Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

Trích Từ: http://art-hanoi.com/collection/

 

TIỀN GIẤY VIỆT NAM CỘNG HOÀ

1956 - 1970


Phát Hành Năm 1956

20 đồng ( 1956 )

P-4 D-13 20 Dong 1956
Watermark: Tiger

Phát Hành Năm 1957

 

P-5 D-4 10 Dong 1957
This type has no watermark

P-5 D-R4 10 Dong 1957 Replacement

 

 

200 đồng  ( 1958 )

 

 

500 đồng ( 1960 ) -  H́nh Dinh Độc Lâ.p  trước khi  xây lại

 

 

 

1 đồng ( 1960 )

 

     

 

2 đồng ( 1960 )

    

5 đồng ( 1960 )

   

10 đồng ( 1960 )

  

20 đồng ( 1960 )

 

Phát Hành Năm 1962

P-6 D-5 20 Dong 1962
This type has no watermark

 

P-7 D-6 50 Dong 1956
This type has no watermark

P-15 D-17 1 Dong 1964
Watermark: Bamboo

 

P-22a D-20 500 Dong 1964
Watermark: Dragon head

P-17 D-21 50 Dong 1966


100 đồng ( Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt ) 1966   ( mặt sau là h́nh Lăng Ông )

 

 

100 đồng ( 1966 )

 

 

 

200 dồng ( Hoàng Đế Quang Trung ) 1966

 

 

 

500 đồng ( Đức Thánh Trần Hưng Đạo )  1966

 

P-26 D-27 100 Dong 1970
Watermark: Tran Hung Dao

P-27 D-28 200 Dong 1970
Watermark: Tran Hung Dao

P-28 D-29 500 Dong 1970
Watermark: Tran Hung Dao

 

Các Mẫu In

P-5(*) 10 Dong 1957
Printer's proof, uniface

P-5(*) 10 Dong
Color proof 1957, uniface, green

P-5(*) 10 Dong
Color proof 1957, uniface, olive

P-5(*) 10 Dong
Color proof 1957, uniface, dark brown

P-5(*) 10 Dong
Color proof 1957, uniface, violet

P-5(*) 10 Dong
Color proof 1957, uniface, lilac

P-5(*) 10 Dong
Color proof 1957, uniface, orange

 

P-6(*) 20 Dong
Color proof 1957, uniface, cherry

P-6(*) 20 Dong
Color proof 1957, uniface, orange

P-6(*) 20 Dong
Color proof 1957, uniface, violet

P-6(*) 20 Dong
Color proof 1957, uniface, green

P-6(*) 20 Dong
Color proof 1957, uniface, dark brown

 

P-7(*) 50 Dong
Color proof 1957, uniface, green

P-7(*) 50 Dong
Color proof 1957, uniface, olive

P-7(*) 50 Dong
Color proof 1957, uniface, dark brown

P-7(*) 50 Dong
Color proof 1957, uniface, violet

P-7(*) 50 Dong
Color proof 1957, uniface, lilac

P-7(*) 50 Dong
Color proof 1957, uniface, cherry

P-7(*) 50 Dong
Color proof 1957, uniface, orange

P-7(*) 50 Dong
Printer's proof, uniface
 

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 01/28/16