Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

TIỀN GIẤY VIỆT NAM THỜI CHUYỂN TIẾP

Tiền Nhà Lư

Tiền VNCH 2

Tiền VNCH 3

Tiền VNCH 4

Tiền VNCH 5

Tiền VNCH 6

Tiền VN QG 1955

Tiền VNTrước 1954

Tiền VN1955

Tiền Đông Dương 1

Tiền Đông Dương 2

Tiền Đông Dương 3

Tiền Đông Dương 4

Tiền Đông Dương 5

 


This note was printed in Japan in 1944.

P-74 1 Piastre 1949

P-54e 1 Piastre 1949
No dot under O in the word MOT on back

P-76a 1 Piastre 1951

P-77 50 Piastres 1945

P-55c 5 Piastres 1946

P-79 100 Piastres 1946

P-79s 100 Piastres 1946
Specimen
The note is not listed in Pick catalog

P-80 10 Piastres 1947

P-81 20 Piastres 1949

P-81(s) 20 Piastres 1949
Specimen
This note is not listed in catalog

 

 

 


P-104 1 Piastre 1953

P-106 5 Piastres 1953

 

P-105 1 Piastre 1954

P-107 10 Piastres 1953

 

Mẫu In

 

Color proof, purple

 

 

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 01/28/16