Home T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
  Danh Sách Những Bộ Truyện Lịch Sử của mà những người yêu lịch sử Việt không nên bỏ qua (trang này link đến http://trandaisy.wordpress.com )

 

1-AHLN_bia 2-DDHNS_bia
3-CKDH 4-AHTS_bia
5-TTDS_bia 6-AHBC
7- 8-nqsh
9-AHDA_bia 10- GTHT_Bia

Hướng dẫn độc giả đọc các tác phẩm của
Yên-tử cư-sĩ Trần Đại-Sỹ

Các bộ lịch sử tiểu thuyết của Yên-tử cư sĩ được chia ra làm năm thời đại:

1. Thời đại Lĩnh Nam (39-43 sau Tây-lịch)

Thuật cuộc khởi nghĩa của vua Trưng cùng 162 anh hùng, lập thành triều đại Lĩnh Nam. Thời đại này chia làm ba giai đoạn.

Giai đoạn 1. Anh-hùng Lĩnh Nam

* Về phương diện sử

H́nh thành tinh thần, tức chủ đạo của người Việt sau một thời gian dài bị Bắc thuộc, hai bà Trưng cùng các anh hùng chuẩn bị cuộc khởi nghĩa, mang tên Anh-hùng Lĩnh Nam. Gồm 4 quyển, 40 hồi, mỗi quyển 10 hồi. Ôn lại tích xưa: Thuật lại sự tích thánh Gióng. Cuộc chiến giữa vua An-Dương và Triệu Đà, tích nẫy nỏ thần. Sự tích thánh Tản, thánh Chèm

* Về phương diện văn hoá

Cách làm ám cá, luộc gà. Sự nghiệp âm nhạc của Trương Chi. Cách chữa bệnh suyễn, cảm, cúm bằng dược học.

Giai đoạn 2. Động Đ́nh Hồ Ngoại Sử

* Về phương diện sử

Nối tiếp giai đoạn 1, Anh-hùng Lĩnh Nam có hai khuynh hướng. Một khuynh hướng chủ chiến, muốn khởi nghĩa quét giặc Hán khỏi đất nước gồm hai bà Trưng và ông Đặng Thi Sách. Một khuynh hương muốn ḥa giải, hợp tác với Hán, gồm Trần Tự Sơn, Đào Kỳ, Hoàng Thiều Hoa, giúp Hán đánh Thục, rồi xin được trả độc lập. Khuynh hướng chủ ḥa thắng thế. Anh-hùng Lĩnh Nam kéo quân giúp Hán diệt Thục. Thục sắp bị diệt th́ Hán trở mặt bắt giam thủ lĩnh người Việt. Anh-hùng Lĩnh Nam bèn hợp tác với Thục, đánh chiếm Trung-quốc, chia ba thiên hạ thành thế chân vạc Hán, Thục, Lĩnh Nam. Lănh thổ Lĩnh Nam Bắc tới hồ Động-đ́nh. Giai đoạn này gồm 3 quyển, 30 hồi từ hồi 41 tới hồi 70, mang tên Động Đ́nh Hồ Ngoại Sử.

* Về phương diện văn hoá

Nghệ thuật làm chả cá, nghệ thuật làm thuốc Lào.

Giai đoạn 3. Cẩm Khê Di Hận

* Về phương diện sử

Anh-hùng Lĩnh Nam khởi nghĩa thành công, tôn Trưng Trắc lên làm vua. Vua Trưng cùng chư vị anh hùng kiến tạo thành triều đại Lĩnh Nam. Triều đ́nh Đông Hán Mă Viện, Lưu Long, Đoàn Chí thống lĩnh 14 đại tướng, đem quân nghiêng nước quyết diệt Lĩnh Nam. Cuộc ra quân từ tháng 7 năm 39 sau Tây-lịch. Cuộc kháng chiến vĩ đại kéo dài đến tháng 2 năm 43. Tổng cộng 43 tháng. Cuối cùng v́ dân Lĩnh Nam ít, bị Hán dùng số đông đè bẹp, vua Trưng bị nội phản, tuẫn quốc tại Cẩm Khê. Giai đoạn này gồm 4 quyển, 40 hồi từ hồi 61 tới hồi 100, mang tên Cẩm Khê Di Hận.

* Về phương diện văn hoá

Rất phong phú: người Việt có văn tự là chữ Khoa-đẩu. Biết đúc trống đồng. Biết làm lịch không khác với lịch hiện đại (2001) làm bao. Triều đ́nh soạn luật, soạn các sách v sử

Lời khuyên của viện Pháp Á

Quư độc giả nên đọc theo thứ tự: Anh-hùng Lĩnh Nam, Động Đ́nh Hồ Ngoại Sử, Cẩm Khê Di Hận. Có như vậy mới thấu hiểu hết chi tiết về thời đại này.

2.Thời đại Tiêu Sơn (1010-1225)

Thuật giai đoạn thịnh trị bậc nhất của tộc Việt. Tiêu Sơn là tên ngọn núi nhỏ, nơi kết phát ngôi mộ của tổ tiên họ Lư, do đó Lư Công-Uẩn được lên ngôi vua. Tiêu Sơn cũng là tên ngôi chùa mà thủa thơ ấu, vua Lư Thái-tổ đă tu học. V́ vậy cổ văn học c̣n gọi thời gian triều Lư cai trị là thời đại Tiêu Sơn. Thời đại Tiêu Sơn là thời đại thịnh trị của tộc Việt: Nam b́nh Chiêm mở mang bờ cơi. Bắc đánh Tống.

Thời đại này chia làm 5 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1. Anh hùng Tiêu Sơn

* Về phương diện sử

Thuật, bằng cách nào mà các Thiền-sư đă giáo huấn, rồi đưa một đệ tử tên Lư Công-Uẩn lên làm vua, tức vua Lư Thái-tổ. Hào kiệt hồi đó làm cách nào để có thể giảng ḥa những tranh chấp quyền lực trong nước. Những người này là Anh Hùng Tiêu Sơn. Mặc dù phía Bắc, Tống luôn t́m cách tạo ra những mâu thuẫn trong nội bộ Đại-Việt. Giai đoạn này gồm 3 quyển, 30 hồi, từ hồi 1 đến hồi 30, mang tên Anh Hùng Tiêu Sơn. Anh Hùng Tiêu Sơn thiết lập kế hoạch đ̣i lại lănh thổ tộc Việt cũ lên tới hồ Động-đ́nh. Quân Việt vượt biên đánh Tống lần thứ nhất, nhưng có tính cách cục bộ. Đánh Chiêm lần thứ nhất (1020). Mượn lời các nhân vật, tác giả thuật lại cuộc khởi binh của bà Triệu, của Bố Cái đại vương.

* Về phương diện văn hoá

Lịch sử Thiền-tông Đại-Việt. Biện biệt sự khác nhau của Thiền-Hoa, Thiền Việt. Thuật xuất hồn. Hành trạng các Thiền-sư đắc pháp thành Bồ-tát yêu nước chủ trương đem đạo pháp giúp dân tộc như La Quư-An, Vô-Ngại, Bố-Đại, Sùng-Phạm, Vạn-Hạnh, Minh-Không. Giải thích về Sấm kư. Giải thích thuật đoán giải mộng. Phương cách tế thời Lư. Thập đại danh hoa, thập đại danh hồng. Thuật nấu bún riêu. Phương thuốc kịch độc dùng luyện Chu-sa ngũ độc chưởng.

Giai đoạn 2. Thuận Thiên Di Sử.

* Về phương diện sử

Nối tiếp giai đoạn 1. Lư Công-Uẩn lên làm vua lấy hiệu là Thuận-thiên. Thuận-thiên hoàng đế (sau khi băng được tôn là Thái-tổ, sử gọi là vua Lư Thái-tổ). Bộ thứ nh́ của thời đại Tiêu Sơn này mang tên Thuận Thiên Di Sử, gồm 3 quyển, 30 hồi, từ hồi thứ 31 đến hồi thứ 60. Các Anh Hùng Tiêu Sơn giúp Thuận-thiên hoàng đế chống với cuộc chiến tranh lạnh của Tống, tiêu diệt một tôn giáo ngoại nhập, đă gây ra những cuộc chém giết khủng khiếp, nhất là mưu dâng nước cho Tống. Quân Việt vượt biên đánh Tống lần thứ nh́. Anh Hùng Tiêu Sơn liên kết với những nước thuộc tộc Việt cũ: Xiêm, Đại-lư, Lưỡng-quảng… trong mưu đồ đ̣i lại cố thổ.

* Về phương diện văn hoá

Ư nghĩa thập đại phong lan. Phong thủy Thăng-long. Cách làm chả cá. Giải thích Thập mục ngưu đồ trong Thiền-tông. Lịch sử Sex, Nga-sơn khoái lạc. Dùng phụ nữ trẻ làm Cây-thuốc để trường thọ. Hành trạng Đào Hà-Thanh, tổ sư Hát-nói hay Ca-trù hay hát Ả-đào.

Giai đoạn 3. Anh hùng Bắc-cương

* Về phương diện sử

Nối tiếp giai đoạn 2, gồm 4 quyển, 40 hồi từ hồi thứ 61 đến hồi thứ 100, mang tên Anh Hùng Bắc Cương. Bắt đầu đi vào giai đoạn hùng tráng. Nguyên giữa biên giới Hoa-Việt có 207 bộ tộc ít người, gồm các giống Thái, Nùng, Mèo, Lô-lô v.v. đó là di tích của chế độ Lạc-hầu, Lạc-tướng thời vua Hùng, vua An-Dương, vua Trưng c̣n sót lại, sử gọi họ là Anh Hùng Bắc Cương. V́ theo chế độ cha truyền con nối, nên các động trưởng, trang trưởng có nhiều quyền hành. Các trang động này như hàng rào bảo vệ Đại-Việt. Khi quân Trung-quốc muốn đánh Đại-Việt, th́ phải chiếm được các trang động này trước. Khi chiếm được các trang động này, th́ dễ dàng chiếm vùng đồng bằng, đe dọa thủ đô Thăng-long. V́ triều Tống, khi th́ đe dọa, khi th́ lôi kéo, đem chức tước ra dụ dỗ các động trưởng, châu trưởng về với họ. Nhưng các trang động này cùng Anh Hùng Tiêu Sơn liên kết, lúc nào cũng trung thành với Đại-Việt. Cuộc chiến tranh lạnh diễn ra như thế nào?

* Về phương diện văn hoá

Phương pháp nấu rượu cúc, rượu tăm, rượu tắc kè.

Giai đoạn 4. Anh linh thần vơ tộc Việt

* Về phương diện sử

Nối tiếp giai đoạn 3, gồm 4 quyển, 40 hồi từ hồi 101 đến hồi 140, mang tên Anh Linh Thần Vơ Tộc Việt. Đây là giai đoạn hùng tráng của tộc Việt. Tám vùng tộc Việt liên kết nhau đánh Tống lần thứ 3, giúp Nùng Trí Cao khởi binh, chiếm lại vùng Lưỡng-Quảng, lên tới Trường-sa, hồ Động-đ́nh. Nùng Trí Cao xưng là Nhân-huệ hoàng đế, lập ra nước Đai-Nam.

* Về phương diện văn hoá

Tổ chức binh bị hồi đó khiến Tống phải học theo. Y học tiến tới chỗ cực thịnh.

Lời khuyên của viện Pháp Á,

Quư độc giả nên đọc theo thứ tự từ hồi thứ 1 đến hồi thứ 140, tức đọcAnh Hùng Tiêu Sơn rồi tới Thuận Thiên Di Sử, Anh Hùng Bắc Cương. Cuối cùng là Anh Linh Thần Vơ Tộc Việt.

Giai đoạn 5: Nam Quốc Sơn Hà

* Về phương diện sử

Đây là giai đoạn cực kỳ hùng tráng của tộc Việt. Bấy giờ vua Tống Thần-tông dùng những cải cách về thuế khóa, canh nông, binh bị của Vương An-Thạch. Trung-quốc trở thành giầu có súc tích. Vua Tống chuẩn bị đem quân đánh chiếm Đại-Việt, đặt thành quận, huyện. Bên Việt bấy giờ vua Lư Nhân-tông mới 9 tuổi, Linh-Nhân hoàng thái hậu phụ chính. Ngài thấy rằng ngồi yên đợi giặc sao bằng t́m giặc mà đánh. Ngài sai Trung-thành vương Lư Hoằng-Chân, Tín-nghĩa vương Lư Chiêu-Văn, cùng Lư Thường-Kiệt, Tôn Đản đem quân đánh phá các kho tàng của Tống ở Hoa-Nam và chiếm các châu Khâm, Liêm, Dung, Nghi, Bạch rồi rút về. Tống đem quân nghiênh nước sang trả thù, nhưng bị quân Việt đánh bại. Bộ này mang tên Nam Quốc Sơn Hà, dài 50 hồi, 5 quyển, 2260 trang. Bộ này có thể đọc độc lập, không cần phải đọc trước 4 bộ trên.

* Về phương diện văn hoá

Rất đa dạng.

Trong trận đánh Ung-châu các anh hùng đă biến chế nỏ thần, pháo thăng thiên thành Lôi-tiễn, giống như đại bác ngày nay. Đây là tiền thân của thần công. Sau này người Trung-quốc học được của người Việt, rồi chế thành pháo binh cho Mông-cổ. Mông-cổ đánh châu Âu mang Lôi-tiễn sang, sau này người Đức chế thành hỏa tiễn V1-V2, và ngày nay thành phi đạn, thành phi thuyền.

Cải cách về nông nghiệp, thuế khóa, y học rực rỡ vô cùng.

3. Thời đại Đông A.

Trong Hán tự, chữ Đông với chữ A ghép lại thành chữ Trần. V́ vậy sử gọi thời gian Trần triều cai trị là thời kỳ Đông A. Thời đại Đông A chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1. Anh Hùng Đông A Dựng Cờ B́nh Mông:

Việc thành lập Triều Trần, đánh Mông-cổ lần thứ nhất, mang tên Anh Hùng Đông A Dựng Cờ B́nh Mông. Gồm 5 quyển, 50 hồi, 2566 trang.

Giai đoạn 2.Anh Hùng Đông A Gươm Thiêng Hàm Tử

Đánh Mông-cổ lần thứ 2 và 3. Mang tên Anh Hùng Đông A Gươm Thiêng Hàm Tửgồm 5 quyển, khoảng 2500 trang,

o O o

Những chữ viết tắt trong các bộ sách nói trên

AHBC Anh-hùng Bắc-cương
AHLN Anh-hùng Lĩnh-Nam
AHĐA-DCBM Anh-hùng Đông-a dựng cờ b́nh Mông
AHTS Anh-hùng Tiêu-sơn
ALTVTV Anh-linh thần vơ tộc Việt
ANCL An-Nam chí lược
CEP Coopérative Européenne Pharmaceutique
  (Liên hiệp các viện bào chế châu Âu)
CKDH Cẩm khê di hận
CMFC Commité Médical Franco-Chinois
  (Ủy ban trao đổi y học Pháp-Hoa)
DTLSVH Di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng
IFA Institut Franco-Asiatique (Viện Pháp-Á)
KĐVSTGCM Khâm định Việt sử thông giám cương mục
ĐĐHNS Động-đ́nh hồ ngoại sử
ĐNLTCB Đại-Nam liệt truyện chính biên
ĐNLTTB Đại-Nam liệt truyển tiền biên
ĐNNTC Đại-Nam nhất thống chí
ĐNTLCB Đại-Nam thực lục chính biên
ĐNTLTB Đại-Nam thực lục tiền biên
ĐVSKTT Đại-Việt sử kư toàn thư
MCMS Mông-cổ mật sử
NS Nguyên-sử
TS Tống sử
TTDS Thuận-thiên di sử
 

 

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/19/17