Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

 

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
Sườn Rim 1

Nguyên Liệu:

- 1 lbs. chopped pork ribs (can be found
- in various Asian markets)
- 1 Tbs. vegetable oil
- 1 Tbs. brown sugar
- 1/2 tsp. salt
- 1 tsp. ground chili pepper (paprika)
- 1.5 Tbs. fish sauce
- 2 tsp. minced garlic
- 2 tsp. minced shallot
- Black pepper (to taste)

Direction:

In a small pot heat oil in low-medium heat. Add in sugar and lightly melt it, about 3 minutes. Turn oven to high and add chopped ribs, cook to shear edges, around 4 minutes.

Pour chopped shallot and garlic, continue cooking with high setting for another 2 minutes. Reduce fire to medium, add fish sauce, water, black pepper, salt and simmer for 40 minutes or until the liquid in the pot is reduced to 1/3 of the original amount.

Set on plate and garnish with cilantro or chopped scallion and cherry tomato.

 

Nguồn: (0062)http://www.chanphuocliem.com/trang_giachanh/monan_suonrim1.htm --> Sườn Rim 1

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/17/17