Home T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
Nguồn: http://www.chanphuocliem.com/trang_giachanh/ Củ cải cà rốt chua

Pickled Shredded Daikon and Carrots
Củ cải cà rốt chua

You can make a whole bunch of this and bottle and store in the refrigerator, best use within 2 months.

This wonderful condiment is popular for adding in the dipping fish sauce for color and texture, as well as taste. Vietnamese sandwiches also utilize this condiment a lot.

Ingrediens:

1 cup distilled white vinegar
5 tablespoons sugar
2 pounds daikon, peeled, use a mandoline and shred them in to matchstick-size, about 2 inches long
2 big carrots, do the same as you would do to the daikon
1 1/2 teaspoons salt

Bring to boil the vinegar and sugar mixture

Place the daikons, carrots and salt in a bowl and toss evenly. Set aside for 30 minutes, then rinse thoroughly. Make sure you remove the excess water by squeezing them with your hands (hehe, don't forget to wash your hand)

Add the vinegar mixture and let everything marinate at least 2 hours before serving.

 

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/19/17