Home T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
 

Lễ đăng quang của vua Bảo Đại: 

9- Lễ đăng quang của vua Bảo Đại:

- Bá quan phủ phục- Vua Bảo Đại và đoàn hộ giá

- Chánh quyền bảo hộ Pháp ra về

10- Lễ táng của vua Khải Định:

 - Toàn quyền Pháp đến dự lễ

- Lễ động quan với sự hiện diện của những nhân vật quan trọng

- Vua Bảo-Đại mặc tang phục đứng kế bên quan tài

- Đàn voi đi mở đường

 

Post ngày: 10/19/17 

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/19/17