Home T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
 

Hân Hạnh Giới Thiệu Trang của:

 

Hội Bảo tồn Di sản Nôm
會 保 存 遺 産 喃
Chi tiết về Hội VNPF (English)

Hội bảo tổn di sản chữ Nôm (VNPF) được thành lập năm 1999 với tư cách một hội từ thiện công khai, nhằm mục đích bảo tồn chữ Nôm, chữ viết của người Việt trong 1000 năm, và cả một di sản khổng lồ trong các lănh vực văn chương, lịch sử, y khoa và tôn giáo. Ngày nay kho tàng văn hoá này đứng trước nguy cơ huỷ hoại. Trên 80 triệu người Việt Nam, không có tới 100 người trên toàn thế giới đọc được chữ Nôm. Sự ra đời của tập thơ dịch Spring Essence: The Poetry of Hồ Xuân Hương (Copper Canyon, 2000) đánh dấu một cố gắng đảo ngược khuynh hướng mai một ấy. Lần đầu tiên chữ Nôm được in bằng phông True Type trên máy tính với những kỹ thuật điện toán tiên tiến nhất do một số chuyên gia, cũng là những sáng lập viên của Hội VNPF, thiết kế. Đây là một thành quả có tính cách khai phóng, cho phép chúng ta đến với những văn bản của những thế kỷ trước, lần đầu có thể được tra cứu và hiển thị trên máy tính.

Từ sau khi quyển Spring Essence được phát hành năm 2001, nhiều nhà ngôn ngữ học, từ điển học và chuyên gia tin học từ nhiều nước đă hợp tác với Hội VNPF để triển khai thành quả ấy qua hai dự án: 1. Phát hành tự điển chữ Nôm đầu tiên dùng phông True Type và đọc được qua máy tính, và 2. Cấp học bổng cho các sinh viên, tại Mỹ và tại Việt Nam, muốn theo học với một học giả chuyên về chữ Nôm. Dự án tự điển, hiện đang tiến hành với kinh phí 40 000 USD, sẽ hoàn thành trong 15 tháng. Chúng tôi tin chắc là quyển tự điển này sẽ là bước đầu cho tất cả mọi hoạt động v́ chữ Nôm của Hội VNPF và những người khác, và tương lai là ở các thế hệ trẻ đến với chữ Nôm hiện nay. Xem chi tiết về hai dự án này trong trang Các dự án của Hội VNPF .

Nguồn tài trợ cho các dự án này là trợ cấp và đóng góp tư nhân, nhưng hiện nay những số tiền nhận được chưa đủ để trang trải toàn bộ kinh phí. Để hoàn thành quyển tự điền và tiếp tục cấp học bổng, chúng tôi cần đến sự hỗ trợ của bạn. Xin bạn hăy tiếp sức với chúng tôi và gửi đóng góp của bạn về:

The Vietnamese Nôm Preservation Foundation
229 Beachers Brook Lane
Cary, North Carolina 27511
USA
Email: info@nomfoundation.org

Mời vào trang của Hội

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/19/17