Home T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

 
TÍNH TIỀN CHỢ TẾT

Hoàng Ngọc Liên

Một quan tiền tốt mang đi,
Nàng mua những ǵ mà tính chẳng ra?
Thoạt tiên mua ba tiền gà,
Tiền rưỡi gạo nếp với ba đồng trầụ
Trở lại mua sáu đồng cau,
Tiền rưỡi miếng thịt, giá rau mười đồng.
Có ǵ mà tính chẳng thông.
Tiền rưỡi gạo tẻ, sáu đồng trà tươị
Ba mươi đồng rượu, chàng ơi,
Ba mươi đồng mật, hai mươi đồng "vàng".
Hai chén nước mắm rơ ràng,
Hai bảy mười bốn kẻo chàng hồ nghị
Hăm mốt đồng bột nấu chè,
Mười đồng nải chuối, chẵn th́ Một Quan!
(Phong Dao)

Bà chủ nhà của tôi giơ một ngón tay, dứ dứ về phía  tôi:
- Ông Già! Sao tôi tính hoài không ra ba cái tiền chợ này
Tôi lễ phép:
- Tiền chợ ǵ, thưa bà!
Bả nói ngay:
- Th́ cái "chiệng" tính tiền chợ Tết trong một quan tiền ngày xưa đó!
Tôi ừ ào:
- Vậy..
- C̣n vậy ǵ nữa, cha nội! Tính giùm tôi đị Tôi tính hoài đâu có ra con số tổng cộng là 600 đồng?
- Bà tính ra sao?
- Th́ đúng như trong "sách" à
- Bà làm ơn tính cho tôi nghe được hôn? Bả quắc mắt:
- Được chứ sao không? Nè:
Thoạt tiên mua 3 tiền gà, vị chi là
tiền rưỡi gạo nếp
với 3 đồng trầu
trở lại mua 6 đồng cau 
tiền rưỡi miếng thịt
Giá rau
Tiền rưỡi gạo tẻ
6 đồng trà tươi
30 đồng rượu chàng ơi
30 đồng mật
20 đồng "vàng"
2 chén nước mắm 2 X 7 =
21 đồng bột nấu chè
10 đồng nải chuối

 

 
30 đồng
15 đồng
03 đồng
06 đồng
15 đồng
10 đồng
15 đồng
06 đồng
30 đồng
30 đồng
20 đồng
14 đồng
21 đồng
10 đồng

làm sao ra chẵn th́ 1 quan, tức 600 đồng? Không tin ông thử mần bài toán cộng coi, phải tổng số chỉ là
225 đồng?
Tôi vui vẻ:
- Thưa bà, bà tính như vậy, một tiền chỉ có 10 đồng
thôi sao?
- Chớ không phải sao?
Tôi lắc đầu:
- Đúng ra một tiền có 60 đồng lận!
Bà chủ trợn mắt:
- Chu choa, một tiền là 60 đồng sao?
Tôi gật đầu:
- Dạ đúng vậy, thưa bà!
- Vậy để tui lấy cái máy tính coi, mà tui phải đọc lại mới nhớ được:
Một quan tiền tốt mang đi,
Nàng mua những ǵ mà tính chẳng ra?

Thoạt tiên mua ba tiền gà, tức là   180 đồng
Tiền rưỡi gạo nếp với ba đồng trầụ 90 + 03   093 đồng
Trở lại mua sáu đồng cau,   006 đồng
Tiền rưỡi miếng thịt, giá rau mười đồng.90 + 10   100 đồng
Có ǵ mà tính chẳng thông.Tiền rưỡi gạo tẻ, sáu đồng trà tươị 90 + 6   096 đồng
Ba mươi đồng rượu, chàng ơi,   030 đồng
Ba mươi đồng mật, hai mươi đồng "vàng".   050 đồng
Hai chén nước mắm rơ ràng, Hai bảy mười bốn kẻo chàng hồ nghị 2X 7   014 đồng
Hăm mốt đồng bột nấu chè,   021 đồng
Mười đồng nải chuối, chẵn th́ Một Quan!   010 đồng
     

Để tui tổng cộng coi ờ hớ đúng là
600 đồng có vậy mà tui tính hổng ra!

Hoàng Ngọc Liên
 

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/19/17