Home Tm Ca Dao Trang Chủ Ton Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cch Sử Dụng
Dẫn Giải
Diu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu
Cội Nguồn
Cổ Tch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngn Ngữ
Nhn Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qun
Qu Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dn Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
 

Trch từ: Tạp Ch Qu Hương Online

L lnh đm l rch

Trong cuộc sống kh khăn vất vả, con người cần phải biết thương yu đm bọc, chia sẻ với nhau. Đ l thng điệp m ng cha ta gửi lại qua cu tục ngữ l lnh đm l rch.

Theo nghĩa từng chữ, chng ta nhận thấy quan niệm sống được tng ẩn trong cu tục ngữ ny. Ở cu tục ngữ ny nổi ln sự đối lập của hai hnh ảnh l lnh v l rch trong đ cc từ lnh, rch tạo sự lin hệ tới quần o v cch đnh gi giu ngho của người Việt Nam ngho đi hơn nhau cũng chỉ ở tấm o, manh quần! V vậy, trong tiếng Việt l lnh đm l rch bao giờ cũng được dng biểu trưng cho sự ngho khổ.

Chồng em o rch em thương
Chồng người o gấm xng hương mặc người

(Ca dao)

Cho nn cũng khng nghi ngờ g về việc khẳng định l lnh trong cu tục ngữ ny l hm chỉ lớp người c đời sống kh hơn so với những người ngho đi được ni đến trong nhm từ l rch. Ngoi ra, cc từ l v đm trong cu cu tục ngữ l lnh đm l rch cũng giả định tới việc cng chung chia sẻ một vật thể vật chất (lương thực, thực phẩm) no đấy. Để c một nắm cơm, một chiếc bnh ngon, đẹp khi gi bọc người ta c thể xếp l rch trong lớp l lnh. Đ l một điều bnh thường. Nhưng ci nghĩa cần lưu , hẳn l l lnh l nơi nương tựa của l rch trong việc tạo nn một vật thể vật chất gắn liền với đời sống của con người. Cũng vậy, người giu c thể đm bọc che chở cho người ngho để tạo lập cho họ một cuộc sống đỡ kh khăn hơn! u đ cũng l ci nghĩa tương thn tương i ở đời.

Với cu tục ngữ l lnh đm l rch, chng ta nhận thấy một quan niệm giản đơn về cuộc sống giu ngho. Nhưng cao hơn thế l ci đạo l, ci lẽ đời của con người Việt Nam. Ở đu c cuộc sống đi khổ, ở đu c hoạn nạn, con người cần c sự thng cảm, tương trợ lẫn nhau,người giu gip kẻ ngho kh, đừng như đn nh ai nấy rạng, để rồi mặc cho ci cảnh: kẻ ăn chẳng hết người lần chẳng ra.
 

 

 

Sưu Tầm Ti Liệu v Web Design

  H Phương Hoi

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hong Vn, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hong Dũng
Xin vui lng lin lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những g lin quan đến trang web nầy
Copyright 2003 Trang Ca Dao v Tục Ngữ
Last modified: 10/19/17