Home Tm Ca Dao Diễn Đn Tm Dn Ca Phổ Nhạc Tm Cu Đố Tm Chợ Qu Gp Ton Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cch Sử Dụng
Dẫn Giải
Diu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu
Cội Nguồn
Cổ Tch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngn Ngữ
Nhn Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qun
Qu Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dn Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
  Lời biết ơn nồng nhiệt nhất 
Một Cy lm chẳng nn non
Ba Cy chụm lại ln hn ni cao

Từ ngy Trang Ca Dao V Tục Ngữ được trnh lng, chng ti đ nhận được sự tiếp đn nồng hậu của độc giả khắp năm chu bốn bể. Người đng gp nhiệt tnh nhất phải ni l C Julia Thủy Nguyễn từ Đức Quốc.

C đ xy một lu đi Nhạc đồ sộ http://www.cadao.org/julia/ m trong đ nhạc dn ca http://vietnam-on-line.com/julia/danca_index.htm đng một vai tr quan trọng để hỗ trợ cho trang http://cadaotucngu.com được thm phong ph. Chng ti rất lấy lm cảm kch v chn thnh biết ơn hảo của người nhạc sĩ trẻ Julia Thủy Nguyễn v xin hn hạnh giới thiệu cng qu vị trang http://www.cadao.org/julia/ (trang vẫn thường xuyn tiếp tục thực hiện v bổ khuyết)

Trn trọng knh mời qu vị xem bi giới thiệu của nh thơ HHC:

Bước Vo Dn Ca

C thể ni được rằng Ca Dao v Dn Ca l một cặp song sinh. Với Quan Họ, Trống Qun, C Lả, Ht Đối, H, Ru Em...dn ca vt đi cnh ca dao mang tnh tự qu hương thơm ngt hương đồng cỏ nội:

Cy trc xinh tang tnh l cy trc mọc
Qua lối nọ như bờ ao
Chị hai xinh tang tnh l chị hai đứng
Nơi no như lối xinh cng xinh....

Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh khng hỏi những ngy cn khng
By giờ em đ c chồng
Như chim vo lồng, như c cắn cu...

Thương nhau cởi o cho nhau
Về nh mẹ hỏi, qua cầu gi bay...

Từ những giai điệu mộc mạc trữ tnh đ, dn ca v ca dao cng snh vai bước vo ngũ cung, vo những tiết tấu đa dạng hơn như ht cho, chầu văn, ngm thơ, cải lương. Bước vo cảm thức người v mi mi ở cng.

Nh thơ H Phương Hoi đ cặm cụi nhiều năm sưu tập v lm đầy kho tng ca dao trong nỗ lực phi thường v JBlues (Julia Thủy Nguyễn) miệt mi tom gp, xy dựng lại một lu đi dn ca trng lệ, bằng kin tr ngoại hạng.

Mời qu bạn bước vo tnh tự dn tộc qua dn ca:

Đố ai qut sạch l rừng
Để ti khuyn gi, gi đừng rung cy

Đến đy th ở lại đy
Bao giờ tốt rễ xanh cy mới về

Trn trọng
hahuyenchi

Mời thưởng thức giọng ca truyền cảm của Julia Thủy Nguyễn:

Amnhacvn\sime-juliathuy.rm

 http://vietnafc.com/jblues/realaudio/julia_duongtinhhailoi.rm

 

 

 

Lo+`i bie^'t o+n no^`ng nhie^.t nha^'t:

Mo^.t Ca^y la`m cha(?ng ne^n non
Ba Ca^y chu.m la.i le^n ho`n nu'i cao

Tu+` nga`y Trang Ca Dao Va` Tu.c Ngu+~ ddu+o+.c tri`nh la`ng, chu'ng to^i dda~ nha^.n ddu+o+.c su+. tie^'p ddo'n no^`ng ha^.u cu?a ddo^.c gia? kha('p na(m cha^u bo^'n be^?\. Ngu+o+`i ddo'ng go'p nhie^.t ti`nh nha^'t pha?i no'i la` Co^ Julia Thu?y Nguye^~n tu+` DDu+'c Quo^'c\.

Co^ dda~ xa^y mo^.t la^u dda`i Nha.c ddo^` so^. http://www.cadao.org/julia/ ma` trong ddo' nha.c da^n ca http://vietnam-on-line.com/julia/danca_index.htm ddo'ng mo^.t vai tro` quan tro.ng dde^? ho^~ tro+. cho trang http://cadaotucngu.com ddu+o+.c the^m phong phu'\. Chu'ng to^i ra^'t la^'y la`m ca?m ki'ch va` cha^n tha`nh bie^'t o+n ha?o y' cu?a ngu+o+`i nha.c si~ tre? Julia Thu?y Nguye^~n va` xin ha^n ha.nh gio+'i thie^.u cu`ng quy' vi. trang http://www.cadao.org/julia/ (trang va^~n thu+o+`ng xuye^n tie^'p tu.c thu+.c hie^.n va` bo^? khuye^'t)

Tra^n tro.ng ki'nh mo+`i quy' vi. xem ba`i gio+'i thie^.u cu?a nha` tho+ Ha` Huye^`n Chi:

Bu+o+'c Va`o Da^n Ca

Co' the^? no'i ddu+o+.c ra(`ng Ca Dao va` Da^n Ca la` mo^.t ca(.p song sinh\. Vo+'i Quan Ho., Tro^'ng Qua^n, Co` La?, Ha't DDo^'i, Ho`, Ru Em\... da^n ca vu't ddo^i ca'nh ca dao mang ti`nh tu+. que^ hu+o+ng tho+m nga't hu+o+ng ddo^`ng co? no^.i:

Ca^y tru'c xinh tang ti`nh la` ca^y tru'c mo.c
Qua lo^'i no. nhu+ bo+` ao
Chi. hai xinh tang ti`nh la` chi. hai ddu+'ng
No+i na`o nhu+ lo^'i xinh cu`ng xinh\....

Ba ddo^`ng mo^.t mo+' tra^`u cay
Sao anh kho^ng ho?i nhu+~ng nga`y co`n kho^ng
Ba^y gio+` em dda~ co' cho^`ng
Nhu+ chim va`o lo^`ng, nhu+ ca' ca('n ca^u\...

Thu+o+ng nhau co+?i a'o cho nhau
Ve^` nha` me. ho?i, qua ca^`u gio' bay\...

Tu+` nhu+~ng giai ddie^.u mo^.c ma.c tru+~ ti`nh ddo', da^n ca va` ca dao cu`ng sa'nh vai bu+o+'c va`o ngu~ cung, va`o nhu+~ng tie^'t ta^'u dda da.ng ho+n nhu+ ha't che`o, cha^`u va(n, nga^m tho+, ca?i lu+o+ng\. Bu+o+'c va`o ca?m thu+'c ngu+o+`i va` ma~i ma~i o+? cu`ng\.
Nha` tho+ Ha` Phu+o+ng Hoa`i dda~ ca(.m cu.i nhie^`u na(m su+u ta^.p va` la`m dda^`y kho ta`ng ca dao trong no^~ lu+.c phi thu+o+`ng va` JBlues (Julia Thu?y Nguye^~n) mie^.t ma`i tom go'p, xa^y du+.ng la.i mo^.t la^u dda`i da^n ca tra'ng le^., ba(`ng kie^n tri` ngoa.i ha.ng\.
Mo+`i quy' ba.n bu+o+'c va`o ti`nh tu+. da^n to^.c qua da^n ca:

DDo^' ai que't sa.ch la' ru+`ng
DDe^? to^i khuye^n gio', gio' ddu+`ng rung ca^y

DDe^'n dda^y thi` o+? la.i dda^y
Bao gio+` to^'t re^~ xanh ca^y mo+'i ve^`

Tra^n tro.ng
hahuyenchi

Mo+`i thu+o+?ng thu+'c gio.ng ca truye^`n ca?m cu?a Julia Thu?y Nguye^~n http://vietnafc.com/jblues/realaudio/julia_duongtinhhailoi.rm

 

Sưu Tầm Ti Liệu v Web Design

  H Phương Hoi

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hong Vn

Sưu tầm Nhạc Dn Ca

Julia Nguyễn
Xin vui lng lin lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những g lin quan đến trang web nầy
Copyright 2003 Trang Ca Dao v Tục Ngữ
Last modified: 06/01/15