Home T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
 
 
Bạt sơn cử đỉnh
 
Bạt: nhổ, sơn: núi, cử. nhấc, cất, đỉnh: vạc có bá chân hai quại' ngày xưa dùng để nấu: Theo sử kí, Vũ Vương có sức khỏe, thích cùng các lực sĩ thi tài.
Một hôm Vũ Vương cùng Mạnh. Duyệt thi nhấc vạc (cừ đỉnh).
 
"Thiên uy biến sắc non sông
Dầu tài cất vạc xin không kể ǵ"
(Lưu nữ tướng) .
 
Thành ngữ bạt sơn c đỉnh (nhổ núi, nhấc vạc) dùng để nói về người có sức khỏe, phi thường.
Hàn n ngày xưa trói gà không nổi mà đánh được Hạng Vũ có sức bạt sơn c đỉnh" (văn 7 - tập I, 1987).
 

(Trích từ "Kể chuyện Thành ngữ, Tục ngữ" - Hoàng Văn Hoành - Viện Ngôn Ngữ Học)

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/19/17