Home T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
 
 
Bọ ngựa chống xe
 
Trong "Trang tử nhân gian thể' có kể về .câu chuyện "Bọ ngừa chống xe". Số là, một hôm Trang Tử nước Tề đi săn, dọc dường đi, xe ông gặp một con bọ ngựa. Nực cười thay, con bọ nhỏ nhoi này lại cứ đứng giữa đường giương càng lên như muốn thách thức, chống chọi với xe của ông. Quan quân thấy thế la ầm lên, khiến Trang Tử phải dừng xe để hỏi sự t́nh. Tả hữu thưa rằng:
'Có con bọ ngựa trước xe ngài. Nó chẳng tránh mà lại cứ giơ càng lên chống lại. Giống bọ này thật ḱ lạ, chẳng biết sức ḿnh khỏe hay yếu, thấy đối thủ là liều thân xông lên không hề chịu
lu`ii bước. Ngài cứ cho xe đi, xem nó sống chết ra sao. Nghe xong Trang Tử bèn đáp lại: "Khoan đă, giống bọ ngựa này thế mà đáng khâm phục. Nếu như ai đó, khi bị kẻ mạnh bắt nạt đă không hề run sợ, lại c̣n dám chống kẻ thù đến cùng, dù chịu chết chứ nhất định không chịu nhục, âu đó cũng là tấm gương đa'ng kính, đáng noi theo". Nói dứt lời, Trang Từ đánh xe sang
một bên dường. Kể từ bận đó, tướng sĩ của Trang Tử ra trận
đều liều chết xông lên, quyết không chịu thua kém con bọ ngựa hôm nào ấy Có lẽ, từ câu chuyện này mà h́nh thành nên thành ngữ bọ ngựa chống xe. Trong tiếng Việt, thành ngữ này
được dùng để chỉ những kẻ sức yếu nhưng do có ư chí mà kiên quyết chống lại kẻ mạnh. Thí dụ:
"Ngày xưa, lúc đầu có người cho việc nhân dân ta đánh đđế quốc Pháp là bọ ngựa chống xe. Đến khi ta thắng, Pháp thua, họ mới ngă ngửa người ra là ḿnh lầm". (Dẫn theo Nguyễn Lực, Lương Văn Đang, "Thành ngữ tiêng Việt).
Gần nghĩa với thành ngữ bọ ngựa chống xe trong tiếng Việt các thành ngữ châu chấu đá xe, châu chấu đá voi, trứng chọi
đá Nói chung, các thành ngữ này đều có cách dùng giống nhau:
Khí vận dụng thành ngữ trong nói năng, người ta hay dùng thành :ngữ bọ ngựa chống xe hay châu chấu đá xe, trứng chọi đá
theo lối nghịch nhân quả tạo nên sự lí thú, bất ngờ và cuối cùng có tác dụng động viên tinh thần, ư chí của con người trong chiến đấu và lao động. Thí dụ:
Nực cười châu chấu đá xe
ởng là chấu ngă ai dè xe nghiêng"
(Ca dao)

 

(Trích từ "Kể chuyện Thành ngữ, Tục ngữ" - Hoàng Văn Hoành - Viện Ngôn Ngữ Học)

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/19/17