất Kinh Kỳ Thứ nh Phố Hiến =>Ghi Ch: * Xem bi Phố Hiến: Xem: Phộ Hien Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31884 )
Thứ nhất l bầu Chi Lăng Thứ hai Đo Khế Đồng Đăng Kỳ Lừa Đồng Đăng c phố Kỳ Lừa C nng T Thị c cha Tam Thanh Ai ln Xứ Lạng cng anh Tiếc cng bc mẹ sinh thnh ra em Tay cầm bầu rượu nắm nem Mảng vui quenht^ lời em dặn d Gnh vng đi đổ sng Ng Đm nằm tơ tưởng đi m sng Thương Vo cha thắp một tuần hương Miệng khấn tay vi bốn phương cha nầy Cha nầy c Bụt c thầy C hn đ tảng c cy ng đồng Cy ng đồng khng trồng m mọc Rễ ng đồng rễ dọc rễ ngang Trăm năm thiếp vẫn theo chng =>Ghi Ch: * Xem bi Lạng Sơn tỉnh địa đầu: Xem: Động Đăng - Kỳ Lua Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31885 )
Thứ nhất l gạo la can, Thứ hai l gan c bống. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31886 )
Thứ nhất l hổ mang hoa Thứ nh hổ lửa thứ ba mai gầm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31887 )
Thứ nhất l hội Cổ Loa Thứ nh hội Ging, thứ ba hội Trm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 31888 )
Thứ nhất l mồ ci cha Thứ nh gnh vả thứ ba ngược đ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31889 )
Thứ nhất l tội đeo gng Thứ nh đất Gưởi nằm khng c mn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 31890 )
Thứ nhất l tội miệng mạ Khn th ngậm miệng, khoẻ th cắp tay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Ngi (cu số 31891 )
Thứ nhất l truyện Phương Hoa Thứ nh Hong T thứ ba Phan Trần =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31892 )
Thứ nhất l tu tại gia Thứ nh tu chợ, thứ ba tu cha Thứ tư xin một l ba Xếp vo đi phi, đợi ma mới tu! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long, Đại Chng (cu số 31893 )
Thứ nhất l tu tại gia, Thứ nh tu chợ, thứ ba tu cha =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31894 )
Thứ nhất l voi một ng Thứ nh đn b một mắt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31895 )
Thứ nhất nu cao, thứ nh pho ku. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31896 )
Thứ nhất nhện sa Thứ nh chuột rc thứ ba hoa đn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31898 )
Thứ nhất phao cu, thứ nh đầu cnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31899 )
Thứ nhất quận cng thứ nh khng khố =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31900 )
Thứ nhất sợ kẻ anh hng Thứ nh sợ kẻ cố cng liều thn =>Ghi Ch: * C bản khc: Thứ nh sợ kẻ bần cng th thn Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31901 )
Thứ nhất sợ kẻ anh hng (2) Thứ nh sợ kẻ bần cng liều thn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31902 )
Thứ nhất sng nến chảy ra Thứ Hai ngi mỡ, thứ ba ngi dầu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31903 )
Thứ nhất tối m thứ nh ngồi dai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31915 )
Thứ nhất tờ sai thứ hai nh vợ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31914 )
Thứ nhất thả c thứ nh g bạc =>Ghi Ch: * 'Thả c (C độ) v g bạc (đnh bạc) l hai tr đỏ đen thuộc loại chng sinh lợi nhất nh. Chẳng c việc no đng v đng khuyến khch cả Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31904 )
Thứ nhất thịt b ti Thứ nh gi đương tơ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31912 )
Thứ nhất thục bi, thứ nh quản tượng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31913 )
Thứ nhất th bầu chi lăng, Thứ nh cy khế Đồng Đăng Kỳ Lừa. Đồng Đăng c phố Kỳ Lừa C nng T Thị c cha Tam Thanh. Ai ln xứ Lạng cng anh, Tiếc cng bc mẹ sinh thnh ra em. Tay cầm bầu rượu nắm nem, Mảng vui qun hết lời em dặn d. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc (cu số 31905 )
Thứ nhất th gỗ vng tm, Thứ nh gỗ nghiến, Thứ ba bạch đn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31906 )
Thứ nhất th mồ ci cha Thứ nh gnh v, Thứ ba bun thuyền. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31907 )
Thứ nhất th tu tại gia, Thứ nh tu chợ, thứ ba tu cha =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31908 )
Thứ nhất thin tai thứ hai hỏa hoạn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31909 )
Thứ nhất thin tai, thứ nh hỏa hoạn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31911 )
Thứ nhất vỡ đ, thứ nh giặc đến. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31919 )
Thứ nhất vợ dại trong nh Thứ nh tru chậm, thứ ba dao cn Vợ khờ, củi mục dễ đun Tru chậm nhiều thịt, dao cn dễ băm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 31916 )
Thứ nhất vợ dại trong nh (2) Thứ nh nh dột thứ ba nợ đi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37824 )
Thứ nhất vợ dại trong nh (3) Thứ nh tru chậm thứ ba rựa cn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 37825 )
Thứ nhất vợ dại trong nh, Thứ hai tru (tru) trậm (chậm), Thứ ba rạ cn Vợ dại th đẻ con khun (khn) Tru trậm nt đất, rạ cn chịu băm. =>Ghi Ch: * Thứ hai tru (tru) trậm (chậm), Thứ ba rạ (rựa) cn; Những nỗi khổ cực thường thấy nhất của cuộc sống người nng dn xưa. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31917 )
Thứ nhất vợ dại trong nh, (2) Thứ hai tru trậm (tru chậm), Thứ ba rạ cn, Thứ tư sớm vợ muộn con, Thứ năm nh thốt (dột), Su buồn hết ăn, Bảy buồn vợ cắm (chửi) cằn nhằn, Tm buồn nh cửa một căn hẹp hi, Chn buồn nh nợ đến đi, Mười buồn khch đến ngồi dai khng về. =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Thứ hai tru trậm (tru chậm), Thứ ba rạ (rựa) cn, Thứ năm nh thốt (dột), Bảy buồn vợ cắm (chửi) cằn nhằn, Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31918 )
Thứ nhất, tu ở tại gia Thứ nh tu chợ, thứ ba tu cha =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 31920 )
Thứ nhứt đom đm v nh Thứ nh chuột rc, thứ ba hoa đn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31897 )
Thứ Nhứt l đạo lm người D no d đi vẫn cười như khng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn (cu số 31921 )
Thứ nhứt l mồ ci cha Thứ hai gnh v, thứ ba bun thuyền =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31922 )
Thứ nhứt l tu tại gia Thứ nh ở chợ, thứ ba tại cha =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31923 )
Thứ nhứt rượu đ ng ng Thứ nh chng ở phương xa mới về =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31924 )
Thứ nhứt sợ kẻ anh hng Thứ nh sợ kẻ bần cng khố dy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31925 )
Thứ nhứt Thế Đức gan g Thứ hai Lưu Bội, thứ ba Mạnh Thần =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31926 )
Thứ nhứt th đỗ thủ khoa Thứ hai vợ đẹp, thứ ba ỉa đồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31927 )
Thứ nhứt th giết mất cha Thứ nh bun v, thứ ba ngược đ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31928 )
Thứ nhứt th quản voi gi Thứ nh giu miếng, thứ ba si đ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31929 )
Thứ nhứt vợ dại trong nh Thứ hai nh dột, thứ ba nợ đi (rựa cn) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31930 )
Thứ nhứt vợ dại trong nh (3) Thứ nh tru chậm, thứ ba rựa cn - Vợ dại th đẻ con khn Tru chậm lắm thịt, rựa cn chịu băm ! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31931 )
Thức đm mới biết đm di =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31997 )
Thức đm mới biết canh di Đi ngho mới biết lng ai thương mnh Gần nhau mới hiểu nhn tnh Xa nhau mới r lng mnh c ai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 31995 )
Thức đm mới biết canh di, Đi ngho mới biết lng ai thương mnh, Gần nhau mới hiểu nhn tnh, Xa nhau mới r lng mnh c ai. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31996 )
Thức chờ tim lụn dầu hao (2) Ngy su khắc ra vo trng nhắc Bạn phỉnh ta ngặt đ qu ngặt Đm thảm ngy sầu nước mắt nhỏ sa Bậu bảo tin ta tin, khng c xấu Bấy nhiu lời chị em c thấu Chng ham giu kh hết ng nhắc trng Con dế ku vắng vẻ ma đng Nghe tiếng du dịu trong lng khoi khoai Chng nghĩ đi sao khng nghĩ lại Nỡ bụng no dứt o la chu o la bu dứt tnh n i về sau kh tm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 31994 )
Thức cho tim lụn dầu hao Năm canh thơ thẩn ra vo những trong Ruộng đồng anh thả bướm trng Nhớ người thục nữ c cng đợi chờ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31993 )
Thức khuya (lu) mới biết đm di Ở lu mới biết l người c nhn =>Ghi Ch: * C bản khc: Ở lu mới biết lng người dở hay Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32002 )
Thức khuya dậy sớm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32003 )
Thức khuya mới biết đm di. =>Ghi Ch: * Thời gian minh chứng cho biết hơn thiệt (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32004 )
Thức lu mới biết đm di (2) Ở lu mới biết lng người c nhn =>Ghi Ch: * Thời gian minh chứng cho biết hơn thiệt (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32005 )
Thừa bt gạo xuống mm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31944 )
Thừa bt xuống mm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31945 )
Thừa chua qu ng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31949 )
Thừa con chẳng gả cho anh hng tờ Đến ba mươi tết vẫn phất phơ ngoi đường. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 31950 )
Thừa cn hơn thiếu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31951 )
Thừa giấy vẽ voi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31953 )
Thừa gi bẻ măng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31954 )
Thừa hơi m lm việc ấy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31955 )
Thừa khi gi mt trăng thanh Phải chng Chu Tuấn Thoại Khanh em xin cho Hồi ra đi c nguyện lời giao Ai m ở bạc trời cao đem giy . =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38945 )
Thừa mạ th bn chớ c lấy rậm ăn cơm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31962 )
Thừa nước đục thả cu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31966 )
Thừa nội ch ngoại =>Ghi Ch: * Ngy xưa trọng con trai (bn nội), mọi quyền lợi phải ch trọng bn nội trước sau đ mới đến bn ngoại. Bn trong đầy đủ đ rồi mới nghĩ đến gip đỡ bn ngoi. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31965 )
Thừa phong ph lng ???? =>Ghi Ch: * Cưỡi gi ph sng. C ch nguyện lớn Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37230 )
Thừa quan rồi mới đến dn Thừa nha mn, phần đến si đ đưa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31967 )
Thừa sống thiếu chết =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31970 )
Thừa thầy thiếu thợ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31972 )
Thừa tiền th đem b cho Đừng c xem bi thm lo vo mnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31974 )
Thừa tiền th đem m cho Đừng dại xem bi rước lo vo mnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31975 )
Thừa tiền th đem m cho, Chớ đi xem bi đm lo vo người =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31976 )
Thử đem ngọc tốt ra bn Ngọc kia vẫn trắng lun lun chẳng mờ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31775 )
Thử chơi một cht ai hay, Chuyện ny h dễ tỏ by hản hiu =>Ghi Ch: * Hản hiu: Đưa ra cng khai r rng Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 31772 )
Thử chung cho biết chung ngn, Thử bạn đi lời cho biết dại khn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31773 )
Thử chung cho biết tiếng đồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31774 )
Thử ku đốt tịch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31781 )
Thử xem thế sự thăng trầm Xưa ngơi gc ta, nay nằm chi tranh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31941 )
Thực bất sung trường???? =>Ghi Ch: * Ăn khng đầy ruột. Ngho khốn Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37231 )
Thực bất tri kỳ vị =>Ghi Ch: * Ăn m chẳng biết vị ngon Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31992 )
Thực hnh khng l thuyết l thực hnh m qung =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31999 )
Thực ha bất chẩn vi th tiền lỗ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32000 )
Thực khch tam thin =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32001 )
Thực mục sở thị =>Ghi Ch: * Phải thấy tận mắtị th mới tin Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32006 )
Thực ngọc xuy quế =>Ghi Ch: * Cy Quế Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32007 )
Thực nhn ti cứu nhn tai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32008 )
Thực tại Quảng Chu, Y tại Hng Chu, Th tại T Chu, Tử tại Liễu Chu =>Ghi Ch: * Quan niệm sống của khch tr: Cơm ngon ăn tại Quảng Chu, o đẹp may vải Hng Chu, Vợ xinh đẹp cưới ở T Chu, Hm chết chn khng bao giờ mục ở Liễu Chu. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 25429 )
Thực tốc hnh tr: qu nhn chi tướng =>Ghi Ch: * Ăn mau, đi chậm l qu tướng Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn (cu số 32009 )
Thực tc binh cường =>Ghi Ch: * Ăn uống c đầy đủ th qun đội mới mạnh, mới chiến đấu giỏi. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32010 )
Thực v cầu bo cư v cầu an =>Ghi Ch: * Ăn khng cần no, ở khng cần yn Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32012 )
Th ăn bắp hột đng vui Cn hơn giu c mồ ci một mnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30340 )
Th ăn bắp hột ch vi Cn hơn giu c bồ (mồ) ci một mnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Ph Yn, Quảng Nam (cu số 30339 )
Th ăn nhắt đừng để tắt bựa =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Th ăn nhắt đừng để tắt bựa (bữa); Phải biết tiết kiệm, dnh dụm trong chi tiu để trnh rơi vo tng quẫn. Cn hơn thng nữa mới c la mới, phải d xẻn để m cầm cự tới khi nớ, th ăn nhắt đừng để tắt bựa . Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30341 )
Th ăn rau m, rau lang Hơn theo B Cừ (l) thc oan uổng đời. =>Ghi Ch: * Năm 1925, L B Cừ từ Huế vo Quảng Nam mộ phu đưa vo Nam Bộ lm đồn điền đồn đin cao su. Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30342 )
Th đau ngt chẳng th giắt răng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30359 )
Th đi Đồng Nai Khng th đi ph Cầu Hai thng Mười =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin (cu số 30360 )
Th đui m giữ đạo nh Cn hơn c mắt ng cha khng thờ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30362 )
Th ướt sề cn hơn về khng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30466 )
Th anh thọ tử ng Lưu Huyền, Chẳng th thụ nhục con Điu Thuyền thất danh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30343 )
Th bn lỗ chẳng th xch rổ về khng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30344 )
Th chết vũng chn tru, Hơn chết khu đĩa đn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30350 )
Th chết vũng tru hơn chết khu đĩa đn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30351 )
Th chết vinh cn hơn sống nhục =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30348 )
Th chết vinh hơn sống nhục =>Ghi Ch: * Th chết trong cn hơn sống đục Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30349 )
Th chịu đi no rau cho Lấy chồng ngho gi gạo nấu cơm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30352 )
Th cho ăn chẳng th cho thấy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30353 )
Th cho nhau ăn vng Chẳng th đem đng đi bun =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30354 )
Th cho vng, khng aI dẫn đng đi bun =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30355 )
Th em lấy chồng khờ, chồng dại Lo kinh tế, thương mại, cng nghệ, nng trang Em khng ham nơi nhiều bạc lắm vng Mai sau sinh chuyện điếm đng cực em! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30411 )
Tha hương hạch cốt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30415 )
Tha hương ngộ cố tri =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30416 )
Th lăn xuống giếng m chết cả đi Khng thể loan xa phượng, anh thc để em ngồi chịu tang. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30423 )
Th lm đy tớ thằng khn hơn lm thầy thằng dại =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30418 )
Th lm chim sẻ trn cnh Cn hơn lm kiếp hong anh trong lồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30417 )
Th lm hạt ct Tin Sa Cn hơn lm mảnh đ hoa trong cha. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30419 )
Th lm hạt ct Tin Sa (*) Cn hơn lm mảnh đ hoa trong cha =>Ghi Ch: * (*) Bi ct Tin Sa Ở chn bn đảo Sơn Tr. Tương truyền nơi dy xưa cảnh đẹp, cc nng tin thường xuống tắm v chơi cờ. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Ngi (cu số 30420 )
Th lm qủy phương Nam cn hơn lm vương phương Bắc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30421 )
Th lm ti thằng hủi hơn chịu tủi anh em =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30422 )
Th liếm mi liếm mp cn hơn ăn chp ma h =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30424 )
Th mất lng trước m được lng sau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30426 )
Th nằm tu chuối c đi Cn hơn chiếu tốt lẻ loi một mnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30428 )
Tha như mo tha dưa =>Ghi Ch: * Di chuyển vật khc một cch vất vả, kh khăn. Em th to chị th yếu nn chỉ tha như mo tha dưa. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30429 )
Tha phương cầu thực =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37699 )
Tha phương cầu thực???? =>Ghi Ch: * Đi phương khc để kiếm ăn. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37171 )
Th rằng ăn đống phn tru, Hơn về vng đất thịt lm du nh người. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30437 )
Th rằng ăn bắp ch vui, Cn hơn giu c mồ ci một mnh. Tuổi em mười tm đang độ xun xanh Lấy chồng vo đ khc no ẩn mnh ở chốn r ri =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Ăn bắp (ng) ch vui (vi) ; Chỉ cuộc sống sinh hoạt vật chất rất kham khổ, tng thiếu. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30432 )
Th rằng ăn bt cơm rau Cn hơn c thịt ni nhau nặng lời =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 30433 )
Th rằng ăn cơm lận nu Cn hơn đi ở ro tru lận b =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Th rằng ăn cơm lận (lẫn) nu, Cn hơn đi ở ro tru lận (lẫn) b; Tru v b kh chăn dắt chung. Chăn tru lẫn b vất vả bội phần. Đy cũng l thi độ phản ứng dứt khot của người dn trước sự bc lột sức lao động qu thậm tệ của địa chủ. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30436 )
Th rằng ăn c giếc tri Cn hơn lấy khch mọc đui trn đầu (*) Rồng nằm bể cạn phơi ru Mấy lời anh ni dấu đầu hở đui =>Ghi Ch: * Người Tầu để tc đui sam Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30434 )
Th rằng ăn chn cơm rau Cn hơn c thịt m ni nhau nặng lời =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30435 )
Th rằng ăn nửa quả hồng Cn hơn ăn cả chm sung cht l =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30438 )
Th rằng ăn nửa quả hồng, cn hơn ăn cả chm sung cht l =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30439 )
Th rằng được sẻ (được chia) trn tay Cn hơn được hứa trn my (bạc vng) hạc vng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30450 )
Th rằng được sẽ trn tay, Cn hơn được hứa trn my hạc vng =>Ghi Ch: * Nguyn từ Hn Việt: Đa hư bất như thiểu thực. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30451 )
Th rằng biệt tịch chi đồ Cng trng thấy cảnh thấy cha cng đau. =>Ghi Ch: * 1 Biệt tịch. Mỗi người một chỗ khng trng thấy lẫn nhau. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38894 )
Th rằng biệt tch chi đồ Cng trng cng thấy cảnh cha m thương =>Ghi Ch: * Hoặc: Cn hơn thấy cảnh, thấy cha cng thương Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30440 )
Th rằng chẳng biết cho đừng Biết ra dang du, nửa chừng lại thi. Con sng bn lở bn bồi Một con c lội mấy người bung cu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 30441 )
Th rằng chẳng biết cho xong Biết ra kẻ Bắc, người ng thm sầu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30442 )
Th rằng chẳng biết cho xong (2) Biết ra như xc như đong lấy sầu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30443 )
Th rằng chẳng biết cho xong (3) Biết ra thm để tấm lng sầu ring. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30444 )
Th rằng chẳng biết cho xong (4) Biết bao nhiu lại đau lng bấy nhiu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38895 )
Th rằng chẳng biết th đừng Biết ra dan du nửa chừng bơ vơ Giặc kia đ tới Cần Giờ (*) Biểu đừng Thương nhớ đợi chờ uổng cng =>Ghi Ch: * Thời Ty thuộc - Khng chiến cần vương Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30445 )
Th rằng chịu cảnh gng xiềng Cn hơn c vợ cười v duyn tối ngy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn (cu số 30449 )
Th rằng chiếu lạnh nằm khng Cn hơn lấy gi lẹm cằm, răng h. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30448 )
Th rằng chiếu lc c đi Chẳng hơn chăn gấm lẻ loi một mnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30446 )
Th rằng chiếu lc c đi, Cn hơn chăn gối lẻ loi một mnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30447 )
Th rằng khng gip th thi, Ăn đừng đốt giấy lấy xi m phiền. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30452 )
Th rằng lấy thm xẩm xoan Cng nợ chẳng c ht trn cung my. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30454 )
Th rằng lm lẽ thứ mười Cn hơn chnh thất những người đần ngu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30453 )
Th rằng uống nước hố bom, Cn hơn theo giặc, lưng khom, chn quỳ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30455 )
Th sợ khi, chẳng th sợ cứt khi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30456 )
Th thiếu ngay hơn thừa lệch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30457 )
Th thiếu thuế vua hơn thua lệ lng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30458 )
Th thua thầy một vạn Chẳng th thua bạn một ly =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30459 )
Th thua xuống lng xuống bưng Bỏ ra đầu giặc, lỗi chư qun thần =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30460 )
Th ti bận rch bận rưới, Để cho cha mẹ ti bận lnh, Cm thương cha mẹ sanh thnh ti ra. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30461 )
Th ti chịu chết trn nhnh, Chẳng th bỏ bạn sao đnh bạn ơi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30462 )
Th ti mặc rch, để cha mẹ mặc lnh Cng cha mẹ sinh thnh mới c con vợ của ti =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30463 )
Th ti mặc vải b, vải bố Khng để cha vợ ti mặc bố tời Ổng mang n nặng, rệp cắn ổng ku trời suốt đm! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30464 )
Th tui chịu đi chịu rt m học theo sch b Mạnh, b Khương Khng bắt chước chi con V Hậu đời Đường Chết đ mất kiếp thi thường cười ch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30465 )
Th v sự m ăn cơm hẩm Cn hơn bổ bệnh m uống sm nhung =>Ghi Ch: * Ăn uống đạm bạc m bnh yn, v sự, giữ được sức khỏe th tốt hơn để lm bệnh m tẩm bổ sm nhung, cao lương mỹ vị. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30469 )
Th xa mỏi chn hơn gần mỏi miệng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30470 )
Thc ba năm thịt đ thnh bn Đầu thai con chim nhạn đậu nhnh tng chờ em =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30471 )
Thc trong hơn sống đục =>Ghi Ch: * Giữ lng trong trắng m chịu chết hơn lm việc nhuốc nhơ để được sống. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30472 )
Thch anh chẳng phải lụa l Mười nong tằm tốt một vi nong du Thch anh cuốc bẩm cy su Đảm phụ hoa mu nộp trước hơn ai Trường kỳ khng chiến cn di Thch anh một thng giết vi thằng Ty. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30473 )
Thch nh giu hp tương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30474 )
Thi Đ lm kẹo mạch nha Kẻ Vng lm cốm để m tiến vua. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 30480 )
Thi bnh an lạc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30478 )
Thi Bnh Dương đang cơn gi thổi Chiếc thuyền em tri nổi, khc thể cnh bo lm sao anh khng ra chống đỡ cho Anh hng sao lại nằm queo trong thuyền =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30479 )
Thi li mọc cạnh bờ sng Tuy rằng xanh tốt vẫn tng thi li =>Ghi Ch: * Bản Quảng Nam: Tuy rằng xanh tốt nhưng tng thi li. Thi li: loi cỏ mọc ven sng ven suối; Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30481 )
Thi li mọc cạnh bờ sng, dẫu l xanh tốt vẫn tng thi li =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30482 )
Thi li mọc giữa đồng khng Tuy khng xanh tốt nhưng tng thi li =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30483 )
Thi qu bất cập =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30484 )
Tham ăn cổ uống =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30486 )
Tham ăn giữ nết chết khng ai thương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30487 )
Tham ăn lấy răng đo huyệt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30488 )
Tham ăn mắc bẫy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30489 )
Tham ăn như ch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30490 )
Tham ăn tục uống =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30492 )
Tham ăn th mắc bẫy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30491 )
Tham đấu bỏ nong =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30511 )
Tham đắc v yếm ???? =>Ghi Ch: * Tham lam khng bao giờ thỏa mn, lng tham khng đ Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37173 )
Tham đ bỏ đăng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30512 )
Thm đng sng bắc tối ty Ch đen ăn cỏ trời ry lm mưa Trồng cau trồng trc trồng dừa Muốn nn cơ nghiệp phải chừa lang vn (*) =>Ghi Ch: * Ba loại cy cau, trc v dừa c mắt (vng trn xung quanh cy), khi trồng phải chừa lại một mắt (*) Lang vn: trắc nết, lang chạ. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30513 )
Thm đng th mưa Thm dưa th kh thm v th chửa (nghn) =>Ghi Ch: * Dn gian Việt Nam cũng c cch để biết xem phụ nữ c bầu hay khng Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30514 )
Thm đng, hồng ty, dựng my Ai ơi ở lại ba ngy hy đi =>Ghi Ch: * Thm đng,hừng ty dựng my Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30515 )
Thm đng, trống bắc, hễ nực th mưa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30516 )
Thm c v nhất thiện =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30485 )
Tham bữa cỗ bỏ bữa cy =>Ghi Ch: * Nghề đi lm thu vo ma cy bừa m đi ăn giỗ th mất một ngy đi cy Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 25406 )
Tham bữa cỗ lỗ buổi cy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30498 )
Tham bữa giỗ lỗ bửa cy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30497 )
Tham giầu em lấy thằng b t t ti (hoặc) Lng trn xm dưới thiếu g trai tơ, Em phải đem thn cho n giy v, Đm đng thng gi n nằm co trong lng, Cũng mang danh l gi c chồng Mười đng ấp cạnh giường khng cả mười, Em ni ra đy sợ chng chị em cười, M hồng bỏ qu thiệt đời xun xanh! Em cũng liều cho thằng b trẻ ranh, Sờ m qua qut năm canh cho đỡ buồn, Em buồn, em lại nhấc thằng b ln hn. N cn b dại, chả nn cơm cho g! N ngủ n ngy kh kh Một giấc đến sng, cn g l xun! Hỡi chị em ơi hoa nở mấy lần. =>Ghi Ch: * C bản: Mẹ em tham giầu gả em cho thằng b t t ti Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30520 )
Tham giu đ thấy giu chưa Vừa ăn vừa khc như mưa thng h =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30518 )
Tham giu em lấy thằng b tỉ ti Lng trn trại dưới thiếu g trai tơ Em đem thn cho thằng b n dy v Ma đng thng gi n nằm co trong lng Cũng đa mang l gi c chồng Chn đm trực tiết, nằm khng cả mười Ni ra sợ chị em cười M hồng bỏ qu thiệt đời xun xanh Em cũng liều mnh v thằng b trẻ ranh Đm nằm rờ m quẩn quanh cho đỡ buồn Buồn mnh em lại bế thằng b n ln N cn b mọn chẳng nn cơm cho g N ngủ n ngy t t Một giấc đến sng cn g l xun Chi em ơi hoa nở được mấy lần =>Ghi Ch: * Xem thm cu 5878 Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30519 )
Tham giu lấy phải thằng Ng Đm nằm như thể cnh kh đm vo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30521 )
Tham giu m lấy chủ kho Ba năm hm của vua cho đeo vng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30522 )
Tham giu m lấy thủ kho Ba năm hiệu lượng vua cho đeo vng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30523 )
Tham giu phụ kh ai khen Như con chu chấu thấy đn nhảy v =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Bến Tre (cu số 30524 )
Tham giu phụ kh ai khen, Như con chu chấu rạng đn đp v. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Cần Thơ (cu số 30525 )
Tham giu phụ nghĩa ai khen, Như con chu chấu thấy đn nhảy v. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30526 )
Tham giu, phụ kh ai khen Cũng như chu chấu sng đn nhảy v =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30527 )
Tham giu, phụ kh ai khen, Như con chu chấu thấy đn nhảy v. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 30528 )
Tham lầm thm mạt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30532 )
Tham lợi qun hại =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30533 )
Tham lm thm mạt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30531 )
Thm mnh cảy trn =>Ghi Ch: * Thm mnh cảy (sưng) trn; Biểu hiện cơ thể sau khi bị đnh hoặc x xt. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30535 )
Tham nơi sy tri rậm cnh Tham nơi nhiều chị lắm anh m nhờ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30537 )
Thm nang thủ vật =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30536 )
Tham ph phụ bần =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30538 )
Tham quan lại =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30539 )
Tham quyền cố vị =>Ghi Ch: * Ham quyền chức m tm đủ cch để củng cố địa vị khng kể quyền lợi chung của dn của nước, người nước no cũng nhiều kẻ như vậy (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30540 )
Thm sơn cng cốc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30544 )
Tham sắc tham ti =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30541 )
Tham su đồng li Mất năm mươi tư đồng vốn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30542 )
Tham sinh y tử - ???? =>Ghi Ch: * thi thường người ta ai cũng ham sống sợ chết. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37174 )
Tham ti hiếu sắc =>Ghi Ch: * Người nữ muốn lấy chồng giỏi, người nam muốn lấy vợ đẹp (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30545 )
Thm thị k ngn ???? =>Ghi Ch: * Cho rằng điều đ rất đng Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37175 )
Tham thực cực thn =>Ghi Ch: * Tham ăn, ăn nhiều qu thường sinh hại thn. V qu tham lam danh lợi m lm điều phi php phải t đy cực khổ. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30564 )
Tham thn trch phận =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30548 )
Tham thanh chuộng lạ lm quen Ch đy qun nt, lều phn khng ngồi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 30549 )
Tham thanh chung lạ tham thanh Ch đy qun nt lều tranh khng ngồi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30550 )
Tham th thm Phật đ bảo thầm rằng chớ c tham =>Ghi Ch: * Người tham lam hay lm điều cn dỡ khng cn nhắc lợi hại. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30551 )
Tham th thm đa dm th chết =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30553 )
Tham th thm cổ nhn dạy thế =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30552 )
Tham th thm dầm th đen =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30554 )
Tham th thm lầm th mạt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30556 )
Tham th thm lầm th mắc Muốn cho chắc th lo nhắc người Lọ l cầu khẩn Phật Trời Cứu được một người "Phc đẳng h sa" (*) =>Ghi Ch: * Cứu được một người phc như ct ở dưới sng Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30555 )
Tham th thm nhầm th thiệt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30557 )
Tham th thm, đa dm th chết =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30558 )
Tham th thm, giu đm đầu vo lưới. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30559 )
Tham th thm, lừa th lầm =>Ghi Ch: * Ở đời dừng nn tham lam, gian dối. Tham qu sẽ thất bại đau đớn, lừa lọc người th sẽ bị người lừa lại mnh. Một vừa hai phải để m sống, tham th thm lừa th lầm đ. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30560 )
Tham th thm, nhầm th thiệt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30561 )
Tham tiền bỏ nghĩa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30567 )
Tham tiền tham bạc th giu Chớ tham gnh nặng m đau xương mnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30568 )
Tham trăng qun đn =>Ghi Ch: * M người c sắc đẹp hơn hoặc giu c hơn m ruồng rẫy vợ/chồng cũ (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30569 )
Tham vn bn thuyền =>Ghi Ch: * ni người dại khng biết so đo tnh ton Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30570 )
Tham vng bỏ đống gạch dầy Vng th ăn hết, gạch xy nn thnh =>Ghi Ch: * V miếng mồi danh lợi m phải bỏ ci nghĩa đng lẽ mnh phải giữ đối với một người no đ. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30572 )
Tham vng bỏ ngi ai ơi (2) Vng th bn hết ngi ti vẫn cn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38897 )
Tham vng bỏ ngi anh ơi Vng th ăn hết ngi ti vẫn cn Người sao một hẹn th nn =>Ghi Ch: * V miếng mồi danh lợi m phải bỏ ci nghĩa đng lẽ mnh phải giữ đối với một người no đ. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30574 )
Tham vng bỏ ngi mặc ai Lng đy khng giải, non mi vẫn nguyn =>Ghi Ch: * V miếng mồi danh lợi m phải bỏ ci nghĩa đng lẽ mnh phải giữ đối với một người no đ. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30575 )
Tham vng bỏ nghĩa Vng th ăn hết nghĩa ti vẫn cn =>Ghi Ch: * V miếng mồi danh lợi m phải bỏ ci nghĩa đng lẽ mnh phải giữ đối với một người no đ. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30573 )
Tham vng phụ ngi (nghĩa) ai ơi Vng thời đ hết, nghĩa ti vẫn cn =>Ghi Ch: * V miếng mồi danh lợi m phải bỏ ci nghĩa đng lẽ mnh phải giữ đối với một người no đ. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 30576 )
Tham vng phụ ngi ai ơi Vng c lc hết, ngi ti vẫn cn =>Ghi Ch: * V miếng mồi danh lợi m phải bỏ ci nghĩa đng lẽ mnh phải giữ đối với một người no đ. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 30577 )
Tham v nết chẳng hết chi người =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30578 )
Tham việc tiếc cng =>Ghi Ch: * Ham m cng việc của mnh qu m c khi lng qun những chuyện khc, thậm ch cản trở người khc Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30579 )
Tham vui chịu lận =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30580 )
Than đ th ở Nng Sơn Bồng Miu vng bạc Quế Sơn c ch Thanh Chu bun bn nghề ghe Thanh H vi, ngi, ma che Đa Ho Ph Bng dệt lụa dệt sa Kim Bồng thợ mộc Da thợ rừng Ng voi t gic gỗ rừng Trn chu hải vị chẳng từng thiếu chi. =>Ghi Ch: * Thanh Chu: Một lng thuộc x Duy Chu, huyện Duy Xuyn, tỉnh Quảng Nam; Thanh H: Lng c nghề lm gạch ngi nổi tiếng ở thị x Hội An, tỉnh Quảng Nam; Đa Ha: Lng thuộc x Điện Quang, huyện Điện Bn tỉnh Quảng Nam. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30614 )
Thn ốc ốc đeo Thn ru, ru bm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30754 )
Thn ốc ốc leo thn ru ru bm Con voi voi dấu con chấu chấu yu Chỉ tầu lựa gấm m thu Chung vng tốt tiếng phải treo gi vng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30755 )
Thn ở hạ giới, tr muốn ln trời. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30753 )
Thn ai khổ như anh kia, Ngy đi cuốc bi, tối da nằm sung? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30581 )
Thn ai khổ như con ra Xuống sng đội đ ln cha đội bia Thn ai khổ như anh kia Ngy đi cuốc bi, tối "da" nằm sung! =>Ghi Ch: * (da: về) Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30582 )
Thn ai khổ như thn ra Xuống sng đội đ, ln cha đội bia Thn ai khổ như thn nah kia Ngy đi cuốc bi, tối về nằm sung =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30583 )
Thn ai nấy giữ hồn ai nấy lo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30584 )
Thn anh ba mươi mốt tuổi đầu Vợ anh chưa c Đm nằm v v Một x giường khng C cực hay khng ? C thảm hay khng ? Người năm bảy vợ, người khng vợ no ! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30585 )
Thn anh chớ hỏi lm chi Lo bề gia thất lỗi ngh mẹ cha =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30586 )
Thn anh cng đất cuối trời Nước ngược ta ln ngược, nước xui ta xui cng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30587 )
Thn anh kh nhọc trăm phần Sng đi ruộng la, tối nằm ruộng dưa Vội đi qun cả cơm trưa Vội về qun cả trời mưa ướt đầu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30588 )
Thn anh lỡ dại hai lần Nhỏ mn v mẹ, lớn mằn v em =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30589 )
Thn anh như con c Ln ln trn nhnh Muốn kề tri hạnh chẳng đnh bay xạ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30590 )
Thn anh như con g trống m tin Hồi m cng tế bắt liền giỗ đơm Cn em như con ch ch cơm Trời động ăn gạo sống, chổi cn rơm anh dần. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38898 )
Thn anh như con g trống m tin (2) . Thn em như con ch đi ăn gạo sống, ỉa liền gốc cy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38899 )
Thn anh như con quạ trời sinh Nằm trn tri mt thoả tm tnh em chưa? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38900 )
Thn anh như hạc đậu trn cha Muốn về Ty phương Phật, gỡ mu ra khng ra =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30591 )
Thn anh như lọ nhang tn Vợ con khng c mun phần tại ai. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 30592 )
Thn anh như phụng lạc bầy Thấy em lẻ bạn anh muốn gầy duyn loan =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30593 )
Thn anh như phụng lạc bầy (2) Thấy em lẻ bạn muốn gầy duyn loan. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 30594 )
Thn anh như thể ci chy Bỏ lăn bỏ lc chờ ngy dộng chung. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30595 )
Thn anh như trống như bưng Vợ anh như khỉ trong rừng mới ra Thn anh như ngọc như ng Vợ anh ở nh như thể ma trơi+ Đừng về n nt anh ơi! Vợ anh nửa người m lại nửa ma =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30596 )
Thn bại danh liệt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30597 )
Thn bằng cố hữu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30598 )
Thn bằng quyến thuộc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30599 )
Thn bằng tre, thường rc rch cười Lm cho nhiều người tỉnh tỉnh, say say =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30600 )
Thn b b liệu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30601 )
Thn chạch chẳng quản lấn đầu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30603 )
Thn chấu thấy đỏ lửa th vo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30604 )
Thn chị như cnh hoa sen Chng em như bo bọt chẳng chen được vo Lạy trời cho cả mưa ro Cho sấm cho chớp cho bo to gi lớn Cho sen chm xuống, bo tro ln trn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 30605 )
Thn chị như cnh hoa sen Chng em bo bọt chẳng chen được vo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 37795 )
Thn chị như cnh hoa sen (2) Chng em như bo bọt chẳng chen được vo. Lạy trời cho cả mưa ro Cho sen chm xuống, bo tro ln trn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30606 )
Thn chị như hoa gạo trn cy Chng em như đm cỏ may bn đường Thn chị như ci sập vng Chng em như chiếu rch b hng bỏ qun =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30607 )
Thn chim cũng như thn c =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30608 )
Thn c cũng như thn chim =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30609 )
Thn c như hoa gạo trn cy Chng anh như đm cỏ may bn đường Lạy trời cho cả gi sương Cho hoa gạo rụng, chun luồn cỏ may =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30610 )
Thn c như hoa gạo trn cy (2) Thn ti như đm cỏ may bn đường Lạy trời cho gi rung cy Hoa gạo rụng xuống cỏ may xu vo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38901 )
Thn c quả thế =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30611 )
Thn con gi mười hai bến nước. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30612 )
Thn di lưỡi cứng l ta Hữu thủ v tc, đố l ci g =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30615 )
Thn di một tấc, bận o chu sa Sống th khng la, chết la như quạ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30616 )
Thn di vai rộng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30617 )
Thn di, lưới cứng l ta, Hữu thủ v tc đố l ci chi ? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30618 )
Thn em đi lấy chồng chung Khc no như ci bung xung chui đầu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30625 )
Thn em ai ni khng chồng Buồng hương ai để lạnh lng bấy nay =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 30621 )
Thn em bun bn tảo tần, Lng anh sao nỡ từ trần xuất gia. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30622 )
Thn em chẳng đng mấy tiền V tnh em nặng mấy nghn cũng mua =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30623 )
Thn em da trắng hồng hồng, Đến khi lấy chồng lại bỏ qu cha, Đến khi tuổi tc về gi, Qu chồng lại bỏ, qu cha trở về =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 30624 )
Thn em l gi đo tơ Sao anh nở để ai rờ cũng xong Số phận em thật long đong Bp dọt (vọc) cho cố, ứa dng nước ra =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30627 )
Thn em l gi chưa chồng, Tơ duyn c chắc như dng nước khng? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30626 )
Thn em l gi xun xanh Cớ sao anh lại đem phanh giữa trời Mội người một nước một nơi Em th nằm dưới, anh th ngồi trn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30628 )
Thn em l phận con tằm Sinh ra phải chịu hng trăm nẻo đường. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38902 )
Thn em lm (lấy) lẽ chẳng nề C như chnh thất m l giữa gường Tối tối chị giữ mất buồng Cho em manh chiếu nằm sung chuồng b Mong chồng chồng chẳng xuống cho Đến khi chồng xuống g o o gy dồn Chm cha con g kia, sao my vội gy dồn My lm cho ta mất va kinh hồn về nỗi chồng con =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30629 )
Thn em lm du như cọng gi lm dưa, Nắng bề no em de theo bề nấy cho vừa lng mẹ cha. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30630 )
Thn em lm lẽ chẳng nề Đu như chnh thất m l ln giường Tối tối chị giữ mất buồng Cho một manh chiếu nằm sung chuồng b Mong chồng chồng chẳng xuống cho Đến khi chồng xuống g o o gy dồn Cha mẹ con g kia my vội gy dồn Lm tao khiếp va v nỗi chồng con =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30631 )
Thn em lm lẽ v duyn Mỗi ngy một trận đn ghen tơi bời Ai ơi ở vậy cho rồi Cn hơn lấy lẽ, chồng người khổ ta =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30632 )
Thn em mũi nhọn lưng cong Xinh xinh như ci mặt trăng thượng tuần Vốn dng cha mẹ nng dn Gả sang lấy bạn nng dn lm chồng Thương em anh bế anh bồng Ra đồng thu lượm những bng la vng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30634 )
Thn em mười su tuổi đầu Cha mẹ p gả lm du nh người Ni ra sợ chị em cười Năm ba chuyện thảm, chn mười chuyện cay Tối về đ mấy năm nay Buồn ring th c, vui ry th khng. Ngy thời vất vả ngoi đồng Tối về thời lại nằm khng một mnh. C đm thức suốt năm canh Rau heo, cho ch, loanh quanh đủ tr. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30635 )
Thn em một nắng hai sương Quanh năm vất vả v thương con cng chồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 30633 )
Thn em như đa hoa rơi Phải chăng chng thật l người yu hoa? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 30670 )
Thn em như ớt chn cy Cng tươi ngoi vỏ, cng cay trong lng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30691 )
Thn em như o mới may Như cau bửa miếng bỏ trn khay trầu Trăm năm khng bỏ ngi chng đu V b Nguyệt Lo đ bắc cầu lương duyn =>Ghi Ch: * Tục ăn trầu c ở hầu hết cc nước Đng Nam ; Xem: Trầu Cau Trong Ca Dao Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30636 )
Thn em như bộ lư đỏ bn Tu Chở qua thnh nội lựa nh giu bn chơi ! =>Ghi Ch: * Thnh nội: Chỉ Hong thnh Huế; 2. C bản ghi : Để trong thnh nội c ngn qun đứng hầu. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38903 )
Thn em như bng bưởi trắng rng Mi thơm nức mũi, m lng sạch trong =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 30637 )
Thn em như bng cc trn trang Thn anh như manh chiếu rch bạn hng bỏ qun =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30638 )
Thn em như cột đnh trung Tay dơ cũng quẹt, tay phung cũng chi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30666 )
Thn em như cục cứt tri sng, Thn anh như con ch lc ngồi trng trn bờ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30668 )
Thn em như củ ấu gai Ruột trong th trắng, vỏ ngoi th đen. Ai ơi! nếm thử m xem Nếm ra mới biết rằng em ngọt bị =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30667 )
Thn em như c ở trong lờ, Hết phương vng vẫy, khng biết nhờ nơi đu? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30641 )
Thn em như c lội trnh mồi Tm nơi sng lớn, vịnh bồi ẩn thn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30639 )
Thn em như c lội trnh mồi, Tm nơi sng lớn vịnh bồi ẩn thn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30640 )
Thn em như c r mề, Lao xao buổi chợ biết về tay ai? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 30642 )
Thn em như c r thia Ra sng mắc lưới, vo đa mắc cu! =>Ghi Ch: * (Đa ci ao nhỏ ở gc ruộng để dồn nước bắt c) Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30643 )
Thn em như c trong bồn Khng ăn c chịu, tiếng đồn oan chưa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30644 )
Thn em như c trong lờ Hết phương vng vẫy biết nhờ nơi đu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30645 )
Thn em như ci o mới may (2) Như cau năm miếng để trn khay đợi trầu. Ba năm khng bỏ chng đu Ba năm khng bỏ chng đu Anh về giải bớt cơn phiền, Đ tự cha với mẹ chứ khng phiền chi em Tam thập nhi lập, lập chẳng nn thn Bước qua tứ thập cy sầu l kh Em nằm em nghĩ phận đơn c, Trồng tre khng ai khứa dễ kể cng đồ với tre. =>Ghi Ch: * 1 Yn: Chỉ một đoạn sng cuối sng Vu Gia tại Đại Lộc chảy về Tu Loan thuộc huyện Ho Vang; 2.Tam thập nhi lập: Luận Ngữ c cu: "Ng thập hữu ngũ nhi ch ư học; tam thập nhi lập; Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38904 )
Thn em như ci bn cờ Hễ đnh lại xo bao giờ cho xong =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30646 )
Thn em như ci cọc ro Một thời anh đổi, chớ sao anh phiền. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30648 )
Thn em như ci chung vng Để trong thnh nội c ngn qun canh -Thn anh như thể ci chy Bỏ lăn bỏ lc chờ ngy dộng chung =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Miền Nam, Bạc Liu (cu số 30647 )
Thn em như ci nn cời Như ci o rch v chưa may Chẳng lo g o rch tay Trời kia ng lại v may lại thường o rch c cch anh thương Nn cời c nghĩa anh thương nn cời =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30649 )
Thn em như ci quả xoi trn cy Gi đng, gi Ty, gi nam, gi bắc N đnh lc la lc lắc trn cnh Một mai v tnh rụng xuống, biết vo tay ai ? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30650 )
Thn em như ci sạp vng Anh như chiếu rch bn đng bỏ qun Lạy trời cho gi nổi ln Cho manh chiếu rch bay ln sạp vng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 30651 )
Thn em như ci sập vng Cn anh như mảnh chiếu rch giữa đng bỏ qun Lạy trời cho cả gi ln Cho manh chiếu rch trải trn sập vng =>Ghi Ch: * C bản: Thn em như ci sạp vng Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 30652 )
Thn em như cnh buồm trước gi, Nay đy mai đ thiệt kh lm sao, Biết đu nhơn nghĩa đặng vo gởi thn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30653 )
Thn em như cnh hoa hồng Lấy phải thằng chồng như cứt b kh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30654 )
Thn em như cnh hoa sen, Chng anh như bo như bọt chẳng chen được vo. Lạy trời cho cả mưa ro, Cho sấm cho chớp, cho bo to gi lớn, Cho sen chm xuống, cho bo ln trn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang, (cu số 30655 )
Thn em như cy thầu đu Ngoi tươi trong ho giữa sầu tương tư =>Ghi Ch: * Thầu đu: Cy xoan, Sầu đng Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30656 )
Thn em như chẽn la đng Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30658 )
Thn em như chẽn la đng đng Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai Chớ ch em xấu em đen Em như nước đục đnh phn lại trong. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30659 )
Thn em như chiếc chiếu giường ng (2) Thn anh như manh chiếu rch của bạn hng bỏ qun - Trăm lạy ng trời cho gi thổi ln Cho manh chiếu rch nằm trn giường ng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38905 )
Thn em như chiếc giường ng Thn anh như chiếu rch, người m ngồi trn Trăm lạy ng trời cho gi nổi ln Cho manh chiếu rch nằm tr giường ng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30660 )
Thn em như chiếc nn cời Bung vnh đứt đot, chịu đời nắng mưa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30661 )
Thn em như chiếc thuyền be Chỉnh e gi ngược lại d sng xao! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30662 )
Thn em như chm gởi đp nhờ Em muốn g v nhnh bưởi nọ đặng nhờ hưởng hơi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 30663 )
Thn em như con c trắng Np nắng giữa thềm bờ Lm du ba m ăn nhờ cơm dư =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 30664 )
Thn em như con nhạn một mnh Ngy ngai du ngoi ruộng, tối đậu m đnh ku =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 30665 )
Thn em như cc mọc bờ ro Kẻ qua ngắt nhụy, người vo bẻ bng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 30669 )
Thn em như dy bm bm Rủi khi ro ng ai tm chi em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38906 )
Thn em như gi khng cha, Mnh mẹ đứng giữa, con ra tứ bề. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30671 )
Thn em như gnh hng hoa Sớm đi chợ sớm, chiều quay chợ chiều =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30672 )
Thn em như giấy nửa tờ Chớ nghi m tội, chớ ngờ m oan. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30673 )
Thn em như giếng bn đng Người khn rửa mặt, người phm rửa chn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30675 )
Thn em như giếng giữa đường Kẻ khn rửa mặt, nguồi thường rửa chn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30680 )
Thn em như giếng giữa đng Người khen rửa mặt, người phiền rửa chn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30676 )
Thn em như giếng giữa đng (2) Người thanh rửa mặt, người phm rửa chơn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 30678 )
Thn em như hạt mưa ro Hạt rơi xuống giếng (giữa chợ) hạt vo vườn hoa Thn em như hạt mưa sa Hạt vo đi cc, hạt ra ruộng cy =>Ghi Ch: * C bản khc: Thn em như hạt mưa sa, Hạt rơi bể cạn, hạt ra ao t Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30681 )
Thn em như hạt mưa sa (2) Hạt sa xuống biển, hạt sa ln rừng. Hạt sa gặp gi bay tung Sa đu ấm đấy on cng trch aị =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30682 )
Thn em như hạt mưa sa (3) Hạt vo đi cc hạt ra ngoi đồng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30683 )
Thn em như hoa gạo trn cy Thn anh như đm cỏ may giữa đường Lạy trời nổi gi gieo sương . Hoa gạo rụng xuống chui lm cỏ may =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30684 )
Thn em như hoa gạo trn cy (2) Chng anh như đm cỏ may bn đường. Lạy trời cho cả gi sương, Cho hoa gạo (sung) rụng chui luồng cỏ may. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang, (cu số 30685 )
Thn em như hn đ trn non Nắng khng phai mưa khng lợt dạ hy cn trơ trơ Hay đu mấy ch mi-nơ Đt v liều thuốc một giờ tan hoang Đ lớn xy cống đ nhỏ đắp đng Kẻ qua người lại uổng thn nng lắm nng ơi? =>Ghi Ch: * Mi-nơ: phin m của từ mineur (tiếng Php).Chỉ thợ mỏ Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38907 )
Thn em như lọn hương trầm Khng cha khng mẹ mun phần cậy anh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30687 )
Thn em như lọn nhn trần, Mẹ cha chẳng c mun phần cậy anh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30688 )
Thn em như lọn nhang trầm, Khng cha, khng mẹ, một phần cậy anh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30689 )
Thn em như l từ bi, Ngy th di nắng, đm th dầm sương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30686 )
Thn em như miếng cau kh Kẻ thanh tham mỏng, người th tham dy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30690 )
Thn em như quả mng cầu Đơm ln quả tử hạc chầu lọng che =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 30692 )
Thn em như quả xoi trn cy Gi đng, gi nam, gi ty, gi bắc N đnh lc la lc lắc trn cnh. Một mai rụng xuống biết nhằm tay ai Ka cnh trc nọ cnh mai ng Tơ b Nguyệt xe hoi chẳng thương. Một lần chờ hai lần đợi Anh thương em nhưng bc mẹ họ hng chẳng thương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30693 )
Thn em như tấm lụa đo Dm đu x lẻ vung no cho ai. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 30694 )
Thn em như tấm lụa đo (2) Dm đu x lẻ vung no cho ai (*) Em vịn cnh trc, em tựa cnh mai Đng đo ty liễu, biết ai bạn cng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 30695 )
Thn em như tấm lụa đo (3) Đương đng buổi chợ (trước gi) biết vo tay ai? Cnh đo snh với cnh mai Mnh về chớ c nghe ai dỗ dnh. Cy xun đương độ nở đầy Nhuy đo chữ để cho bầy ong quạ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30696 )
Thn em như tấm lụa đo (4) Phất phơ giữa chợ biết vo tay ai Em ngồi cnh trc, em tựa cnh mai Đng đo ty liễu lấy ai bạn cng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30697 )
Thn em như tấm lụa đo, Cn nguyn hay x vung no cho ai? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30698 )
Thn em như tấm lụa điều Đ đng nơi chuộng lại nhiều nơi thương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 30699 )
Thn em như thể đa sen Anh như bo bọt chẳng chen được vo Lạy trời cho đổ mưa ro Cho sen lắng xuống cho bo ln trn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 30707 )
Thn em như thể bo tri Sng dập gi dồi, biết gh vo đu? =>Ghi Ch: * Dị bản: Gi dập sng dồi, biết tấp vo đu Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 30700 )
Thn em như thể bo tri, (5) Sng dập gi dồi, biết tấp vo đu? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 30701 )
Thn em như thể bnh vi Bỏ lăn bỏ lc mồ ci một mnh Chị em ai thấy đừng khinh Đỏ mi thắm miệng nhờ mnh chớ ai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30702 )
Thn em như thể bng hường, Anh xem cho c , kẻo mắc đường chng gai. - Thn anh như thể giọt sương, Đm đm tưới mt cho bng hường tốt tươi? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin, Huế (cu số 30703 )
Thn em như thể cnh bo Ngược xui xui ngược theo chiều nước tri =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30704 )
Thn em như thể chung đồng Để trn bn Phật, đứng thnh hng hai Thn anh như thể ci chy Bỏ lăn long lc đợi ngy dọng chung =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 30705 )
Thn em như thể chung vng Ở trong thnh nọ, c ngn qun canh. Thn anh như thể ci chy, Bỏ lăn bỏ lc chờ ngy dộng chung. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 30706 )
Thn em như thể hộp vng Thn anh như manh chiếu rch bạn hng bỏ qun - Trăm lạy ng trời cho gi thổi ln Cho manh chiếu rch phất ln hộp vng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30711 )
Thn em như thể hộp vng (2) Thn anh như manh chiếu rch bạn hng bỏ qun Trăm lạy ng trời cho gi thổi ln Cho manh chiếu rch hất ln hộp vng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38908 )
Thn em như thể hng sang Anh no muốn chết th quăng mnh vo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30708 )
Thn em như thể hoa hường Anh xem cho kỹ kẻo mắc đường chng gai Thn anh như thể giọt sương Đm h tưới mt cho hoa hường tốt tươi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30709 )
Thn em như thể hoa li, Hỡi người qun tử thương ai m gầy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30710 )
Thn em như thể trăng rằm My đen c phủ khn lầm gi trong. Duyn kia đứt mối chỉ hồng Để anh nối lại thỏa lng ước mơ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30714 )
Thn em như thể tri đo, Anh ơi anh muốn chưng quả tử bn no anh chưng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30713 )
Thn em như thể tri chanh Lắt lẻo trn cnh nhiều kẻ ước ao (mơ) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 30712 )
Thn em như thể xuyến vng, Thn anh như manh chiếu rch, bạn hng bỏ qun. - Nhờ trời cho gi thổi ln, Cho manh chiếu rch nằm trn xuyến vng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30715 )
Thn em như tri đo non Khng may số kiếp lấy con nh giu Hắn cợt như thể con hầu Nửa đm cn phải thi rau, băm bo Gần sng mới được chồng yu =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Hắn vật hắn lộn như diều bắt ga (g). Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30720 )
Thn em như tri bần tri Gi dập sng dồi, biết tấp vo đu? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 30716 )
Thn em như tri bần tri, Gi dập sng dồi biết tấp vo đu? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30717 )
Thn em như tri bng tri , Gi dập sng dồi chẳng biết về đu =>Ghi Ch: * C cu khc: Thn em như tri bng tri , Gi dập sng dồi chẳng biết về đu Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30718 )
Thn em như tri chuối tiu Ngọt bi dnh để thương yu v người =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30719 )
Thn em như tri dưa gang Một mai nắng ho giữa đng ai trng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30674 )
Thn em như tri hạnh Rnh rạnh trăng trn Dẫu sương dầm nắng di cũng khng mn tiết xun =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30721 )
Thn em như tri khế trn cha, ng đi qua b đi lại, thấy đồ chua cũng thm. - Em c cho anh cũng khng lấy, bn cũng khng mua. Chỉ thằng em anh dại, thấy đồ chua hắn thm! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin, Huế (cu số 30722 )
Thn em như tri mng cầu Đặt trn hương n, hạc chầu lọng đi Thn anh như thể con dơi Bay qua bay lại giỡn chơi mng cầu =>Ghi Ch: * C bản khc: Ở trn bn n, hạc chầu lọng che Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30723 )
Thn em như tri me chua Người ch cũng lắm, người ưa cũng nhiều =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 30724 )
Thn em như tri mt trn cơi Một trăm qun tử ngửi hơi rồi về. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30677 )
Thn em như tri mt trn cy Một trăm qun tử đến đy hưởng mi Thn anh như con quạ trời sinh Đậu trn tri mt thỏa tnh em chưa? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30725 )
Thn em như tri mt trn khơi, Một trăm qun tử tới hưởng hơi m về. - Thn anh như con quạ trn trời, Đậu trn tri mt, thảo tm tnh bạn chưa? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin, Huế (cu số 30726 )
Thn em như tri thơm chua Nằm trong x bụi mn ma sc moi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30727 )
Thn em như tri thơm chua (2) Kẻ thời ao ước, người mua khng tiền =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30728 )
Thn em phỏng độ mười tm đi mươi Nực th dng đến, rt thời bỏ đi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30729 )
Thn em tội nghiệp về đu, Ngy ngy em chổng phao cu ln trời. By giờ nng vụ ch kỳ, Em m chẳng chổng lấy g anh ăn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30732 )
Thn em tựa cnh chuồn chuồn Khi vui n đậu khi buồn n bay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 30733 )
Thn em thi thể đồng tiền Lớn thời ăn su nhỏ nguyền ăn ba Chữ đề thng bữu quốc gia Dn yu quan chuộng nghĩ đ sướng chưa ? Thn anh thi thể chuổi trn Ăn su anh cũng xỏ, ăn ba khng từ Đi ra mua bn đời chừ Đồng sứt đồng mẻ anh khng từ đồng m Ni ra th sợ mất lng c Chứ đường ngay ti xỏ thẳng Lẽ m c giận hờn =>Ghi Ch: * Thuở xưa, dn chng cn tiu tiền kẽm, chưa c giấy bạc, đồng tiền hnh trn, lỗ vung. Một c gi kiu sa cho mnh như đồng tiền qu gi, ht rằng v sau đ chng đp lại: Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30730 )
Thn em thi thể đồng tiền (2) Lớn th "ăn su" nhỏ nguyền "ăn ba" Tiền thời Minh Mệnh đưa ra Ăn su cũng đặng ăn ba cũng vừ Mặc tnh thiếp muốn chng ưa Bỏ v chn ngọc mới vừa lng chu =>Ghi Ch: * 1 đồng ăn ba v đồng ăn su l hai loại tiền đc dưới thời Minh Mạng Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 30731 )
Thn em vất vả trăm bề Sớm đi ruộng la tối về ruộng du C lược chẳng kịp chải đầu C cau chẳng kịp tm trầu m ăn =>Ghi Ch: * Bản Quảng Nam chỉ c hai cu đầu; Tục ăn trầu c ở hầu hết cc nước Đng Nam ; Xem: Trầu Cau Trong Ca Dao Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30734 )
Thn em vừa đẹp vừa gin Bước chn đi lm mọn, v ci ra ln khổ thay Thn gi bến nước mười hai Gặp nơi trong đục may ai nấy nhờ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30735 )
Thn em vừa tm tuổi đầu Bc mẹ tham giu đem gả chồng xa Cn duyn em ở trong nh Hết duyn, hết phận em ra ngoi đồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30736 )
Thn em vừa trắng vừa trn Viết bao nhiu chữ em mn bấy nhiu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30737 )
Thn em xt kỷ như đồng bạc đầu hnh Người người ai cũng muốn ngắm muốn nhn Lăng xăng buổi chợ biết gởi mnh vo đu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 30738 )
Thn gỗ lim ba chm bảy nổi Người cm hay ni thầy bi hay nhn Vng sa xuống nước khn tm Người sa lời ni như chim sổ lồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30363 )
Thn hỡi thn thn sao lận đận Mnh trch mnh thời vận đảo đin. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 30366 )
Thn hn tm hn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30364 )
Thn hnh trơn lng n nhu Quần mặc chn mười lớp, l con cu ra ngoi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30365 )
Thn kề m cận =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30372 )
Thn kh tưới nước cũng kh Phận ngho đi tới xứ m cũng ngho. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 30375 )
Than khng hồng đui c khng cong =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30376 )
Thn kinh bch chiến ???? =>Ghi Ch: * Thn trải qua trăm trận đnh Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37177 )
Thn lươn bao quản lấm đầu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30747 )
Thn lươn chẳng quản lấm đầu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30748 )
Thn lươn chẳng quản lấm mắt Thn chạch chẳng quản lấn đầu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30749 )
Thn lừa ưa nặng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30746 )
Thn lm tội đời =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30378 )
Thn ny đng gi nghn vng Bắt đem di nắng, dầm sương bấy chầy Sao lng nhiều nỗi đắng cay Bấy lu thảm chất, sầu xy nn thnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30751 )
Thn ny v xẻ lm đi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30752 )
Thn qu ha lờn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30756 )
Thn qua như thể ci chy Bỏ lăn bỏ lc chờ ngy dộng chung. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30757 )
Thn qua như thể con dơi Bay ln bn n m xơi mảng cầu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30758 )
Thn quan tay tớ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30759 )
Than rằng đất hỡi trời ơi Thn ti gc cửa đm ti lm g =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30762 )
Than rằng chồng thấp vợ cao Qua sng nước lớn, cng tao quớ my. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30761 )
Than rằng chy nặng cối nghing, Khng ai đa trộn nghing triềng kh đm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30760 )
Than rằng gối gấm khng m Gối lụa khng mềm bằng gối tay em C thương c nhớ khng em Sao em chẳng lại để anh mong đm nhớ ngy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30763 )
Than rằng kht đứng bờ ao, Đi ăn bnh vẽ, chim bao thấy vng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30764 )
Than rằng lạt vắn kh quai Em cn non điệu chưa xứng trai anh hng Khoanh tay ngồi tựa gốc Tng Chừng no thục nữ thương cng sẽ hay =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 30765 )
Than rằng thin tứ vạn chung Chẳng b những lc cơm sung cho dền. =>Ghi Ch: * Thin tứ vạn chung: Ngn vạn lng chung thuỷ, cng vui chc nhau trong niềm hạnh phc. sung sướng, hồi tưởng lc ăn tri sung, cho rau dền cực khổ, Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30679 )
Thn ru ru bm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30766 )
Thn sơ c khc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30767 )
Thn sơ thất sở =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30768 )
Thn sống khng bằng thn chết =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30769 )
Thn tử danh bất tử =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30790 )
Thn tự lập thn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30791 )
Thn ta dầm mưa nắng m o ta tả tơi, Rt buốt mồ hi m thn ta cng cực, Ta nhớ mi trong lng, anh em ơi! Cng ta sớm tối trưa chiều, Bởi v đu anh em hỡi, Bởi địa chủ sớm chiều hại ta. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30770 )
Thn tn ma dại =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30772 )
Than thn trch phận =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30773 )
Thn ti đứng giữa đất trời, Lại mang tn gọi tật nguyền m u =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 30783 )
Thn ti như ci chung vng Ở trong thnh nội hng ngn qun canh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30784 )
Thn ti như thể giường ng Thn ng (anh) như manh chiếu rch người m ngồi trn - Nhờ trời cho.gi thổi ln Cho manh chiếu rch nằm trn giường ng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30785 )
Thn ti như tri mng cầu Ở trn bn n hạc chầu lọng che. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30786 )
Thn trọng thin kim. (1) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30789 )
Thn tru tru lo thn b b liệu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30787 )
Thn tru tru lo, thn b b chịu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30788 )
Thn tui di, di tui cứng. Chừng no tui nứng cc c mới hi lng =>Ghi Ch: * Ci cn treo Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30792 )
Thn tui thui thủi một mnh Đm đm lạnh lẽo buồn tnh lang thang Nếu ai nghĩ chuyện đ vng Ti xin được dạo cung đn tnh chung =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30793 )
Than vắn thở di =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30794 )
Thn xanh xanh l cũng xanh xanh, Bng trn cnh, tri dưới nước , =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 30796 )
Thn yếu thế c =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30798 )
Thng đợi năm chờ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30861 )
Thng bảy heo may, chuồn chuồn bay th bo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30815 )
Thng bảy kiến đn, đại hn hồng thủy =>Ghi Ch: * Thng bảy kiến rủ nhau rời tổ th bo cho biết trời lạnh v lụt lội Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30818 )
Thng bảy kiến b chỉ lo lại lụt. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30816 )
Thng bảy kiến b chỉ lo trời lụt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30817 )
Thng bảy mưa gảy cnh trm thng tm nắng rm tri bng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30820 )
Thng bảy mưa gy cnh trm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30819 )
Thng bảy nước chảy qua bờ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30822 )
Thng bảy nước nhảy ln (v) (khỏi) bờ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin (cu số 30823 )
Thng bảy ngu ra, mồng ba ngu vo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30821 )
Thng bảy ng thị đỏ da ng mt chơm chởm, ng da rụng rời ng mt đng cọc đem phơi ng da rụng rời đỏ cả chn tay =>Ghi Ch: * c nơi gọi cy đa l cy da Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30824 )
Thng bảy trng ra, thng ba trng vo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30825 )
Thng ba ăn hột bỏ vỏ Thng bảy ăn vỏ bỏ hột =>Ghi Ch: * X. Thng ba ăn rọt (ruột) bỏ vỏ, thng bảy ăn vỏ bỏ rọt; Giải Thch Phương Ngữ: Thng ba ăn hột (hạt) bỏ vỏ Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30799 )
Thng ba ăn rọt bỏ vỏ Thng bảy ăn vỏ bỏ rọt =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Thng ba ăn rọt (ruột) bỏ vỏ; Đy l cch ăn quả muồng, quả của một loại cy cng họ với dừa mọc hoang ở cc đồi ni, c nơi dng lm nguyn liệu để dệt thảm chi chn; Thng ba quả muồng cn non hạt dẻo ăn được cn vỏ mu xanh vị cht, khng ăn được. Thng bảy, quả chn vỏ c mu đen ăn c vị ngọt, mi thơm nhưng hạt th đ gi, cứng như đ. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30800 )
Thng ba b gi đi biển =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30803 )
Thng ba b gi chết cng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30801 )
Thng ba b gi chết rt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30802 )
Thng ba bun đỗ bun m Thng tm bẻ bắp xuống ghe o o G lời ku bớ lo cấm so Ghe sao chở khẳm, bộ hnh no dm đi ? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30804 )
Thng Ba cơm gi ra hn Muốn ăn trứng nhạn phải ln hang Mai Trăm tnh ai dễ hơn ai Muốn ăn trứng nhạn, hang mai phải ln =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30805 )
Thng ba củ sắn củ nần Ci bụng bo bọt, bần thần đi chn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30806 )
Thng ba du trốn, thng bốn du về, =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30807 )
Thng ba mưa đm, thng tm mưa cơn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30808 )
Thng ba ngy tm =>Ghi Ch: * Thng ba mng tm: chỉ thng ba v thng tm m lịch, thng gip hạt của b con đồng bằng Bắc Bộ. Thường th vụ thng ba đi hơn vụ thng tm nn mới c cu tục ngữ như sau: Thng tm đi qua, thng ba đi chết, Thng tm chưa qua, thng ba đ tới. tại sao thng tm nhưng trong cu ny lại được ni l mng/ngy tm. Việc biến thng sang ngy l để theo đng nguyn tắc ứng đối thng/ngy, ba/tm.tại sao thng tm nhưng trong cu ny lại được ni l mng/ngy tm. Việc biến thng sang ngy l để theo đng nguyn tắc ứng đối thng/ngy, ba/tm. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30809 )
Thng Ba thng Tm đi đu Bỏ đ khng đắp rồi sau ku trời Chm cha lũ kiến v loi Dm đem đ đ lm mồi kiến ăn Một mai nước vỡ đến chn Chẳng qua chỉ lũ nng dn thiệt thi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30810 )
Thng Ba trời hạn sen tn Đm nằm trải l gan vng đợi anh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30811 )
Thng ba trong nước ai ơi Nhịn cơm nhường mặc m nui bạn cng =>Ghi Ch: * Kinh nghiệm của dn đnh c thng ba, biển trong kh đnh c phải nghỉ chi lưới Đy l lc thợ bạn phải chịu cảnh tng thiếu. Chủ thuyền khng gip đỡ th nay mai sẽ khng c người đi nghề cho mnh. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30812 )
Thng ba u m th nắng, thng tm u m th mưa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30813 )
Thang bao nhiu bậc cho vừa Anh bao nhiu vợ m chưa bằng lng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30814 )
Thang cao nhiều nấc kh tro, Đem nhau tới chốn hiểm ngho bỏ nhau. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 30828 )
Thng chạp cy ủ, gnh thc gy đn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Lo Cai, Dn Tộc Giy (cu số 30832 )
Thng chạp l thng trồng khoai Thng ging trồng đậu, thng hai trồng c Thng ba th đậu đ gi Ta đi ta hi về nh phơi kh Thng tư đi tậu tru b Để ta sắm sửa lm ma thng năm Sớm ngy đem la ra ngm Bao giờ mọc mầm ta sẽ vớt ra Gnh đi ta nm ruộng ta Đến khi nn mạ th ta nhổ về Sắp tiền mượn kẻ cấy thu Cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi Cỏ la đ dọn sạch rồi Nước ruộng vơi mười cn độ một hai Ruộng thấp đng một gầu dai Ruộng cao th phải đng hai gầu sng Chờ cho la c đng đng Bấy giờ ta sẽ trả cng cho người Bao giờ cho đến thng mười Ta đem liềm hi ra ngoi ruộng ta Gặt hi ta đem về nh Phơi kh quạt sạch ấy l xong cng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30833 )
Thng chạp l thng trồng khoai (2) Thng ging trồng đậu, thng hai trồng c Thng ba, cy vỡ ruộng ra Thng tư lm mạ mưa sa đầy đồng Nh no (Ai ai) cũng vợ cng chồng Chồng cy vợ cấy thỏa lng ước trng Thng mười gặt hi đ xong Nhờ trời một mẫu năm nong thc đầy Năm nong đầy em xay em gi Trấu ủ phn, cm b nui heo Sang năm la tốt, tiền nhiều Em đem đng thuế, đng sưu cho lng Đi no c thiếp c chng Cn hơn chung đỉnh, giu sang một mnh! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30834 )
Thng chạp m cấy m non Th rằng cng ấy bồng con ở nh Thng su m cấy m gi Th để cng ấy ở nh bồng con. =>Ghi Ch: * M: tức mạ non Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39397 )
Thng chn ăn rươi, thng mười ăn ruốc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30836 )
Thng chn động rươi Thng mười động gia Thng ba động ruốc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30837 )
Thng chn mưa ging thuyền mong gh bến, Từ nơi bi biển qua đến buổi chợ chiều, Nui con chồng vợ hẩm hiu, Nh tranh một mi tiu điều nắng mưa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 30838 )
Thng chn mưa rươi Thng mười mưa mộng =>Ghi Ch: * Dị bản: Thng mười mưa cữ Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30839 )
Thng chn mưa rươi (2) Thng mười mưa mạ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30840 )
Thng chn mưa rươi (3) Thng mười chịu bo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30841 )
Thng chn mưa rươi, thng mười mưa cữ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30842 )
Thng chn mưa rươi, thng mười mưa mạ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30843 )
Thng chn nhịn ăn rau muống =>Ghi Ch: * Rau muống chỉ pht triển tốt vo ma h sang thu, nhất l đến thng chn khng cn pht triển nữa, rau muống gi v khng ngon. Đy l thời điểm thi trồng rau muống ăn m chỉ gầy giống cho năm tới. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30844 )
Thng chn th nhịn đi bun, Thng mười th sắm li bun lấy tiền. =>Ghi Ch: * (Li; dy bằng giang dng để xu tiền). Thng chn l thng gip hạt, đi km, sức mua giảm, thng mười c la mới việc mua bn chắc chắn sẽ tấp nập hơn. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30845 )
Thng chn th qut đỏ trn Thng mười ngi mọc, ci con tm về =>Ghi Ch: * Khi tri qut bắt đầu đỏ trn, khi cy ngi l một loại cy bứa dại ở trn rừng, mọc nhiều ở vng mạn ngược bắt đầu mọc lại l lc cc người miền xui ln rừng, ln ni lm ăn lục đục ko nhau trở về qu qun để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng trnh bệnh sốt rt nn mới ni ci con tm về. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30846 )
Thng c thng tiểu thng đại Tay c ngn di ngn ngắn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30847 )
Thng cng năm hết =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30850 )
Thng ging ăn tết ở nh Thng hai cờ bạc, thng ba hội h. Thng tư đong đậu nấu ch Ăn tết Đoan Ngọ trở về thng năm. Thng su bun nhn bn trăm Thng bảy ngy rằm x tội vong nhn. Thng tm chơi đn ko qun Trở về thng chn, chung chn bun hồng. Thng mười bun thc, bn bng Thng một, thng chạp nn cng hon thnh. =>Ghi Ch: * Xem: Cc Ngy Lễ Tết Cổ Truyen Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30863 )
Thng mười trời lạnh như keo Mnh em đứng giữa đỉa đeo tứ bề. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39400 )
Thng mắc tuổi đi ta, Thng 11, thng chạp mắc tuổi mẹ với cha hết rồi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 30900 )
Thng một, thng chạp th hoa mới nở. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30903 )
Thang m cao bằng thang danh vọng Nghĩa m trọng bằng nghĩa chồng con? Trăm năm nước chảy đ mn Xa nhau ngn dặm dạ cn nhớ thương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30901 )
Thng năm (Ging) đau mu Thng su đau chưn (lưng) Thng tm ngồi dưng Ăn cơm giả bữa Cơm ăn cơm dỡ Mẹ ngỡ đi đu Tắm tp gội đầu Đi xem voi ỉa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30913 )
Thng năm đi trước Thng năm chẳng ngược về sau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30917 )
Thng năm đi trước, Thng mười chẳng ngược về sau. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30918 )
Thng năm đong trước, Thng mười đong sau. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30919 )
Thng năm c mi thng mười c nục Ngư dn sắm sửa ln thuyền ra khơi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39401 )
Thng năm chưa nằm đ sng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30915 )
Thng năm chờ đợi sao rua Thng mười đng ch lm ma mới nn. =>Ghi Ch: * Sao rua: chỉ v sao c bảy ngi chụm lại một chỗ, cn gọi l tua rua. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39402 )
Thng năm cho ch thng mười Năm mười hai thng em ngồi em suy: Vụ chim em cấy la đi Vụ ma, la d, sớm th ba trăng, Th qu, rau c đ từng Gạo ngon, cơm trắng chi bằng tm xoan Việc nh em liệu lo toan Khuyn chng học tập cho ngoan kẻo m =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30914 )
Thng năm coi m t, (2) Thng mười coi d muống Thấy d muống đng đặc Biết đng vụ phong lưu Thấy m tre trấy (tri) nhiều Biết thng năm được la. =>Ghi Ch: * X. Thng mười th xem tua rua, Thng năm đng ch nưa ma mới yn. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30916 )
Thng năm gặt hi đ xong Nhờ trời một mẫu năm nong thc đầy Năm nong đầy, em xay em gi Trấu ủ phn cm b nui heọ Sang năm la tốt tiền nhiều Em đem đng thuế, đng sưu cho chồng. Đi no c thiếp c chng Cn hơn chung đỉnh giu sang một mnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30920 )
Thng năm l tết Đoan Dương Nhớ ngy Giỗ mẹ Việt thường Văn Lang =>Ghi Ch: * Nguồn Gốc Tết Đoan Ngo: Nếu theo Nng lịch của ng b ta, mỗi năm của ta bắt đầu từ thng 11 m lịch (Một, Chạp, Ging, Hai), tức l bắt đầu vo vụ la Chim. Đầu thng 5 l kết thc vụ Chim, bước vo đầu vụ Ma. Đy l giai đoạn b con nng dn lm lễ tạ ơn trời đất, tổ tin v ăn mừng ma vụ. Như vậy, ngy ny l ngy đặc trưng của nền văn ha la nước, khc xa với văn ha la mạch. V thế, ngy ny l ngy được bắt đầu bởi Việt tộc chứ khng phải Hn tộc, m chng ta cn gọi l Tết giữa năm (Nguyễn Ngọc Thơ, Phong tục tết Đoan Ngọ Việt Nam: Thời cổ đại, người Việt Nam dng lịch kiến T, do vậy thng mở đầu trong năm l thng 11 m lịch. Theo cch tnh ny, ngy 5 thng năm rơi vo thời điểm nửa năm, do vậy dn gian Việt Nam rất chuộng tn gọi tết Nửa năm. Đến đầu Cng nguyn, Việt Nam tiếp nhận văn ha Trung Hoa, đặc biệt l dng văn ha quan phương gắn liền với hệ tư tưởng Nho gia v hệ thống chữ Hn. Sự du nhập ny gp phần hnh thnh diện mạo văn ha cổ điển của Việt Nam trong nhiều thời k lịch sử sau đ. Tết Đoan ngọ được gắn vo khung l luận chnh thống cng cc nghĩa, chức năng mang tnh quan phương khc, đặc biệt l cc quan niệm tưởng nhớ Khuất Nguyn, tưởng nhớ Ngũ Tử Tư, tưởng nhớ Trần Luận v Nguyễn Thiệu v.v. D vậy, đại đa số người Việt Nam khng biết đến cc nhn vật ny, v do vậy cc hoạt động diễn ra trong ngy tết Đoan ngọ khng lin quan đến họ. xem thm: 30897 Tết Đoan Ngọ Việt Nam Xuất xứ: - Đại Chng, (cu số 30921 )
Thng năm m cấy mạ non, Th rằng khng cấy ẵm con ở nh, Thng mười m cấy mạ gi, Th rằng khng cấy ở nh ẵm con =>Ghi Ch: * Kinh nghiệm cấy la theo dn gian; thng năm (vụ chim) cấy vo khoảng thng chạp, thng ging trời rt, cấy mạ non sẽ km Pht triển. Ngược 1ại vụ ma cấy vo thng su, thng bảy trời ấm nắng, cấy mạ gi khng tốt. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30922 )
Thang Năm nga`y tt Đoan Dương La` nga`y gi~ me? Vi?t Thươ`ng Văn lang =>Ghi Ch: * Thng qua chuy?n ba` cha rươ?u la`ng Vn va` thng tin Tt Đoan dương nga`y 5 /5 chinh la` nga`y gi~ Hương Vn cai b` tat ; Hương Vn tưc la`ng Vn chi? la` da?ng ?n ngư~ chi? nươc Văn lang trong dn gian , Hương Vn cai b` tat chinh la` me? Vi?t thươ`ng Văn lang trong cu ca giao tu?c ngư~ trn (Thời cổ đại, người Việt Nam dng lịch kiến T, do vậy thng mở đầu trong năm l thng 11 m lịch. Theo cch tnh ny, ngy 5 thng năm rơi vo thời điểm nửa năm, do vậy dn gian Việt Nam rất chuộng tn gọi tết Nửa năm. Đến đầu Cng nguyn, Việt Nam tiếp nhận văn ha Trung Hoa, đặc biệt l dng văn ha quan phương gắn liền với hệ tư tưởng Nho gia v hệ thống chữ Hn. Sự du nhập ny gp phần hnh thnh diện mạo văn ha cổ điển của Việt Nam trong nhiều thời k lịch sử sau đ. Tết Đoan ngọ được gắn vo khung l luận chnh thống cng cc nghĩa, chức năng mang tnh quan phương khc, đặc biệt l cc quan niệm tưởng nhớ Khuất Nguyn, tưởng nhớ Ngũ Tử Tư, tưởng nhớ Trần Luận v Nguyễn Thiệu v.v. D vậy, đại đa số người Việt Nam khng biết đến cc nhn vật ny, v do vậy cc hoạt động diễn ra trong ngy tết Đoan ngọ khng lin quan đến họ. xem thm: 30897 Tết Đoan Ngọ Việt Nam). Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30923 )
Thng Năm thng Su, mặt trời đi chệch Thng Bảy, thng Tm mặt trời đi xin Em l phận gi thuyền quyn Đừng cho sng dợn, đ nghing nước vo Đ nghing sng dợn ba đo Trong dễ thấy đục, nhưng đục no thấy trong =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30924 )
Thng năm tru đằm th c ngoi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Ho Binh, Dn Tộc Mường (cu số 30925 )
Thng rộng năm di =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30933 )
Thiếp như cam, qut, bưởi bng, Đắng cay ngoi vỏ, trong lng ngọt thanh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Kin Giang (cu số 31487 )
Thiếp như con n lạc đn, Thấy cung m sợ phải phn mấy cung. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31488 )
Thiếp như hoa đ nở rồi Xin chng che lấy mặt trời cho tươi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31489 )
Thiếp như hoa nở ma xun Chng như con bướm suốt tuần vng lai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ An (cu số 31490 )
Thiếp như một cụm hoa hường, Thấy xinh rờ đến, mắc đường chng gai. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Sc Trăng (cu số 31492 )
Thiếp như ma tiến vừa tơ Chng như ma tiến dật dờ đợi ai? Ni cao sng hy cn di Thương nhau đ dễ hằng ngy gặp nhau Khoan h khoan! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 31491 )
Thiếp như thin bin nguyệt Qun như lnh thượng vn Tuy gần m chẳng phải gần Cũng như biển Sở, non Tần cch xa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 31493 )
Thiếp phn với chng từ đầu hm tới sng Chng phn với thiếp tảng rạng sng xch nn ra về Biểu đừng mặt ủ my Rưng rưng nước mắt tứ bề thin hạ hay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38930 )
Thiếp sắm cho chng ci tiểu hoa chanh Đi đầu chữ thọ xung quanh hoa hồi Lạy thằng tam tứ lạy chng i Chng đ thiệt phận, cho thiếp ti đi lấy chồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31494 )
Thiếp thương chng đứng xa xa Đưa con mắt ngọc cũng l tnh thương Chồng em c chứng ghen tương Mai sau lộ liễu trăm đường khổ em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31505 )
Thiếp thương chng đừng cho ai biết Chng thương thiếp chờ lộ tiếng ai hay Kẻo ci miệng thế gian nhiều kẻ thy lay Xấu em đi một nửa, cng gầy một một phn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, Nghệ Tĩnh (cu số 31500 )
Thiếp thương chng đừng cho ai biết, Chng thương thiếp chớ lộ tiếng ai hay, Kẻo ci miệng thế gian nhiều kẻ thy lay, Xấu em đi một nửa, chng gầy một phn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31501 )
Thiếp thương chng khng biết mấy lần, Chng đừng nghe lời ho dụ rẽ phn tội nng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 31502 )
Thiếp thương chng thương mưu thương kế Chng thương thiếp giữ thế m thương Miệng thế gian bn tựa gươm trường Đừng lm nay gừng mai nghệ x phường họ 'cười ch. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38932 )
Thiếp thương chng, đừng cho ai biết, Chng thương thiếp đừng để cho ai hay! Rồi ra miệng thế lắt lay Cực chng chn rưỡi khổ thiếp đy mười phần. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31503 )
Thiếp thương chng, đừng cho ai biết, (2) Chng thương thiếp chớ ni thiệt ai hay Miệng thế gian lắm kẻ thy lay Cực chng tm lạng, khổ thiếp ry nửa cn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31504 )
Thiếp thương cho chng lng chắc dạ bền Lng thiếp sở mộ khn nn tại trời. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38933 )
Thiếp thương phận thiếp cn thơ C chồng xa xứ bơ vơ một mnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 31506 )
Thiếp th đn gnh đi quang, Bn bun nui mẹ, chng sang mặc chng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31495 )
Thiếp than bổn phận thiếp ngho Khng dm vin đui phụng khng dm tro gt ln. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38931 )
Thiếp than cha mẹ thiếp ngho Thiếp than phận thiếp như bo tri sng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31496 )
Thiếp than phận thiếp cn thơ Lấy chồng xa xứ bơ vơ một mnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp, Bạc Liu, Tiền Giang (cu số 31497 )
Thiếp than thn phận thiếp cn thơ, Lấy chồng xa xứ bơ vơ một mnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Sc Trăng (cu số 31498 )
Thiếp than thn thiếp cn thơ, Lấy chồng xa xứ bơ vơ một mnh. - By giờ năn nỉ ai binh, L lay v bởi tại mnh thuở xưa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31499 )
Thiếp toan bồng bế con sang Thấy chng bạc bẽo thiếp mang con về. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31507 )
Thiếp trch chng một nỗi, Vội vạch t tm su, Chưa nui tằm đ vội kể tiền du với tằm. Khi ra viếng vo thăm, Anh vội vng cng kể. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31508 )
Thiếp trao chng cu n, cu i Chng trao thiếp cu ngi, cu nhn Cả bốn cu hợp lại Tấn với Tần nn duyn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31509 )
Thiếp trao lng nhm cho chng, Chng trao cho thợ bịt vng đơm bng. Đơm bng rồi lại đơm hoa, Đơm con bướm bạc xinh đ qu xinh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31510 )
Thiếp trao trm qua m chng khng ch quyết Thiếp đy liền viết bốn cu thơ Cu thương, cu nhớ, cu đợi, cu chờ Dẫu khng thnh đường duyn nợ, cũng đưa bốn cu tnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31511 )
Thiếp trng chng như hương trng lửa Chng mong thiếp như trời hạn mong mưa Hiếm chi nơi loan rước phụng đưa Chi cho bằng tnh cũ nghĩa xưa mặn nồng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38934 )
Thiếp trng chng như hương trng lửa (2) Chng trng thiếp như hạn trng mưa Thiếu chi nơi phượng đn, loan đưa Khng bằng tnh cũ, nghĩa xưa mặn nồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31512 )
Thiếp về lựa chuối thiếp mua Lựa hương thiếp thắp lựa cha thiếp tu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31513 )
Thiếp với chng như vi với gạch Chữ kim, chữ thạch, hai chữ đồng liu Dầu c nơi m xun sắc mỹ miều Đem lng dỗ thiếp, thiếp vẫn khng xiu Tm tm niệm niệm, dẫu đứng bng xế chiều cũng đợi anh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31514 )
Thiếp với chng v can, v cớ, Mượn lấy chữ tơ tnh đm nhớ ngy thương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 31515 )
Thiếp với chng xưa kia tưởng đi chung một kiệt (*) Ai hay ng trời phn biệt mỗi đứa một đng. Chậu ngả đường chậu, cy da vng theo cy! - Tưởng theo nhau đến bch nin giai lo, Khng hay m duyn nợ chừng ny đ phn o rẻ ban. Duyn em hư đnh phận, cũng vọng cầu cho anh nn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin, Huế (cu số 31516 )
Thiếp xa chng ăn vng cũng đắng Thiếp gần chng ăn hạt muối trắng cũng ngon Mấy lu ni ruột thắt gan mn Trng cho gặp mặt khỏi cn nhớ thương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31517 )
Thiếp xa chng hi du qun giỏ Chng xa thiếp cắt cỏ qun liềm. Xuống sng mc nước, gh lặn ging tri Cực lng đy lắm đ ơi Kiếm nơi m thanh vắng chng ngồi cho thiếp phn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31518 )
Thiếp xa chng hi du qun giỏ (2) Chng xa thiếp cắt cỏ qun liềm Xuống sng gnh nước hũ chm, ging tri Về nh than đứng thở ngồi Đập bn tay xuống chiếu: thi rồi cn chi Bộ nt vng tra o cổ y Chng m xa thiếp ti chi khng phiền =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31519 )
Thiếp xa chng ln non cao tự ải Chng xa thiếp xuống sng Ci trầm mnh Sống lm chi chịu chữ lnh đnh n nam nhạn bắc khổ tm tnh bạn ơi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38935 )
Thiếp xa chng như rồng nọ xa my Như con cho bẻo xa cy măng vi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 31520 )
Thiếp xa chng như than trng lửa Chng xa thiếp như trời hạn trng mưa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31521 )
Thiếp xa chng qun ăn qun (mất) ngủ Chng xa thiếp thức đủ năm canh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31522 )
Thiếp xa chng trăm người trăm tiếc Chng xa thiếp vạn kẻ vạn thương Tưởng l vạn thọ v cương Khng hay đn gnh gy giữa đường trời ơi Đn gnh gy giữa đường khn.toan kh liệu Ging đứt giữa đường chẳng biết liệu lm sao? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38936 )
Thiếp xa chng v đng văn v Chng xa thiếp v bởi gi mưa Anh ơi chớ đn đừng đưa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31523 )
Thiết cu giả tru thiết quốc giả hầu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31524 )
Thiết thạch tm trường =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31528 )
Thiết vng thủ ngư =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31530 )
Thiếu đất trồng dừa thừa đất trồng cau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31547 )
Thiếu bạc trăm đu thiếu bạc đồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31531 )
Thiếu cơm thiếu o chẳng mng Thiếu tnh đon kết, xm lng khng vui. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 31546 )
Thiếu canh bất sự ???? =>Ghi Ch: * Cn nhỏ chẳng trải việc đời (t tuổi chưa từng trải mấy) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37225 )
Thiếu chi củi quế rừng ta Kiếm chi củi mục rừng xa đem về =>Ghi Ch: * Cy Quế Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31535 )
Thiếu chi cam rm hồng rim Bắt anh đi tm khế rụng bờ ao =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31532 )
Thiếu chi cam rim, hồng rim, M anh đi tm khế rụng bờ ao? - Khế rụng bờ ao ngọt ngo anh chuộng Tốt như cam snh, rụng cuống anh ch. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin, Huế (cu số 31533 )
Thiếu chi con gi chốn ny, Lại d con Thể ăn my Ph nhiu? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 31534 )
Thiếu chi hoa l hoa li, M anh đi chọn hoa khoai tri ma, Hoa khoai chịu nắng chịu mưa, Hoa li hoa l chưa trưa đ sầu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 31536 )
Thiếu chi hoa l hoa li M anh đi chuộng hoa khoai cuối mả Hoa khoai chịu nắng chịu mưa Hoa li hoa l chưa tra đ rầụ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31537 )
Thiếu chi nơi loan đn, phụng đưa Chi bằng tnh cũ nghĩa xưa hỡi chng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31538 )
Thiếu chi quan khch đường xa, G ở một nh bi mặt đ nhau. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31539 )
Thiếu chi rau anh biểu tui ăn rau Thiếu chi người anh biểu tui lm b cho anh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31540 )
Thiếu chi rau bậu ăn rau Thiếu chi chồng m lm b người ta. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 31541 )
Thiếu chi rau, bậu ăn rau Thiếu chi người (nơi), bậu lm b người ta? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 31542 )
Thiếu chi rau, em ăn rau Thiếu chi người lm b hổ danh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 31543 )
Thiếu chi sng rộng, biển di Lưới ta đang bủa, đem chi vi v =>Ghi Ch: * Lỡ duyn Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31544 )
Thng su em cấy anh bừa Thng mười em gặt anh đưa cơm chiều. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39403 )
Thng su gọi cấy ro ro Thng mười la chn m rao cấm đồng. =>Ghi Ch: * M: ng Gip trong lng. G m thc dn lng ra đồng gặt la. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39404 )
Thng su hơn đm, thng chạp thm bừa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30935 )
Thng Su m cấy mạ gi Th rằng cng cấy ở nh ẵm con Thng Chạp m cấy mạ non Th rằng cng cấy ẵm con ở nh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30936 )
Thng tư gieo trồng thng mười thu hoạch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Li Cai, Dn Tộc Bố Y (cu số 30954 )
Thng tư lười biếng thng mười chẳng thu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Li Cai, Dn Tộc Bố Y (cu số 30955 )
Thng tư mua nứa đan thuyền Thng năm thng su gặt miền ruộng chim. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30956 )
Thng tm đm cho v bụi =>Ghi Ch: * Thng tm l ma mưa bo, khng cn đi biển đnh c nữa, gc cho nghỉ ngơi. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30939 )
Thng tm đnh tru ra thng ba đnh tru về =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30940 )
Thng tm đi qua thng ba đi chết =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30941 )
Thng tm chưa qua, thng ba đ đến =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30937 )
Thng Tm c chiếu vua ra (*) Cấm quần khng đy người ta hi hng Khng đi th chợ khng đng Đi th phải mượn quần chồng sao đang C quần ra qun bn hng Khng quần ra đứng đầu lng trng quan =>Ghi Ch: * C bản khc: Chiếu vua Minh Mạng ban ra Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30938 )
Thng Tm giỗ cha thng Ba giỗ mẹ Gh nh giu ai gh nh ngho Miếng ngon ăn t ngon nhiều Người khn dẫu ni nửa điều cũng khn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30942 )
Thng tm gi may tươi đồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30943 )
Thng tm mưa dư, thng tư mưa bỏ =>Ghi Ch: * Kinh nghiệm xem thời tiết; Nếu thng tm mưa nhiều th thng tư năm sau sẽ t mưa. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30944 )
Thng tm mưa trai, thng hai mưa thc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30945 )
Thng tm nắng rm tri bưởi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30947 )
Thng tm nắng rm tri bng Bồ khng hạt thc, trng mong từng ngy Vui sao thng tm ngy nay: Thc chim vừa vợi đ đầy Nam Ninh. Bn mầu luống cải ln xanh Ng thơm mi nắng để dnh ging hai. Mới ra mẻ gạch l ngoi Nh ai cuối xm đ tươi mi hồng. Đầm trong sen hi vừa xong. Đầy sn hợp tc sen hong nắng vng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 30946 )
Thng tm tre non lm nh, thng năm tre gi lm lạt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30948 )
Thng trọn ngy qua =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30953 )
Thnh đại sự bất căn tế hạnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30968 )
Thnh đổ đ c cha xy Cầu chi gi go lo ngy lo đm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39346 )
Thnh ư quả quyết bại ư do dự =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30999 )
Thanh bạch nhn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30958 )
Thanh bạch truyền gia =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30959 )
Thnh cũng c khi lầm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30965 )
Thnh cũng c khi nhầm lẫn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30966 )
Thnh cũng c khi nhầm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30967 )
Thanh cậy thế nghệ cậy thần =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30960 )
Thanh cậy thế, Nghệ cậy thn =>Ghi Ch: * Thanh Ho được nhờ vo n huệ của vua, đất Nghệ Tĩnh được thần ph hộ . Thanh Ho l nơi sinh ra nhiều vị vua cha. Thời L Sơ tồn tại 99 năm (1428-1527), mở đầu 1 L Thi Tổ (L Lợi) v c 11 vị vua. Thời L Trung Hưng (1533-1788), tồn tại 255 năm, trải 17 đời vua. Triều Nguyễn trải qua 9 đời cha, 13 đời vua. Ring vương triều Nguyễn trải 143 năm (1802- 1945), mở đầu l Nguyễn Thế Tổ, tức Gia Long (Phước nh). Nghệ Tĩnh l vng đất bin trấn của Đại Việt, được triều đnh cc đời coi trọng v cử cc vị quan quan giỏi nhất đến cai quản vng đất ny như L Nhật Quang, Chiu Trưng . . . Nghệ Tĩnh cũng sinh ra nhiều vị nhn ti cho đất nước như Hong T Thốn, Tống Tất Thắng. Những vị quan ny khi sống được nhn dn tin yu mến phục khi mất được nhn dn thờ phụng mi mi. Nghệ Tĩnh c 4 ngi đền nổi tiếng linh thing nhất cả nước; "Đền Cờn đền Quả, Bạch M, Chiu Trưng. Mỗi khi c giặc quấy ph bin giới hoặc xm lấn đất đai, cc vị vua v tướng lĩnh cầm qun đi đnh giặc đều đến cầu xin cc thần ph hộ v đều đnh thắng giặc. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30961 )
Thnh chồng thnh vợ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30964 )
Thanh Chu bun bn nghề ghe Thanh H c ngi ma che An Ho. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30962 )
Thanh Chim qun cấp mất ma Lng đng ht bộ được ma la gieo Lng trung ht bộ th ngho Lng ty ht bộ nợ theo nợ đi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30963 )
Thnh dở đ c cha xy Việc g gi ga lo ngy lo đm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30969 )
Thanh danh nga giải ???? =>Ghi Ch: * Danh tiếng tiu ma Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37179 )
Thanh giả tự thanh - ???? =>Ghi Ch: * Đại loại l người thanh bạch thanh cao ko cần ni ra th cũng vẫn l người thanh cao Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37180 )
Thanh H bước đến Lai Nghi Thăm bc với ch thăm d với c Cn người ở tại Cẩm Ph Sang năm sẽ chỉ đường v tận nh. =>Ghi Ch: * Lai Nghi: Địa danh c chợ nằm pha ty phường Cẩm H, thuộc thị x Hội An; Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30970 )
Thanh H gạch ngi đ vi Kim Bồng chạm trổ gỗ cy mun đời. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30971 )
Thanh H lm gạch bắt nồi Thuốc thơm Cẩm Lệ mấy đời lừng danh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 30972 )
Thnh H Nội năm cửa chng ơi Sng Nhị nước chảy phn đi một dng Đi ta chua ngọt đ từng Thnh cao, sng mạnh cũng xin đừng qun ai. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 30973 )
Thnh hong bản thổ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30974 )
Thnh hong thing về bộ hạ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30975 )
Thnh Hong xem tn quạt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30976 )
Thanh kh lẽ hằng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30977 )
Thnh mn thất hỏa họa cập tr ngư =>Ghi Ch: * Cổng thnh m bị chy th c dưới hồ cũng phải chết lun - họa ly Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30978 )
Thnh Nam cảnh tr an bi (Cu 1) Phố phường trn bộ, vạn chi dưới sng. Nhất thnh l phố Cửa Đng Nhất lịch Hng Ghế, Hng Đồng, Hng Thao Hng Giầy đẹp khch yu đo Muốn tm quốc sĩ th vo Văn Nhn Ba năm một hội phong văn Lại lều lại chng về thăm Cửa Trường. Ngọt ngo ln đến Hng Đường Say sưa Hng Rượu, ph trương Hng Cầm Hng Tiện, Hng Sũ, Hng Mm Gặp nhau Bến Gỗ, vui sn một nh. Hng Ct, Hng Sắt bao xa Ai về Bến Ngự rẽ ra Khoi Đồng. Vải Mn nhỏ chỉ, nn bng Hng Cấp dệt lĩnh, Hng Song bun thừng. Hng Dầu, Hng Lạc, Hng Vừng, Hng Nu tươi vỏ đỏ lng vốn quen Hng Vng lắm bạc nhiều tiền Hng Sơn gắn b gần bn Hng Quỳ. Trăm năm nghĩa bạc tnh nghi Hng Đn, Hng Ghế chung nghề thủ cng. (Xem Tiếp) =>Ghi Ch: * Xem tiếp cu 30980 Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 30979 )
Thnh Nam cảnh tr an bi (Cu 2) Cột Cờ ln đ m trng, Đ Ch lơ lửng bến sng cắm so. Phố khc bun bn vui sao, Lợi quyền chểnh mảng nỡ trao tay người. Hng Dầu, Hng M, Hng Nồi, Hng Trống, Hng Thiếc, ln chơi Hng Thng Hng Cau, Hng Nn, tưng bừng, Thnh Nam văn vật lẫy lừng l đy! =>Ghi Ch: * Tiếp theo từ cu 30979 Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 30980 )
Thnh nhn đi kẻ kh khờ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30983 )
Thnh nhn chi mỹ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30981 )
Thnh nhn cn c khi lầm =>Ghi Ch: * Người khi sinh ra th bản tnh thiện Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30982 )
Thnh nhn cn c khi nhầm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31002 )
Thanh nhn dao cảnh tm hoa Hoa kia chưa nở mới l đi gương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ An (cu số 30984 )
Thanh nhn kể chuyện thuốc lo Kể từ gieo hạt biết no cng phu. Khi cất gnh, lc lu b, Phn tro cỏ gi, sắm lo mọi bề. Sau rồi hi ci đưa về, Kẻ rọc người cuộn tứ bề xn xao Định ngy hẹn thợ lao đao, Ch trưa rượu sớm biết bao nhiu tiền. Hoặc hồ rũ hoặc nguyn mền, Khi no đng bnh mới yn trong mnh . =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 30985 )
Thnh nhn v kh nhn =>Ghi Ch: * Khng c vật g trong trời đất l v dụng cũng như bậc thnh nhn cũng khng chịu bỏ người no Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30986 )
Thanh nin Tiền Phong tầm vng vạt nhọn Phụ nữ Tiền Phong b bọn chuột mo =>Ghi Ch: * Thời chống Php nhn dn dng tre vt nhọn chốn với sng của Ty Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30987 )
Thnh Phao, Phả Lại, Lục Đầu Em về em để mối sầu cho ai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30988 )
Thanh phong minh nguyệt - ???? =>Ghi Ch: * Trăng thanh gi mt Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37181 )
Thnh thị chỗ no cũng x x x xo khch tr Em ăn cơm bảy phủ, dạo đủ khắp nơi Bn bun một vốn ba bốn tiền lời Ch anh dn ruộng, chơn mốc cời quanh năm =>Ghi Ch: * Khch tr: Người hoa Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30990 )
Thnh tha thnh tht như giọt đồng hồ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30989 )
Thanh thin bạch nhật =>Ghi Ch: * Thời gian giữa ban ngy (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30991 )
Thanh thin bạch nhật mn địa hồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30992 )
Thnh thing về đồ thờ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30993 )
Thanh trời rạng thấy ni xy Rừng xanh suối bạc đo vầy tứ phương Tr Tr, Văn Vận hai phường Đ Nầm, Chinh Thạch giao lương thuận ha Thng năm bắp đ tới ma Ch thơm mt chuối bn Ca gnh sang Bao nhiu thao vải, lụa hng Vật g phường chợ cũng băng ngn trải ln Đ th mắm nục, mắm nm Đ th c kh, muối ruốc cũng mang ln tại phường Đ th gạo, nếp, trứng, đường Đ th vng bạc, lược, gương, cau trầu Đ th gh, đục, ang, u Trc, om, trnh thống, dĩa dầu, bnh vi Bun chi th nỏ c lời Lưỡi cy, lưỡi cuốc, nc, nồi, đ, dao Bun chi than, vải lụa thao Nhuộm mu xanh lục, ru rao thu tha Bao nhiu cũng nhờ hột bắp m thi Rồi ma ng lại, giơ cồi với mao =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Trị (cu số 30998 )
Thanh Tr bun bn mọi nơi Đồng Nhn, Thu i l nơi chăn tằm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30995 )
Thanh Tr bun bn yn vui Đồng Nhn, Thy i l nơi chăn tằm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30996 )
Thanh Tr c bnh cuốn ngon C g Ngũ Nhạc, c con sng Hồng Thanh Tr cảnh đẹp người đng C cy so trc bn đồng la xanh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30997 )
Thanh uy đại chấn ???? =>Ghi Ch: * Thanh thế lẫy lừng Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37182 )
Thanh uy thin hạ ???? =>Ghi Ch: * Tiếng tăm vang dội thin hạ. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37183 )
Thanh vấn vu thin ???? =>Ghi Ch: * Tiếng động đến trời. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37184 )
Thanh xun bất ti, phận em l gi Sớm lo nhn ngi cho rồi Sợ e qu lứa uổng đời hồng nhan - Dầu cho qu lứa Em đy cũng chẳng hứa cn Phải duyn em trao nghĩa gởi vng Khng duyn khng nợ, Em đnh để hoa tn nhụy phai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31000 )
Tho cũi sổ lồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31001 )
Tho dạ đổ vạ cho ch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31003 )
Thao lo mắt ếch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31004 )
Thao lo như co trng trăng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31005 )
Tho mồ hi hột =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31006 )
Thao thao bất tuyệt =>Ghi Ch: * Ni hay viết cch tri chảy, khng vấp (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31008 )
Thp Bnh t đứng st cầu B Di (*) Sng xanh, ni cng xanh r, Vo Nam, ra Bắc ai cũng đi đường ny. Nghn thu gương cũ cn đy. =>Ghi Ch: * (*) Thp Bnh t : Thp Chăm nằm Ở chn ni Th Thiện, cạnh một nhnh của sng Cn. Trn sng c cầu tục gọi l cu B Di Xuất xứ: - Miền Trung, Bnh Định (cu số 31011 )
Thp Bnh t đứng st cầu B Gi Non xanh nước cũng xanh r Từ Nam ra Bắc ai cũng đi đường ny =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Bnh Định (cu số 31012 )
Thp kia cn đứng đủ đi (3) Cầu kia đủ cặp (4) huống chi ti với mnh. =>Ghi Ch: * Thp Đi v Cu Đi Ở thnh phố Qui Nhơn, Bnh Định. Xuất xứ: - Miền Trung, Bnh Định (cu số 31022 )
Thp Mười đất rộng mnh mng, Nhiều tm, lắm c, ruộng đồng bao la. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31031 )
Thp Mười đẹp nhất lời ca, Qu ti qu nhất người ra chiến trường. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31032 )
Thp Mười đồng ruộng bao la, Ty m v đ lm ma khng đầu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31034 )
Thp Mười đi dễ kh về, Khi đi giỏ thịt, khi về giỏ cy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31033 )
Thp Mười anh dũng tuyệt vời, Php v mất xc, Mỹ về mất thy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31028 )
Thp Mười c lội đầy sng, Đồng su la chn gp cng diệt th. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31029 )
Thp Mười chiến lũy đầm lầy, Chiến tranh du kch bao vy qun th. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31030 )
Thp Mười gạo trắng nước trong, C đầy sng rộng thong dong từng đn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31035 )
Thp Mười năng lc mnh mng, Ty v tới đ quyết khng đường về. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31036 )
Thp Mười nước mặn, đồng chua Nửa ma nắng chy nửa ma nước dng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 31037 )
Thp Mười sinh nghiệp phn chua Hổ my, c sấu thi đua vẫy vng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 31038 )
Thp trải nắng sương, cau nương sắt đ, Dẫu người thin hạ tiếng ngả lời nghing. Cao thm đ chứng lng nguyền, Cn cầu, cn thp, cn duyn đi đứa mnh. Non sng nặng gnh chung tnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31047 )
Thau đồng chẳng khỏi tay thợ hn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31100 )
Thay đen đổi trắng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31158 )
Thay đi đổi lại =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31160 )
Thay bậc đổi ngi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 30402 )
Thy cng nằm cạnh bn thờ Mỏm th lẩm nhẩm tay rờ đĩa xi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 31149 )
Thay hồn đổi xc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31209 )
Thay hnh đổi dạng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31207 )
Thy lay chy cn ch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31213 )
Thay lng đổi dạ =>Ghi Ch: * Ăn ở bội bạc với người cũ, trước thương sau ght, trước trung hậu, sau phản (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31216 )
Thay ngựa giữa dng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31239 )
Thay nhn tnh như thay o =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31247 )
Thay quần đổi o th xinh, Thay chồng đổi vợ, kẻ khinh người cười. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31252 )
Thay quần thay o thay hơi Thay dng thay dấp nhưng người khn thay =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền trung, Quảng Nam (cu số 31253 )
Thay thầy đổi chủ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31257 )
Thay trắng đổi đen =>Ghi Ch: * Mưu mẹo gian xảo, thay đổi sự việc (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 11843 )
Thay trời đổi đất qu ta Giang san sắp đặt nh nh ấm no. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39406 )
Th bằng tử phước Tội bo oan gia Tiền căn hậu bo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31266 )
The La Cả, vải Đồng Lầm C r Đầm St, sm cầm Hồ Ty. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 31312 )
The La, lĩnh Bưởi, chổi Phng Lục Vn Vạn Phc, nhiễu vng Mỗ bn Chợ Lo một thng su phin Nhiễu điều, lĩnh ta, the đen thiếu g. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31313 )
The La, lụa Vạn, vải Canh Nhanh tay đi bn ai snh th mua. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 31314 )
Th l lưỡi trai Chẳng ai th n. Khum khum gọng v Chẳng n th ai ? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 31315 )
Th thằng tử phược =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31330 )
Thm bạn bớt th =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31334 )
Thm chảy nước miếng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31335 )
Thm chn rượu th dại, thm b mạ được ăn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Lo Cai, Dn Tộc Giy (cu số 31336 )
Thm lng chẳng ai thm thịt. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31338 )
Thm lng chớ ai thm thịt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31337 )
Thm mắm dặm muối =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31339 )
Thm như gi dở thm chua (thm ngi) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31340 )
Thm trầu m chẳng dm xin Thương em m chẳng dm nhn mặt em =>Ghi Ch: * Tục ăn trầu c ở hầu hết cc nước Đng Nam ; Xem: Trầu Cau Trong Ca Dao Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31341 )
Thnh thang đất rộng trời cao, Trn cnh chim ht, dưới ao c cười, Đu hơn được đất Thp Mười. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31342 )
Thnh thnh chiếc bnh giữa dng, Thương thn ga bụa phng khng lỡ th. Gi đưa cy trc ng qu, Ba năm trực tiết cn g l xun. Giu th thịt c cơm canh, Kh th lưng rau đĩa muối cng anh ti đi lấy chồng. Hỡi anh chồng cũ ti ơi! Anh c khn th xin anh trở dậy ăn xi nghe kn. Thi anh đ về nghiệp ấy xin anh đừng ghen, Để cho người khc cầm quyền th nhi. Miệng em khc tay em bế ẳm ng thần v, Tay em gạt nước mắt tay em thắp nn nhang, Bởi v đu m nn nỗi xt xa mun vn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31343 )
Theo đi cũng thể bt nghing Thua em km chị cũng nn hổ mnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31351 )
Theo đm ăn tn =>Ghi Ch: * nịnh bợ, d hưởng lợi khng l bao (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31352 )
Theo (Thờ) cha theo mẹ đ đnh Theo đi theo lứa mới thnh thất gia =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31344 )
Theo anh cho ấm tấm thn Khỏi qua non nọ, khỏi lần ni kia. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 31345 )
Theo anh em cũng muốn theo Em sợ anh ngho anh bn em đi - Ngho thời bn cột bn nh No ai c bn vợ theo bao giờ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31346 )
Theo anh về xứ Bạc Liu Ăn c thay bnh, bu nghu thay qu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31347 )
Theo chồng về tận miệt giồng, Nhớ hồi đi hến nước rng chiều hm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 31350 )
Theo chn nối gt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31348 )
Theo chi những thi gian tham Pha phi thực giả tm đường dối nhau Của phi nghĩa c giu đu Ở cho ngay thật giu sau mới bền =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31349 )
Theo em cng thật l cng Đường đi diệu vợi cch sng trở đ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31353 )
Theo gi phất cờ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31354 )
Theo khn lnh dại =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31355 )
Theo khng lấy di =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31356 )
Theo ma mặc o giấy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31357 )
Theo nhau cho chọn đạo đời Dẫu m khng chiếu, trải tơi m nằm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 31358 )
Theo nhau cho trọn đạo đời Dẫu m khng chiếu, trải tơi m nằm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 31359 )
Theo nhau cho trọn đạo trời Dẫu m khng chiếu trải tơi m nằm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31360 )
Theo nhau cho trọn tử sinh cũng đnh Trời cao bể rộng mng mnh Ở sao cho trọn tấm tnh phu th. Trt đ ngọc ước vng thề Dẫu rằng cch trở sơn kh cũng liều =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31361 )
Theo nheo ăn nhớt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31362 )
Theo ng theo b =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31363 )
Theo vết xe đổ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31364 )
Theo voi ăn b ma =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31365 )
Theo voi ht b ma =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31366 )
Tht ra lửa mửa ra khi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31367 )
Thu phụng vẽ rồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31368 )
Thi đua giết giặc cho nhiều Thnh cng rồi lại mai chiều c nhau. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31376 )
Thi đua phng bệnh vệ sinh Thực hiện tứ diệt tam tinh hng đầu. =>Ghi Ch: * Tứ diệt: Bốn diệt l giết ruồi, giết muỗi, giết chuột, giết rận, rệp truyền bệnh; 3 Tam Tinh: Ba sạch- ở sạch, ăn sạch, uống sạch. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31377 )
Thi n bấc cầu bo =>Ghi Ch: * Lm ơn m khng cần được bo đp đền ơn Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31369 )
Thi n bố đức =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31370 )
Thi bơi với giải th thua =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31371 )
Th chờ nhau đặng thăm cho đi cu, Kẻo m thuyền lại xa nhau, Xun ny hờ hững, xun sau buồn lng. Hai bn, bn liễu, bn đo, Mặc tnh bạn, thương bn no th thương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31372 )
Th c hồn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31374 )
Thi gan đọ sức =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31378 )
Thi gan với cc ta =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31379 )
Th giờ l vng bạc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31380 )
Th l m nấu c khoai Con gi chết mệt, con trai phải lng C hổ l c hổ rồng Cả vợ lẫn chồng ăn mi khen ngon. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31381 )
Th l tha lảy Con gi bảy nghề Ngồi l l một Dựa cột l hai Ni dai l ba Ăn qu l bốn Việc trốn l năm Hay nằm l su Lu tu l bay? =>Ghi Ch: * C bản khac:Ch la ch lấy; xem bi: Tr Chơi Dn Gian Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31382 )
Th một chn nước phước bằng non (phước đức đầy non) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31383 )
Th một chn nước, Phước chất bằng non =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31384 )
Thi phc thi phận =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31386 )
Th thực c hồn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31389 )
Thi tnh họa - ???? =>Ghi Ch: * họa tnh thơ Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37193 )
Thi trung hữu họa - ???? =>Ghi Ch: * Trong thơ c họa Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37194 )
Thi trung hữu nhạc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31391 )
Thiếp đưa chng đến bến đ Cẩm Lệ Phải chi khng sợ cha sợ mẹ đưa thẳng đến Miếu Bng Tốn bao nhiu tiền em chịu bấy nhiu cng chng đền. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38924 )
Thiếp đưa chng ln đường thượng lộ, Trời hỡi trời, mới ngộ sao dong? =>Ghi Ch: * Ngộ: - Gặp bất thnh lnh. - Tốt đẹp gy nhạc nhin Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 31475 )
Thiếp đưa chng một nắm bắp rang Chng về kiếm nơi m tỉa được thiếp theo chng về khng - Em chết ba năm sống dậy đi lấy chồng Bắp rang anh tỉa mọc trn đồng cho coi. =>Ghi Ch: * 1 C bản ghi: Em cứ tim nơi m mưa ba năm khng ướt, nắng chn thng chẳng kh, Sợ em khng cho qua tỉa, chớ qua tỉa v hắn mọc liền Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31476 )
Thiếp đợi chng ba bốn năm ni Chng khng bước tới thiếp ra đi lấy chồng Khuyn chng bớt nhớ thi trng Cơm chan nước lạnh mặn nồng chi đu! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38923 )
Thiếp đứng gần chng hơn vng chn nn, Chng đứng gần thiếp hơn chn thuốc tin. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Sc Trăng (cu số 31477 )
Thiếp đ lựa chuối thiếp mua, Đn nhang thiếp cũng lựa cha thiếp tu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31472 )
Thiếp đy như cụm bng hường Đừng thấy xinh xinh m rờ tới, e mắc đường chng gai. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 31474 )
Thiếp chờ chng ba bốn năm ni Chờ khng thấy bạn thiếp phải ra đi lấy chồng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31470 )
Thiếp chờ chng xun mn huệ tan Bng lau nở hết vắng tin chng chng ơi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 31471 )
Thiếp chng thương những nghề nng Đm khoai vạt la ngoi đồng lm ăn Sự tnh lưỡi cuốc bổ văng Hai bn sưng trn biết lm răng hỡi chng? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39407 )
Thiếp c chồng rồi an phận khỏi lo Chng m xa thiếp buồn thi l buồn V ai giọt lệ nhỏ tun Kh khăn phải giữ ngọn nguồn lạch sng Ni rồi lời ni như khng hỡi nường Hồi m đnh sp soi gương Lại thm cu chuyện cho nường nhọc thn Ăn chanh nhớ đến mi gừng Bạn đặng nơi m sang trọng cũng nhớ mấy lần gian trun Bạn đặng nơi m ph phủ o quần Nhớ khi dang nắng nhớ tuần dầm sương Nhớ khi ta bạn ngoi đường Hồi m thn ngoi ng khi m thương v nh Tạm đi lời nhắc bạn tnh xa Bạn c chồng xch nn bỏ ta mặc lng Nước non bao quản đục trong Khuyn ai giữ dạ tấm lng cho y Em đi lấy chồng tới tm phần đi Thương chng c hai chuyện di khi khng rồi Cn đong chia lại ai ơi cho vừa Uổng cng chng sớm đn chiều đưa Chốn phng loan vắng vẻ chốn vườn xưa ho sầu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38922 )
Thiếp dm hỏi chng, Vậy chớ cao đng sức khoẻ, Đường huệ mấy nhnh cam huệ mấy bng. Duyn phải duyn kim cải, Nghĩa phải nghĩa giao ha. Rồi đy con nhện c về nh, Anh knh thăm c bc ng b bnh an. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc (cu số 31473 )
Thiếp gặp chng đy xin hỏi hết một lời Hỏi thng năm sao hạn con chim trời ăn chi - Bạn ơi chim trời ăn hột của trời C ăn chi của bạn m bạn nỡ bung lời đắng cay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38925 )
Thiếp gặp chng bn đng Chợ Phố Chng gặp thiếp nơi chỗ Cha Cầu Nhn nhau nước mắt thấm bu Bạn về xứ bạn, khng biết giải sầu cng (cho) ai =>Ghi Ch: * Chợ Phố: Hội An (Faifo); Cha Cầu: Cn c tn l Lai Viễn Kiều nằm trong thị x Hội An Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31478 )
Thiếp gặp chng như Ngưu Lang gặp hội, Chng gặp thiếp như hạc độ lưng quy. =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Hạc độ (đỗ) lưng quy; (Hạc l loi chim c chn cao, cổ v mỏ di, tượng trưng cho sự phiu diu tiu si của cảnh tin, người tin (hạc gi vn du; cưỡi hạc chơi my); quy; ra, tượng trưng cho sự sống lu). Hnh ảnh hạc đậu lưng ra thường l biểu tượng của cuộc sống Ha hợp, phc lộc thọ dồi do, hiển qu, sang trọng. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31479 )
Thiếp gặp chng tại đng xe lửa Chng gặp thiếp tại cửa ng R-be Mấy lời chng dặn thiếp nghe Thức khuya dậy sớm chải ch mười hai xu Mn ma ch đệm cuốn sng treo Ta về bỏ bạn cheo veo một mnh Bạn ơi bạn chớ phiền tnh Ma ni khng gặp ta hẹn gặp lại mnh ma sau Trăm lạy ng trời mưa xuống cho mau Ch kia ra lộc trước sau thiếp cũng gặp chng! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38926 )
Thiếp gặp chng vo hội khng may V duyn giặt o phải ngy trời mưa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31480 )
Thiếp hỏi chng ci o ai may Đường kim ai dệt đường tay ai viền Đường kim quan mốt đường viền quan hai Nay chừ bạn đ nghe ai Quan mốt phải trả quan hai phải đền. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38927 )
Thiếp hỏi chng phải nn thưa Tre ra l bẻo gầy chưa nn sng. Thiếp khng thương chng th ra chỗ dở Cho nn thiếp phải thương đỡ vi ngy Thiếp c chồng rồi thin hạ đều hay Sợ nước lui về đng hải cng ngy cng xa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38928 )
Thiếp l dng di con quan Thiếp chưa từng chịu cơ hn nắng mưa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31481 )
Thiếp nguyện cng chng ở ga Lin Chiểu Chng nguyện cng thiếp ở miễu H Kh Hai ta cắt tc m thề Trước răng sau rứa chớ hề lng tm =>Ghi Ch: * 1 Miễu H Kh; Miễu thuộc phường Xun H, quận Thanh Kh, TP. Đ Nẵng; 2 C bản ghi: Trước răng sau rứa, đừng thề tiếng chi. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38929 )
Thiếp như c ở biển đng Chờ khi nước cạn ha rồng ln my - Phải chi anh c php thần thng Ngăn my cưỡi gi, bắt rồng cưỡi chơi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31483 )
Thiếp như cam qut bưởi bng Đắng the ngoi vỏ trong lng ngọt thanh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31485 )
Thiếp như cam qut, bưởi, bng Ngoi tuy cay đắng, trong lng ngọt ngay =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31486 )
Thiếu ch bắt mo ăn cứt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31545 )
Thiếu gạo cạo thm khoai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31548 )
Thiếu phụ quạt mồ =>Ghi Ch: * ni người đn b khng thủ tiết 3 năm m chỉ mong mồ chồng mau kh để ti gi Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31549 )
Thiếu sống thừa chết =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31550 )
Thiếu thng ging mất khoai, Thiếu thng hai mất độ (đậu), Thiếu thng tư mất tằm, Thiếu thng năm mất l (la) =>Ghi Ch: * Kinh nghiệm xem lịch dự đon kết quả thu hoạch ma dựa vo những thng thiếu (khng đủ 30 ngy theo m lịch) . Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31551 )
Thiếu thng hai mất c (*) Thiếu thng ba mất đỗ Thiếu thng tm mất hoa ngư Thiếu thng tư mất hoa cốc =>Ghi Ch: * C bản khc cho l mất g. C đng hơn v cu ni về rau đậu chứ khng ni về gia cầm Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31552 )
Thiếu thng Tư kh nui tằm, Thiếu thng Năm kh lm ruộng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31554 )
Thiếu thng tm mất hoa ngư, Thiếu thng tư mất hoa cốc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31553 )
Thiếu thuế bắt vợ thiếu nợ bắt con =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31555 )
Thiếu thuế vua, chứ ai thua việc lng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31556 )
Thiếu việc vua chứ ai thua việc lng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31557 )
Thiện đạo ch cng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31411 )
Thiện c đo đầu chung hữu bo Cao phi, viễn tẩu giả nan tng Anh thương em c chứng mặt trời vng Chừng no anh ở bạc cho tm cng cắn anh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long, Tiền Giang (cu số 31397 )
Thiện c chi bo như ảnh thy hnh =>Ghi Ch: * Kết quả của thiện c như hnh với bng Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31396 )
Thiện bất vọng lai tai bất pht =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31400 )
Thiện bo c bo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31398 )
Thiện du giả nịch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31414 )
Thiện giả thiện bo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31417 )
Thiện nam tn nữ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31439 )
Thiện sanh (Thiện sinh) phước chung =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31445 )
Thiện sinh phước chung =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37217 )
Thiện, c đo đầu chung hữu bo =>Ghi Ch: * Thiện c cuối cng rồi sẽ bo, chỉ cn sớm muộn đ m thi. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31469 )
Thiệt chiến quần nho =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31525 )
Thiệt hại thay cho thằng b ln ba N lăn n khc giữa nh năm gian. Khc than giữa chốn linh sng Ba vung nhiễu tm đi hng chữ vi Chớ thiệt hại thay người thc th đ yn rồi Để cho người sống ở đời chơ vơ. Ba bốn năm nhang khi thiếp ti phụng thờ. Đầu đội chữ hiếu tay sơ chữ tnh. Chữ hiếu trung thiếp ti gnh vc một mnh Chẳng hay chng c thấu tnh thiếp chăng. Đường đi khuất nẻo khi chng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31526 )
Thiệt như chng đng mực danh nhu Sương sa mấy ci, dặm c mấy nơi =>Ghi Ch: * Danh Nhu: Danh nho Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 31527 )
Thiệt tnh hỏng phải ba hoa hm qua tui thấy con g đ tru..... =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 20931 )
Thiệt vng đu sợ lửa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31529 )
Thia thia quen chậu Vợ chồng quen hơi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31393 )
Thch ch hơn ph qu =>Ghi Ch: * Được thỏa ch hơn được ph qu Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31394 )
Thch ngủ m cờ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31395 )
Thin đạo ch cng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31410 )
Thin địa chi đạo tạo đoan hồ phu phụ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31412 )
Thin địa v kh vật =>Ghi Ch: * Trong trời đất người người bnh đẳng, mọi vật đều qu Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31413 )
Thin đng hỏa ngục hai bn Ai khn th lại ai dại th qua Đm nằm nhớ cha nhớ cha Đọc kinh cầu nguyện kẻo xa linh hồn Linh hồn phải giữ linh hồn Đến khi giờ chết được ln thin đng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Ngi (cu số 37774 )
Thin đng hỏa ngục hai que Ai khn th về ai dại th saa Đm nằm nhớ cha nhớ cha Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn Linh hồn phải giữ linh hồn Đến khi mnh chết được ln thin đng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 37775 )
Thin n vạn tạ - ???? =>Ghi Ch: * Nghn n vạn tạ Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37196 )
Thin bất dung gian =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31399 )
Thin biến vạn ho =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31401 )
Thin biến vạn ha =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31402 )
Thin biến vạn hon - ???? =>Ghi Ch: * Thay đổi, biến ha nhiều Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37197 )
Thin binh vạn m =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31403 )
Thin cơ bất khả lậu =>Ghi Ch: * Cơ mật của trời khng th ni ra được Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31408 )
Thin cơ bất khả lộ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31409 )
Thin cơ bất khả tiết lộ - ?????? =>Ghi Ch: * Chuyện b mật tựa chuyện của trời khng thể tiết lộ Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37200 )
Thin cc nhứt phương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31404 )
Thin cao địa hậu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31406 )
Thin cao địa hậu - ???? =>Ghi Ch: * Trời cao đất dy). Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37198 )
Thin cao đ c thnh tri Người nhn nghĩa chẳng hn vi bao giờ. =>Ghi Ch: * Thin cao đ c thanh tri: Trời cao đ c thnh biết Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31405 )
Thin cao thnh t =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31407 )
Thin chn vạn xc - ???? =>Ghi Ch: * V cng xc thực Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37199 )
Thin duyn kỳ ngộ gặp chng Khc g như thể phượng hong gặp nhau Tiện đy ăn một miếng trầu Hỏi thăm qu qun ở đu chăng l Xin chng qu bước vo nh Trước l hỏi chuyện sau l nghĩ chn =>Ghi Ch: * Tục ăn trầu c ở hầu hết cc nước Đng Nam ; Xem: Trầu Cau Trong Ca Dao Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31415 )
Thin duyn kỳ ngộ gặp chng, Khc g như thể phượng hong gặp nhau. Tiện đy ăn một miếng trầu, Hỏi thăm qu qun ở đu chăng l. Xin chng qu bước vo nh, Trước l hỏi chuyện sau l nghỉ chn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc (cu số 31416 )
Thin hương quốc sắc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31426 )
Thin hạ đồn cht lỗ tai Rằng ta với bạn một hai mặn nồng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38917 )
Thin hạ chi nhu tr sinh thin hạ chi cương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31418 )
Thin hạ c cu Đi kh ở lng hơn giu sang hng xứ Bt cơm dĩa muối cũng trung hiếu đạo đường Em đi lấy chồng xa x, ngi hương Một mai em c lm con heo cng giỗ C đặng lẽ cương thường hay khng? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin (cu số 31419 )
Thin hạ c cu: Đi kh ở lng hơn giu sang hng xứ Bt cơm dĩa muối cũng trung hiếu đạo đường Em đi lấy chồng xa x, ngi hương Một mai em c lm con heo cng giỗ c đặng lẽ cương thường hay khng? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin (cu số 31420 )
Thin hạ nhn, thin hạ ti =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31421 )
Thin hạ vi cng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31422 )
Thin hạ v song =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31423 )
Thin hạ v song - ???? =>Ghi Ch: * Gần nghĩa với cu Độc nhất v nhị Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37201 )
Thin hồng vạn tử - ???? =>Ghi Ch: * Mun nghn nh sng Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37203 )
Thin hnh dĩ qu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31424 )
Thin hnh vạn trạng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31425 )
Thin hoang địa lo - ???? =>Ghi Ch: * Trời đất gi đi, hoang tn Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37202 )
Thin kỳ vạn trạng - ???? =>Ghi Ch: * Mun hnh vạn trạng Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37207 )
Thin kiều bch(b) mị - ???? =>Ghi Ch: * Xinh đẹp tuyệt trần Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37204 )
Thin kim mi cốt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31427 )
Thin kinh địa nghĩa - ???? =>Ghi Ch: * L để chỉ những l lẽ đng đắn xưa nay, khng c g phải bn ci, nghi ngờ Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37205 )
Thin kinh địa nghĩa ???? =>Ghi Ch: * Ni ci đạo thường như trời đất khng thể di dịch được Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37206 )
Thin kinh vạn quyển =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31428 )
Thin la địa vng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31429 )
Thuyền đua th li cũng đua, B ngổ đi trước, b dừa đi sau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32446 )
Thuyền ơi c nhớ bến chăng? Bến th một dạ khăng khăng đợi thuyền. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 32471 )
Thuyền ai đậu bến Giang Lăng Trn đn km ku thnh tht, dưới c ke than rằng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32395 )
Thuyền ai đủng đỉnh trn sng Hay thuyền chở la nh nng chăng l? Nng dn mnh sản xuất tăng gia La kh quạt sạch đem ra chiến trường. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32399 )
Thuyền ai đứng chực bn sng, C lng đợi khch hay khng hỡi thuyền? Để ta kết nghĩa lm quen. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32398 )
Thuyền ai đi ngược về xui C về Non Nước cho tui về nhờ Sao c ăn ni ỡm ờ Thuyền tui chật khch c nhờ lm sao. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38993 )
Thuyền ai đi trước bọt nước nổi phềnh Chờ ti đi với tm tnh đi cu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 32396 )
Thuyền ai ba bốn chiếc nghinh ngang Chiếc no chưa vợ để thế gian đi nhờ? Để lm chi lững đững lờ đờ Kẻ đi khng dứt, người ngồi chờ căn duyn G lời ku chng ở dưới thuyền Đưa em qua đ, hết nhiu tiền trả cho! Lm người đững c so đo Ta chưa trốn chợ lật đ mấy khi Cho thuyền ra rước mau đi Kẻo m thục nữ chờ lu mất lng. - Thuyền anh ba bốn chiếc bộn bề Chiếc v Gia Định, chiếc về Nha Trang Cn dư một chiếc đưa nng Em ơi bước xuống để chng đưa qua Đưa em vế tới qu nh Chữ n l nặng, cn l chữ Duyn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32393 )
Thuyền ai cho giữa bốn gnh Bớ thuyền đứng lại cho anh đi nhờ Cn ai ăn ni phỉnh phờ Thuyền em chật lắm đi nhờ chẳng đặng đu Miệng hỏi tay bắt lấy so Rửa chn cho sạch bước vo sau mui Chờ cho đn tắt lửa vi Li bạn ngủ hết cn tui với nng Nng ơi thức chớ ngủ chi nng Ngồi dậy anh kể chung tnh nng nghe Sự tnh nng chẳng kịp nghe Trch g trống ta te te gy hoi Trch trời sao vội sng mai Để duyn lơ lửng chịu bi dở dang Trống tầm vng ai vỗ bập bng Lm cho con st lội sng đi tm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38992 )
Thuyền ai cho trước bọt nước nổi lờ đờ, Phải thuyền người nghĩa đợi chờ em theo. Bớ chiếc thuyền sau cho mau anh đợi, Để khuất bng trăng rồi, bờ bụi tối tăm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Cần Thơ, (cu số 32394 )
Thuyền ai d ngược d xui C về Nam Định cho ti về nhờ. - Sao c ăn ni ỡm ờ? Thuyền anh chật mớm, em nhờ lm sao =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32397 )
Thuyền ai gc mi hững hờ Phải duyn th gh, đy chờ đ lu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 32400 )
Thuyền ai khng nệ kh quanh, Năm canh np bng cy xanh em chờ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32401 )
Thuyền ai lơ lửng bn bờ Tưởng thuyền bun chuyến ai ngờ thuyền em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32403 )
Thuyền ai lơ lửng bn sng C lng đợi khch hay khng hỡi thuyền ? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32404 )
Thuyền ai lơ lửng bn sng (2) Hay thuyền ch li chờ chồng ti chăng? Ngy ngy ra đứng bờ sng Hỏi thăm ch li no chồng ti đu Chồng em cn ở sng Ngu Bun ch mạn hảo năm sau mới về. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32406 )
Thuyền ai lơ lửng ngoi khơi Thuyền vo trong bến cho ti sang nhờ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32407 )
Thuyền ai lờ lững bn sng C về H Nội, H Đng cng về. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 32405 )
Thuyền ai ln xuống bến sng Phải duyn, phải vợ, phải chồng th v =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32402 )
Thuyền ai m đậu bến ta Khng lui về bến cũ cho thuyền nh đậu chơi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32408 )
Thuyền ai m đậu bến ta (2) Phn mui rch nt sương sa lạnh lng. Lạnh lng anh đắp o cho Em nghe lời ai dỗ, giy v o anh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32409 )
Thuyền ai m đậu giữa dng Tuy ngoi vn tốt, trong lng vn hư. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32410 )
Thuyền ai rc rch bn ngoi Hay thuyền anh li bẻ sồi nhuộm thm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32411 )
Thuyền ai thấp thong bn bờ Hay thuyền ng Lữ đợi chờ vua Văn. =>Ghi Ch: * Bi ca dao ny tương truyền ni về Trần Cao Vn, một ch sĩ yu nước cng vua Duy Tn mưu đồ thực hiện binh biến để chống Php. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32412 )
Thuyền ai thấp thong trong sương Cho ti theo với tỏ tường khc nhi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32413 )
Thuyền ai tri nước Đợi bước ti cng Chiều về trời đất mng lung Phải duyn th xch lại cho đỡ no nng tuyết sương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32414 )
Thuyền ai tri trước Cho ti lướt tới cng. Chiều đ về, trời đất mng lung Phải duyn th xch lại cho đỡ dng tiếng thương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32415 )
Thuyền ai tri trước cho em đến cng Chiều đ về trời đất mung lung Phải duyn th xch lại cho đỡ no nng tiếng sương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32416 )
Thuyền ai vượt nước sng Thu Nhn về sng M 3 sng Chu xy đời D cho biển cạn non dời Th qun giặc Mỹ mun đời khng phai. =>Ghi Ch: * 3 chỉ sng M, sng Chu thuộc tỉnh Thanh Ha. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32417 )
Thin la địa vng - ???? =>Ghi Ch: * Lưới giăng khắp trn trời dưới đất, v như sự bủa vy khắp nơi, khng thể no thot ra được Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37208 )
Thin li chỉ đu đnh đấy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31430 )
Thin l chi hnh, thủy ư tc hạ ????,???? =>Ghi Ch: * Ngn dặm hnh trnh, bắt đầu từ ngươi Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37209 )
Thin l giang sơn thin l nguyệt Vị tỳ thin lạc vị ty cưu n tnh ry đặng phiu lưu Bn sng vắng vẻ tiếng chim cưu ku phiền Th đừng gặp gỡ cho yn Gặp nhau sao lại đảo đin hử tề Đoạn sầu bn chẩm đ m Tin xun đu đ đưa về cho chăng Tương tư sầu biếng ngủ biếng ăn Giấc thần mộng năm canh m ỉ Trch ngy lại xun qua h ch Tinh luật h m ỉ sen kh Mơ mng bể Sở sng Ng Người buồn thấy cảnh chừng m cũng buồn. =>Ghi Ch: * 1 Tạm hiểu: Đường xa sng ni nhuộm nh trăng, niềm vui như trời đất bao la khng ring tuột ai; 3. Cớ sao đưa vo khun php để sen kh ho. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38918 )
Thin l nan dung - ???? =>Ghi Ch: * Chỉ việc lm m đạo trời khng thể bao dung, tha thứ cho được Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37210 )
Thin l nhn duyn nhất duyn khin =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31431 )
Thin l tại nhn tm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31432 )
Thin l tống tẩu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31434 )
Thin l thu lai, vạn l thu lai Đến đy c gi liễu mai sum vầy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ An (cu số 31433 )
Thin l tuần hon chu nhi phục thỉ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31435 )
Thin ma bch chiết =>Ghi Ch: * Trăm ngn sự gian nan lao khổ Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31436 )
Thin minh chnh địa hề minh chnh Đường hiếu trung em giữ trọn hiếu trung Một mai em thc xuống m cung Tay m bức chiếu nằm chung một mồ No ai bỏ ngi em m Em sống trn dương gian anh sống với Em thc xuống dưới mồ anh cũng thc theo Lời nguyền hương thắp đn treo No ơi ở bạc thc theo ngọn đn. - Thin minh minh địa cũng minh minh Chng nằm xuống đ bỏ mnh thiếp trng Khng ai chạy thuốc chạy thầy Khng ai nhổ l bứt cy cho chng Khng ai mượn nhổ cỏ ban Khng ai sắc thuốc cho nng đỡ cng Tay chn lạnh ngắt như đồng Nam m A di đ Phật vợ xa chồng phen ni Thc xuống suối vng đnh đoạn hồi quy Lm tuần để chế đi khi kẻo buồn Về nh treo bức liễn vung Treo ln rớt xuống lệ tun hai hng Ai lm hồn chng thc xuống suối vng =>Ghi Ch: * 1. Chỉ điển tch vua Sớ đ v mộng tranh b đồ vương gy chiến tranh, giết hại nhiều người dn tnh rất khổ. Bề sở dng đề chỉ nơi chm giết lẫn nhau. Sng Nghiu do đin trong thời Ngũ đế lm cho thin hạ thi binh, dn tnh no ấm. Bể Sở sng Nghin dng đề chỉ sự lầm than đi khổ, v sự hạnh phc ấm no của hai thời khc nhau; 2. Thin minh minh địa cũng minh minh. C nghĩa tri tối, đất cũng tối.3. Cỏ ban: Một loại cỏ dng trong thuốc nam. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38919 )
Thin minh minh địa cũng minh minh C con khng gả cho mnh Mai sau trồng b mnh rnh dứt dy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38920 )
Thin minh minh địa cũng minh minh (3) Chờ ta với bạn snh mnh lm đi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38921 )
Thin minh minh, địa cũng minh minh (2) Ai c con khng gả cho mnh Mai sau lửa chy ku mnh, mnh đốt thm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31437 )
Thin mn vạn hộ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31438 )
Thin nan vạn nan =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31440 )
Thin ngoại hữu thin - ???? =>Ghi Ch: * Ngoi trời cn c trời cao hơn Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37211 )
Thin ngn vạn ngữ - ???? =>Ghi Ch: * Nghn lời vạn chữ Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37212 )
Thin nhược hữu tnh thin diệc lo. =>Ghi Ch: * Trời c tnh trời hẳn cũng gi thi (Thin nhược hữu tnh thin diệc lo, nguyệt như v hận nguyệt thường vin) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37213 )
Thin nhin Đồng Thp hữu tnh, Dưới sng c quẫy, lục bnh tm tri. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31441 )
Thin nin vạn đại =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31442 )
Thin phương bch kế =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31444 )
Thin phương bch kế - ???? =>Ghi Ch: * Trăm phương ngn kế Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37214 )
Thin ph địa ti =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31443 )
Thin qun vạn m - ???? =>Ghi Ch: * Nghn qun vạn ngựa Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37215 )
Thin sơn vạn thủy - ???? =>Ghi Ch: * Nghn ni vạn sng Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37216 )
Thin sanh nhơn, h nhơn v lập, Địa sanh thảo, h thảo v căn, Hơn khng hơn em cũng kiếm cho bằng, C đu thua bậu m bậu hng cười ch? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 31448 )
Thin sanh nhơn, h nhơn v lộc (2) Địa sanh thảo h thảo v căn, Khng hơn cũng kiếm cho bằng, C đu thua st bạn hng cười ch. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31447 )
Thin sanh nhơn, h nhơn v lộc (3) Địa sanh thảo h thảo v căn Một mnh em ngồi giữa lng thuyền Dưới nước trn trăng Biết ai trao duyn gửi phận cho bằng thế gian =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31449 )
Thin sanh nhn, h nhn v lộc Địa sanh thảo, h thảo v căn Một mnh em ngồi dựa lng thuyền Ngẫm xem ci phận, ci duyn c vẹn ton! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31446 )
Thin sinh nhơn, h nhơn v lộc (2) Địa sinh thảo h thảo v căn. Trời sinh người đều c lộc trời, Đất th sinh cỏ rễ chồi no khng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31450 )
Thin sinh nhơn, h nhơn v lộc (3) Địa sinh thảo h thảo v căn Bạn với ta duyn khng xứng, nợ khng bằng Nơi m hơn bạn chọn, nơi m bằng bạn chờ ta =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31451 )
Thin sinh nhơn, h nhơn v lộc (4) Địa sinh thảo h thảo v căn Anh ch em duyn nợ khng bằng Anh kiếm nơi m đi nữa cũng khng bằng nơi em =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31452 )
Thin tư vạn tưởng - ???? =>Ghi Ch: * Nghn vạn suy Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37224 )
Thin tải kỳ phng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31454 )
Thin tải nan phng ???? =>Ghi Ch: * Nghn năm kh gặp. Tải l lượng từ: đơn vị thời gian bằng một năm Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37218 )
Thin tải nhất th ???? =>Ghi Ch: * Nghn năm mới c một lần. Cơ hội t c. Cũng ni l thin tuế nhất th ????. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37219 )
Thin tn vạn khổ - ???? =>Ghi Ch: * Nghn vạn khổ cực Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37220 )
Thin tng mối đn =>Ghi Ch: * Người chết m được mối đn l một hnh thức trời tng (ch) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31457 )
Thin thư định phận =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31461 )
Thin thời nhơn sự lưỡng tương thi, Sao em chẳng kiếm một nơi kẻo gi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31459 )
Thin thời, địa lợi, nhn ha =>Ghi Ch: * ba điều kiện chnh để thnh cng: vận trời, thế đất, lng người (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31460 )
Thin thủy tải đại chu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31463 )
Thin thu vĩnh biệt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31462 )
Thin thu vạn tuế - ???? =>Ghi Ch: * chỉ mun đời di lu, bền vững Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37221 )
Thin trường địa cửu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31465 )
Thin trường địa cửu - ???? =>Ghi Ch: * Trường tồn cng trời đất Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37223 )
Thin tru địa diệt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31464 )
Thin v nhị vật dn v nhị duyn =>Ghi Ch: * Trời khng c hai mặt trời người khng hai lần duyn Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31466 )
Thin vng khi khi sơ nhi bất lậu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31467 )
Thin vng nan đo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31468 )
Thin tht như thịt nấu đng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31558 )
Thn, Tuất, Sửu, Mi: tứ hnh xung. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31559 )
Thinh thinh đất rộng trời di, Biết sao cho đặng duyn hi trăm năm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31560 )
Th l mũi xanh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31599 )
Th l su mặt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31600 )
Th tay anh ngắt cọng ng Thấy em cn nhỏ giữ b, anh thương Th tay ngắt cọng rau mương B em, em giữ anh thương nổi g? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang, Bến Tre, Bạc Liu (cu số 31617 )
Th tay anh ngắt ngọn ng Thương em đứt ruột giả đ lm ngơ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 31618 )
Th tay bắt bướm trn cy Miệng ku hỡi bướm, thiếp đy bớ chng Đừng nghi cho bướm m oan Bướm y như cựu, bướm hon như xưa Thiếp ni với chng h dễ đi đưa Dầu sớm cũng đợ, dầu trưa cũng chờ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31619 )
Th tay bẻ ngọn ma lau, Chờ ba m ngủ, ln vo thăm em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Kin Giang (cu số 31620 )
Th tay bẻ nhnh mai tn Bỗng nhn thấy bạn hai hng lệ sa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 31621 )
Th tay bẻ nhnh mai tn, Bỗng mnh thấy bạn hai hng lệ sa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 31622 )
Th tay bứt ngọn rau ng, Thương anh thấu chết giả đ ng lơ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 31623 )
Th tay cho trắng, ngắt ngọn rau đắng cho tươi Bạc ba mươi mua lấy tiếng cười Bạc ba mươi em khng tiếc m tiếc một người như anh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 31624 )
Th tay hi trộm tri xoi Lng xm bắt được đnh hai chục đn Đắng cay như tri bồ hn Bầm gan tm ruột dạ cn thương em =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Bnh Định (cu số 31625 )
Th tay mặt đặt tay tri =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31632 )
Th tay m bứt cọng ng Thương anh đứt ruột giả đ ng lơ? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Kin Giang (cu số 31626 )
Th tay m ngắt ngọn (cọng) ng Thương em đứt ruột giả đ ng lơ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31627 )
Th tay m ngắt ngọn ng Thương em đứt ruột, giả đ ng lơ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 31628 )
Th tay m ngắt ngọn ng, Thương em đứt ruột giả đ ng ngơ, =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31629 )
Th tay m ngắt ngọn rau ng Thấy em cn nhỏ đn b anh thương - Th tay ngắt ngọn rau mương B em em đn, anh thương nỗi g =>Ghi Ch: * Xem thm cu: 28564 Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31630 )
Th tay m ngắt ngọn xoan đo Muốn anh thị chn th vo rừng xanh Thuyền ai gh xuống Bến Ghềnh Phải thuyền ch li cho em ngồi nhờ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31631 )
Th tay ngắt ngọn đỗ c Thấy em m đỏ anh m muốn hn Trai thường dại, gi thường khn Muốn hn trầu rượu đến hn ở nh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 31633 )
Th tay ngắt ngọn dưa leo, Để anh lo cưới, đững c theo nẫu cười. =>Ghi Ch: * Nẫu: Người ta, bọn họ Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 31634 )
Th tay ngắt ngọn rau ng Thấy em nhỏ tuổi giữ b, anh thương Th tay ngắt ngọn rau mương B tui, tui giữ anh thương nỗi g =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 31635 )
Th tay ngắt ngọn rau ng (5) Thấy anh cn nhỏ, giữ b em thương. Th tay ngắt ngọn rau mương B tui, tui giữ anh thương nỗi g =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre, Đồng Thp (cu số 31636 )
Th tay ngắt ngọn rau ng, Thấy em cn nhỏ chận b anh thương. - Th tay ngắt ngọn mướp hương, B em em chận, anh thương (ci) nỗi g? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 31637 )
Th tay ngắt ngọn trm bầu Thương th thương đại, đừng cầu ng mai. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 31638 )
Th tay ngắt nhẹ cọng ng Thương em đứt ruột, giả đ ng lơ! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 31639 )
Th tay ti ngắt ngọn ng Thương c đứt ruột giả đ ng lơ Thương rồi sao lại lm ngơ Mai sau đừng trch ng tơ bạc tnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 31640 )
Th tay vuốt ngực bạn tnh Nước si cn nguội huống chi mnh giận ti =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 31641 )
Th tay vuốt ngực chung tnh Nước si cn nguội huống chi mnh với ti =>Ghi Ch: * Hoặc: Nước si cn nguội huống chi mnh giận ti. Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 31642 )
Th tay vuốt ngực chung tnh (5) Nước si cn nguội huống chi mnh giận ti =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 31643 )
Th tay vuốt ngực chung tnh, Nước si cn ngội, huống chi mnh giận ti. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 31644 )
Th tay vuốt nhnh tng que Mnh đy ti đ, ai d xa nhau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 31645 )
Thoạt tin giải chiếu ra ngồi Trầu cau ăn đoạn hỏi người thủy chung (*) Em hỏi chng c yu cng Tiếng tăm em chịu thẹn thng em mang V d chng c lng thương Th em chẳng quản g đường xa xi Chng về chng cứ cho tươi Chng đừng ho ủ người cười đến ta =>Ghi Ch: * Tục ăn trầu c ở hầu hết cc nước Đng Nam ; Xem: Trầu Cau Trong Ca Dao Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31658 )
Thoạt vo th vn vy ln Ci dưới mấp my, ci trn gật g =>Ghi Ch: * dệt cửi Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31659 )
Thoả ch tang bồng =>Ghi Ch: * Thoả ch tang bồng Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31654 )
Thoảng nghe hai tiếng ơi Lng con chạnh nhớ những lời ấu thơ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31657 )
Tha ngọc phi chu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31655 )
Thoi nhất bộ tự nhin khoan =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31656 )
Thc đu bồ cu đấy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31663 )
Thc đu m đi g rừng: =>Ghi Ch: * Chỉ hnh vi lng ph hoặc qu tiết kiệm. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31664 )
Thc đu mua đổ cho đầy ng tre =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31665 )
Thc đu no g cơm đu no ch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31666 )
Thc đu, bồ cu đấy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31667 )
Thc đn hương thơm hơn mọi thc Điểm trn lầu trống giục định đng. Năm canh gi mt trăng trong Thần hồn định tỉnh một lng chớ saị Ai i nghe lấy ai ai! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31668 )
Thc bồ thương kẻ ăn đong C chồng thương kẻ nằm khng một mnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31660 )
Thc cao gạo km =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31661 )
Thc chắc đem nui g rừng =>Ghi Ch: * Ch người hoang ph vo việc khng đu Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31662 )
Thc gạo c tinh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31669 )
Thc giống lắm chuột trong bồ Một trăm l mạ đổ vồ con tru =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31671 )
Thc khng phơi nắng sao kh vở Người khng đi đy đ sao khn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Ho Binh, Dn Tộc Thi (cu số 31672 )
Thc la trong bồ, giống m nh ta =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31673 )
Thc la về nh, lợn g ra chợ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31674 )
Thoi đưa tay mỏi canh chy Tiếng ai xin lửa l thy cống Sen Thy rằng đang học tắt đn Cậy tnh ln l dm phiền đm hm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 31684 )
Thi đời hay chuộng bề ngoi No ai, ai đ biết ai hơn no =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31682 )
Thi đừng lấy ch biện tuần Tuy rằng bng bẩy nợ nần chan chan Th rằng lấy ch xẩm xoan Cng nợ chẳng c ht trn cung my =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31685 )
Thi đừng tiếc rẻ con g quạ tha =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31686 )
Thi anh, về ngủ kẻo khuya, Xấu chum c nỏ vo đa th thi! - Xấu chum anh bỏ thm chum, Ban ngy anh tt, ban đm anh m. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin, Huế (cu số 31675 )
Thi chay thầy đi đất =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31679 )
Thi em xanh mắt bồ cu Vng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31687 )
Thi li m bập dừa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31693 )
Thi rồi bnh tch bể rồi Chn chung lỡ bộ, bậu ngồi chờ ai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31704 )
Thi rồi bnh tch bể tan, Chn chung lỡ bộ, c ve vng đợi đy. - Chờ chờ, đợi đợi mần chi, Vợ con anh lo kiếm, em ớ ga th mặc em! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Thừa Thin, Huế (cu số 31705 )
Thi rn, qun thầy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31703 )
Thi tưởng gi lại nhớ my, Phụng hong bao thuở ấp cy ng đồng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31738 )
Thi thường gần mực th đen Anh em bạn hữu phải nn chọn người Những người lu lổng chơi bời Cng l lười biếng ta thời trnh xa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31735 )
Thi th đừng biết cho xong Biết bao nhiu lại đau lng bấy nhiu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31708 )
Thi thi đồ bỏ bụi, Đừng ni nữa m rầy =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Đừng ni nữa m rầy (xấu hổ) Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31717 )
Thi thi đừng ơn đừng ngi Thi thi đừng phải, đừng khng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31723 )
Thi thi đừng ơn đừng ngi, Đừng vợ đừng chồng, đừng g hết thảy, Em c chồng rồi đừng ngoe nguẩy với ai! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 31724 )
Thi thi đừng bỏ giọng cầm, Đừng bung tiếng ngọt m cầm duyn em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 31719 )
Thi thi đừng c ưu phiền Kiếp nầy khng đặng để nguyền kiếp sau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31720 )
Thi thi đừng nhỏ nước mắt hồng Đừng pha tiếng ngọc m cầm duyn em Đừng vợ đừng chồng, đừng g hết thảy Anh c nơi rồi rn rẩy duyn em =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31721 )
Thi thi đừng ni nữa n Được hay hổng được, chứng cớ m cn đy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 31722 )
Thi thi đừng vịt đừng g C non chấm mắm c gi lm dưa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31725 )
Thi thi đ lỡ nước cờ C thương xin hy đợi chờ kiếp sau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31716 )
Thi thi ớ bạn thi thi Khng mnh chi bạn nn đi cang thường Thớt trn mn tht dưới cũng mn Hao tiền tốn của thin hạ cn cười ch Bao chừ đặng chữ phu th Chng vay thiếp trả bết b khng rồi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38944 )
Thi thi bớt thảm bớt sầu Để em về giở sch xem cu n tnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38942 )
Thi thi bớt thảm giảm phiền V cha với mẹ chẳng quyền chi em =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31711 )
Thi thi bớt thảm giảm sầu V cha với mẹ chẳng quyền chi em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38943 )
Thi thi bnh tch bể rồi, Chn chung lỡ bộ bạn ngồi với ai? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 31710 )
Thi thi bung o em ra Để em đi bn kẻo hoa em tn - Hoa tn v bởi mẹ cha Khi bp khng bn để tn ai mua =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 31712 )
Thi thi bung o em ra (2) Đẻ em đi bn kẻo hoa em tn - Hoa tn mặc kệ hoa tn Mấy thuở gặp nng m bung o nng ra Sng xao mặc sng dưới thon (thuyền) Thc đ dạ thc, bung nng anh khng bung. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 31713 )
Thi thi cắp sch m về, Học hnh chi nữa chng ch bạn cười =>Ghi Ch: * Bị mọi người ch trch, d bỉu. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31714 )
Thi thi chịu hắt đi n, Tru băng ruộng sạ dấu m cn đy. =>Ghi Ch: * Chịu hắt đi n: Chịu đi cho rồi; Dị bản: Thi thi đừng ni nữa n Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 31715 )
Thi thi dụi đuốc đi thầm Cn duyn chi nữa mua trầm bn hương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31718 )
Thi thi m sch ra về Học hnh chi nữa chng ch bạn cười. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31726 )
Thi thi quần ta xuống mu, Dy lưng mua chịu khoe giu với ai. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 31727 )
Thi thi từ tạ bạn vng C lui về sng Nguyệt Đức, chim ngược ngn non Ty. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 31730 )
Thi thi từ tạ biển vng, C lui về sng Vịnh, Chim ngược ngn kiếm đi. Ở bn đy ng qua Diệu đế, Nghe thầy kinh kệ cng lễ giao thừa, Nam-m chi Phật mai xưa, Ty phương Tịnh độ Phật đưa Ty về. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31731 )
Thi thi tnh phải bung lơi, Chưa chi em đ vội cười tt toe. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn (cu số 31728 )
Thi thi ti biết anh rồi Anh ht thuốc phiện ci mi thm s =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31729 )
Thi thi vụt đuốc đi thầm Cn duyn đu nữa mua trầm bn hương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 31732 )
Thi thi, ti van cậu rằng đừng Ti lạy cậu rằng đừng Tuổi ti cn b chưa từng nguyệt hoa Ti về gọi chị ti ra Chị ti đ lớn nguyệt hoa đ từng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31733 )
Thi thi, vụt đuốc đi thầm Cn duyn chi nữa, mua trầm bn hương? =>Ghi Ch: * Vụt : Quăng, nm. Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 31734 )
Thi ti biết vợ anh rồi Vợ anh tot mắt bn xi chợ cha =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31736 )
Thng đồng bn giọt =>Ghi Ch: * Đồng nghĩa: thuận buồm xui gi, xui cho mt mi Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31753 )
Thng gia l b con =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31754 )
Thng gia l b con tin Ăn ở khng tiền l b con ch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31755 )
Thng gia, hai nh như một =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31756 )
Thng gia, l b con =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31757 )
Thng kim bc cổ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31758 )
Thng minh đa m muội =>Ghi Ch: * Người ti tr thường giữ đức khim nhượng Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31759 )
Thng minh duệ tr (thnh tr) thủ chi dĩ ngu =>Ghi Ch: * Người ti thường giữ bề ngoi khờ khạo Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31760 )
Thng minh sng lng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31761 )
Thng minh, học giỏi, anh ti Ngn (tay) nhỏ m di tựa đọt hnh non =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn (cu số 31762 )
Thng ngn k lục bạc chục khng mn Lấy chồng thợ bạc đeo vng đỏ tay =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31763 )
Thng ngn ph lục, bạc chục em khng thm Em chỉ muốn thằng chồng nhậu Để n mửa hm em nui heo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 31764 )
Thng ngn, k lục khng mng Lấy anh thợ bạc, đeo vng đỏ tay =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 31765 )
Thng rồng bể cạn =>Ghi Ch: * Tỏ ra biết hết mọi chuyện trn trời dưới biển. Con nớ hắn ni chuyện thng rồng bể cạn . Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31766 )
Thng thin đạt địa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31767 )
Thu Đng chờ gặt chiến cng Thi đua l gắng đề phng ai ơi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 31776 )
Thu du ăn, để rể ăn, cất mất ăn =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Thu (dấu) du (du) ăn, để rể ăn, cất mất ăn; C miếng ăn cũng như của cải th nn đưa ra chia sẻ cho mọi ngườl cng hưởng đừng bo bo cất giữ cho ring mnh để rồi cuối cng mất hết. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31777 )
Th ny ắt hy cn lu Trồng tre uốn gậy gặp đu đnh qu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31784 )
Th người hại mnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31785 )
Th qu rau c đ từng Gạo thơm cơm trắng chi bằng tm xoan Việc nh em liệu lo toan Khuyn chng học tập cho ngoan kẻo m =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31932 )
Th tần on hạng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31935 )
Th tắc vi th bn tắc vi thiếp =>Ghi Ch: * C cưới hỏi đng hong th mới gọi l vợ, bằng khng th gọi l hầu thiếp Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31934 )
Th trong giặc ngoi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31940 )
Thuơng người mặc o v vai Ght người chuyn ch ch bai mờ người. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32262 )
Thuần hc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31983 )
Thuần phong mỹ tục =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31987 )
Thuần Trung, Bụt Đ, Bạch H, Long Thi, Thượng Thọ Vc mọ đi rao, vc so đi đm, =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: ; Vc mọ (m) đi rao, vc so đi đm, Vc mm đi chấn, vc mấn (vy) đi trm; Thuần Trung, Bụt Đ, Bạch H, Long Thi (thuộc Đ Lương), Thượng Thọ (thuộc x Thanh Vn, Thanh Chương). Dn cc vng trn thường c những cử chỉ ngổ ngo, khc người. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31988 )
Thuận buồm xui gi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31980 )
Thuận buồm xui gi chn ch chn anh Ln thc xuống ghềnh : my tao chi tớ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31981 )
Thuận buồm xui gi, xui cho mt mi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31982 )
Thuận mắt ta cả nh đều thuận =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31985 )
Thuận mắt ta cả nh cũng thuận Chưa biết mo no cắn mĨu no Sẩy chn đ c ngọn so Sẩy miệng biết ni lm sao by giờ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31984 )
Thuận mua vừa bn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31986 )
Thuận vợ thuận chồng tt bể Đng cũng cạn Đng b đng bạn tt cạn bể Đng Bn căng th phải bn chng Hai bn cng cứng dễ dng đứt dy =>Ghi Ch: * Trong nh vợ chồng ha thuận nhau th việc chi dầu kh mấy cũng xong. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31990 )
Thuận vợ thuận chồng tt bể ng ( biển ng) cũng cạn =>Ghi Ch: * Trong nh vợ chồng ha thuận nhau th việc chi dầu kh mấy cũng xong. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31989 )
Thuận vợ thuận chồng, biển Đng tt cạn; Thuận b thuận bạn, tt cạn biển Đng =>Ghi Ch: * Trong nh vợ chồng ha thuận nhau th việc chi dầu kh mấy cũng xong, tnh bạn b cũng vậy nếu đồng lng với nhau mọi sự sẽ sun sẻ Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31991 )
Thuế đ, thuế chợ, thuế xia By giờ Ty bắt đng th thuế đinh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 32014 )
Thuế (Lệnh) lng no lng ấy gnh (đnh) Thnh lng no lng ấy thờ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32013 )
Thuế lng no lng ấy gnh, Thnh lng no lng ấy thờ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32015 )
Thuốc đắng đ (gi) tật Lời (ni) thật mất lng =>Ghi Ch: * thuốc đắng trị mau lnh bệnh, lời thật kh nghe nhưng rất c ch để nn tốt. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32048 )
Thuốc đắng d tật =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37716 )
Thuốc đắng d tật, ni thật mất lng. =>Ghi Ch: * thuốc đắng trị mau lnh bệnh, lời thật kh nghe nhưng rất c ch để nn tốt. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32049 )
Thuốc đắng gi tật, sự thật mất lng =>Ghi Ch: * thuốc đắng trị mau lnh bệnh, lời thật kh nghe nhưng rất c ch để nn tốt. (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32050 )
Thuốc An Lương hương thơm, khi nhẹ, Ch Ha Hội nước đậm, mi thơm. Em về mua vải Chợ Gồm, G Găng mua nn, phin Chm (1) anh v. =>Ghi Ch: * Phin Chm : Phin chợ thị trấn Bnh Định. Xuất xứ: - Miền Trung, Bnh Định (cu số 32044 )
Thuốc Bắc chn rưỡi c chừng, Nhẩn cay cũng uống, chng đừng nhả ra =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32045 )
Thuốc chữa bệnh chẳng chữa được mệnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32046 )
Thuốc c cam thảo, nước c lo thần. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32047 )
Thuốc dạy thầy, cy dạy thợ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32051 )
Thuốc G Vấp ngon lắm anh ơi, Giấy quyền rộng khổ, anh bỏ ti sao đnh? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 32052 )
Thuốc khng hay bằng thang =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32053 )
Thuốc Nam đnh giặc, thuốc Bắc lấy tiền. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32055 )
Thuốc no ngon bằng thuốc l Lỗ Quy (6) Nhơn cng tắc biến phải đi lượm tn. =>Ghi Ch: * Lỗ Quy : Thuộc huyện Sơn Ha, Ph Yn. Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn (cu số 32056 )
Thuốc ngon nửa điếu =>Ghi Ch: * Của ngon th chỉ dng vừa phải, dng nhiều qu mất ngon. Cậu qu si m rồi, vừa phải thi, thuốc ngon nửa điếu m . Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32057 )
Thuốc phiện hết nh, Thuốc tr hết phn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32059 )
Thuốc r Cao Lnh thơm nồng, Con gi Cao Lnh m hồng c duyn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32060 )
Thuốc r chồng ht vợ say Thằng nhỏ mồi thuốc lăn quay chn vng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 32061 )
Thuốc tra ma cng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32064 )
Thuồng luồng ở cạn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32241 )
Thuồng luồng ở sao được cạn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32242 )
Thuồng luồng bao giờ ở cạn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32240 )
Thuộc như lng bn tay =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32058 )
Thuộc sch văn hay Mau tay tốt chữ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32062 )
Thuộc sch văn hay mau tay tốt chữ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32063 )
Thuở đm thanh chạnh lng nhớ bạn, Cm thương người hoạn nạn xiết bao. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 32041 )
Thuở b em c hai sừng Đến tuổi nửa chừng, mặt đẹp như hoa Ngoi hai mươi tuổi đ gi Qu ba mươi tuổi, mọc ra hai sừng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32040 )
Thuở hồi anh nhỏ thầy anh c bảo rằng, Cứ chuyn tập nghiệp hằng. Phải sing năng đọc sch. Cu: V v thiết tỏa năng lưu khch, Sắc bất ba đo dị nịch nhn. Xt xa rồi lại xt gần. Thấy em ai khiến mười phần nn thương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32042 )
Thuở tạo thin lập địa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32043 )
Thua canh ny by canh khc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31946 )
Thua cay đnh gỡ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31947 )
Thua keo ny by keo khc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31956 )
Thua keo ny, by keo khc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37674 )
Thua keo trước được keo sau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31957 )
Thua kiện được mười bốn quan năm Được kiện mười lăm quan chẵn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31958 )
Thua kiện th dại, thua cại (ci) th khun =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Thua kiện th dại, thua cại (ci) th khun; Thua kiện th phải chịu thiệt hại, nhưng thua ci th giữ được Ha kh, nghĩa l khng c tranh chấp to tiếng, trnh được những cuộc x xt khng đng c. Mnh khuyn cậu nn im lặng, Đừng cại cọ nựa, Thua kiện th dại thua cại th khun đ. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 31959 )
Thua l thua mẹ thua cha, Chị em một lứa ai m thua ai. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31960 )
Thua me gỡ bi co =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37681 )
Thua me gỡ l =>Ghi Ch: * Tr chơi đnh me v đnh l Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31963 )
Thua năm quan khng tiếc, Điếm mắc điếm mới rầu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31964 )
Thua quay đnh đo gỡ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31968 )
Thua thầy một vạn Khng bằng thua bạn một li =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31971 )
Thua th thua mẹ thua cha, C sinh một lứa ai m thua ai. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31973 )
Thua trăm quan khng tiếc Điếm mắc điếm mới rầu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31977 )
Thua trăm quan khng tiếc điếm Mắc điếm mới rầu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31978 )
Thua Trời một vạn Khng bằng thua bạn một ly =>Ghi Ch: * Thua Trời l tự nhin, đừng để thua bạn cng giống với mnh (LNT, LVĐ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31979 )
Thi như cứt được nắng =>Ghi Ch: * X. Thi như cứt phơi nắng.; Giải Thch Phương Ngữ: Thi (thối) như cứt được nắng Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32017 )
Thi như cứt phơi nắng =>Ghi Ch: * Mi hi thối nồng nặc c cảm gic nghẹt thở. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32018 )
Thi như chin đinh =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Thi (thết) như chin (chn) đinh; Rất hi thoi, kh chịu như mi hơi bốc ln từ phần thịt bị hoại tử. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32016 )
Thui tru nửa ma hết rơm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32019 )
Thung bung chn đỏ hng ro Anh da dưới đ chừng no anh ln? =>Ghi Ch: * Thung bung: Loại cy dại trồng ở hng ro, quả nhỏ, chn rất sai Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32020 )
Thung cỗi huyn gi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32021 )
Thng lủng trn khn bưng kh bợ, Anh tới chốn ny bợ ngợ c em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32022 )
Thng rỗng ku to =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32024 )
Thung thạch vi lương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32025 )
Thng thng cắc cắc, Chim đậu khng bắt Để bắt chim bay Gặp em ở chốn lầu ty Hai hng lụy nhỏ C một mẹ gi biết ngỏ cng ai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Kin Giang (cu số 32029 )
Thng thng cắc cắc, (2) Chim đậu khng bắt M bắt chim bay Từ ngy xa bạn đến nay Cơm ăn chẳng đặng, o gi hở bu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 32030 )
Thng thng lửa chy thanh than Vắng cơm năm bảy bữa anh khng than Vắng em một bữa ruột gan r rời Dậm chn dưới đất, miệng lại ku trời Căn duyn thấy đ, trao lời kh trao =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 32031 )
Thng thng ngồ ngộ đố cậu mợ dm gả c hai mầy Như đn dầu kia ống quẹt nọ lửa chy hoi sng đm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 32032 )
Thng thng thng (cu 1) Đnh ba tiếng trống Sắp qun cho chỉnh Phượng hong thống lĩnh Bạch hạc hiệp đồng Tả chi th cng Hữu chi th sếu Giang cao ngất nghểu Đi trước tin phong Cả mỏ bồ nng Đi sau tiếp hậu So đen so sậu Dặn dục đi bn Ch quạ thng tin Dng dả ba qun Đội lương đi trước Một đn vịt nước Ch kt ch le Sắm sửa thuyền b Cho anh trẩy thủy Chim chch chim gi B mọn biết g (Xem Tiếp) =>Ghi Ch: * Xem tiếp cu số 32034 Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32033 )
Thng thng thng (cu 2) Ở nh coi sc Ch cốc ch c Coi sc cc lng Cho bẻo nỏ nang Bầu cho lm huyện Đm hm đi tuần Ph cho ch vạc Ch ngỗng nghếch ngc Như thể đn b Ch vịt ch g Nhắc vng ng gi Tro ln ni Triều Chạy như cun cut' =>Ghi Ch: * Tiếp theo từ cu số 32033 (Khi rp cu 1 với cu 2 th cu 2 phải bỏ: "Thng thng thng (cu 2)" ) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32034 )
Thng thng trống đnh qun sang Chợ Gi trước mặt, qun Nam bn đng Qua Ching th sẽ sang Ging Qua qun ng Thổ vo lng nh Hương Anh đi theo cha Ty Sơn Em về cy cuốc m thương mẹ gi =>Ghi Ch: * Chợ Gi Xm 2 X Hưng Ty Huyện Hưng Nguyn Nghệ An (?) Xuất xứ: - Miền Trung, Bnh Định (cu số 32035 )
Thng thng trống đnh, đ đưa, Ơi người bạn cũ, sớm trưa cũng chờ! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Huế (cu số 32036 )
Thng thng, cắc cắc Nhnh trắc ng l th Cnh nng cội mới ng kề Tiếng oan em chịu m em kề tai anh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 32037 )
Thng thng, cắc cắc lửa chy thnh than, Vắng nhau một bữa ruột gan r rời, Dậm chn xuống đất ku trời, Người thương cn đ, trao lời kh trao. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 32038 )
Thng thng, cắc cắc, Chim đậu khng bắt, lại bắt chim bay, Em thương anh v bởi anh ti, Ti cy ti cuốc, ti trồng thuốc, ti ko vồng khoai, Phải đu em ham ln xe xuống ngựa, Đi guốc đi giy m anh nỡ bỏ em? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Cần Thơ, Sc Trăng (cu số 32039 )
Thy vị thin v mục =>Ghi Ch: * Ai dm cho rằng Trời cao khng c mắt Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32392 )
Thuyết php trước Thch Ca =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31840 )
Thuyền đ đến bến, anh ơi, Sao anh chẳng bắc cầu noi ln bờ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32432 )
Thuyền đy nhớ bến v cng Ngặt v đồn bt ngại ngng kh qua Thuyền đy cũng muốn qua, Thuế m đng đủ, gẫy cha... ci cột buồm, =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32433 )
Thuyền đy cũng muốn qua Thuế m đng đủ, gy cha ci cột buồm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32434 )
Thuyền đi để bến đợi chờ Tnh đi nghĩa ở bao giờ qun nhau Chẳng nn tnh trước nghĩa sau Bến ny di bng trăng thu đợi thuyền =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32435 )
Thuyền đua b sậy cũng đua Thấy rau muống vượt, rau dừa vượt theo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32443 )
Thuyền đua li cũng đua =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32444 )
Thuyền đua th li cũng đua Thuyền ln trn bờ th li chết toi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32445 )
Thuyền anh đ đến bến anh ơi Sao anh chẳng bắt cầu noi ln bờ Đặng cơn nước đục lờ đờ Cắm so đợi nước biết bao giờ cho trong ? Con sng kia nước chảy đi dng Đn khu đi ngọn em trng ngọn no ? Trng thấp em lại trng cao Ngọn đn sng tỏ như sao trn trời Em ơi gần bến xa vời ! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32418 )
Thuyền anh mắc cạn ln đy Mượn đi dải yếm lm dy ko thuyền. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32419 )
Thuyền anh mỏng vn bng lng nhẹ cho Xin anh bớt ngọn thả lo chờ em =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32420 )
Thuyền anh ngược thc ln đy. Mượn đi dải yếm lm dy ko thuyền. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32421 )
Thuyền anh qua cha Quan m Thấy c con gi khc thầm bn sng! =>Ghi Ch: * X Bch Thuận huyện Vũ Thư c cha Quan n, c lẽ l cha nầy Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32422 )
Thuyền bồng trở li về đng Con đi theo chồng để mẹ cho ai ? Mẹ gi đ c con trai Con l phận gi dm sai chữ tng Đ thề nước thẳm non xanh Theo nhau cho trọn tử sanh cũng đnh Trời cao bể rộng mnh mng Ở sao cho trọn tấm tnh phu th Trt đ ngọc ước vng thề Dẫu rằng cch trở sơn kh cũng liều =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32423 )
Thuyền buồm gi đnh tả tơi Một con cho quế xa chơi sng hồ. Trng ln hn đ l x Mặt sng lai lng, bể hồ trong xanh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32424 )
Thuyền bun li chở đi đu C thương đến kẻ hi du một mnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32425 )
Thuyền của anh đi nước xui Thuyền của em đi nước ngược, Lm sao em trao được đi lời, Thuận buồm xui gi, nhờ trời kiếp sau. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 32431 )
Thuyền cứ mạng qun cứ vch =>Ghi Ch: * Thuyền thế mạng, qun thế vch Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32430 )
Thuyền cu lơ lửng đ xong Thuyền chi lơ lửng uổng cng thuyền chi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38994 )
Thuyền chi, thuyền li, thuyền cu Biết thuyền nhn nghĩa ở đu m tm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 32427 )
Thuyền cho h hụi dưới sng Gnh gạo đưa chồng nước mắt như mưa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 32428 )
Thuyền cn ln ngược Em chẳng thương được anh đu. Chờ cho xui nước đ km mu xun xanh Em ơi lắm thc nhiều ghềnh! Một l mẹ cha ngăn trở, hai nữa lnh đnh khng vờ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32429 )
Thuyền dọc anh trải chiếu ngang Anh thời nằm giữa, hai nng đi bn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32436 )
Thuyền dời bến cũ khng dời Khăng khăng một lời qun tử nhất ngn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32437 )
Thuyền dời chớ bến khng dời =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32438 )
Thuyền dời no bến c dời, Khăng khăng một lời, qun tử nhất ngn, Nhất ngn bất đng th vạn sự bất thnh, Hồi no anh ni rnh rnh, Ngy nay anh tho cn, bỏ chnh cho ai. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Cần Thơ, (cu số 32439 )
Thuyền dời nhưng bến khng dời Bn bun l nghĩa mun đời c nhau. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39410 )
Thuyền dời nhưng bến khng dời (2) Như em ni chắc một lời m thi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32440 )
Thuyền dời ra khỏi Pho Đi, Lnh đnh Hn Chảo, dạo ngoi Ba Trơn =>Ghi Ch: * thuộc H Tin Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32441 )
Thuyền dời, bến cũ khng dời, Khăng khăng một lời qun tử nhất ngn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 32442 )
Thuyền em đ nhẹ, cho lẹ kh theo, Khuyn em bớt mi hạ lo chờ anh. - Đy đ cho lơi, đặng chờ người tri kỷ Gặp mặt chuyện tr cho phỉ ước mơ! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang, Kin Giang (cu số 32452 )
Thuyền em bến dưới ngược ln Thuyền anh ở mạn sng trn mới về. Đi bn cửa mng song kề Bn đấy c chật th về bn đy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32448 )
Thuyền em bn mấy anh mua cho Đem về lm đ chở khch vng lai - Thuyền em đng gi ba ngn Khng tin anh đội về lng anh coi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32447 )
Thuyền em c chỗ c nơi, Thuyền anh khng c dạo chơi lầu vng, Ci duyn tnh chẳng đẹp m dạ cng tư hương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32449 )
Thuyền em c gy một nan Khng tin anh đội về lng m xem Vườn anh c gốc tre di Thuyn em c gy, anh chẻ nan gi lại cho =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32450 )
Thuyền em c lủng một nan Khng tin anh đội về lng anh coi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha, Quảng Nam (cu số 32451 )
Thuyền em lủng quch đi nan Chẳng tin anh đội về lng anh coi - Lng anh lm biển hẳn hi Tu thuyền dư dật chẳng coi lm g Khuyn em hy để lại đi Để cho lng xm em th tới coi Đừng để thuyền lủng thiệt thi Vt nan dặm lại trong ngoi kn bưng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39414 )
Thuyền em mũi phụng li long Để anh cắm cột buồm lng chạy chơi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32453 )
Thuyền em nhỏ dng bng lng mi cho Thả ra dng nước nửa vời Xin em ở lại kết nghĩa ở đời với anh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 32454 )
Thuyền em xui ngược Hội An Đưa anh Vệ quốc chiến trường lập cng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32455 )
Thuyền khng bnh li thuyền quay Em khng biết chữ chua cay đủ điều Hỏi ai cn chuộng cn yu Em khng biết chữ nn chồng em ch. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38995 )
Thuyền khng bnh li thuyền quy Con khng cha mẹ, ai by con nn =>Ghi Ch: * C bản khc: Em khng cha mẹ, bảo by sao nn Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32457 )
Thuyền khng bnh li thuyền quay (2) Em chưa biết chữ chua cay đủ điều Hỡi ai cn chuộng cn yu Thi đua ta quyết diệt tiu ma m Hm qua đi đến bn g Gặp em nho nhỏ giữ b ht ca Việt Nam Dn chủ Cộng ho Ai m m chữ tn la khắp lng Hm qua đi đến bn đng Gặp nng m đỏ bị chng giăng dy. =>Ghi Ch: * Trạm kiểm tra m chữ, giăng dy khng cho người khng biết chữ đi qua. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32458 )
Thuyền khng li như gi khng chồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32459 )
Thuyền khng trở li về Đng? Con đi lấy chồng bỏ mẹ cho ai? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 32460 )
Thuyền kia c nhớ bến chăng Bến nầy một dạ đăng đăng đợi thuyền Thuyền đy vẫn nhớ bến xưa Ngại e chnh giữa c lao kh qua c lao ny chẳng kh khăn g Tiền nong đng đủ th thuyền cứ qua Thuyền đy vốn liếng chẳng nhiều E rằng đng đủ th xiu cột buồn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32461 )
Thuyền kia lơ lửng bn sng Thuyền xui li ngược cho lng ngổn ngang. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32462 )
Thuyền mạnh về li gi mạnh về chồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32463 )
Thuyền nan chở đ thuyền l chở sắc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32464 )
Thuyền neo một sợi chỉ mnh Đi ta khng xứng sao đnh p duyn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 32465 )
Thuyền ngược anh ước gi nồm Thuyền xui anh ước mưa nguồn gi trn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32468 )
Thuyền ngược anh bỏ so xui Em đừng lo lắng cho người km xinh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32466 )
Thuyền ngược anh bỏ so xui (2) Khc sng bỏ vắng cho người sầu ring. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32467 )
Thuyền ngược hay l thuyền xui, Thuyền về Nam Định cho ti gh nhờ. Con gi chỉ ni ỡm ờ! Thuyền anh chật chội cn chờ lm sao. Miệng ni tay anh bẻ li vo. Rửa chn cho sạch bước vo trong khoan. Thuyền dọc anh trải chiếu ngang. Anh thời nằm giữa hai nng đi bn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32469 )
Thuyền ngược ta đn gi Nam Thuyền xui ta nhắn mưa nguồn gi may =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32470 )
Thuyền ngược ta khấn gi nam Thuyền xui ta khấn mưa nguồn gi may. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39411 )
Thuyền phải theo li gi phải theo chồng Chồng đi hang rắn hang rồng vợ cũng phải theo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32472 )
Thuyền qua ghềnh Bạc, thc S Ai đi đến đ gửi thơ về nh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 32473 )
Thuyền quyn bn mấy cũng mua Đem để trn đ chở khch vng lai. Vng lai ai cũng như ai Khen ai kho chọn con người thuyền quyn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32474 )
Thuyền quyn gặp kẻ anh hng Tay mang Nguyệt Lo, tay bồng cn khn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ An (cu số 32475 )
Thuyền rồng bất ngi bỏ tri Đ ngang c ngi ta ngồi đ ngang. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32478 )
Thuyền rồng bất nghĩa thả tri Thuyền nan c nghĩa ta ngồi thuyền nan. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 32479 )
Thuyền rồng chở l m u (*) Người khn ở với người ngu bực mnh =>Ghi Ch: * C bản khc: Rồng vng tắm nước ao t Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32480 )
Thuyền rồng cha ngự nơi đu Thiếp thương phận thiếp hi du một mnh. =>Ghi Ch: * Cu dn ca ny tương truyền l của b Đon thi Ngọc (Đon Qu phi) ht tru cng tử Nguyễn Phc Lan (Cha phượng) trong một đm trăng bn dng sng Thu Bồn Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 32481 )
Thuyền rời nhưng bến chẳng rời Bn bun l nghĩa mun đời với nhau. =>Ghi Ch: * C bản khc: Thuyền dời chớ bến khng dời Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32476 )
Thuyền rời nhưng dạ chẳng rời Khăng khăng một lời: Qun tử nhất ngn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32477 )
Thuyền sao chẳng đến bến bờ Đu phải khch thương hồ lc đến, lc khng? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 32483 )
Thuyền sao chẳng bẻ li cho Thuyền cn lơ lửng để chờ đợi ai? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32482 )
Thuyền sao khng chọn bến bờ Như khch thương hồ khi đến, khi lui =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 32484 )
Thuyền than lại đậu bến than Gặp c yếm thắm m qung ngang lưng Thi ti van cậu rằng đừng Tuổi ti cn b chưa từng nguyệt hoa Ti về gọi chị ti ra Chị ti đ lớn, nguyệt hoa đ từng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32485 )
Thuyền theo li gi theo chồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32486 )
Thuyền thinh hai chiếc thuyền thinh, Đầu rồng đui phụng đng đinh hai hng, Một chiếc th sang năm chng, Hai chiếc th chở mười chng, xinh qu l xinh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 32487 )
Thuyền thng l thuyền thng ơi Cắm so cho chặt kẻo tri mất thuyền. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32488 )
Thuyền thng l thuyền thng ơi (2) C về bn ấy cho ti về cng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32489 )
Thuyền tnh đ gh tới nơi Khch tnh sao chẳng xuống chơi thuyền tnh. Thuyền khng đỗ bến Giang Đnh. Ta nay chỉ quyết lấy mnh m thi Cy kh kia dễ h mọc chồi Bc mẹ gi chưa dễ ở đời với ta. Con dao vng cắt miếng gi hoa Thuyền ấy m về tay ta =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32490 )
Thuyền tnh vừa gh tới nơi Khch tnh sao chẳng xuống chơi thuyền tnh? Thuyền kia mũi n sơn đen, Trch con nh hn bẻ li chẳng ra. Ta bẻ một ci, thuyền ra giữa dng. Thương em phận gi nằm trong khoang thuyền. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32491 )
Thuyền to sng cả (sng lớn) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32492 )
Thuyền ti chở lưới chở cu Thuyền đu m chở hm ru ng gi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32493 )
Thuyền tm kia ni c Ghe c nọ ni khng Phải chi miễu ở gần sng Em chỉ tay thề lại kẻo lng anh nghi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32494 )
Thuyền tri trước, Cho ti lướt đến cng, Chiều đ về trời đất mung lung. Phải duyn th xch lại, Cho đỡ no nng tiếng sương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32495 )
Thuyền về Đại Lược Duyn ngược Kim Long, Đến nơi đy l ngả rẽ của dng Biết nơi m bến đục, bến trong cho em nhờ (*) =>Ghi Ch: * C bản khc: Gặp nhau cn biết trn sng bến no. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31835 )
Thuyền xui gi ngược =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31836 )
Thuyền xui mi mt, trai gi hiệp ha, Anh về thưa lại mẹ cha cưới nng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 31837 )
Thuyền xui neo mộc cũng xui Nhớ em anh nhớ cả đi m hồng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 31838 )
Thuyền xui, anh bỏ sang so, Anh da ở trỏng chừng no anh ra? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 31839 )
Ti cung khuất tất ???? =>Ghi Ch: * Khom lưng uốn gối Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37234 )
Ti h mắt lươn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 31841 )
Tiếc bụi sen mọc chen bng sng Tiếc chim phượng hong đậu nhnh tng kh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 31866 )
Tiếc bng sen nở chen bng sng Tiếc con chim phụng hong đậu trng cnh kh ! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Long An (cu số 31864 )
Tiếc bng sen nở chen bng sng (2) Tiếc con phụng hong đậu nhnh tng kh. =>Ghi Ch: * Dị bản: Tiếc con chim phượng hong đậu trng nhnh tng kh Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 31865 )
Tiếc ci vng vng đeo cho con vươn. ht Tiếc ci knh sng đeo cho người m. Tiếc cng em trang điểm mấy thu Bưng trầu ra ngoi bi bạn chối từ khng ăn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 31867 )
Tiếc cy cội lớn khng tng, Tiếc hng cc rậm cả ngn khng bng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31868 )
Tiếc cy củi quế m ru, Rừng nhiều th dữ nn tiều xa non. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31869 )
Tiếc cy hoa sứ nở bầm, Tiếc hường nhan bậu lấy lầm đứa ngu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31870 )
Tiếc cy lọng vng che nải chuối xanh, Tiếc người lịch sự lấy anh khật khừ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 31871 )
Tiếc cy ma ngọt m su, Tiếc con gi tết trọc đầu kh coi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 31872 )
Tiếc cy nứa tốt c su Tiếc người lịch sự trn đầu c tang. Tang chồng th bỏ tang đi, Tang cha tang mẹ ta th tang chung. - Tang cha tang mẹ trn đầu Lẽ no em dm bn sầu mua vui. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32496 )
Tiếc cy ph dung mọc chung rừng rậm Cũng tỉ như bng li cắm chỗ đất dơ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32497 )
Tiếc cy vội lớn khng tn, Tiếc vườn cc rậm, cả ngn khng bng ! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Sc Trăng (cu số 32498 )
Tiếc chẳng b tức. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32499 )
Tiếc con c diếc đang bơi Nhảy v giếng cạn để người cười ch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32500 )
Tiếc con g quạ tha =>Ghi Ch: * Ch người tiếc ci khng đng tiếc. Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32501 )
Tiếc con gi khn lấy thằng chồng dại Tiếc bng hoa nhi cắm bi cứt tru =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Kin Giang (cu số 32502 )
Tiếc con tm rằn đem nấu canh rau m Tiếc con c bống hẹ đem nấu với l cỏ hi Tiếc cng ơn thầy nghĩa mẹ phấn đnh sp nhồi Em lấy chồng khng đặng hai chữ cn đi cũng buồn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 11482 )
Tiếc cng đắp đập, be bờ Để cho người khc đem lờ tới đơm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 32535 )
Tiếc cng đt nứa đan lờ Để cho con c vượt bờ n đi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38998 )
Tiếc cng đng gi chờ gu Đ nghe ai sợ kh ham giu phụ đy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 38999 )
Tiếc cng anh đắp đập be bờ Để ai quy đ mang lờ đến đơm. =>Ghi Ch: * Bản Miền Trung v Bản Bến Tre: Để người đem đ xch lờ tới đơm Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32510 )
Tiếc cng anh đắp đập, ngăn bờ Để ai quảy đ, đem lờ đến đơm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 32511 )
Tiếc cng anh đo ao thả c Ba bốn năm trời người lạ tới cu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38996 )
Tiếc cng anh đo ao thả c (2) Năm bảy thng trời (trường) người lạ đến cu Tiếc cng trang điểm bấy lu Trai tơ khng gặp, gặp ru ba chm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 32509 )
Tiếc cng anh đi xuống đi ln Mn đường chết cỏ chẳng nn chuyện g =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32512 )
Tiếc cng anh đng gi chờ gu Đ đ phụ kh tham giu th thi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 32513 )
Tiếc cng anh bắt tp nui c C ăn c lớn c d ln cy Biết rằng nng nổi thế nầy Th ng đặp chết từ ngy c con =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32503 )
Tiếc cng anh chẻ nứa đan lờ Để cho con c n vượt bờ n đi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32504 )
Tiếc cng anh chẻ trc đan lờ Để cho con c vượt bờ đi xa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 32505 )
Tiếc cng anh chuốc n, lau tn Nhạn bay về đền, cng uổn hư danh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 32506 )
Tiếc cng anh dậm đất trt nh Tro non đốn củi vợ đ về đu? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32507 )
Tiếc cng anh dậm đất trt nh (2) Tro non đốn củi, vợ anh đ về ai? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32508 )
Tiếc cng anh gnh gạch xy thnh Trồng cy nn tri để dnh ai ăn? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32514 )
Tiếc cng anh lm rể đnh tranh Cha mẹ khng đnh phải tho tranh ra Em đố anh dm tho tranh ra Cng ăn tiền trả hết ba mươi đồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 32515 )
Tiếc cng anh lm rể vun rơm Cha mẹ khng gả, ăn bụng cơm rồi về =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32516 )
Tiếc cng anh lau chi bnh Cậy mai đến mối phụ mẫu nhn b con. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 32517 )
Tiếc cng anh lau dĩa, chi bnh, Cậy mai dong tới ni, phụ mẫu nhn b con Trời mưa nh thiếc dội bon bon Phụ mẫu khng thương ni vậy, chờ b con đu m nhn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 32518 )
Tiếc cng anh ln đảnh xuống đo, Cầm so thọc chuột cho mo nẫu ăn! =>Ghi Ch: * Nẫu: Người ta, bọn họ Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, Khnh Ha (cu số 32519 )
Tiếc cng anh ln thc xuống ghềnh Tay cho tay chống, một mnh nhờ ai ? By giờ thở vắn than di Ngỡ rằng h hẹn hay ai hẹn h =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32520 )
Tiếc cng anh ngồi ẩn bng đn Kết duyn khng đặng cứ trời anh ku Anh lm sao ln đặng ng trời Mượn ci roi điện hại người bạc ơn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 32521 )
Tiếc cng anh vạch lối chun (chui) ro, V khng gặp bậu, gai quo trầy lưng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Sc Trăng (cu số 32523 )
Tiếc cng anh vạch lỗ chun ro. Thăm khng đặng bậu hng ro n co trầy lưng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32522 )
Tiếc cng anh vun vn cy m M chưa ra tri, con chim qu đậu ln. =>Ghi Ch: * Vun vn : Chăm sc Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32524 )
Tiếc cng anh xe nhợ, uốn cần Xe xong sợi chỉ, con c lần ra khơi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Miền Nam, Tiền Giang (cu số 32526 )
Tiếc cng anh xe sợi nhợ uốn cy cần Xe rồi sợi nhợ con c lần ra khơi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32527 )
Tiếc cng anh xe sợi nhợ uốn cy cần, Xe xong sợi nhợ con c lần ra khơi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32528 )
Tiếc cng anh xe sợi nhợ, uốn cy cần, Xe rồi sợi nhợ, con c lần ra khơi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (cu số 32529 )
Tiếc cng bỏ mẳn cho cu, Cu ăn cu lớn cu g cu đi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh, Miền Trung, (cu số 32531 )
Tiếc cng bỏ mẵn nui cu (Chn Cu) Cu ăn, cu lớn, cu g cu bay Cu say mũ cả, o di Cu ch nh kh, phụ hoi duyn anh =>Ghi Ch: * Bi Chi Xuất xứ: - Miền Trung, Bnh Định (cu số 32532 )
Tiếc cng Bnh Định xy thnh, Để cho Quảng Ngi v ginh thủ khoa Thương cho Quảng Ngi đường xa Để cho Bnh Định thủ khoa ba lần =>Ghi Ch: * Năm 1851, nh Nguyễn lập trường Thi Hương Ở Bnh Định (cho cc tỉnh từ Quảng Ngi trở vo đến Bnh Thuận. Đầu tin, Quảng Ngi ginh thủ khoa. Nhưng sau đ, Bnh Định lại vượt ln, ba trn chiếm thủ khoa. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Ngi, Bnh Định (cu số 32530 )
Tiếc cng cởi o vt re Đng lai ty bch tiếng thu để đời. =>Ghi Ch: * Bi ca dao nay cổ động việc di học của phong tro truyền b quốc ngữ đầu thế kỷ XX. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 38997 )
Tiếc cng chẻ nứa đươn (đan) lờ, Để cho con c vượt bờ n đi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Cần Thơ (cu số 32533 )
Tiếc cng chẻ nứa đươn lờ, Để cho con c vượt bờ n đi. =>Ghi Ch: * Tiếc cng chẻ nứa đan lờ Xuất xứ: - Miền Nam, Cần Thơ (cu số 32534 )
Tiếc cng gi gạo ba trăng Đũa mun chn bớt ngồi ăn một mnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32536 )
Tiếc cng lao đo ao thả c Ba bốn thng ry kẻ lạ tới cu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39000 )
Tiếc cng lao anh đo ao thả c Năm bảy thng trường họ lạ đến cu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32537 )
Tiếc cng ngy thng mong chờ Săm soi cho kỹ ai ngờ gốc bị su ăn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 32538 )
Tiếc cng ry xuống mai ln Mn đng chết cỏ khng nn tự Trời Tưởng rằng ko cột ở đời Ai ngờ ko r, cột rời đi phương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32539 )
Tiếc cng se sợi chỉ mnh Nối ba bốn lần chẳng đặng bất thnh th thi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39001 )
Tiếc cng trồng đm dưa hồng Anh ăn mt dạ, mt lng qun em =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32541 )
Tiếc cng trang điểm bấy lu Trai tơ khng gặp, gặp ru ba chm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32540 )
Tiếc cng vạch lỗ chun ro V khng gặp bậu gai quo trầy lưng Ti với mnh thề trước miếu ng Sống nằm một chiếu, chết chn một mồ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32542 )
Tiếc cng vạch lỗ chun ro, V khng gặp bậu, gai quo trầy lưng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 32543 )
Tiếc cng vi tấm cho cu, Cu ăn cu lớn, cu g nhau đi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 32544 )
Tiếc cng vun bn cy tng, Săm soi trn ngọn, gốc sng khng hay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang, Bến Tre (cu số 32545 )
Tiếc cng vun bn cội tng (cy tng) Sum su (Săm soi t) trn ngọn, gốc sng khng hay =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32547 )
Tiếc cng vun qun cy c Ở gần khng bứng ở xa họ bứng rồi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39002 )
Tiếc cng vun qun cy dền Ai m ngắt ngọn phải đền cho ta Từ ngy ta mới trồng ra Th ta thương tiếc l hoa v cng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 39415 )
Tiếc cng vun qun cy tng, Săm soi trn ngọn, gốc sng khng hay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 32548 )
Tiếc cng xe sợ chỉ mnh Nối lần chẳng đặng bất thnh tại em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32549 )
Tiếc cng xc tp nui c C ăn, c bo, c d ln cy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32550 )
Tiếc g một miếng trầu bầm Một ve rượu lạt, anh trầm đuyn em? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32551 )
Tiếc g một nải chuối xanh Kẻ dỗ người dnh cho mủ dnh tay Tiếc g một xấp trầu bầm Một ve rượu lạt, anh cầm duyn em? Anh đừng ln xuống, bụi tre em mn! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 32552 )
Tiếc m hết của trời =>Ghi Ch: * Ti sản trong tự nhin l v tận khng thể tham lam thu nhận hết một lc về mnh được Đừng chộ nhiều m ham, lấy vừa phải thi khng c rồi khng kham nổi m, tiếc m hết của trời. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32553 )
Tiếc nồi cơm trắng để i Tiếc con người lịch m soi gương mờ. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 32554 )
Tiếc nồi cơm trắng hở hơi Tiếc duyn em gin gi đụng nơi bơ thờ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 32608 )
Tiếc nồi cơm trắng m kh, Tiếc con người lịch m về tay ai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32609 )
Tiếc quả hồng ngm đưa cho chuột vọc Tiếc con người ngọc đưa cho ngu vầy Tiếc của An Nam dnh dụm để cho Ty vẫy vng. =>Ghi Ch: * Những thứ qu gi lại rơi vo tay kẻ tầm thường, hạ đẳng. Sự khng tương đẳng tương ứng. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32612 )
Tiếc quả hồng ngm để cho chuột vọc, Tiếc con người ngọc để cho ngu vầy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 32610 )
Tiếc qu̐