Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

 

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
Pork Pad Ka Prao
Thịt Xay Kho - Kiểu Thái

Ingredients
1 oninon, sliced veritcally
1 Jalapeno pepper, sliced
1/2 cup of sweet holy basil leaves
1 lb. ground pork
3-5 spicy chili pepper, chopped
1 tablespoon fish sauce
1 tablespoon tapioca flour
3 garlic cloves
2 kaffir lime leaves
Oil

Directions:

Marinate the ground pork well with tapioca flour and a some oil to keep it moist.

In a wok, heat oil. Add garlic and stir fry until brown.

Add pork to cook for 5 minutes or until is cooked. Stir in fish sauce chili ppers, lime leaves to cook for 2 to 3 minutes

Add in basil leaves, onion, and jalapeno pepper to mix, about 1 minute.

Best eaten with fresh steamed jasmine rice.
 

Nguồn: (0078)http://www.chanphuocliem.com/trang_giachanh/monan_thitxaykho_porkpadkaprao.htm --> Pork Pad Ka Prao

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/17/17