Home T?m Ca Dao Trang Chủ To?n Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
C?ch Sử Dụng
Dẫn Giải
Di?u Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu?
Cội Nguồn
Cổ T?ch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ng?n Ngữ
Nh?n Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qu?n
Qu? Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc D?n Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Con Voi V? Người Quản Tượng Gi?
Tr?ch từ http://VietMedia.com

Ng?y xưa, v?o đời nh? L?, nh? vua c? nu?i một con voi rất kh?n, d?ng để cỡị Voi c? 3 c?i đai bằng v?ng đeo chặt ở cổ. Đến thời L? mạt vận, con voi kh?ng chịu ở với ai nữa. Voi bỏ v?o n?i ở Tru?ng Đay Th?ng. Người quản tượng (giữ voi) c? t?n l? đội Mậu cũng về hưu. Năm 70 tuổi, ?ng đau yếu ngh?o kh?ng tiền mua thuốc, phải l?n n?i kiếm rễ c?y l?m thuốc. Đang l?c ?ng lom khom đ?o rễ c?y, th? con voi chạy đến, nhận diện ra người giữ m?nh khi xưa. Voi lấy v?i quấn ngang bụng đội Mậu, cắm ng? xuống đất, chảy nước mắt, tỏ t?nh thương nhớ.

L?c đầu, đội Mậu hoảng hồn, kh?ng nhận ra voi, sợ voi vật m?nh chết. Đến khi thấy voi k?o tay m?nh để v?o chỗ đai v?ng đ? phủ r?u mốc, tỏ ? bảo h?y lấy đi, th? ?ng mới nhớ ra con vật m?nh đ? chăn giữ thương y?u ng?y xưạ ?ng nghĩ bụng: Nếu như cạy đai v?ng ra, th? cổ voi sẽ đau đớn, sẽ chảy m?u, tội nghiệp nọ N?n ?ng xua tay, lắc đầu, tỏ ? từ chối kh?ng chịu l?m vậy.

Nhưng voi kh?ng chịu, cứ lấy tay đội Mậu đặt v?o chỗ 3 đai v?ng ở cộ ?ng đ?nh cố cạy, nhưng đến tối trời m? vẫn chưa cạy đai ra được. ?ng c?i đầu lạy voi xin về, nhưng voi nhất định giữ ?ng lạị Đến gần canh hai, người quản tượng gi? vẫn kh?ng gỡ được đai v?ng ở cổ voị ?ng kh?c bảo voi: "?ng quận ơi, ch?n tay t?i gi? yếụ M? ở đ?y n?i rừng tối tăm, nguy hiểm cho t?i lắm. ?ng thương t?i với". Con voi chừng như th?ng cảm, quỳ xuống cho đội Mậu leo l?n lưng voi ngồi, rồi đưa ?ng về.

Khoảng chừng canh tư, th? về tới nh?. Vợ con đội Mậu thấy voi đi v?o s?n, sợ h?i toan bỏ chạỵ ?ng l?n tiếng trấn an: "Đừng sợ, ?ng quận n?y thuở trước theo hầu Vua, t?i theo giữ ?ng. H?m nay ?ng gặp t?i tr?n n?i, ?ng thương, đưa về đ? m?."

Trong vườn sẵn c? mấy s?o m?a, đội Mậu bảo vợ con chặt hết, đem đ?i cho voi ăn. ?ng c?n mua cả 3 quan tiền rượu mời voi uống nữa|. Trời gần s?ng, voi tỏ ? muốn đi, lấy v?i đưa hai cha con ?ng đội đặt l?n lưng m?nh, rồi lại chở họ trở về n?i. Đến nơi, th? trời s?ng bạch. Voi lại bắt tay đội Mậu đặt v?o chỗ c? đai v?ng, ? bảo phải lấy đai đi.

?ng Mậu bảo con: "?ng quận đ? cho, cha con m?nh phải nhận lấy". Người quản tượng gi? b?n c?ng con trai lấy dao cạy ra được 2 đai v?ng. M?u chảy ướt đẫm cổ voi. X?t thương cho con vật c? t?nh nghĩa, đội Mậu lạy voi xin th?i. ?ng kiếm l? thuốc rịt vết thương cho cầm m?u, rồi ?ng ?m ch?n voi, kh?c từ gi? Đội Mậu đem số v?ng voi cho về nh?. Từ đ?, gia đ?nh ?ng sống dư gi? cho đến chết.

Khi qu?n T?y Sơn ra Bắc H?, vua Quang Trung nghe d?n ch?ng kể về con voi đời vua L? đang ngự ở tr?n n?i Đầu Tượng. Vua b?n sai quan qu?n v?o n?i t?m. Nhưng kh?ng ai thấy dấu vết của voi đ?u nữa!


Replica Audemars Piguet Jules Audemars Extra-Thin Watch

http://www.e-cadao.com/tientevn/audemars-piguet-millenary-replica-watches-online-for-sale.html

  

 

Sưu Tầm T?i Liệu v? Web Design

  H? Phương Ho?i

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Ho?ng V?n, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Ho?ng Dũng
Xin vui l?ng li?n lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những g? li?n quan đến trang web nầy
Copyright ? 2003 Trang Ca Dao v? Tục Ngữ
Last modified: 10/19/17