Home T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Trăm Họ Việt Nam

Tạp ghi hôm nay chúng tôi xin có một tin tức muốn chia xẻ cùng độc giả. Số là trên mục này mất tháng truớc có ghi danh sách 115 họ Viet Nam lấy trong hồ sơ điện toán của cử tri VietNam tại Santa Clara ghi danh đi bầụ Mới đây có bạn đọc cố tri yêucầu đăng lại với một số họ bổ túc để truớc hết là quư vị thấy c̣n thiếu th́ cho biết và sua nữa cũng giũ lại làm tài liệụ

Xin lưu ư quư vị là ở đây, những nguời đuợc coi là VietNam nhưng thực ra thuộc nhiều sắc tộc khác nhaụ Có nhiều HỌ gốc Tầu, hoặc dứt khoát là nguời Việt gốc Tầu, co" nguời gốc Chàm, Miên, Lào và thuộc các bộ lạc sắc tộc. Tất cả
đều gồm hết vào đâỵ Đặc biệt là trong thời chiến, gốc ǵ th́ gốc, tất cả đều đi lính hết. Không lính Nam th́ lính Bắc, không động viên th́ nghĩa vụ quân sư.. Bây giờ xin xếp tất cả họ Việt Nam theo mẫu tự như saụ Mỗi mẫu tự
chúng tôi lại xin phép lấy một danh tính để làm thí dụ

A: Ân, Âu (Âu cơ)
B: Bách, Bằng, Bành, Bảo, Bùi, Bửu, Bế, Bạch (Bạch
Thái Buởi)

C: Cai,Cái , Cẩm, Cang, Canh, Chu, Chung, Chuơng, Côn, Công, Cung, Cao (Cao Văn Viên)
D: Dao, Du, Duơng (Duơng Văn Hợp)

Đ: Đặng, Đàm, Điệp, Đinh, Đỗ, Đoàn, Đèo (Sư bà Đàm Lựu).

G: Giang, Giạ Giáp (Giáp Văn Thập)
H: Hà, Hàn, Hầu, Hồ, Hoa, Hoàng, Hồng, Hứa, Hùng,
Huỳnh (Huỳnh Thúc Kháng).

K: Kha, Khổng, Khuất, Khuơng, Khưu, Kiều, Kim, Khúc (Khúc Minh Thơ)
L: La, Lai, Lâm, Lâu, Lê, Liên, Liêu, Lợi, Long, Ly, Lồ, Lộ, Lều, Liều, Lực, Luơng, Lưu, Lư, Lă, Lư (Lư Tấn Hồng).

M: Ma, Mạch, Mạnh, Mai, Mao, Mă (Mă Sanh Nhơn).
N: Ngô, Nghiêm, Ngu,Ngũ , Ngụy (Ngụ Như Kontum), Nguyễn, Nhan, Ninh.

O: Ông, On, Oanh.
P: Pham, Phan, Phi, Phố, Phổ, Phong,
Phú, Phùng, Phuơng.

Q: Quốc, Quang, Quách (Quách Đàm).
S: Sơn, Sa, San

T: Tạ, Tâm, Tăng, Tao, Tất, Thạch, Thái, Thân, Thanh, Thiệu, Tiến, Tô, Tôn, Tống, Trắc, Trâm, Trần, Trang, Triệu, Trịnh, Truơng, Tư, Từ (Từ Văn Bê).

U: Ung (Ung văn Khiêm).
V: Vân, Vũ, Vi, Viên, Vinh, Vô, Vong, Vuơng, Vưụ

Quư độc giả bốn phuơng nếu biết có họ nào khác lạ cùng với dẫn chứng, xin gởi về:

Hội Quán Viet Nam, 399W San Carlos
San Jose, CA 95110 (408) 971-7861
Chúng tôi sẽ bổ túc thêm sau,

Xin cảm tạ:YÊN MÔ

TÔ NGỌC xin tạm kết thúc:

Viết về chung quanh chuyện tên họ VietNam, th́ c̣n nhiều chuyện lan man, xin hẹn quư bạn độc giả trong một dịp khác. Riêng phần nguời viết bài này, xin góp thêm với ông Yên Mô vài họ, gọi là chút cảm t́nh đồng nghiệp:

Họ Tôn Thất (khác với họ Tôn, như nha sĩ Tôn Thất Thọ), họ Ôn (như Ôn Văn Tài, chồng nữ ca sĩ Thanh Thuư), họ Phí (có dấu sắc, như Phí Ích Nghiễm, tên thật của nhà văn Duơng Nghiễm Mậu), họ Trưng (như Trưng Trắc, Trưng Nhị), họ Thi (như Thi Sách chồng bà Trưng Trắc), họ Chử như nhà báo Chử Bá Anh), họ Văn (như Văn Thành Cao, Văn Văn Của), họ Vơ (một phát âm của Vũ, như Vơ Đại Tôn, Vơ Văn Ái), họ Lữ (một phát âm của Lă, như nghệ sỹ Lữ Liên, thân phụ các danh ca Khánh Hà, Tuấn Ngọc), họ Sầm (bà Sầm Thị Tùng, nguời thiểu số ở Tùng Nghĩa, là vợ ông Phạm Ngọc Lễ, nhân viên báo Saigon Post truớc năm 1975, nay định cư tại Úc Châu).

Họ Khu (như Trung Tá QLVNCH Khu Đức Hùng, bị Việt Cộng ở trại Gia Trung đánh tuởng chết, nhưng không ngờ sống lại đuợc, các bạn tù đặt cho ông biệt danh "Không Đầu Hàng", họ Doăn (như nhà văn Doăn Quốc Sỹ), họ Ca (như Ca Lê Thuần hiện ở VN) vv ...

C̣n họ Huỳnh th́ chỉ có từ miền Trung trở vào Nam, là họ "Hoàng", đuợc đọc thành "Huỳnh" v́ kiêng tên chúa Nguyễn Hoàng. Riêng về tên con nguời, nguời ta đọc Nguyên thành Nguơn (chứ không phải Ngươn), là kiêng tên chúa Nguyễn-Phúc-Nguyên, c̣n hai họ Truơng và Chuơng (như chủ tịch Hội Cao Niên Truơng Đ́nh Sửu, và Duợc sĩ Chuơng Văn Vĩnh).
Không hiểu chữ Hán có phải là hai chữ viết khác nhau, hay chỉ là một chữ, nhưng do nguời miền Bắc VN thuờng ít phân biệt TR và CH nên Truơng đă thành Chuơng chăng?

(TÔ NGỌC)

 
 

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/19/17