Home T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
 
 
Cành vàng lá ngọc
 
Cành vàng lá ngọc là thành ngữ phỏng dịch từ thành ngữ tiếng Hán "kim :chi ngọc diệp" và biến thể của nó là lá ngọc cành vàng cũng phỏng dịch từ "ngọc diệp kim chi' . Theo Lục thiếp. th́ "cành vàng lá ngọc là con cháu đế vương" (Đặng Đức Siêu Ngữ liệu văn học, NXB. GD, 1999, tr.l85).
Trong văn thơ Việt Nam, cành vàng lá ngọc, hay lá ngọc cành vàng thường được dùng với nghĩa rộng hơn, không chỉ là con cháu đế vương, mà chỉ chung con cháu, ḍng dơi vua chúa, quư tộc, ḍng dơi nhà quyền quư cao sang.
Xem bằng lá ngọc cành vàng,
Bng sao mà phải cơ hàn bấy lâu:
(Hoàng Trừu) 
"Cô tiểu thư Thôi Oanh Oanh cành vàng lá ngọc kia dám đường đột nhận lời lấy anh chàng thí sinh nghèo kiết xác Trương Quân Thụy, bất chấp cả lễ giáo phong kiến, cũng lại là một sự kiện có ư nghĩa xă hội rộng lớn..." (Hồ Ngọc, y dựng cốt truyện kịck). "Khi chép lại các chuyện này phải chăng Hồ Nguyên Trừng muốn kín đáo tỏ ra cho người Minh thấy rằng "ta đây" vốn cũng là "con ḍng cháu dơi' , "lá ngọc cành vàng' có kém chi ai ' (Tạp chí Văn nghệ quân đội, số 4-1977).
Các ví dụ và sự phân tích trên đây cho thấy: "cành vàng lá ngọc" (hay "lá ngọc cành vàng), "Kim chi ngọc điệp" (hay "ngọc diệp kim chi") và "con ḍng cháu dơi" là những thành ngữ có dạng khác nhau, nhưng là những thành ngữ đồng nghĩa.

 

(Trích từ "Kể chuyện Thành ngữ, Tục ngữ" - Hoàng Văn Hoành - Viện Ngôn Ngữ Học)

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/19/17