Home Tm Ca Dao Diễn Đn Tm Dn Ca Phổ Nhạc Tm Cu Đố Tm Chợ Qu Gp Ton Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cch Sử Dụng
Dẫn Giải
Diu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu
Cội Nguồn
Cổ Tch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngn Ngữ
Nhn Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qun
Qu Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dn Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

 

bấm vo mẫu tự dưới đy
 để xem ton trang m cu đầu mang chữ đ:

A Ă B C D Đ E G H I K L M N O Ơ P Q R S T U Ư V X Y
 
Ngoi ra
Với phương tiện "Combo Box" qu vị khỏi phải đnh my "Tn Chủ đề" muốn tm m chỉ chọn Chủ Đề rồi chấm vo chữ Xc Nhận th qu vị c ngay kết quả.
 
Chấm vo dưới đy để:
 
 

 

 
 

Tm Ca Dao Khi chỉ nhớ vi chữ

Chỉ cần viết 2 chữ liền nhau m qu vị nhớ trong cu
Ca Dao hay Tục Ngữ  muốn tm vo trắng dưới đy:

 

Off VNI VIQR (Chọn kiểu bn chữ tiếng Việt  )

 (* ) Ghi ch nếu c th mới thấy nội dung xuất hiện C mầu th Chấm vo đ để xem chi tiết.


Đy l cc cu ca dao m qu vị muốn tm:

Ỷ chng hiếp c =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36898 )
Ỷ m ti =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36903 )
Ỷ mn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36906 )
Ỷ mn mại tiếu =>Ghi Ch: * Dựa cửa bn cười Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36907 )
Ỷ quyền ỷ thế =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36913 )
Ỷ thế ỷ thần =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36918 )
Ỷ thế hiếp c =>Ghi Ch: * Dựa vo thế mạnh m bức chế kẻ c độc Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36916 )
Ỷ thế lăng nhn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36917 )
ai th mặc ai Đi ta vẫn cứ canh khoai đầy nồi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36891 )
ai th mặc ai (2) ti, ti muốn canh khoai đầy nồi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36892 )
Y bất chơn truyền =>Ghi Ch: * Phật gio Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36893 )
Y bất như tn nhn bất như cố =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36894 )
Y bệnh bất y mệnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36895 )
cẩm dạ hnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36896 )
cẩm hồi (quy) (hon) hương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36897 )
Y dạng hồ l =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36900 )
dn l trời =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36899 )
hợp tm đầu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36901 )
hợp tm đồng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36902 )
Y mệnh bất y bệnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36905 )
m tm vin =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36904 )
Y nhn bất y mệnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36908 )
Y nhn ly hạ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36909 )
Y phục xứng kỳ đức =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36911 )
Y phục xứng k đức =>Ghi Ch: * Người địa vị no đối xử, ăn mặc theo vị ấy (LNT v LVD) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36910 )
Y quan cầm th =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36912 )
Y sam lam lũ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36914 )
tại ngn ngoại =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36915 )
thức nhiệm vụ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36920 )
Y thuật nắm chắc trong tay Sẽ ngăn được bệnh sau ny pht sinh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 36919 )
Y vi lưỡng khả =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36921 )
Yếm cựu hỷ tn =>Ghi Ch: * C mới nới cũ Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36922 )
Yếm em bốn dải lng thng, Dải xanh, dải đỏ, dải trắng, dải vng. Ci số của chng một trăm ba mươi su đoạn Một đoạn bn ny, một đoạn bn kia, V dầu trời đất phn chia, Đi ta như kha với cha đừng rơi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (cu số 36924 )
Yếm thắm m nhuộm hoa nương Ci răng hột đậu lm tương anh đồ Yếm thắm m v nước hồ V đi v lại anh đồ yu đương! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36927 )
Yếm thắm m v nước lồ V đi v lại, anh đồ yu đương =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36928 )
Yếm thắm trn kim =>Ghi Ch: * Nghĩa l ci yếm thắm dễ thấy l thế nhưng khng ch th cũng khng thấy, cn ci trn kim kh thấy l thế nhưng cố tm cũng sẽ thấy Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36929 )
Yếm trắng v nước Văn Hồ V đi v lại anh đồ yu thương. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 36930 )
Yến đu văng vẳng trn cao, Lửa chi soi bng C Lao trước thuyền (2). =>Ghi Ch: * C Lao : Một lng đnh c nằm bn bờ sng Ci (Nha Trang), nơi c di tch Thp B (Po Nagar). Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha, Nha Trang (cu số 36935 )
Yến an đam độc =>Ghi Ch: * Yến th lnh đam th độc (Nha đam độc khi sử dụng khng đng cch) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36931 )
Yến bay cao mưa ro lại tạnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36932 )
Yến bay thấp mưa ngập bờ ao =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36933 )
Yến So Hn Nội Vịt lộn Ninh Ha Tm hm Bnh Đa Kỳ nam Vạn Giả S huyết Cam Ranh Nai kh Din Khnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36942 )
Yến So Hn Nội (2) Vịt lộni Ninh Ha, Tm hm Bnh Ba, Nai kh Din Khnh C tru V Cạnh, S huyết Thủy Triều... (3) Đời anh cay đắng đ nhiều, Về đy ngon sớm, ngọt chiều với em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khnh Ha (cu số 36943 )
Yến so thm t hạt sen, Chưng với đường phn, bổ lắm anh ơi Em khuyn anh lời đ cạn lời Giăm-bng, bp-tếch l mồi thực dn. Mi qu hương thơm ngọt v ngần Anh ham chi của thừa, của thải. M anh đnh bỏ ngi bỏ nhn, Để đi lm thn ti đi ? Cực lng em lắm anh ơi! Nhn trong tủi thẹn, trng ngoi xấu xa. Dễ vo th cũng dễ ra, Anh hy về chung gnh nước nh cng em. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 36944 )
Yến so Vinh Sơn Cửu Khổng Cửa Rn Nam Sm Bố Trạch Cua gạch Quảng Kh S nghu qun Hu Rượu du Thuận L =>Ghi Ch: * Vĩnh Sơn, Bố Trạch, Quảng Kh, Thuận L: Thuộc Quảng Bnh Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36945 )
Yến tước an tri hồng hộc ch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36950 )
Yến tước khởi (nam) tri hồng hộc ch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36951 )
Yếu bng va =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36963 )
Yếu chn chạy trước =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36965 )
Yếu như cy sậy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37045 )
Yếu như cua lột =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37046 )
Yếu như sn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37749 )
Yếu tru cũng bằng b khỏe =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37049 )
Yếu tru cn hơn khoẻ b =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37048 )
Yểm cựu nghinh tn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36923 )
Yểm mục bổ tước =>Ghi Ch: * Bịt mặt bắt chim Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36925 )
Yểm nhơn nhĩ mục =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36926 )
Yểu điệu thục nữ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36974 )
Yểu điệu thanh tn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36973 )
Yểu v tiu tức =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37054 )
Yn bề gia thất =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36934 )
Yn giấc ngn thu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36936 )
Yn Hầu, Yn Lạng Bắt ếch tứ ma Em đ thương anh chưa Về sắm ngoo, đẽo ngoắc Thịt c, thịt vạc Nỏ đến phần m, Thịt ếch với b kh, Ăn tra đời trt kiếp. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (cu số 36937 )
Yn lặng như tờ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36938 )
Yn nơi yn chốn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36940 )
Yn Ngưu đất thực l ương Kẻ nấu rượu lậu, người tương đ m. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 36939 )
Yn Phụ bun bn dưới thuyền Xuống đ Phố Mới bn than, quạt, tr. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 36941 )
Yn Thi c giếng trong xanh C đi c sấu ngồi canh đầu lng Ai qua nhắn nhủ c nng Yu nhau xin chớ phũ phng đổi thay. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 36946 )
Yn Thi c hồ Nguyệt Nga C sng T Lịch đi ta cho thuyền. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 36947 )
Yn thn lm si giữ cha Tụng kinh niệm Phật oản thừa si xơi Bụt lnh đừng hạ xuống chơi Cha khng c Bụt si thời cũng đi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36948 )
Yn tiu hỏa diệt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36949 )
Yu nhau mọi thứ mọi cho Ght nhau th mảnh quạt mo cũng đi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36952 )
Yu ai đừng ni qu ưa Ght ai đừng ni thiếu thừa như khng Khc no quạ muợn lng cng Ngoi hnh xinh đẹp trong lng xấu xa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36954 )
Yu ai (Xin ai) chớ tnh thiệt hơn Mận nh d lạt, cn hơn đo người =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36953 )
Yu ai m ni qu ưa Ght ai ni thiếu, ni thừa như khng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36955 )
Yu ai th bốc ln trời ght ai th dm xuống đất =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36956 )
Yu ai th ni qu ưa Ght ai th ni thiếu ni thừa như khng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 36957 )
Yu ai yu hẳn một người Đừng như ăn cỗ lắm nơi nhiều phần =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 36958 )
Yu anh cốt rũ xương mn Yu anh đến thc vẫn cn yu anh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39196 )
Yu anh cốt rũ xương mn. Yu anh đến thc vẫn cn yu anh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 36959 )
Yu anh hay chẳng yu anh ? Bt cơm em trt chan canh mất rồi Nuốt vo đắng lắm anh ơi Nhả ra th sợ tội trời ai mang ? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36960 )
Yu anh từ thuở ln ba Mẹ bồng ra ngỏ, cầm hoa tặng người =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36962 )
Yu anh tm tr hao mn, Yu anh đến thc cũng cn yu anh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 36961 )
Yu của th của ở cng Ght của th của dng dằng bỏ đi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 36972 )
Yu cy mới nhớ đến hoa Yu d thằng đ, mua qu n ăn =>Ghi Ch: * dấu: Yu dấu Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36964 )
Yu cho roi cho vọt Ght cho ngọt cho bi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36966 )
Yu cho vọt ght cho chơi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36967 )
Yu con chị, vị con em =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36968 )
Yu con cho roi, cho vọt Ght con cho ngọt, cho bi =>Ghi Ch: * Cha mẹ nung chiều, con sẽ hư (LNT v LVD) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36969 )
Yu con người mt con ta =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36970 )
Yu con, ngon của. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36971 )
Yu em gnh gạch về đy Chẳng đắp nn ni cũng xy nn thnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36975 )
Yu em khng phải dng hnh Khng v sắc đẹp, chỉ tnh nghĩa thi Nếu như ci đ mất rồi Th anh đi lại tiền hồi cưới em =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 36976 )
Yu em từ thuở ln ba Mẹ bồng ra ng hi hoa em cầm =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36977 )
Yu em từ thuở trẻ thơ Mẹ dắt đi nhởi anh bẻ hoa em cầm. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39206 )
Yu em, em cũng như vầy Ght em, em cũng như ngy anh yu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung (cu số 36978 )
Yu g g mổ mắt yu ch ch liếm mặt =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36979 )
Yu hoa chớ để hoa tn Yu bạn chớ để bạn tn như hoa! =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 36980 )
Yu hoa, nn phải vin cnh, Yu cy, nn dấu đến hoa. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36981 )
Yu kiều mỹ lệ =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36982 )
Yu nn bấc ght nn ch =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36983 )
Yu nn tốt ght nn xấu =>Ghi Ch: * Tnh yu che lấp mọi khuyết điểm, kh khăn (LNT v LVD) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36984 )
Yu nhau đắp điếm mọi bề Một trăm chỗ lệch cũng k cho bằng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37007 )
Yu nhau đắp v cũng ấm, Chẳng yu nhau chăn bng đệm ấm cũng chẳng nn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Ho Binh, Dn Tộc Mường (cu số 37008 )
Yu nhau đồng tịch đồng sng Ght nhau đũa ngọc mm vng chẳng ăn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39190 )
Yu nhau đng cửa khng gi Để cho trc hợp với mai một phng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 37009 )
Yu nhau anh muốn lại gần Cầu khng tay vịn, anh lần anh đi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36985 )
Yu nhau bốc bỏ giần sng, ght nhau mm ngọc đũa vng cũng khng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36987 )
Yu nhau bốc bi giần sng Ght nhau đũa ngọc mm vng chẳng ăn (cũng thy) =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36986 )
Yu nhau cũng chẳng cho vng Ght nhau cũng chẳng trnh đng m đi =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 37006 )
Yu nhau cởi o cho nhau Về nh mẹ hỏi, qua cầu gi bay =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37003 )
Yu nhau cau cau bảy bổ ba Ght nhau cau bảy bổ ra lm mười =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36988 )
Yu nhau cau su bổ ba Ght nhau cau su bổ ra thnh mười =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36989 )
Yu nhau cau vỏ cũng say Ght nhau cau đậu đầy khay chẳng mng. =>Ghi Ch: * C bản ghi: Gi cu tnh nghĩa lu ngy sợ qun Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39194 )
Yu nhau chưa lấy đặng nhau Ăn cơm qun đũa ăn trầu qun vi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39193 )
Yu nhau chưa ro mồ hi Chưa tan cối gạo đ rời nhau ra. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39192 )
Yu nhau chả lấy được nhau Con lợn bỏ đi buồng cau bỏ gi Bao giờ sum họp một nh Con lợn lại bo cau gi lại non. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 36990 )
Yu nhau chẳng chiếu, chẳng giường Dẫu rằng tu l che sương cũng tnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (cu số 36991 )
Yu nhau chẳng lấy được nhau Con heo bỏ đi buồng cau bỏ gi. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 36992 )
Yu nhau chẳng lấy được nhau (2) Mi dao đnh ko cạo đầu đi tu =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36993 )
Yu nhau chẳng lấy được nhau (3) Con lợn bỏ đi buồng cau bỏ rời. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39210 )
Yu nhau chẳng lấy được nhau (4) Trai ln rừng xanh tự vận Gi xuống vực su trầm mnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39211 )
Yu nhau chẳng lọ chiếu giường Dẫu rằng tu l che sương cũng tnh. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 36994 )
Yu nhau chẳng quản đường xa L vng cũng qut phong ba cũng liều. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 36997 )
Yu nhau chẳng quản chiếu giường Dẫu rằng tu chuối che sương cũng tnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp (cu số 36995 )
Yu nhau chẳng quản chiếu giường (2) Dẫu rằng tu l che sương cũng tnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36996 )
Yu nhau chẳng quản gần xa Một ngy chẳng đến bằng (th) ba bốn ngy =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36998 )
Yu nhau chị em gi vi nhau chị em du Đnh nhau đến vỡ đầu l anh em rể =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 36999 )
Yu nhau chữ vị l v, Chữ dục l muốn, chữ ty l theo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Thp, Miền Trung, Quảng Nam (cu số 37002 )
Yu nhau chn bỏ lm mười =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37000 )
Yu nhau cho thịt cho xi Ght nhau đưa đến Kim Bi Hạ B =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37001 )
Yu nhau c một quả cau Giấu cha giấu mẹ đưa sau bng đn Xin chng đi lại cho quen Để cho hai họ kết nguyền duyn tơ Xin chng ngn su con tru Ngn tư con lợn đn du về cng Xin chng tm chỉnh mật ong Tm bt mỡ muỗi im đong cho đầy Xin chng nghn tm đi giy Nghn hai đi dp cho thầy mẹ đi. =>Ghi Ch: * Đi nhởi: Đi chơi (Phương ngũ Quảng Nam) Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39191 )
Yu nhau con chấy cắn đi =>Ghi Ch: * Ngy xưa người ta thường bắt chấy cho nhau Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37004 )
Yu nhau con mắt liếc qua Kẻo chng bạn biết, kẻo cha mẹ ngờ Gần thời chẳng bn duyn cho Xa xi cch mấy lần đ cũng sang. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 37005 )
Yu nhau em c chọn g, Chọn anh lnh chiến ra đi diệt th. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 37010 )
Yu nhau gnh gạch về đy Chẳng đắp nn ni, cũng xy ln thnh =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37011 )
Yu nhau lắm cắn nhau đau =>Ghi Ch: * Cng yu nhiều, khi giận nhau cng trả đũa mạnh (LNT v LVD) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37012 )
Yu nhau mọi sự chẳng nề, D trăm chỗ lệch cũng k cho bằng =>Ghi Ch: * hoặc: Yu nhau mọi việc chẳng nề Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37015 )
Yu nhau mọi việc chẳng nề Một trăm chỗ lệch cũng k cho bằng =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37016 )
Yu nhau một ci l đa Nửa nằm nửa đắp hơn nh năm gian. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37017 )
Yu nhau m chẳng được nhau Cũng bằng tro nửa cy cau đứt ni Xa nhau tiếc hủy tiếc hoi Tiếc trong nhan sắc tiếc ngoi khu mn Ba năm thẻ cặm tu mn Dẫu xa đi nữa, tiếng khn để đời =>Ghi Ch: * Ni: Vng dy thừng xỏ vo hai bn chn để tro cau tro dừa Xuất xứ: - Miền Trung, Ph Yn, (cu số 37013 )
Yu nhau nn phải ra đi Đi sao tm thấy cố tri mới đnh Tm anh tất cả thị thnh Tưởng rằng anh ở Hng Mnh khng xa Chữ tnh ta lại gặp ta Hng Mnh chẳng thấy tm ra Hng Hm Phố thời bn những mm son Duyn kia sao chẳng vung trn cng nhau. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Bắc, H Nội (cu số 37018 )
Yu nhau như chị em gi di nhau như chị em du, đnh nhau vỡ đầu l anh em rể. =>Ghi Ch: * Cng khc ruột th tự nhin thn nhau hơn (LNT v LVD) Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (cu số 37353 )
Yu nhau qu đỗi nn m Tỉnh ra mới biết kẻ ch người cười =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 37019 )
Yu nhau qu đỗi nn m (2) Rồi sau mới biết kẻ ch người cười. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39213 )
Yu nhau qu đỗi nn m (3) Rồi sau mới biết kẻ ch người cười. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 37020 )
Yu nhau ro giậu cho kn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37022 )
Yu nhau ruột ho xương mn Yu nhau đến thc vẫn cn yu nhau. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 37023 )
Yu nhau sinh tử cng liều (cũng liều) Thương nhau lội suối qua đo c nhau =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37024 )
Yu nhau từ thuở m hồng, Đến khi m tp lưng cng vẫn yu. Phải nhơn duyn cy khế mọc ngoi Huế cũng bứng về trồng, Khng phải nhn duyn cy cc mọc vườn hồng cũng chẳng ham. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 37034 )
Yu nhau tam tứ ni cũng tro, Thất bt khe cũng lội, Tứ cửa, tam thập lục đo cũng qua. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 37026 )
Yu nhau tam tứ ni cũng tro, (2) Thất, bt sng cũng lội Tam thập lục đo anh cũng qua =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37028 )
Yu nhau tam tứ ni cũng tro, (3) Thất bt sng cũng lội, thập lục đo cũng qua =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37027 )
Yu nhau tm tr hao mn Yu nhau đến thc vẫn cn yu nhau. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 37025 )
Yu nhau tt biển dừng sng ? Ght nhau đũa ngọc mm vng chẳng ăn. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39189 )
Yu nhau thời nm miếng trầu Ght nhau nm đ vỡ đầu nhau ra Yu nhau cau su bổ ba Ght nhau cau su bổ ra lm mười =>Ghi Ch: * Tục ăn trầu c ở hầu hết cc nước Đng Nam ; Xem: Trầu Cau Trong Ca Dao Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37030 )
Yu nhau th bảo nhau cng Đậu ngm ra gi đi đằng lm chi? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam, (cu số 39175 )
Yu nhau th nm bả trầu Ght nhau nm đ vỡ đầu nhau ra. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 37029 )
Yu nhau trăm sự chẳng nề Một trăm chỗ lệch, cũng k cho bằng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 37031 )
Yu nhau trầu vỏ cũng cay Ght nhau trầu bổ đầy khay chẳng mng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 37032 )
Yu nhau trầu vỏ cng say Ght nhau cau đậu đầy khay chẳng mng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liu (cu số 37033 )
Yu nhau vạn sự chăng nề, Một trăm chỗ lệch cũng k cho bằng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, (cu số 37035 )
Yu nhau xa mấy cũng gần Ght nhau cch một bn chn cũng la =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37036 )
Yu nhau x lụa may quần Ght nhau kể nợ kể nần nhau ra =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 37037 )
Yu nhau xin quyết một lng Đậu ngm ra gi đi đằng nhau chi ? =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37038 )
Yu nhau yn phận th thi Của th như nước khi vơi khi đầy. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Trung, Miền Nam, Bến Tre (cu số 37039 )
Yu nhau yu cả đường đi Ght nhau ght cả tng chi họ hng. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (cu số 37040 )
Yu nhau yu cả tng chi Ght nhau ght cả đường đi lối về =>Ghi Ch: * Dị bản: Yu nhau yu cả đường đi Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37041 )
Yu nhau, ci chấy cắn đi =>Ghi Ch: * Ci chấy: Con ch Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37042 )
Yu nhau, chn bỏ lm mười =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37043 )
Yu nhau, ro giậu cho kn =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37044 )
Yu thầm dấu bụng =>Ghi Ch: * Hoặc: Yu thầm nhớ vụng Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37047 )
Yu th củ ấu cũng trn, ght th bồ hn cũng mo. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37746 )
Yu trẻ trẻ đến nh, knh gi gi để phc =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37050 )
Yu trẻ trẻ đến nh; Yu gi, gi để tuổi (phc) cho =>Ghi Ch: * Trẻ yu ai yu n, gi thch ai trọng mnh. (LNT v LVD) Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37051 )
Yu v nết, chẳng chết v người. =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37052 )
Yu v nết, chết v người =>Ghi Ch: * Xuất xứ: - Đại Chng (cu số 37053 )