Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

   

Tiền VNCH khởi sự từ năm 1956 tuy nhiên qua những diễn biến chính trị kể từ năm 1946 khi chế độ Việt Nam Dân Chủ Cọng Ḥa được khai sinh th́ Việt nam có 2 chính phủ. Việt Nam Dân Chủ Cọng Ḥa sau nầy khi Miền Nam bị thất thủ th́ đổi quốc hiệu thành Cọng Ḥa Xă Hội Việt Nam trong khi đó Chế độ của Chính phủ Bảo Hộ được chuyển tiếp thành Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam và đến năm 1956 lại đổi thành Việt Nam Cọng Ḥa. Mỗi khi có thay đổi thể chế th́ hệ thống tiền tệ cũng thay đổi. Để dễ nhận diện đồng tiền của các thể chế từ năm 1946 trở về sau chúng tôi phân loại tiền tệ thành 2 nhánh.

Nhánh 1: Tiền Việt Nam Cọng Ḥa  gồm tiền Đông Dương lưu hành trên toàn cơi Đông Dương cho đến năm 1946, Tiền Quốc Gia Việt Nam lưu hành trong nước Việt Nam dưới thời Đức Quốc Trưởng Bảo Đại và Tiền Việt Nam Cọng Ḥa lưu hành trong toàn cơi Miền Nam từ năm 1956 đến tháng 4 năm 1975.

Nhánh 2: Tiền Việt Nam Dân Chủ Cọng Ḥa được lưu hành trong khu chiếm đóng từ năm 1946 và Miền Bắc tư tháng 7 năm 1954 và cuối cùng là toàn cơi Việt nam sau năm 1975

Như vậy trong mục lục trang Tiền Việt Nam Cọng Ḥa sẽ nêu tiền của Nhánh 1.

 

TIỀN VIỆT NAM QUA CÁC THỜI ĐẠI


Phát hành 1955 :

 1 đồng :

               

5 đồng

10 đồng

20 đồng

 

50 đồng

100 đồng

 

200 đồng

 

500 đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiền VNCH 2

Tiền VNCH 3

Tiền VNCH 4

Tiền VNCH 5

Tiền VNCH 6

Tiền VN QG 1955

Tiền VNTrước 1954

Tiền VN1955

Tiền Đông Dương 1

Tiền Đông Dương 2

Tiền Đông Dương 3

Tiền Đông Dương 4

Tiền Đông Dương 5

 

 

 

 

Mục Lục

 

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 01/28/16