Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Nghe Nhạc English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Diêu Dụng
 
Dẫn Giải
Cảm Nghĩ
Chợ Quê
Chữ Nôm
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Liên Mạng Thành Viên
Trang Chủ
Hồng Vũ Lan Nhi 1 & 2 Phong Thủy HKH
 

T́m Bài Trong Toàn Trang Ca Dao Tục Ngữ bằng

 

Tiền Đông Dương: Thời Tiên Khởi


1 Piastre 1903-1921

5 Piastres 1909-1920

20 Piastres 1909-1920

Fractional issue 1920

20 Dollars/Piastres 1893-1898

100 Piastres 1911-1925

Tiền Đông Dương: Thời Tiên Khởi/Tiền Đồng

20 Dollars/Piastres 1893-1898

20 Dollars/Piastres, Ấn Bản Saigon

100 Piastres 1911-1925

1914 100 Piastres,
Ấn Bản Haiphong

1920 100 Piastres,
Ấn Bản Saigon

1925 100 Piastres,
Ấn Bản Haiphong, SPECIMEN
Tiền Mẫu

 

Tiền Đông Dương: Thời Tiên Khởi/Tiền Xu

10 Cents 1920

10 Cents 1920

20 Cents 1920

50 Cents 1920

50 Cents 1920 SPECIMEN

 

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  Trang Chủ về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/27/09