Dục Đức (chữ Hán: 育德, 18521883) tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Ái, là vị vua thứ năm của nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Ông lên ngôi vua ngày 20 tháng 7 năm 1883, nhưng tại vị chỉ được mấy ngày [2].

Thân thế

Nguyễn Phúc Ưng Ái sinh ngày 23 tháng 2 năm 1852 tại Huế. Có nguồn ghi ông sinh 4 tháng 1 năm Quư Sửu (tức 11 tháng 2 năm 1853). Ngài là con thứ 2 của Thoại Thái vương Nguyễn Phúc Hồng Y và bà Trần Thị Nga.

Năm 1869, 17 tuổi, ngài được vua Tự Đức chọn làm con nuôi (v́ lúc nhỏ bị bệnh đậu mùa nên vua Tự Đức không có con)[3] và đổi tên là Nguyễn Phúc Ưng Chân (阮福膺禛), đồng thời cho xây Dục Đức Đường để ở và giao cho Hoàng quư phi Vũ Thị Duyên (vợ vua Tự Đức, sau này là Lệ Thiên Anh Hoàng hậu) trông coi, dạy bảo. Năm 1883, ngài được phong làm Thụy Quốc công.

(Không có chân dung)