Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

 

Tiền Nhà Lư

Tiền VNCH 2

Tiền VNCH 3

Tiền VNCH 4

Tiền VNCH 5

Tiền VNCH 6

Tiền VN QG 1955

Tiền VNTrước 1954

Tiền VN1955

Tiền Đông Dương 1

Tiền Đông Dương 2

Tiền Đông Dương 3

Tiền Đông Dương 4

Tiền Đông Dương 5

 

TIỀN GIẤY QUỐC GIA VIỆT NAM

1946-1955


 

Phát hành 1955 :

50 Dong 1955

Unlisted 50 Dong 1955(?)
Design proof, uniface
Đồng bạc nầy chưa hề phát hành dù đă in rồi

 

1 đồng :            P-11 D-1 1 Dong 1955
This type has no watermark

P-12 D-2 2 Dong 1955

 

P-12 D-R2 2 Dong 1955 Replacement

5 đồng


10 đồng


20 đồng50 đồng 1956P-7(*) 50 Dong
Color proof 1957, uniface, olive

P-7(*) 50 Dong
Color proof 1957, uniface, dark brown

P-7(*) 50 Dong
Color proof 1957, uniface, violet

P-7(*) 50 Dong
Color proof 1957, uniface, lilac

P-7(*) 50 Dong
Color proof 1957, uniface, cherry

P-7(*) 50 Dong
Color proof 1957, uniface, orange

P-7(*) 50 Dong
Printer's proof, uniface

 

100 đồng


 

P-14A(*) 200 Dong 1955 color proof, lilac, uniface pair
Date on top: 6-22-56
P-14A(*) 200 Dong 1955 color proof, dark blue, uniface pair
Date on top: 6-7-56

P-14A(*) 200 Dong 1955 color proof, blue, uniface pair
Date on top: 6-7-56

P-14A(*) 200 Dong 1955 color proof, light blue, uniface pair
Date on top: 6-7-56

P-14A(*) 200 Dong 1955 color proof, green, uniface pair
Date on top: 6-7-56

P-14A(*) 200 Dong 1955 color proof, black, uniface pair
Date on top: 6-7-56

P-14A(*) 200 Dong 1955 color proof, brown, uniface pair
Date on top: 6-7-56

P-14A(*) 200 Dong 1955 color proof, orange, uniface pair
Date on top: 6-7-56

 

P-10 D-9 500 Dong 1955
This type has no watermark

1000 Đồng 1955


 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 01/28/16