Home Tm Ca Dao Diễn Đn Tm Dn Ca Phổ Nhạc Tm Cu Đố Tm Chợ Qu Gp Ton Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cch Sử Dụng
Dẫn Giải
Diu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu
Cội Nguồn
Cổ Tch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngn Ngữ
Nhn Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qun
Qu Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dn Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

 

bấm vo mẫu tự dưới đy
 để xem ton trang m cu đầu mang chữ đ:

A Ă B C D Đ E G H I K L M N O Ơ P Q R S T U Ư V X Y
 
Ngoi ra
Với phương tiện "Combo Box" qu vị khỏi phải đnh my "Tn Chủ đề" muốn tm m chỉ chọn Chủ Đề rồi chấm vo chữ Xc Nhận th qu vị c ngay kết quả.
 
Chấm vo dưới đy để:
 
 

 

 
 

Tm Ca Dao Khi chỉ nhớ vi chữ

Chỉ cần viết 2 chữ liền nhau m qu vị nhớ trong cu
Ca Dao hay Tục Ngữ  muốn tm vo trắng dưới đy:

 

Off VNI VIQR (Chọn kiểu bn chữ tiếng Việt  )

 (* ) Ghi ch nếu c th mới thấy nội dung xuất hiện C mầu th Chấm vo đ để xem chi tiết.


Đy l cc cu ca dao m qu vị muốn tm:

Ụ ị như ngậm hột thị trong mồm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35328 )
Ủ liễu phai đo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35329 )
Ủ rũ như g phải trời mưa =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35335 )
Ủ rũ như g r =>Ghi Ch: * G r l g mắc bệnh dịch hay đau sắp chết Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35336 )
ữ như ch nằm bếp =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35342 )
ỳ ct kt Xay la lấy gạo ăn mai. C một thợ cấy với hai thợ cy Thợ cấy m lấy thợ cy ể cho thợ mạ khc ngy khc đm ! Dn Ca =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 35344 )
ỳ như vịt nghe sấm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35346 )
U m m chướng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35330 )
U Minh Rạch Gi Thị Qu Sơn Trường Dưới sng sấu lội trn rừng cọp đua =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35331 )
U Minh Rạch Gi thị qu Sơn Trường (2) Gi đưa bng sậy dạ buốn nhớ ai. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 35332 )
na nần =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35334 )
cạc cạc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35337 )
cạc cạc như vạc cả đn =>Ghi Ch: * Ngớ ngẩn, chẳng biết g như ở giữa đm dng ồn o khng nghe r g cả cứ cố dỏng tai ln. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 35338 )
U u m m =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35339 )
U u minh minh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35340 )
U u minh minh thực phỉ ch tnh Em ham chi t nước lạnh bỏ bnh tr thơm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35341 )
như hung thần gi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35343 )
Uốn ba tấc lưỡi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35398 )
Uốn cu vừa miệng c =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35399 )
Uốn cy từ thuở cn non Dạy con từ thuở con cn ngy thơ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 35400 )
Uốn cy uốn khi cn non Uốn con uốn khi cn nhỏ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Ho Binh, Dn Tộc Mường (cu số 35402 )
Uốn o đầu lưỡi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35403 )
Uốn lưỡi bảy lần trước khi ni =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37090 )
Uốn mu ăn thề =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35404 )
Uốn mu khng tanh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35405 )
Uốn như su đo =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35406 )
Uốn như vng cung =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35407 )
Uốn sừng sửa xoy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35408 )
Uốn tre uốn thuở cn măng Dạy vợ dạy thuở băn khoăn mới về =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35409 )
Uống nước cả cặn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35427 )
Uống nước chớ qun người đo mạch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35429 )
Uống nước ch tu ăn trầu cơi chiếc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35428 )
Uống nước khng chừa cặn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35431 )
Uống nước lại qun người đo mạch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35430 )
Uống nước l cầm hơi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35432 )
Uống nước nhớ kẻ đo giếng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35433 )
Uống nước nhớ người đo giếng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35434 )
Uống nước nhớ nguồn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35435 )
Uống nước phải chừa cặn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35436 )
Uống nước sng nhớ mạch suối =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35437 )
Uống nc khng trừa cợn =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Uống nc (nước) khng trừa (chừa) cợn (cặn); 1 - Tham 1am, hưởng hết phần của người khc. 2- Cư xử qu cứng nhắc, khng c tnh; . Cợn: Cặn Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 35423 )
Uống nc phải trừa cợn =>Ghi Ch: * Giải Thch Phương Ngữ: Uống nc (nước) phải trừa (chừa) cợn (cặn) 1 - Khng nn tham lam qu phải biết nhường phần cho người khc.2- Cư xử đừng qu cứng nhắc, biết nể tnh thn. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 35424 )
Uống như hũ chm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35425 )
Uống rượu ăn ni c cưa Chuyện c một cht M hết cả buổi trưa cằn nhằn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35439 )
Uống rượu ngồi dai =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35440 )
Uống thuốc khng bằng phải king cử =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35441 )
Uổng cng anh đắp đập b bờ Để cho người khc xch lờ tới đơm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39113 )
Uổng cng anh đo ao thả c C thả xong rồi kẻ lạ đến cu. Chị em như chuối nhiều tu Tấm lnh che tấm rch đừng ni nhau nặng lời. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 35410 )
Uổng cng anh đo ao thả c (2) Năm bảy thng ry nẫu lạ tới cu Uổng cng anh đo ao thả c Năm bảy thng ry nẫu lạ tới cu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 35411 )
Uổng cng anh xe nhợ uốn cần Uốn xong con c n lần ra khơi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35412 )
Uổng cng bắt tp nui c C ăn mau lớn, c d, c bay =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 35413 )
Uổng cng c cưỡng đt mồi Nui con tu h lớn rồi n bay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 35414 )
Uổng cng cha mẹ di mi Gả cho thằng điếc ku hoi khng nghe. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 37845 )
Uổng cng lựa giống mấy năm Giống trắng khng đụng đụng nhằm giống xanh? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 35415 )
Uổng cng lao đo ao thả c Su bảy năm trời người lạ tới cu. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39114 )
Uổng cng ph sức =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37719 )
Uổng cng tt nước ba ngy Được một con niềng niễng bay ngay về trời. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39115 )
Uổng cng tt nước be bờ Để cho ai đ xch lờ tới đơm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 35416 )
Uổng cng vun qun cy dền No ai ngắt ngọn phải đền cho ta Thường ngy thường dạo vườn hoa Thường ln thường xuống v ra cảnh ny Chiều chiều bng cc nở xy Ớ ai ku ta hồi ny c ta đy ớ người Hột la lu năm gạo hy cn tươi Tuổi em đương b tuổi người đ cao Liếc xem lựu chẳng xứng đo Hồ nghi trong dạ ta khng muốn trao n tnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39116 )
Uổng cng vun qun cy tng Săm soi trn ngọn dưới gốc sng khng hay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39117 )
Uổng cng xc tp nui c Đến khi c lớn c d ln cy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Kin Giang (cu số 35417 )
Uổng cng xc tp nui c (2) C ăn c lớn c d ln cy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Kin Giang (cu số 35418 )
Uổng cng xc tp nui c (3) Nui cho khn lớn lần m bay đi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 35419 )
Uổng cng xc tp nui c (4) C khn, c lớn, c d, c bay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (cu số 35420 )
Uổng cng xc tp nui c (5) By giờ c lớn c d ln cy Biết rằng nng nỗi thế ny Th anh đập chết những ngy c con. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 35421 )
Uổng cng xc tp nui nhồng Mấy năm chờ đợi, em lấy chồng bỏ anh? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 35422 )
Uổng ph của trời =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35438 )
Uớc g mẹ c mười tay Tay kia bắt c, tay ny bắt chim. Một tay xe chỉ luồn kim Một tay cấy la, tay tm hi rau Một tay m ấp con đau Một tay vo gạo, tay cầu cng ma Một tay vung vi đằng xa Một tay bếp nc cửa nh nắng mưa Một tay quơ củi, muối dưa Một tay để vng lệnh, để bầm thưa, đỡ đần Tay ny mẹ giữ lấy con Tay no lau nước mắt mẹ cn thiếu tay! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Bnh Định (cu số 35386 )
Ung dung gậy trc chống đi o chng chấm gt, mũ ni che đầu Cụ ơi, cụ sắp đi đu? Ra đnh Yến lo tiệc chầu vua ban Chu ơi, chu chơi cho ngoan Cụ về c gi phần ban chia đều Ơn vua t cũng như nhiều. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 35351 )
Ung dung tự tại =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 35352 )
p chn p dĩa Dĩa ngu dĩa ngốc Con cc cụt đui Ở bờ ở bụi Ai nui mầy lớn Dạ thưa thầy con lớn mnh n.. =>Ghi Ch: * Mnh n l một mnh Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 34663 )
p l khoai Mười hai chong chng Đứa mặc o trắng Đứa mặc o đen Đứa xch lồng đn Đứa cầm ống thụt Thụt ra thụt v Thụt nhằm bụi chuối =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 34664 )
p p mở mở =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 34665 )
y thục như y hổ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 34670 )
Uy trấn nhất phương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 34671 )
y trọng cầu khinh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 34672 )
Uy vũ bất năng khuất =>Ghi Ch: * Khng sợ uy quyền Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37253 )