Home T?m Ca Dao Diễn Đ?n T?m D?n Ca Phổ Nhạc T?m C?u Đố T?m Chợ Qu? G?p ? To?n Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
C?ch Sử Dụng
Dẫn Giải
Di?u Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu?
Cội Nguồn
Cổ T?ch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ng?n Ngữ
Nh?n Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qu?n
Qu? Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc D?n Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

 

Tiền Tệ VN

 

 1. Lịch Sử Tiền Tệ Việt Nam 1
 2. Lịch Sử Tiền Tệ Việt Nam 2
 3. Tiền Trước 1953
 4. Tiền C?c Thời So?n Nghịch
 5. Tiền Nh? Ng? v? Đinh
 6. Tiền Nh? L?
 7. Tiền Nh? Trần
 8. Tiền Nh? L?
 9. Tiền Giấy Nh? Hồ
 10. Tiền Nh? T?y Sơn
 11. Tiền Nh? Mạc v? Ch?a Nguyễn
 12. Tiền Nh? Thanh V? Nh? Nguyễn
 13. Tiền Thời L? Văn Kh?i
 14. Tiền Kim Loại Thời Qu?n Chủ
 15. Tiền Kim Loại Đ?ng Dương
 16. Tiền Kim Loại VNCH
 17. Tiền Tệ Thời Ph?p Thuộc
 18. Việt Nam Cọng H?a
 19. Việt Nam D?n Chủ Cọng H?a
 20. Nguồn Gốc Tiền An Ph?p Nguy?n Bảo
 21. Danh S?ch Tiền Việt Nam Của Trang art-hanoi.com

 

Tr?ch từ: http://art-hanoi.com/toda/

ANNAM
AND ITS MINOR CURRENCY.
by
ED. TODA.

This book written over 100 years ago
still remains the main reference
for all collectors of Vietnamese cash coins
 

 

PART I.
General Notices.

  Read this first...
I. Preliminary Remarks
II. Geographical and Historical Notes
III. Chronological Tables of the Annamese Dynasties
IV. Situation of Annam as an Independent Country
V. Mines
VI. Manufacture of Coins
VII. False Coinage, and Penal Laws relating thereto
VIII. Magazines for Coins, and Laws referring to them
IX. Customs and superstitions connected with Coins
X. Paper-money in Annam

PART II.
History of the Coinage.
XI. The Ngo Family. The twelve Suquan. The Dinh Dynasty. The former Le Dynasty. - 940-1010 A.D.
XII. The Ly Dynasty. - 1010-1225.
XIII. The Tran Dynasty. - 1225-1414.
XIV. Rebels. - 1368-1420.
XV. Chinese domination and war of independence. - 1414-1428.
XVI. The Le Dynasty. - 1428-1785. ( Part 1, Part 2 )
XVII. Rebels. 1459-1532.
XVIII. The Mac and Nguyen Governments.
XIX. The Tay-son Rebellion. 1764-1801.
XX. Chinese intervention in Tunquin, and the Nguyen Dynasty.
XXI. The Nguy-khoi Rebellion. The Nung Rebellion. Doubtful Coins. 1600 to date.
  Appendix: Coins issued from 1882 to 1945.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Replica Watches

Replica Audemars Piguet Jules Audemars Chronograph

Replica Audemars Piguet Royal Oak Offshore Alinghi Watch

 

Sưu Tầm T?i Liệu v? Web Design

  H? Phương Ho?i

Kỹ Thuật Truy Tầm

Ho?ng V?n

Sưu tầm Nhạc D?n Ca

Julia Nguyễn
Xin vui l?ng li?n lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những g? li?n quan đến trang web nầy
Copyright ? 2003 Trang Ca Dao v? Tục Ngữ
Last modified: 01/28/16