Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

 

http://art-hanoi.com/collection/

TIỀN GIẤY ĐÔNG DƯƠNG

1909 - 1954


Phát Hành Sau 1917

Paper Money of French Indochina


Early issues

1921-1939 issues

IDEO issues 1939-1945

Japan occupation, WW2

Japan issues 1944

ABNC issue 1945

English issues 1946-1947

Last issues

Issues for Vietnam, Laos & Cambodia

 

 


1 Piastre 1903-1921

5 Piastres 1909-1920

20 Piastres 1909-1920

Fractional issue 1920

20 Dollars/Piastres 1893-1898

100 Piastres 1911-1925

 

 

Phát hành 1917 :

French Indochina 20 Piastres 1909-1920

P-17b 1917 20 Piastres,
Haiphong branch

P-41 1920 20 Piastres,
Saigon branch

 

 

Cash coins of Vietnam 968 - 1945.
Online Identifier

 

To start identifying coin click the character below:
(You can select characters in any order)

Thong-Bao (230) Hung-Bao (76) Nguyen-Bao (65)
An (5) Bac (1) Ban (1) Bao (309) Bao (5)
Bat (2) Binh (21) Cam (4) Can (3) Canh (87)
Canh (1) Chanh (14) Chanh (2) Chi (1) Chi (1)
Chieu (14) Chun (9) Cong (1) Coung (5) Cu (5)
Dai (20) Dau (2) Dien (1) Dinh (1) Dinh (9)
Dong (2) Duc (26) Dung (2) Duy (1) Gia (14)
Giao (2) Ha (1) Ham (2) Han (3) Hi (4)
Hoa (10) Hoang (2) Hoi (1) Hong (2) Hung (77)
Huu (2) Khai (2) Khai (3) Khanh (3) Kien (3)
Kinh (1) Le (2) Long (19) Luc (7) Mang (2)
Minh (7) Nam (5) Nghi (2) Nghu (1) Nguyen (65)
Nham (2) Nhat (9) Nhi (1) Ninh (3) Noi (1)
Noi (3) Phan (6) Phap (6) Phong (5) Phu (5)
Phuoc (4) Quan (1) Quang (21) Quang (2) Qui (2)
Sau (9) Siu (1) Son (7) Sung (1) Tam (1)
Tan (1) Tan (1) Tap (12) Tay (2) Thai (10)
Thai (12) Than (1) Thanh (23) Thanh (2) That (3)
Thi (1) Thien (16) Thieu (17) Thinh (12) Thinh (1)
Tho (2) Thoai (1) Thong (231) Thong (17) Thuan (5)
Thuat (2) Thuong (1) Thuong (2) Thuong (2) Ti (1)
Ti (1) Ti (1) Tieu (1) Tong (7) Tran (1)
Tran (1) Tri (18) Trung (24) Trung (1) Tu (1)
Tu (14) Tu (1) Tuan (1) Tuyen (1) Ung (2)
Van (15) Vinh (11) Xuong (1)

Or find the coin by Toda number:
 

1-4 5-15 16-23 24-38 39-50 51-75 76-162 163-169 170-176 177-211 212-239 240-290 others

 

Tiền Nhà Lư

Tiền VNCH 2

Tiền VNCH 3

Tiền VNCH 4

Tiền VNCH 5

Tiền VNCH 6

Tiền VN QG 1955

Tiền VNTrước 1954

Tiền VN1955

Tiền Đông Dương 1

Tiền Đông Dương 2

Tiền Đông Dương 3

Tiền Đông Dương 4

Tiền Đông Dương 5

 

 

 

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 01/28/16