Home Tm Ca Dao Diễn Đn Tm Dn Ca Phổ Nhạc Tm Cu Đố Tm Chợ Qu Gp Nghe Nhạc English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cch Sử Dụng
Diu Dụng
 
Dẫn Giải
Cảm Nghĩ
Chợ Qu
Chữ Nm
Cội Nguồn
Cổ Tch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngn Ngữ
Nhn Vật Nữ
Phong Tục Tập Qun
Qu Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dn Ca
 
Lin Mạng Thnh Vin
HPH
Hồng Vũ Lan Nhi 1 & 2
 

Tm Bi Trong Ton Trang Ca Dao Tục Ngữ bằng

Nguồn: http://www.chanphuocliem.com/trang_giachanh/ Củ cải c rốt chua

Pickled Shredded Daikon and Carrots
Củ cải c rốt chua

You can make a whole bunch of this and bottle and store in the refrigerator, best use within 2 months.

This wonderful condiment is popular for adding in the dipping fish sauce for color and texture, as well as taste. Vietnamese sandwiches also utilize this condiment a lot.

Ingrediens:

1 cup distilled white vinegar
5 muỗng canh sugar
2 pounds daikon, peeled, use a mandoline and shred them in to matchstick-size, about 2 inches long
2 big carrots, do the same as you would do to the daikon
1 1/2 muỗng c ph salt

Bring to boil the vinegar and sugar mixture

Place the daikons, carrots and salt in a bowl and toss evenly. Set aside for 30 minutes, then rinse thoroughly. Make sure you remove the excess water by squeezing them with your hands (hehe, don't forget to wash your hand)

Add the vinegar mixture and let everything marinate at least 2 hours before serving.

 

Sưu Tầm Ti Liệu v Web Design

  H Phương Hoi

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hong Vn

Sưu tầm Nhạc Dn Ca

Julia Nguyễn
Xin vui lng lin lạc với  Trang Chủ về tất cả những g lin quan đến trang web nầy
Copyright 2003 Trang Ca Dao v Tục Ngữ
Last modified: 08/15/09