Home T�m Ca Dao Trang Chủ To�n Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
C�ch Sử Dụng
Dẫn Giải
Di�u Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu�
Cội Nguồn
Cổ T�ch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ng�n Ngữ
Nh�n Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qu�n
Qu� Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc D�n Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
 

B�nh T�t Qu� Hương

Ho�ng Lộc

S�u bảy lần Xu�n về Tết tới, xứ người, thiệt kh�ng kiếm đ�u ra một l�t b�nh t�t ra hồn!  Ở một th�nh phố hiếm người Việt như ri � mỗi đầu năm �m lịch, v�i qu�n b�n thực phẩm � Đ�ng cũng b�y b�n b�nh t�t.  Nhớ qu�, t�i đ� từng mua thử v�i đ�n, h�ng năm, để gọi l� ăn lại m�n b�nh truyền thống qu� nh�.  Ăn b�nh t�t, nỗi nhớ c�ng th�m �c chiến!

Cứ một đ�n b�nh t�t nơi đ�y, g�i chừng non nửa lon nếp, cộng th�m đậu xanh, thịt nạc, được b�n với gi� 8 đ� la.  Nh� bốn mạng, một đ�n, t�t d� xẻn t�m l�t.  Vị chi, một c�i Tết, t�i được ăn đ�ng bốn l�t b�nh mỏng d�nh.  Cứ gi� ni, hai đ�n b�nh xứ người, nếu g�i nấu b�n qu�, gia đ�nh t�i sẽ c� hơn ba mươi đ�n b�nh lớn?

T�i ở Trường Lệ, Bắc ngoại � Hội An.  Từ nh� t�i đi bộ v� phố, mười ph�t tới trung t�m. Ấy vậy m� b�nh t�t phố v� b�nh t�t ngoại � c� kh�c nhau.  C�i kh�c dễ thấy l� l�t b�nh ngoại � bao giờ cũng lớn hơn b�nh phố.  Phải chăng người trong phố kh� giả hơn, ăn uống chỉ chuộng c�i ngon, kh�ng mấy để � tới c�i lượng?  Đ�n b�nh nhỏ dễ t�t (kh�ng bị bể nh�n), dọn đ�i kh�ch coi đẹp mắt...

Replica Watches Cha t�i thường lo một ang nếp từ đầu th�ng chạp.  Lu�n lu�n, �ng cụ chọn loại nếp ba th�ng � mắc ch�t cũng ưng.  Nhớ, c� năm, t�i phải đạp xe l�n tận Phong Thử, t�m mua cho ra thứ nếp nớ.  Chừng hai mươi th�ng chạp, ch�ng t�i đi xin v�i c�y trảy đ�, loại dẻo � d�n c�u thường d�ng c�u ống.  Loại ni thường được trồng b�n bờ ao để giữ đất.  Lựa trảy c� l�ng d�i, để c� thể tướt những sợi lạt mỏng.  Tối kỵ những đoạn trảy nhặt l�ng, kh� tướt v� dễ lải v� g�y ở mắt.

Ch�ng t�i chẻ đoạn trảy bằng dao, m�c ra từng sợi lạt như lạt lợp nh� nhưng d�i gấp hai ba lần, rồi tướt những sợi ấy ra nhiều sợi mỏng hơn.  Một đ�n b�nh lớn ngoại � tốn từ mười tới mười hai sợi lạt, cứ vậy m� t�nh.  Tướt xong, ch�ng t�i thui sơ lạt qua một nhắm rơm kh� đốt ch�y, để l�m sạch c�c chỗ xơ, vừa l�m dẻo lạt nhờ hơi lửa.  Xong đ�u đ�, treo c�c b� lạt ở gi�n bếp, chờ ng�y g�i.

Những thợ tướt lạt chuy�n nghiệp th� l�m việc suốt th�ng chạp, để đủ lạt b�y b�n khắp phố.  V� cũng từ nửa th�ng n�y, Hội An c� th�m một nghề: b�n l� chuối.  D�ng xe đạp, sớm tinh mơ, đạp tuốt l�n v�ng qu� Điện B�n, Đại Lộc, Quế Sơn...mua l�, thồ về chợ phố, xếp từng xấp, cột lại � b�n rất đắc � một lời một, hai.  Hai mươi th�ng chạp tới Tết, một số người ngoại � lại đi g�i b�nh thu�.  X�m t�i, hai tay y�n h�ng g�i b�nh Ba H�a v� Bốn Kh�, lu�n được thu� g�i với gi� cao.  Coi mấy �ng anh ni g�i b�nh, thiệt như chớp � nhưng dĩ nhi�n v� nhanh tay qu� đỗi, đ�n b�nh kh�ng đẹp lắm.  Khoảng hăm bảy hăm t�m Tết, cha t�i mua l� chuối về phơi vừa h�o, khắp r�o nh�.  Những năm sau n�y, t�i l�n vườn chuối �ng bạn Phạm Ph� Kha ở Điện Phước để xin mươi lăm t�u l�.  B� cụ bạn Kha, sinh thời, vẫn lấy c�u li�m giựt l� gi�m t�i.  Ch�nh b�c đ� dạy t�i t�u sứ m� gi� qu�, d�n kh� g�i � non, mỏng, ngắn đ�n � chỉ lựa c�c t�u vừa.  V� chỉ l� chuối sứ mới l�m da b�nh xanh mướt.  L� chuối cau khiến m�u b�nh v�ng chạch, kh�ng ai g�i.

Cũng thời điểm ni, mẹ t�i lo c�, ng�m, đ�i đậu xanh v� vo, ng�m, vuốt nếp-để r�o.  Thịt heo ba chỉ, cắt d�i bằng đ�n b�nh, lớn cỡ hai ng�n tay � được ướp muối, ti�u, tỏi v� �t vị tinh.  T�i th� phụ tr�ch lau l� chuối bằng khăn ướt, để rồi cha t�i rọc l�.

Cần ba lớp l� cho một đ�n b�nh.  Một lớp tốt nhất, miếng y � c�n hai miếng kia c� thể chấp bằng hai ba miếng.  Ch�ng t�i rọc, lựa v� cột ri�ng l� cho từng đ�n.  Số c�n lại d�ng l� l� bịt đầu b�nh.  Nhớ, l� phải vừa h�o, yểu � nhờ nắng hoặc hơ lửa.  Nếu kh�ng sẽ kh� c� thể bẻ gập khi g�i hai đầu đ�n.  Trước khi g�i, cha t�i trộn �t muối, dầu phụng sống v� nếp � muối, ti�u v� đậu xanh. �ng cụ trải ba lớp l� tr�n m�m đồng, bỏ sẵn sợi lạt dưới v� ngay giữa c�c lớp l�.  D�ng ch�n ăn cơm m�c nửa ch�n nếp đổ đều, lượng chừng bằng đ�n b�nh.  Sau đ�, d�ng muỗng lớn m�c đậu xanh rải l�n mặt nếp.  Lấy một miếng thịt bỏ v�.  Lại nửa ch�n nếp phủ l�n.  K�o hai m� l�, kh�o tay �p cả hai m� cho tới khi thấy tr�n đ�n b�nh, d�ng sợi lạt đặt sẵn cột lại.  Bẻ gập một đầu đ�n, dựng đ�n b�nh l�n � lấy dao cắt bằng l�, sau khi th�m ch�t nếp nữa � rồi nhẹ nh�ng gấp bốn cạnh l�, bịt đầu bằng hai hoặc bốn miếng l� chuối nhỏ v� lấy sợi lạt thứ hai cột tạm.  Đầu đ�n kia, lật ngược lại, rồi cũng l�m tương tự. Richard Mille Replica Watches

Một đ�n b�nh vừa g�i, cha t�i chỉ cột sơ ba sợi lạt. V� c�ng việc của t�i l� cột đều hơn mươi sợi cho đ�n b�nh.  Từ mười hai tuổi, t�i đ� l�m tr� n�y � n�n n�i kh�ng sợ bị ch� n�i d�c � t�i cột b�nh t�t nhất xứ.  Đừng tưởng dễ! Cột chặt tay l� b�nh sống ngay.  Lỏng qu�, b�nh sẽ bị nh�o � sau khi nấu, lạt siếc xục xịch kh� coi.  Phải duốn sợi lạt cho đẹp, dấu c�c m�i v� c�c n�t lạt được nằm đều đặn về một ph�a.  Cả năm, lại cột b�nh bằng lạt.  Cho d� lạt mỏng v� dẻo, nhưng phải duối tr�n ba trăm sợi như rứa, đố l�ng giữa ng�n tay trỏ phải của t�i kh�ng đỏ phồng, bọng nước!

B� lại, thường � cha t�i cố � g�i đ�n cuối c�ng, lu�n c�n dư lại �t nếp, đậu v� thịt.  �ng cụ g�i một c�i b�nh chưng kh�ng ra chưng, � kh�ng phải �, gọi l� để...nấu ăn thử.  Tuổi thơ t�i đ� gắn liền với c�i b�nh ăn thử ni � như những m�n ăn thử trước khi c�ng kiếng.  Kỳ đời! C�c thứ ... ăn trước �ng b�... hắn ngon chi lạ!

Th�ng chạp đủ, ch�ng t�i thả b�nh v�o sụp tối hăm ch�n Tết.  Th�ng thiếu, trước một bữa.  Nồi b�nh lớn được g� bằng loại nh�m tốt nhất, c� thể chứa tr�n năm mươi đ�n.  C� ai đ� cứ việc gởi b�nh nấu gi�p, chịu tiền củi.  Cha t�i t�m sẵn củi từ th�ng mười, th�ng mười một �m, phơi nắng tốt, dồn cả v�o cạnh chuồng heo.  Gốc dương liễu, gốc bạc h� hoặc keo t�y lu�n được ch�ng t�i chuộng.  Củi dương đượm, bạc h� bốc k�m keo t�y kh� ch�y nhưng giữ lửa.  Nhớ qu� � hai cha con t�i đ�o gốc keo, gốc tre quanh nh� � c�ng m�nh trần tr�ng trục, bửa chẻ đ� tỉ!  C�i b�nh ăn thử lu�n được thả ra sau ch�t, gần miệng nồi, dễ vớt... Hồi nhỏ, đ�m nấu b�nh, t�i ngủ chập chờn v� n�.  Cứ d�m chừng thử nội t�i, cha t�i đ� lấy ra chưa.  �c l� c�i b�nh chỉ được ch�n, sớm hơn g� g�y một chặp.  Chẳng hiểu nổi -  trẻ n�t m� ngủ l� rứa � m� thấy vớt c�i b�nh nớ, bỗng tỉnh kh� ra!  Quanh nồi b�nh t�t, đ�m cận Tết, chắc hẳn kh�ng ai c� �t nhiều kỷ niệm.  Nước sục s�i, lửa reo r�o, đủ chuyện tr�n đời.  Nh� c�ng đ�ng, c�ng vui.  Vui hơn, nếu c� th�m b� con gởi b�nh.  Th�m củi th� chẳng kh� chi.  Th�m nước, phải c� c�ch.  Kh�ng đổ chừng chừng m� đổ gọn chừng một v�i lần.  Ch�ng t�i nấu từ t�m giờ tối, trở b�nh l�c rựng s�ng, tới bốn năm giờ chiều h�m sau l� xong.  B�nh vớt, được rửa từng đ�n bằng nước giếng, sắp cả v�o th�ng, lồng gi�ng treo ở nh� ngang, ph�ng �ng T�.

Chiều ba mươi Tết, cha t�i l�m lễ rước �ng b�.  Trong những thức c�ng b�i, c� mặt những đ�n b�nh t�t mới toanh.  Sau lễ, ch�ng t�i sắp l�n b�n thờ một dĩa lớn c� một ổ b�nh tổ, một đ�n b�nh t�t v� một khổ b�nh nổ.  Người ta t�t b�nh bằng ch�nh d�y lạt đ� cột đ�n.  Sau n�y cha t�i ưa d�ng sợi cước cở pounds (6lbs) để t�t.  T�t b�nh bằng d�y cước, l�t b�nh coi đẹp mịn hơn nhiều.  L� chuối sứ l�m da b�nh xanh mượt m� � để c� người tin da b�nh xanh mang tới nhiều điều h�n trong năm mới.

B�nh t�t được ăn với củ-cải-củ-kiệu.  Đ�y l� m�n gồm củ h�nh, củ kiệu, củ cải, c� rốt, ớt, tỏi ng�m nước mắm đường nhiều ng�y.  Loại ni mặn, kh�c với loại chua của d�n nhậu.  Ở Hội An, ai cũng nhớ những hủ dưa m�n Năm Chốn, nhưng chắc �t người biết r� củ-cải-củ-kiệu ở m� b�n ngon nhất?  Nồi b�nh của ba bữa Tết, vẫn được ăn tới hết th�ng Gi�ng.  Để l�u ng�y, b�nh dẫu được nấu qu� bốn mươi tiếng đồng hồ, ăn lại cứng, sống? Da b�nh l�n men chua.  Muốn ăn, phải t�t l�t đem chi�n.  B�nh t�t, b�nh tổ chi�n l� m�n ăn tuyệt ngon khi c�i Tết thực sự đ� qua, đồ dự trữ mừng xu�n đ� cạn.  B�nh t�t ở Mỹ, phố t�i sống, được g�i to hơn ống thổi lửa một x�.  C� chỗ g�i bằng một lớp giấy bạc (aluminum foil), ngo�i l�m bằng m�u một lớp l� chuối, d�ng d�y ni l�ng hoặc chỉ nhợ cột đ�n.  Giấy bạc th� l�m răng da b�nh xanh được, n�n phải bỏ phẩm m�u.  Nếp v� đậu nghe như kh�ng c� hơi qu�.  Thịt to�n thịt nạc, lại l� heo Mỹ... Thứ chi cũng kh�ng phải của b�nh t�t � th� đ�ng th�i, nhứt định h�ng phải b�nh t�t rồi!

T�i nhứt định sẽ về thăm qu� v�o dịp Tết.  Sẽ g�i, cột, thả, nấu, vớt, t�t...cho hả, những đ�n b�nh b�n qu�.  Chỉ b�n qu� mới c� b�nh t�t của t�i, thứ b�nh đầu xu�n sum vầy ấm c�ng.  B�nh t�t đi theo l�m chi ph�a trời lưu lạc!

(Tr�ch Đặc San Quảng Đ�)

 

 

Sưu Tầm T�i Liệu v� Web Design

  H� Phương Ho�i

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Ho�ng V�n, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Ho�ng Dũng
Xin vui l�ng li�n lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những g� li�n quan đến trang web nầy
Copyright � 2003 Trang Ca Dao v� Tục Ngữ
Last modified: 10/19/17