Home T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
  Biểu đối chiếu lịch sử Việt – Hán .

Nguồn: toàn trang trích từ http://huvi.wordpress.com

Tất cả những bài viết trong Biểu đối chiếu lịch sử Việt – Hán  này không ghi rõ tên tác giả đều là những bài do Văn Nhân viết và chịu trách nhiệm

Phân kỳ lịch sử Hùng Việt .
Những dòng sông lịch sử
Sử thuyết họ HÙNG nhìn lại .
Sử thuyết họ HÙNG những điều mới biết .
Miên man sử Việt .
Hướng nhìn mới về Cuộc Nam tiến cuả người Việt.
Vài hàng về sử Việt .
Chuyện khởi nghĩa núi Cham .
Viết tiếp về nước và vua Đại Việt – Nam Hán .
Nam Chiếu 2 – Bố cái đại vương .
Nam Chiếu 1 – Mai hắc đế
Chiếu thảo phạt Đại Việt của vua Tống
Đại Việt – Đại Hưng – Đại Việt .
Họ Hùng Phục hưng – tam Hùng quốc .
Nước có thủ đô là Lâm Ấp .
Tây – Nam sử .
Lưỡng quốc kháng Ngụy – (giặc giả năm 220 – 280)
Tam tộc chiến .
Một thời bi tráng.
Bi hùng bi hài .
Đầu Rồng – mình ngựa .
Vong quốc .
Đời Hùng vương thứ 18 .
Nhà Tần và nước Nam Việt .
Đời Hùng vương thứ 17 .
Đời Hùng vương thứ 16 .
Các cuộc khởi nghĩa chống lang Sói .
Trọng Thủy – My. Châu…thật .
Đời Hùng vương thứ 15 .
Nhất Việt bách chi , tại đâu ?
Đời Hùng vương thứ 14 .
Đời Hùng vương thứ 13 .
Đời Hùng vương thứ  12.
Đời Hùng vương thứ 11 .
Đời Hùng vương thứ 10 .
Đời Hùng vương thứ 9 .
9 Châu thời vua Đại Vũ .
Đời Hùng vương thứ 8 .
Đời Hùng vương thứ 7 .
Đời Hùng vương thứ 6 .
Đời Hùng vương thứ 5 .
Đời Hùng vương thứ 4 .
Đời Hùng vương thứ 3 .
Đời Hùng vương thứ 2 .
Đời Hùng vương thứ 1.
Thời HÙNG vương dựng nước.
Kim chỉ nam và ngũ sắc địa lý .
Hà thư và văn minh VIỆT.
Bát quái và địa lý Việt

Thêm:

Vài dòng sau khi đọc “truyền thuyết Đinh Lê” .
Truyền thuyết Đinh Lê
Băn khoăn vì ….hòn đá lạ .
Giải mă “Hòn đá lạ” ở Đền Hùng
Tản Viên Sơn Thánh và tín ngưỡng Tứ phủ
Vài lời trao đổi với tác gỉa Lại Nguyên Ân
Khải ngả Nam Giao
Lâm Ấp – Đại Nam
Nối vào bài Thánh Tam Giang và bài thơ Nam quốc sơn hà
Thánh Tam Giang và bài thơ Nam quốc sơn hà (TT)
Khổng Minh bắt Mạnh hoạch ở đâu
Minh đô và Thanh lang thành
Những dòng sông lịch sử
 

 

 

 

Nguồn: huvi.wordpress.com
 

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/19/17