Home T?m Ca Dao Trang Chủ To?n Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
C?ch Sử Dụng
Dẫn Giải
Di?u Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu?
Cội Nguồn
Cổ T?ch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ng?n Ngữ
Nh?n Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qu?n
Qu? Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc D?n Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
  Tr?ch từ Qu?Hương
 
 

Sự T?ch C?i Chổi

Hai người c?ng bị đ?y xuống trần l?m chổi để phải l?m việc lu?n tay kh?ng nghỉ v? t?m thức ăn trong những r?c rưởi dơ bẩn của trần gian. Đ? l? tội nặng nhất ở thi?n đ?nh...

 

Ng?y xưa ở tr?n cung điện nh? trời c? một người đ?n b? nấu ăn rất kh?o tay. B? chế những m?n b?nh tr?i tuyệt phẩm, l?m những thức ăn ngon đến nỗi chỉ nếm qua một miếng l? kh?ng thể n?o qu?n được. Cho n?n Ngọc Ho?ng thượng đế cho b? chuy?n tr?ng nom c?ng việc nấu ăn cho m?nh ở thi?n tr?. Nhưng b? lại hay ăn vụng v? tham lam. Lệ nh? trời những người hầu hạ đều c? thức ăn ri?ng, nhất thiết kh?ng được đụng chạm đến ngự thiện, d? l? Ngọc Ho?ng ăn thừa cũng vậy. Nhưng luật lệ đ? kh?ng ngăn được những người đang sẵn th?m kh?t. Người đ?n b? vẫn t?m đủ mọi c?ch để l?m cho kho thức ăn của nh? Trời hao hụt.

Tuy đ? qu? tuổi xu?n, b? ta lại y?u một l?o vốn chăn ngựa cho thi?n đ?nh. Đời sống của những người chăn ngựa th? ở c?i trời cũng như c?i đất đều cực khổ kh?ng k?m g? nhau. ?ng ta th?ch rượu v? từ khi gặp người đ?n b? n?y lại th?m ăn ngon. B? ta say m? ?ng tưởng tr?n đời kh?ng c?n g? hơn được. Mỗi l?c thấy người đ?n ?ng đ? th?m thức ăn, đồ uống của nh? Trời, b? ta kh?ng ngại ngần g? cả. Đ? nhiều phen b? lấy cắp rượu thịt trong thi?n tr? giấu đưa ra cho ?ng. Cũng nhiều phen b? dắt ?ng lẻn v?o kho rượu, mặc sức cho ?ng b? tỉ.

Một h?m, Ngọc Ho?ng thượng đế mở tiệc đ?i quần thần. B? v? c?c bạn nấu bếp kh?c l?m việc t?u t?t. Chỉ v?o chập tối, c?c m?n ăn đ? phải l?m đầy đủ. Rồi khi ?nh nguyệt của đ?m rằm s?ng l?a l? mọi người bắt đầu v?o tiệc.

Nhưng giữa l?c cỗ đang b?y l?n m?m th? từ đ?ng xa, b? đ? nghe tiếng l?o chăn ngựa h?t. B? biết ?ng t?m m?nh. B? lật đật ra đ?n v? đưa giấu ?ng ta v?o ph?a g?c chạn. B? đưa cho ?ng mấy ch?n rượu, thứ rượu ngon nhất của thi?n t?o rồi trở ra l?m nốt mẻ b?nh hạnh nh?n.

Người đ?n ?ng đ? mới đi tắm ngựa ở bến s?ng về. Bưng lấy b?t cơm hẩm, ?ng sực nhớ đến rượu thịt b?y giờ chắc đang ? hề ở thi?n tr?, n?n vội lẻn đến đ?y. Trong b?ng tối, ?ng nuốt ực mấy ch?n rượu lấy l?m kho?i. Ch?n rượu quả ngon tuyệt, hơi men bốc l?n l?m ?ng cho?ng v?ng. ?ng bỗng th?m một thức g? để đưa cay. Trong b?ng tối, tr?n gi? m?m đặt ở gần đ? c? biết bao l? mỹ vị m?i thơm phưng phức. Đang đ?i sẵn, ?ng giở lồng b?n sờ soạng bốc lấy bốc để...

Khi những người l?nh hầu v? t?nh bưng m?m ngự thiện ra th? b?t n?o b?t ấy đều như đ? c? người n?o nếm trước. Ngọc Ho?ng thượng đế vừa tr?ng thấy kh?ng ngăn được cơn thịnh nộ. Tiếng qu?t th?o của Ngọc Ho?ng dữ dội l?m cho mọi người sợ h?i. Bữa tiệc v? thế mất vui. Người đ?n b? nấu bếp c?i đầu nhận tội. V? sau đ? th? cả hai người c?ng bị đ?y xuống trần l?m chổi để phải l?m việc lu?n tay kh?ng nghỉ v? t?m thức ăn trong những r?c rưởi dơ bẩn của trần gian. Đ? l? tội nặng nhất ở thi?n đ?nh.

L?u về sau, thấy phạm nh?n b?y tỏ n?ng nỗi l? phải l?m khổ sai ng?y n?y qua th?ng kh?c kh?ng l?c n?o ngơi tay, Ngọc Ho?ng thương t?nh ra lệnh cho họ được nghỉ ba ng?y trong một năm. Ba ng?y đ? l? ba ng?y Tết Nguy?n đ?n. Bởi vậy đời sau trong dịp Tết Nguy?n đ?n, người ta c? tục lệ ki?ng kh?ng qu?t nh?.
Người Việt
Nam ch?ng ta c? c?u đố về c?i chổi "Trong nh? c? một b? hay la liếm" m? tả thần t?nh động t?c qu?t nh? nhưng trong đ? chắc c?n c? ngụ ? nhắc lại sự t?ch của c?i chổi.

http://www.e-cadao.com/tientevn/buy-audemars-piguet-royal-oak-offshore-replica-watches.html

http://www.e-cadao.com/tientevn/replica-audemars-piguet-jules-audemars-chronograph-25859st-watch.html

 

 

  

 

Sưu Tầm T?i Liệu v? Web Design

  H? Phương Ho?i

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Ho?ng V?n, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Ho?ng Dũng
Xin vui l?ng li?n lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những g? li?n quan đến trang web nầy
Copyright ? 2003 Trang Ca Dao v? Tục Ngữ
Last modified: 10/19/17