Home T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
Đánh giặc bằng… châm cứu
 

Một tờ thủ dụ hàng ngộ nghĩnh, xáo trộn văn chương quân sự, lời lẽ ngoại giao với những luận bàn về y học.

Tháng tám năm Canh Th́n (980) vua nước Tống sai Lư Đa Tốn đem thư sang dụ hàng vua nước ta là Lê Đại Hành. Cùng với việc gởi tối hậu thư, chúng cử Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng, Hắc Thủ Tuấn và Thôi Lương, chia quân làm bốn hướng sẵn sàng tấn công tiêu diệt quân Nam. Lá thư dụ hàng lời lẽ ngạo mạn nhưng nội dung lại có nhiều ư rất đặc biệt, ngộ nghĩnh. Đọc trong đó ta thấy tác giả lá thư toàn đem chuyện thuốc thang, chữa bệnh, châm cứu ra luận bàn, kết hợp với chuyện chiến tranh, b́nh định.

Tối hậu thư viết:

“Trung Hoa đối với Man Di ( cũng như thân người có tứ chi, vận động duỗi co tùy ở tim ḿnh, cho nên nói tim là chủ.

Nếu ở một tay, một chân mà mạch máu ngưng đọng, gân cốt không yên th́ phải dùng thuốc thang để chữa. Chữa mà không công hiệu th́ lại phải châm cứu cho kỳ khỏi, không phải là không biết thuốc thang th́ đắng miệng mà châm chích th́ rách da. Phải làm như thế là v́ tổn hại ít mà lợi ích nhiều. Kẻ làm vua thiên hạ cũng phải làm như vậy chăng? Cho nên Thái Tổ Hoàng Đế ta nhận ngôi do nhà Chu nhường, đổi tên nước là Tống, văn vật trong sáng, một phen biến đổi theo xưa, ở ngôi đế vương mà nh́n Man Di mắc bệnh. Cho nên năm thứ nhất, thứ hai th́ thuốc thang cho các đất Kinh, Thục,Tương, Đàm; năm thứ ba th́ châm cứu cho các miền Quảng, Việt, Ngô, Sở gân cốt huyết mạch ra dáng trẻ con, có phần khỏe mạnh.

Không do cơ trí thần diệu sáng suốt của bậc vương giả mà trù liệu được đến thế ư? Đến khi ta nối giữ cơ nghiệp lớn, đích thân coi chính sự, cho rằng đất Phần, đất Tinh là bệnh ở ḷng bệnh, nếu ḷng bệnh chưa chữa khỏi th́ làm sao chữa nổi tứ chi? V́ thế mới luyện thuốc thang bằng nhân nghĩa, sửa đổi châm cứu bằng đạo đức, hết sức chữa cho các đất Phần, đất Tinh, chỉ một lần là khỏi bệnh, chín châu bốn biển đă mạnh lại yên.

Chỉ có Giao Châu của người ở xa cuối trời, thực là ngoài năm cơi. Nhưng phần thừa của tứ chi ví như ngón tay, ngón chân của thân người, tuy chỉ một ngón bị đau, bậc thánh nhân lại không nghĩ đến hay sao? Cho nên phải mở ḷng ngu tối của người để thanh giáo của ta trùm toả, người có theo chăng? Huống chi từ thời Thành Chu, nước ngươi đă đem chim trĩ trắng sang dâng, đến thời Viêm Hán dựng cột đồng làm mốc, cho đến thời Lư Đường vẫn thuộc về nội địa. Cuối thời đường th́ nhiều họa nạn, chưa kịp xử trí. Nay thánh triều ḷng nhân trùm khắp muôn nước, cơ nghiệp thái b́nh nghĩ cũng đă thịnh. Lễ phân pḥng đă sắp đặt sẵn, c̣n đợi ngươi đến chúc sức khỏe của ta. Ngươi đừng ru rú trong bốn góc nhà khiến cho ta buồn phiền phải chém cờ, bổ sọ làm cỏ nước ngươi, hối sao cho kịp? Dù cho sông nước ngươi có ngọc, ta vứt xuống suối; núi của ngươi sẵn vàng, ta ném xuống bụi để thấy chẳng phải ta tham của báu của nước ngươi. Dân của ngươi hay bay nhảy (ư nói sống hoang dă). C̣n ta th́ có ngựa xe; dân của ngươi th́ uống mũi, c̣n ta th́ có cơm rượu để thay đổi phong tục của người; dân ngươi th́ bắt tóc c̣n ta th́ có áo mũ, dân ngươi nói tiếng chim c̣n dân ta th́ có Thi, Thủ để dạy lễ cho dân ngươi. Cơi nóng chói chang, khói hơi mù mịt, ta toả mây Nghiêu tưới cho mưa ngọt. Khí biển hầm hập, cháy mày chảy đá, ta găy đàn Thuấn quạt làn gió thơm. Sao trên trời nước ngươi chẳng ai biết tên ǵ, ta quay cḥm tử vi để ngươi biết chầu về. Đất ngươi nhiều ma quỷ, ai cũng sợ chúng quấy, ta đă đúc vạt lớn để yểm trừ, khiến chúng không làm hại. Ra khỏi đảo di của người mà xem nhà Minh đường, Bích ung chăng? Trút áo quần cỏ lá của ngươi mà mặc áo cổn hoa thêu h́nh rồng núi chăng?

Ngươi có theo về hay không, chớ mau chuốc lấy tội. Nay ta đang chỉnh đốn xe cộ, quân lính, truyền hiệu lệnh chiêng trống. nếu chịu theo giáo hóa, ta sẽ tha tội cho, nếu trái mệnh ta sẽ sai quân đánh. Theo hay chống, lành hay dữ tự ngươi xét lấy…” (Trích từ: Đại Việt Sử Kư Toàn Thư của Ngô Sỹ Liên).

Cách đây nhiều ngh́n năm mà viết được một bức thư dụ hàng như thế kể đám văn thần của vua Tống cũng là những tay không dở. Trừ những lời lẽ ngạo mạn của kẻ tự coi ḿnh là “bá quyền nước lớn”, xem đối phương là man mọi; trừ những câu khoa trương, phách lối như “vứt ngọc xuống suối, ném vàng vào bụi” để tỏ ư không phải v́ lợi mà chuộng điều khai hoá, nhân nghĩa như “toả mây Nghiêu” ”gảy đàn Thuấn”, ta thấy tác giả lá thư dụ hàng khi cương lúc nhu, đem việc chiến tranh ra luận bàn kết hợp với việc mổ xẻ, phân tách về thuật chữa bệnh và châm cứu, coi nước ta hồi đó nhỏ bé, yếu ớt, ốm đau như một con bệnh. Ai ngờ, trước những lời đe dọa đó của vua Tống, Lê Đại Hành của ta đă không tỏ ra sợ hăi mà ngay năm 981, tức là một năm sau khi lên ngôi, đă đáp lại vua Tống bằng mấy mũi “châm cứu” vô cùng thần hiệu. Thập đạo Tướng quân Lê Hoàn đă không chịu hàng mà c̣n đánh tan lực lượng tấn công vô cùng dũng mănh, to lớn của quân ngoại xâm. Ông sai đóng cọc ngăn sông Bạch Đằng để chặn bước tiến của tướng giặc Lưu Trường, đánh tan Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng ở Lạng Sơn. Trần Khâm Tộ ở Tây Kết nghe thủy quân thua trận bèn bỏ chạy, quân ta thừa thắng tiêu diệt một nửa quân số của địch, bắt sống tướng giặc là Quách Quân Biện và Triệu Phụng Huân đem về Hoa Lư.

Sau trận này, vua Tống quở trách bọn tay chân của ḿnh như Lưu Trừng, Giả Thực, Vương Sọan. Trừng ốm chết, Soạn bị giết ở Ung Châu, Tôn Toàn Hưng cũng bị giết bêu đầu ở chợ. Chúng không ngờ cái dân tộc mặc quần áo “cỏ lá”, nói tiếng như chim đă không thèm mặc “áo cổn hoa thêu h́nh rồng núi” như chúng mời mọc, dỗ dành đă vùng lên anh dũng chống ngọai xâm, dành độc lập nối tiếp truyền thống bất khuất tốt đẹp của Lạc Việt.

TIÊU LANG – TÔ KIỀU NGÂN

( Ư nói dân Việt là giống mọi rợ, hèn kém phải cầu cai trị, khai hóa.

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/19/17