Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

 

http://art-hanoi.com/collection/

TIỀN GIẤY VIỆT NAM CỘNG HOÀ

1971


P-29 D-30 1000 Dong 1971
Watermark: Tran Hung Dao

P-30 D-31 50 Dong 1972
Watermark: Vietnamese lady

P-31 D-32 100 Dong 1972
Watermark: Vietnamese lady

P-32 D-33 200 Dong 1972
Watermark: Vietnamese lady

P-33 D-34 500 Dong 1972
Watermark: Vietnamese lady

P-34 D-35 1000 Dong 1972
Watermark: Vietnamese lady

P-35 D-U36 5000 Dong 1975
Watermark: Vietnamese lady

P-36 D-U37 10000 Dong 1975
Watermark: Vietnamese lady

 

 

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 01/28/16